ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби України з

питань геодезії, картографії та кадастру

від 02.12.2015 № 778

 

ПЛАН

заходів Держгеокадастру з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки 

 

№ з/п

Найменування завдання згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

5

1 Створення інституціонального механізму формування та реалізації державної антикорупційної політики Сприяння проведенню Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Агентство) аналізу роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважені підрозділи) та надання інформації про діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів та державних підприємств, що належать до сфери його управління, у сфері державної антикорупційної політики Червень

2016 року

Управління запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру,

керівники головних управлінь Держгеокадастру в областях і м. Києві, керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Участь у тренінгах, семінарах, робочих нарадах для працівників уповноважених підрозділів, що проводяться Агентством Відповідно до строків, визначених Агентством Управління запобігання та виявлення корупції, уповноважені підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
    Організація проведення тренінгів, семінарів, нарад тощо для уповноважених підрозділів територіальних органів Держгеокадастру та державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

 

 

2016–2017 роки (не рідше одного разу на рік) Управління запобігання та виявлення корупції
2 Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Проведення  на основі результатів аналізу корупційних ризиків моніторингу дотримання законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників апарату Держгеокадастру, територіальних органів Держгеокадастру і державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, та притягнення в межах компетенції до відповідальності осіб, винних у його порушенні

 

 

2016–2017 роки Управління запобігання та виявлення корупції, уповноважені підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
Проведення методичної та роз’яснювальної роботи із застосування законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також запобігання його виникненню 2015–2017 роки Управління запобігання та виявлення корупції, уповноважені підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

 

 

3 Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) Створення умов для внесення працівниками апарату Держгеокадастру, територіальних органів Держгеокадастру та державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, зокрема, через спеціальні телефонні лінії, офіційний веб-сайт, засоби електронного зв’язку Січень 2016 року Управління запобігання та виявлення корупції,

Департамент забезпечення діяльності служби,

Управління справами

4 Впровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на основі результатів аналізу корупційних ризиків Підготовка, затвердження та виконання антикорупційної програми Держгеокадастру відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)                     на 2015–2017 роки»

 

Щороку до 1 березня Управління запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру
Подання до Держгеокадастру інформації про затвердження головними управліннями Держгеокадастру в областях і м. Києві антикорупційних програм, надання завірених належним чином їх копій

 

Протягом 10 календарних днів після затвердження антикорупційної програми

 

Керівники головних управлінь Держгеокадастру в областях і м. Києві
Подання до Держгеокадастру інформації про виконання головними управліннями Держгеокадастру в областях і м. Києві антикорупційних програм Щороку до 5 січня, 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня Керівники головних управлінь Держгеокадастру в областях і м. Києві
    Забезпечення визначення відповідальних осіб головних управлінь Держгеокадастру в областях і м. Києві, а також територіальних органів Держгеокадастру нижчого рівня за розроблення антикорупційних програм та вжиття заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства

 

До 25 грудня

2015 року

Керівники головних управлінь Держгеокадастру в областях і м. Києві
Узагальнення інформації про виконання головними управліннями Держгеокадастру в областях і м. Києві антикорупційних програм Щороку до 20 січня, 5 квітня, 5 липня та 5 жовтня

 

Управління запобігання та виявлення корупції
5 Посилення спроможності протидіяти корупції на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує                              50 відсотків) Забезпечення визначення відповідальних осіб державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, за розроблення антикорупційних програм та вжиття заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства

 

До 25 грудня 2015 року Керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
Розроблення та затвердження антикорупційних програм державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Щороку до 1 березня Керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

 

Подання до Держгеокадастру інформації про затвердження державними підприємствами, що належить до сфери управління Держгеокадастру, антикорупційних програм, надання завірених належним чином їх копій Протягом 10 календарних днів після затвердження антикорупційної програми Керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

 

    Подання до Держгеокадастру інформації про виконання державними підприємствами, що належить до сфери управління Держгеокадастру, антикорупційних програм Щороку до 5 січня, 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня Керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

 

Узагальнення інформації про виконання державними підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру, антикорупційних програм Щороку до 20 січня, 5 квітня, 5 липня та 5 жовтня

 

 

 

 

Управління запобігання та виявлення корупції
6 Зменшення можливостей для корупції шляхом підвищення прозорості прийняття рішень та надання доступу до інформації Забезпечення апаратом Держгеокадастру протягом шести місяців оприлюднення та подальшого оновлення на своєму офіційному веб-сайті наборів даних згідно з Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, а також сприяння у наповненні Єдиного державного веб-порталу відкритих даних

 

 

20 квітня 2015 року, постійно (відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835) Керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру (в межах компетенції)

 

    Проведення апаратом Держгеокадастру аналізу доступності публічних реєстрів, які містять суспільно важливу інформацію, подання ним пропозицій щодо розкриття даних, які містяться в таких реєстрах, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, спрощення доступу (у тому числі шляхом здешевлення)

 

Березень 2016 року Керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру (в межах компетенції)

 

 

Заступник начальника управління –

начальник відділу здійснення

контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

Управління запобігання та виявлення корупції                                  І. В. Рубан