Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»

 

 1. Розробник

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 1. Стислий виклад змісту проекту

Проект наказу «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» передбачає приведення норм Порядку у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу, зокрема, Податкового кодексу України, Закону України «Про оцінку земель».

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект наказу «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів», пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

 1. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій

Міністерство аграрної політики та продовольства України (Відділ використання та охорони земель с/г призначення, удосконалення земельних відносин), 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 226-30-62, svitlana.rudenko@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Департамент міжнародної співпраці та ринку земель), 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 275-73-66, rynok_oz@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 2864711, inform@dkrp.gov.ua.

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України                                     Максим МАРТИНЮК

 

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

________________                             Київ                                № ________

 

Про затвердження Порядку

нормативної грошової оцінки

земель населених пунктів

 

Відповідно до статті 12 Закону України “Про оцінку земель”, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (далі – Порядок), що додається.
 2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 01 січня 2017 року.
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Перший заступник Міністра                                     Максим МАРТИНЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики

та продовольства України

________________ №_____

 

 

ПОРЯДОК

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

 

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.
 2. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 (із змінами).
 3. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є затверджені генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани територій, відомості Державного земельного кадастру, дані інвентаризації земель та державної статистичної звітності.
 4. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України “Про землеустрій”.

ІІ. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів

 1. В основі нормативної грошової оцінки земель населених пунктів лежить капіталізація рентного доходу, що отримується залежно від місця розташування населеного пункту в загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення, облаштування його території та якості земель з урахуванням природно-кліматичних та інженерно-геологічних умов, архітектурно-ландшафтної та історико-культурної цінності, екологічного стану, функціонального використання земель.
 2. Населені пункти включають землі всіх категорій за основним цільовим призначенням, які розташовуються в їх адміністративних межах.
 3. Нормативна грошова оцінка всіх категорій земель та земельних ділянок населених пунктів (за винятком земель сільськогосподарського призначення та земельних ділянок водного фонду, що використовуються для риборозведення) визначається згідно з формулою 1.

Визначення нормативної грошової оцінки одного квадратного метра земельної ділянки населених пунктів:

В х Нп

Цн = ————– х Кф х Км, (1)

Нк

де Цн − нормативна грошова оцінка квадратного метра земельної ділянки (у гривнях);

В − витрати на освоєння та облаштування території з розрахунку на квадратний метр (у гривнях);

Нп − норма прибутку (6%);

Нк − норма капіталізації (3%);

Кф − коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки;

Км − коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної ділянки.

Індексація нормативної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється відповідно до статті 289 Податкового кодексу України.

 1. Витрати на освоєння та облаштування території (В) включають відновну вартість як первісну вартість, що змінюється після переоцінки, інженерної підготовки головних споруд і магістральних мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання (у тому числі зовнішнє освітлення), слабкострумових пристроїв, газопостачання, дощової каналізації, вартість санітарної очистки, зелених насаджень загального користування, вулично-дорожньої мережі, міського транспорту за станом на початок року проведення оцінки.

Індексація витрат здійснюється за індексами вартості основних фондів відповідно до законодавства України. Витрати на освоєння та облаштування території визначаються за кожним конкретним населеним пунктом за даними статистичної звітності відповідних органів державної статистики та органів місцевого самоврядування.

 1. Коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), встановлюється на підставі Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306 (додаток 1).
 2. Коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної ділянки (Км), обумовлюється трьома групами рентоутворювальних факторів регіонального, зонального та локального характеру і обчислюється за формулою:

Км = Км1 х Км2 х Км3, (2)

де Км1 – регіональний коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу від місцеположення населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва і розселення;

Км2 – зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність території в межах населеного пункту (економіко-планувальної зони);

Км3 – локальний коефіцієнт, який враховує місце розташування земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони.

Вихідними даними для обчислення коефіцієнта Км є затверджені матеріали Генеральної схеми планування території України, схем планування території Автономної Республіки Крим та областей, генеральні плани населених пунктів у частині, яка характеризує існуючий стан населеного пункту.

Значення коефіцієнтів установлюються за результатами пофакторних оцінок кожної групи з урахуванням питомої ваги рентоутворювальних факторів у формуванні загального рентного доходу в межах населеного пункту та його економіко-планувальних зон.

 1. Середня (базова) вартість одного квадратного метра земель населеного пункту залежно від регіональних факторів місця розташування (Цнм) визначається за формулою:

В х Нп

Цнм = ————- х Км1. (3)

Нк

Значення коефіцієнта Км1 є добутком коефіцієнтів, які враховують:

чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населених пунктів, їх господарські функції (додаток 2);

місця розташування населених пунктів у приміській зоні великих міст (додаток 3);

віднесення населених пунктів до курортних (додаток 4);

місця розташування населених пунктів на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (додаток 5).

