В апараті Дергеокадастру утворено уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції – Управління запобігання та виявлення корупції відповідно до структури Держгеокадастру (наказ Держгеокадастру від 02.02.2015 № 1) та штатного розпису Держгеокадастру (наказ Держгеокадастру від 13.02.2015 № 2).

Чисельність Управління запобігання та виявлення корупції становить 11 штатних одиниць, кількість фактично працюючих осіб – 9, кількість осіб, призначення яких відбувалося за результатами конкурсу за 2016 рік – 2.

У апараті Держгеокадастру та його територіальних органах призначення на посади категорії «Б» відбувається за результатами конкурсу та після проведення спеціальної перевірки. Заборони чи обмеження, які перешкодили зайняттю посади не виявлено.

Обмежень або заборон призначення на посади до завершення спеціальної перевірки не виявлено.

Щодо виконання пункту б) заходу 1) завдання 14 розділу ІІ. «Запобігання корупції» з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки (далі – Програма) Антикорупційна програма на 2016 рік не була затверджена у Держгеокадастрі. Водночас, наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 02.12.2015 № 778 було затверджено план заходів Держгеокадастру з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки (далі – План Держгеокадастру).

На виконання вимог пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки» Першого заступника Голови Держгеокадастру Шемелинець Людмилу Миколаївну визначено відповідальною за координацію здійснення передбачених Програмою заходів.

Крім того, 31.12.2015 першим заступником Голови Шемелинець Л. М. було затверджено План заходів щодо запобігання корупції Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру на 2016 рік, погоджений 04.01.2016 т.в.о. Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики Сігріянською В. О.

Щодо заходу 5) завдання 8 розділу ІІ. «Запобігання корупції» з виконання Програми інформуємо, що аналіз корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру під час розробки Плану Держгеокадастру не передував.

Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру постійно проводиться роз’яснювальна робота серед працівників Держгеокадастру щодо врегулювання конфлікту інтересів. При врегулюванні конфлікту інтересів переважають заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів.

Держгеокадастром протягом 2016 року від керівників територіальних органів Держгеокадастру отримано 62 повідомлення про врегулювання конфлікту інтересів.

Відповідно до статей 29, 30, 32, 33 Закону України «Про запобігання корупції» врегулювання конфлікту інтересів здійснювалось шляхом:

усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів – 13 випадків;

застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень – 39 випадків;

перегляд обсягу службових повноважень особи – 1 випадок.

У Держгеокадастрі у 2016 році відсутні особи, притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 1727 КУпАП).

Протягом 2016 року Держгеокадастром отримано 6 повідомлень про відкриття адміністративних проваджень стосовно 6 державних службовців територіальних органів Держгеокадастру (складено 6 протоколів про вчинення пов’язаного з корупцією правопорушення).

Дві особи були звільнені із займаних посад відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП України за угодою сторін до розгляду справи судом.

По трьом особам судами закриті адміністративні справи у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

Одну особу було визнано винною в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 1727 КУпАП, проте звільнено від адміністративної відповідальності і обмежено його покарання усним зауваженням відповідно до ст. 22 КУпАП. Притягнути цю особу до дисциплінарної відповідальності не вбачалося можливим, у зв’язку з закінченням строку для притягнення.

Держгеокадастром вживалися заходи щодо виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб органу. Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру була внесена одна пропозиція щодо усунення таких ризиків керівництву Держгеокадастру.

Зокрема, існували значні корупційні ризики при погодженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у зв’язку із контактом розробника такої документації та працівника територіального органу Держгеокадастру, який її погоджує.

Було запропоновано запровадити принцип екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Держгеокадастру та публічності процедури їх погодження, коли розробник надсилатиме документації до територіального органу Держгеокадастру, а програмне забезпечення в автономному порядку вибиратиме будь-який територіальний орган, який здійснюватиме її погодження.

За ініціативою Держгеокадастру та Міністертсва аграрної політики та продовольства України 31.08.2016 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 580 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру».

Щодо заходу 3) завдання 12 розділу ІІ. «Запобігання корупції» з виконання Програми інформуємо, що

У Держгеокадастрі для повідомлень про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення функціонують такі засоби зв’язку.

Гаряча лінія: 0 800 300 808, шість операторів у апараті Держгеокадастру здійснює прийом повідомлень, режим роботи: понеділок – п’ятниця з 08.00 до 20.00.

Електронна адреса: land@land.gov.ua, zvg@land.gov.ua.

Сайт: land.gov.ua.

На гарячу лінію надійшло: 13 повідомлень, 0 – анонімні.

