ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. Голови Держгеокадастру

________________ О. М. Цвях

29 грудня 2016 року

 

ПЛАН

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з виконання заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р

Найменування заходу — захід 16 «Надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру із наданням витягів з нього на підтвердження внесення таких відомостей»

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Заступник міністра, відповідальний за реалізацію
Головний виконавець у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру:

Cлавін І. В. – директор Департаменту державного земельного кадастру, тел. 249-96-83;

Кирилюк І. В. –  заступник директора-начальник відділу взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами і методологічної роботи Департаменту державного земельного кадастру, тел. 249-96-83.

 

Опис проблем, які повинні бути розв’язані за результатами здійснення заходу (чітко визначена проблематика, суть корупційних ризиків): Удосконалення механізму надання адміністративної послуги у сфері ведення Державного земельного кадастру щодо державної реєстрації земельної ділянки шляхом децентралізації надання такої послуги.

Виключення корупційної складової під час надання цієї послуги у сфері ведення Державного земельного кадастру. Державну реєстрацію земельної ділянки здійснює сам розробник документації із землеустрою.

Строки здійснення: 09.02.2017
Очікуваний результат: Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього» забезпечить надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього під час здійснення державної реєстрації земельної ділянки з урахуванням принципу екстериторіальності та скорочення строку надання зазначеної адміністративної послуги з чотирнадцяти до семи днів, що сприятиме створенню більш сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні та захисту прав та законних інтересів громадян.
Експертні, громадські кола, стейкхолдери, яких міністерство, інший центральний орган виконавчої влади залучає для планування та здійснення заходів: Громадське обговорення.
Оцінка необхідних ресурсів для здійснення заходу: Витрати щодо прийняття законодавчого акта відсутні.
Джерело фінансування (у разі потреби): Не потребує.

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка

Етап здійснення заходу (опис): Підготовка проекту ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр».
Строк: 09.02.2017
Індикатори здійснення заходу: Прийняття  Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього».
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади інформуватиме громадян): Розміщення на офіційному веб-сайті Держгеокадастру проекту Закону України для проведення громадського обговорення.

Розміщення на офіційному сайті Держгеокадастру прийнятого Закону України та інформації про вимоги і порядок реалізації сертифікованими інженерами-землевпорядниками своїх повноважень.

 

Найменування заходу – захід 17 «Надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення громадської експертизи, певних видів документації із землеустрою»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Заступник міністра, відповідальний за реалізацію
Головний виконавець у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру:

Царик К. В. – начальник Управління державної експертизи, тел. 275-75-66;

Харченко А. М. – заступник начальника Управління державної експертизи, тел. 275-75-66.

Опис проблем, які повинні бути розв’язані за результатами здійснення заходу (чітко визначена проблематика, суть корупційних ризиків): Можливість громадськості оцінювати якість виконання робіт із землеустрою та внесення пропозицій щодо їх удосконалення.

Делегування професійній громадській спільноті у відповідній сфері, зокрема саморегулівним організаціям у сфері землеустрою здійснювати перевірку, аналіз та оцінку землевпорядної документації, що знизить корупційні ризики та забезпечить прозорість і неупередженість процедури оцінки об’єкту експертизи (документації із землеустрою).

Строки здійснення: 09.02.2017
Очікуваний результат:

 

Зниження можливості  виникнення корупційних дій у сфері землеустрою при проведенні експертизи землевпорядної документації.
Експертні, громадські кола, стейкхолдери, яких міністерство, інший центральний орган виконавчої влади залучає для планування та здійснення заходів: Громадське обговорення.
Оцінка необхідних ресурсів для здійснення заходу: Власними ресурсами.
Джерело фінансування (у разі потреби): Не потребує.

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка

Етап здійснення заходу (опис): Підготовка проекту нормативно – правового акту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів та направлення законопроекту на погодження до заінтересованих органів.
Строк: 09.02.2017
Індикатори здійснення заходу: Внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення експертизи землевпорядної документації».
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади інформуватиме громадян): Розміщення проекту змін до законодавчих актів на сайті Держгеокадастру з метою громадського обговорення та направлення законопроекту на погодження до заінтересованих органів.

 

Найменування заходу – захід 15 «Запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Держгеокадастру та публічності процедури їх погодження»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Заступник міністра, відповідальний за реалізацію
Головний виконавець у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру: Краснолуцький О. В. – директор Департаменту землеустрою, використання та охорони земель, тел. 249-96-87.
Опис проблем, які будуть розв’язані в результаті здійснення заходу (чітко визначена проблематика, суть корупційних ризиків): На сьогодні існують значні корупційні ризики при погодженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у зв’язку із контактом розробника такої документації та територіального органу Держгеокадастру, який її погоджує.

Пропонується запровадити принцип екстериторіальності погодження документації із землеустрою, коли розробник надсилатиме документації до тер органу, а програмне забезпечення в автономному порядку вибиратиме тер орган, який здійснюватиме її погодження.

Строки здійснення: з 01.10.2016 по 01.03.2017
Очікуваний результат: Зниження рівня корупції при погодженні документації із землеустрою.

Можливість розробника документації із землеустрою через веб-сайт Держгеокадастру відслідковувати стадії проходження документації.

Експертні, громадські кола, стейкхолдери, яких міністерство, інший центральний орган виконавчої влади залучає для планування та здійснення заходів: Громадське обговорення.
Оцінка необхідних ресурсів для здійснення заходу: Власними ресурсами.
Джерело фінансування (у разі потреби): Не потребує.

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка

Етап № 1 (опис): Відбір експертів, які здійснюватимуть погодження проектів землеустрою та запуск екстериторіальності їх погодження.
Строк: 01.10.2016
Індикатори здійснення заходу: Виконано. Відібрано 353 експерта державної експертизи.
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади інформуватиме громадян):

 

Не потрібна.
Етап № 2 (опис): Запровадження самого принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Строк: до 01.10.2016
Індикатори здійснення заходу: Виконано. В період з 03.10.2016 по 28.11.2016 на погодження надійшло  7469 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, опрацьовано 6210 проектів. На опрацюванні 1259 проектів.
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади інформуватиме громадян): Інформацію про запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки розміщено в засобах масової інформації, на сайтах Держгеокадастру та територіальних органів Держгеокадастру.

 

Етап № 3 (опис): Створення можливості для перевірки розробником стану погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за допомогою офіційного веб-сайту Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.
Строк: до 01.10.2016
Індикатори здійснення заходу: Виконано. Інформацію про сервісну електронну послугу «Подання на погодження проекту землеустрою», розміщено на веб-ресурсі електронних послуг Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://e.land.gov.ua/).
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади інформуватиме громадян): Про можливість перевірки етапу проходження проекту землеустрою доведено на спільній нараді Держгеокадастру із представниками  громадських організації та із розробниками документації із землеустрою і висвітлено на сайті Держгеокадастру.

 

Етап № 4 (опис): Оцінка ефективності запровадження пілотного проекту екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Строк: до 01.03.2017
Індикатори здійснення заходу: Своєчасність та якість розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади інформуватиме громадян):

 

Інформацію буде висвітлено на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.
Етап № 5 (опис): Подання Кабінетові Міністрів України звіту про результати реалізації пілотного проекту.
Строк: до 01.03.2017
Індикатори здійснення заходу: Буде підготовлений звіт  про результати запровадження пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади інформуватиме громадян):

Не потрібна.