Повідомлення про оприлюднення
проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів»

 

 1. Розробник:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, головний розробник Міністерство аграрної політики та продовольства України.

 1. Стислий виклад змісту проекту:

Метою проекту наказу є затвердження порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів при здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель, а також порядку оскарження дій державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель.

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру і на офіційному сайті Державної регуляторної служби України.

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

 1. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, м. Київ, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 278-81-71, факс 278-76-02, info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03680, МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 2499683, факс 2499683, land_oz@land.gov.ua

Державна регуляторна служба України, 01011, м. Київ, вул. Арcенальна, 9/11, тел. 2864711, inform@dkrp.gov.ua

 

Перший заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України                               Максим МАРТИНЮК

 

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

       _______________                       Київ                                №___________

 

Про затвердження Порядку одержання документів,
матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення
державного контролю за дотриманням земельного законодавства,
використанням та охороною земель усіх категорій і
форм власності, родючості ґрунтів

 

Відповідно до статті 188 Земельного кодексу України, статті 5, пункту “в” частини першої статті 6, абзацу другого та шостого частини першої статті 10 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», статті 181 та частини першої статті 19 Закону України “Про охорону земель”,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів, що додається.
 2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра                                            Максим МАРТИНЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики
та продовольства України

________________ № ________

 

Порядок
одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням
та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів

 I. Загальні положення

 1. Цей Порядок встановлює процедуру одержання від центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, установ та організацій не залежно від форми власності, власників і користувачів, у тому числі орендарів, земельних ділянок документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів (далі – здійснення державного контролю), виклику представників установ та організацій не залежно від форми власності, власників і користувачів, у тому числі орендарів, для одержання від них усних або письмових пояснень з питань, пов’язаних з порушенням земельного законодавства, а також процедуру оскарження дій посадових осіб Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів (далі – спеціально уповноважений орган).
 2. Від імені спеціально уповноваженого органу оформляти (вручати) клопотання про надання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю, а також повідомлення про виклик для надання пояснень з питань, пов’язаних з порушенням земельного законодавства, мають право: Головний державний інспектор у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель, його перший заступник та заступник, головні державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель в Автономній Республіці Крим, області, м. Києві та Севастополі, районі, їх перші заступники та заступники, старші державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель та державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель відповідних територій (далі – державні інспектори).
 1. Вимоги цього Порядку є обов’язковими для:

державних інспекторів – в частині дотримання ними встановленого порядку оформлення, вручення (надсилання) клопотань про надання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю, вжиття заходів реагування у разі відмови у їх наданні чи наданні неправдивої інформації або вчинення інших перешкод для їх отримання, подання до органів прокуратури, органів дізнання та досудового слідства матеріалів про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину, що спрямовані на приховування порушень земельного законодавства, чи вчинення перешкод для їх виявлення, оформлення, вручення (надсилання) повідомлень про виклик для надання пояснень з питань, пов’язаних з порушенням земельного законодавства;

центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, установ та організацій не залежно від форми власності, власників і користувачів, у тому числі орендарів земельних ділянок (далі – суб’єкти, які надають інформацію), в частині надання інформації та виконання законних вимог державних інспекторів.

 

II. Процедура одержання документів, матеріалів та іншої інформації

 1. Для отримання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю, державний інспектор надсилає суб’єктам, які надають інформацію, клопотання про надання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю (далі – Клопотання), форму якого наведено у додатку 1 до цього Порядку.

При цьому Клопотання вручається (надсилається) суб’єкту, який надає інформацію з метою здійснення заходів державного контролю.

 1. У Клопотанні зазначаються:

найменування спеціально уповноваженого органу, його місцезнаходження та номер телефону;

дата та реєстраційний номер Клопотання;

найменування (для юридичних осіб), прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб), суб’єкта, який надає інформацію;

перелік документів, матеріалів та іншої інформації, які необхідно надати державному інспектору, що здійснює контрольний захід;

спосіб та термін надання документів, матеріалів та іншої інформації (надати під час здійснення перевірки чи надіслати поштою);

адреса (у разі необхідності), за якою потрібно надати (надіслати) інформацію;

стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає адміністративну відповідальність за ненадання інформації або надання неправдивої інформації;

посада, прізвище, ім’я, по батькові державного інспектора, який вручив (надіслав) Клопотання, його підпис;

інформація про вручення (надіслання) Клопотання.