 1. У межах населеного пункту середня (базова) вартість одного квадратного метра земель диференціюється за економіко-планувальними зонами, які встановлюються на основі економічної оцінки території населеного пункту, з урахуванням таких факторів:

неоднорідність функціонально-планувальних якостей території;

доступність до центру населеного пункту, місць концентрації трудової діяльності, центрів громадського обслуговування, масового відпочинку;

рівень інженерного забезпечення та благоустрою території;

рівень розвитку сфери обслуговування населення;

екологічна якість території;

привабливість середовища: різноманітність місць докладання праці, наявність історико-культурних та природних пам’яток тощо.

Середня (базова) вартість одного квадратного метра земель не диференціюється для:

смуги відводу магістральної залізниці, за винятком економіко-планувальних зон, які включають вокзали та привокзальні площі;

смуги відводу магістральних нафто-, газо- та продуктопроводів, які проходять через територію населеного пункту і виходять за його межі;

смуги відводу ліній електропостачання високої напруги і виходять за його межі.

 1. Вартість одного квадратного метра земель населених пунктів за економіко-планувальними зонами розраховується за формулою:

Цнз = Цнм х Км2, (4)

де Цнз − середня для економіко-планувальної зони вартість одного квадратного метра земель (у гривнях).

Значення коефіцієнта Км2 визначається як добуток пофакторних оцінок з урахуванням вагової характеристики кожного з факторів.

Числові значення пофакторних оцінок приймаються в межах граничних значень коефіцієнтів Км2 для груп населених пунктів із різною чисельністю населення (додаток 6) з урахуванням нормативно-технічної документації та експертної оцінки.

Питома вага зональних рентоутворювальних факторів визначається щодо кожного населеного пункту, виходячи з його особливостей.

Сума вагових характеристик, встановлена для факторів, має дорівнювати 1,0.

 1. Вартість одного квадратного метра земельної ділянки певного функціонального використання (Цн) визначається з урахуванням територіально-планувальних, інженерно-геологічних, історико-культурних, природно-ландшафтних, санітарно-гігієнічних та інженерно-інфраструктурних особливостей місця її розташування в межах економіко-планувальної зони за формулою:

Цн = Цнз х Кф х Км3 (5)

Значення коефіцієнта Км3 визначається щодо кожного населеного пункту, виходячи з його особливостей. Значення локального коефіцієнта для окремої земельної ділянки можливо встановлювати на основі визначення частки площі, яку займає цей фактор на земельній ділянці. Встановлення частки площі здійснюється переважно шляхом використання ГІС-технологій та електронних цифрових карт масштабу не менше ніж 1:10000 − для міст з чисельністю населення понад 100 тис. осіб, та 1:5000 − для інших населених пунктів.

Для обчислення Км3 враховуються локальні фактори, наведені в додатку 7, при цьому добуток пофакторних оцінок не має бути нижче 0,50 і вище 1,50.

 1. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення, що розташовані в межах населених пунктів, здійснюється відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Української академії аграрних наук від 27 січня 2006 року № 18/15/21/11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2006 року за № 388/12262.

Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь у межах земель населених пунктів, на які немає матеріалів ґрунтових обстежень, здійснюється за допомогою попереднього створення орієнтовних (схематичних) креслень ґрунтів цих ділянок шляхом використання ґрунтових карт прилеглих територій, топографічних карт та експертного маршрутного обстеження населених пунктів для зіставлення отриманих даних з натурою. На орієнтовні (схематичні) креслення ґрунтів екстраполюються ґрунтові контури з карт прилеглих територій з урахуванням рельєфу, визначаються площі агровиробничих груп ґрунтів.

 1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок водного фонду, що розташовані в межах населених пунктів, які використовуються для риборозведення, здійснюється згідно з Порядком нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 серпня 2013 року № 508, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1573/24105.

ІІІ. Документація з нормативної грошової оцінки

 1. За результатами нормативної грошової оцінки земель складається технічна документація. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються за заявою зацікавленої особи (додаток 8) як витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (додаток 9).
 2. З метою внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів оформлюється електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

 

Директор Департаменту

землеробства та технічної

політики в АПК                                                                       В. Топчій

 

Додаток 1 до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Додаток 2 до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Додаток 3 до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Додаток 4 до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Додаток 5 до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Додаток 6 до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Додаток 7 до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Додаток 8 до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Додаток 9 до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 у разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов’язаний у місячний термін внести до нього відповідні зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність.