На електронні адреси: land@land.gov.ua – 11 звернень, 0 – анонімні; zvg@land.gov.ua – 2 звернення, 0 – анонімні.

На сайт Держгеокадастру land.gov.ua надійшло 7 звернень, 0 – анонімні.

Повідомлення про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення від працівників Держгеокадастру не надходитли.

Більшість звернень (скарг) стосувалося незадовільної організації роботи територіальних органів з питань надання адміністративних послуг.

До Держгеокадастру у 2016 році викривачі не звертались.

Керівництвом Держгеокадастру протягом 2016 року вживались інші заходи, спрямовані на забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та виявлення корупції.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» Держгеокадастром затверджено та оприлюдено на офіційному веб-сайті план з виконання заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади.

Зазначеним планом передбачено наступні заходи, а саме:

  1. Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього» забезпечить надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього під час здійснення державної реєстрації земельної ділянки з урахуванням принципу екстериторіальності та скорочення строку надання зазначеної адміністративної послуги з чотирнадцяти до семи днів, що сприятиме створенню більш сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні та захисту прав та законних інтересів громадян.
  2. Внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення експертизи землевпорядної документації».

До Держгеокадастру спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції протягом 2016 року вносились 3 подання щодо проведення службового розслідування причин та умов, які сприяли пов’язаному з корупцією правопорушенню.

На підставі подання прокуратури Закарпатської області від 11.11.2016 № 32-495вих щодо усунення порушення вимог антикорупційного законодавства наказом Держгеокадастру від 05.12.2016 № 323 «Про проведення службового розслідування» утворено комісію для проведення службового розслідування стосовно начальника Управління Держгеокадастру у Тячівському районі Закарпатської області.

Матеріали службового розслідування Держгеокадастром направлено до прокуратури Закарпатської області.

Відповідно до вимог статті 65 Закону України «Про запобігання корупції», статті 65 Закону України «Про державну службу» внесено на розгляд дисциплінарній комісії Держгеокадастру з розгляду дисциплінарних справ питання щодо притягнення начальника Управління Держгеокадастру у Тячівському районі Закарпатської області до дисциплінарної відповідальності у зв’язку із порушенням ним вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» щодо не повідомлення безпосереднього керівника про наявність потенційного конфлікту інтересів.

У Держгеокадастрі ведеться облік працівників органу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.

Протягом 2016 року за результатами опрацювання інформації, що надійшла від територіальних органів Держгеокадастру та державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, Держгеокадастром отримано повідомлень щодо 19 державних службовців та 3 керівників (працівників) державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, стосовно яких відкрито 16 кримінальних проваджень та 6 адміністративні провадження (складено 6 протоколів про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення), з яких: 13 осіб – начальники та заступники начальників територіальних органів Держгеокадастру, 1 – заступник керівника державного підприємства, що належить до сфери управління Держгеокадастру, 6 спеціалістів територіальних органів Держгеокадастру та 2 працівника державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Протягом 2016 року Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру проводилось 42 спеціальні перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, з яких 13 – розпочато в 2015 році. Завершено проведення 29 спеціальних перевірок, з них у двох випадках виявлено інформацію, що перешкоджає зайняттю претендентами посади. Одинадцять спеціальних перевірок тривають.

Держгеокадастром у 2016 році забезпечено організацію подання державними службовцями Держгеокадастру декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік (далі – декларація) та надано допомогу у їх заповненні та було проведено перевірку своєчасності подання декларацій за 2015 рік.

За результатами перевірки встановлено, що 12 осіб, звільнених протягом 2015 року, не подали декларацію до Держгеокадастру. У свою чергу, Держгеокадастром були направлені повідомлення стосовно вищезазначених 12 осіб про виявлені факти спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

З метою захисту інтересів держави, юридичних та фізичних осіб Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру протягом 2016 року організовано та проведено:

3 службові розслідувань стосовно діяльності начальників та заступників начальників територіальних органів Держгеокадастру Черкаської, Закарпатської та Кіровоградської областей. Матеріали 1 службового розслідування скеровано до прокуратури Закарпатської області.

22 перевірки діяльності територіальних органів Держгекокадастру, за результатами яких у 7 випадках матеріали перевірок скеровано до правоохоронних органів та 39 посадових (службових) осіб територіальних органів Держгеокадастру притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Крім того, за результатами розгляду повідомлення громадян Харківської області матеріали направлено до Головного управління Національної поліції в Харківській області (лист від 10.10.2016 № КО-4472/1-0.12-3626/6-16) для вжиття заходів реагування відповідно до законодавства України.