Так, в статтях 5 та 13 Закону України “Про оцінку земель” внесені зміни щодо розширення переліку випадків проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Також були внесені зміни до статті 18 Закону України “Про оцінку земель”, відповідно до яких нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України “Про землеустрій”.

Індексація нормативної грошової оцінки земельних ділянок проводиться згідно із статтею 289 Податкового кодексу України. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 № 783 “Про проведення індексації грошової оцінки земель” втратила чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2011 року № 56.

Пунктом 3.5 Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого наказом Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбуду України, Української академії аграрних наук від 27 січня 2006 року № 18/15/21/11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2006 року за № 388/12262 (далі − Порядок) визначається порядок визначення коефіцієнту, який характеризує функціональне використання земельної ділянки.

Віднесення земель до категорії земель за функціональним використанням провадиться згідно з Інструкцією з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем), затвердженою наказом Держкомстату України від 05.11.1998 № 377, зареєстрованою в Мін’юсті України 14.12.1998 за № 788/3228.

Відповідно до наказу Державної служби статистики України від 19.08.2015 № 190, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2015 року за № 1084/27529 (набув чинності з 01.01.2016), вищезгаданий наказ було визнано таким, що втратив чинність.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” змінено центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин.

Таким чином, приведення Порядку у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу можливе шляхом прийняття проекту акта.

Також, відповідно до абзацу другого пункту 10 Протоколу наради щодо питань здійснення заходів з дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату під головуванням Прем’єр-міністра України Гройсмана В. Б. від 18 листопада 2016 року Мінагрополітики разом з Мінрегіоном доручено забезпечити підготовку та прийняття спільного наказу, передбачивши в ньому заміну механізму визначення коефіцієнта функціонального використання земельної ділянки як основної корупційної складової при формуванні витягу з технічної документації про її нормативну грошову оцінку.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Видання наказу передбачає приведення норм Порядку у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу.

 1. Правові аспекти

У цій сфері діють такі нормативно-правові акти:

Податковий кодекс України;

Закон України “Про оцінку земель”;

постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 “Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів”.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує фінансування з державного та місцевих бюджетів, а також додаткових матеріальних та інших витрат.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державною регуляторною службою України, а також підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

 1. Регіональний аспект

Реалізація передбачених проектом акта положень не стосується питань розвитку регіонів.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 1. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 1. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики для громадського обговорення.

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не потребує консультацій з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

 1. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

Метою державного регулювання є приведення норм Порядку у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу.

Проект цього наказу відповідає загальним принципам державної регуляторної політики.

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава Приведення норм Порядку у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу Витрати відсутні
Суб’єкти господарювання Вигоди відсутні Витрати відсутні
Громадяни Вигоди відсутні Витрати відсутні

 

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливає на ринок праці.

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта забезпечить приведення положень Порядку у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу.

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України                                       Максим МАРТИНЮК

 

“ __ ” _______________ 2016 р.

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів”

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 у разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов’язаний у місячний термін внести до нього відповідні зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність.

Так, було внесено зміни до статей 5, 13, 18 Закону України “Про оцінку земель”, постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 № 783 “Про проведення індексації грошової оцінки земель” втратила чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2011 року № 56, відповідно до наказу Державної служби статистики України від 19.08.2015 № 190, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2015 року за № 1084/27529 (набув чинності з 01.01.2016), була визнана такою, що втратила чинність Інструкція з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем), затверджена наказом Держкомстату України від 05.11.1998 № 377, зареєстрованою в Мін’юсті України 14.12.1998 за № 788/3228.

Виходячи з викладеного положення Порядку потребують внесення відповідних змін.

Наряду із зазначеним, з метою зменшення можливостей прояву корупційних дій під час визначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок проектом акта запропоновано спростити процедуру визначення коефіцієнта функціонального використання земельної ділянки шляхом прив’язки значення такого коефіцієнта до цільового призначення земельної ділянки.

Крім того, статтею 284 Податкового кодексу України визначено, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Також, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» змінено центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин.

Проблема, яку пропонується врегулювати справляє вплив на такі верстви суспільства:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни   Ні
Держава Так  
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва   Ні

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є забезпечення єдності нормативно-правової бази проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Визначення альтернативних способів

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий “status quo”, тобто збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Порядком.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1. Збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Порядком Збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Порядком.

Визначення коефіцієнту, який характеризує функціональне використання земельної ділянки в залежності від кодів видів економічної діяльності суб’єкта господарювання.

 

2. Прийняття проекту регуляторного акта Приведення Порядку у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу, вдосконалення порядку проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Прийняття проекту регуляторного акта дозволить спростити розрахунок нормативної грошової оцінки земельних ділянок шляхом визначення коефіцієнту, який характеризує функціональне використання в залежності від цільового призначення земельної ділянки інформація про яке міститься в відомостях Державного земельного кадастру.

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Порядком не може розглядатися як таке, що не забезпечує єдності нормативно-правової бази проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

Прийняття проекту регуляторного акта, дозволить врегулювати зазначене питання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

   Альтернатива 1. Немає необхідності затрат часу на формування нових витягів після зміни коефіцієнтів, що застосовуються до показників нормативної грошової оцінки земельних ділянок Витрати часу при формуванні витягів з нормативної грошової оцінки земельної ділянки на визначення значень коефіцієнтів, які характеризують функціональне використання земельної ділянки
   Альтернатива 2. Можливість автоматичного визначення коефіцієнту, який характеризує функціональне використання земельної ділянки. Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян та суб’єктів господарювання.

Проектом регуляторного акта не запроваджуються нові регуляторні механізми та норми у сфері нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, натомість передбачається спрощення процедури визначення коефіцієнту, який характеризує функціональне використання земельної ділянки.

Слід зазначити, що запропоновані зміни будуть використовуватись у випадках проведення нової нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, яка об’єктивно буде відрізнятись від попередньої оцінки з огляду на зміну вихідних даних (рівень облаштування населеного пункту, його площа, чисельність населення тощо).

Інші норми та значення коефіцієнтів проекту акта повністю відповідають діючому порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності  (за чотири-бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Порядком

1 Залишається необхідність подання інформації про коди видів економічної діяльності та діапазон значень локальних факторів, тобто залишається  можливість для зловживань при видачі витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки як з боку держави при визначенні локальних факторів до нормативної грошової оцінки земельної ділянки, так і з боку суб’єктів господарювання при наданні інформації про види економічної діяльності, які ними здійснюються на земельній ділянці, що в подальшому впливає на розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка є базою для справляння плати за землю.
Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

4 Спрощення розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки шляхом зміни підходу до визначення коефіцієнту, який характеризує функціональне використання, що також унеможливить маніпулювання з зазначеними коефіцієнтами та знизить корупційні чинники при формуванні витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 
Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

Приведення Порядку у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу та забезпечення єдності нормативно-правової бази проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (4 бали) Відсутні Проблема існувати не буде  
Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Порядком

Відсутні. Буде мати місце невідповідність Порядку актам, що мають вищу юридичну силу. (1 бал) Відсутні Проблема продовжує існувати
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта  
Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

Вирішення проблеми 0  
Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань

Існування проблеми Х  

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основними механізмами, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми є прийняття проекту регуляторного акта з урахування змін, внесених в акти, що мають вищу юридичну та регулюють проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

Після набрання чинності регуляторним актом Держгеокадастр має оприлюднити його на офіційному сайті для інформування юридичних осіб – суб’єктів господарювання, які є розробниками технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

Вжиття додаткових заходів з боку Держгеокадастру та інших центральних органів виконавчої влади у зв’язку з набранням чинності регуляторним актом не передбачається.

З боку суб’єктів господарювання при проведенні нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та розробці відповідної технічної документації, після набранням чинності регуляторним актом, відсутня необхідність виконання нових вимог при проведенні такої оцінки а також наявності додаткових програмних чи технічних засобів.

З боку землевласників та землекористувачів відсутня необхідність вчинення додаткових дій оскільки залишається незмінною розмір фіскального навантаження в частині визначення бази оподаткування платою за землю. Вказане обумовлено незмінністю процедури, методології та порядку проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та показників, що впливають на її розмір.

Також дія регуляторного акта не передбачає необхідності перегляду вже розробленої та затвердженої відповідними органами місцевого самоврядування технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва відсутні. Прийняття регуляторного акта не потребує створення нового центрального органу виконавчої влади.

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку суб’єктів малого підприємництва відсутні, тому Тест малого підприємництва не розроблявся.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт має необмежений строк дії.

Відповідно до частини другої статті 18 Закону України “Про оцінку земель” нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

– надходження коштів до Державного бюджету у зв’язку з дією регуляторного акта не передбачається;

– кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, обмежується юридичними особами – суб’єктами господарювання, які є розробниками технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

– обсяг коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та підприємницької діяльності на виконання робіт по складанню технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, визначатимуться умовами договору на проведення таких робіт;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та підприємницької діяльності, які виконуватимуть і замовлятимуть технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок – високий;

– кількість розроблених технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

– кількість технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затверджених органами місцевого самоврядування;

– кількість виданих витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Для проведення відстеження у якості цільових груп будуть залучені суб’єкти господарювання які є розробниками документації із землеустрою та їх громадські об’єднання.

 

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України                                    Максим МАРТИНЮК