 1. Клопотання складається у двох примірниках і підписується державним інспектором, що проводить перевірку. Перший примірник Клопотання надсилається суб’єкту, який надає інформацію, поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається під підпис, суб’єкту, який надає інформацію.

Особа, яка надіслала Клопотання поштою, зазначає на його другому примірнику свою посаду, прізвище, ім’я та по батькові, дату та час його відправлення.

У разі вручення Клопотання суб’єкту, який надає інформацію, особа, яка його отримує, зазначає на другому примірнику прізвище, ім’я та по батькові, дату та час його отримання, засвідчує це підписом.

Якщо особа, якій вручається Клопотання відмовилась його отримати, державний інспектор робить про це відповідну відмітку на другому примірнику Клопотання і засвідчує це своїм підписом.

Другий примірник Клопотання залишається у державного інспектора, що проводить перевірку.

 1. Облік вручених (надісланих) Клопотань здійснюється у системі електронного документообігу спеціально уповноваженого органу.

 

III. Заходи реагування у разі відмови у наданні документів, матеріалів та іншої інформації

 1. У разі невиконання з необ’єктивних на те причин, суб’єктами, які надають інформацію, Клопотання державного інспектора про надання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю, надання неправдивої інформації чи вчинення інших перешкод для виконання покладених на нього завдань державний інспектор складає на вищезазначених осіб протокол про адміністративне правопорушення.
 1. Якщо у процесі отримання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю, буде встановлено, що особи відмовляють у наданні інформації, надали несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону, державний інспектор письмово інформує про це керівника спеціально уповноваженого органу, в якому він працює.

Про вчинення особою дій, які містять ознаки злочину, спеціально уповноважений орган письмово повідомляє правоохоронні органи.

 1. У повідомленні до органів прокуратури, органів дізнання та досудового слідства спеціально уповноважений орган зазначає:

дату та час вчинення правопорушення;

посаду, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка його вчинила;

суть правопорушення (зазначається детально);

посаду, прізвище, ім’я, по батькові державного інспектора, який виявив правопорушення чи був присутній під час його вчинення.

 1. Повідомлення про вчинення посадовою особою правопорушення, підписує керівник спеціально уповноваженого органу чи особа, яка виконує його обов’язки.
 2. З метою одержання усних або письмових пояснень з питань, пов’язаних з порушенням вимог земельного законодавства, державний інспектор має право викликати громадян, посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, землевласників, землекористувачів, орендарів, у тому числі керівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності до спеціально уповноваженого органу. Форму повідомлення про виклик для надання пояснень з питань, пов’язаних з порушенням земельного законодавства (далі – Повідомлення), наведено у додатку 2 до цього Порядку.
 1. Повідомлення повинно містити:

найменування та місцезнаходження спеціально уповноваженого органу із зазначенням назви населеного пункту, вулиці, номерів будинку, кабінету та телефону;

дату та реєстраційний номер;

найменування, місцезнаходження юридичних осіб, посаду, прізвище, ім’я та по батькові особи, що викликається, або місце проживання, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи;

зазначення часу та дати прибуття;

мету (підставу) для виклику;

перелік документів, які необхідно мати при собі особі, що викликається;

наслідки неприбуття;

посаду, прізвище, ім’я та по батькові державного інспектора, який викликає для надання пояснень;

інформацію про вручення (надсилання) Повідомлення.

 1. Повідомлення складається у двох примірниках. Перший примірник вручається під підпис або надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення, другий – залишається у державного інспектора. У разі якщо Повідомлення неможливо вручити особисто під підпис, у невідкладних випадках воно може бути направлено телефонограмою чи факсимільним зв’язком та додатково надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Повідомлення підписується керівником або заступником керівника спеціально уповноваженого органу до якого викликається особа, визначена пунктом 5 розділу ІІІ цього Порядку для отримання пояснень.

 1. Особа, якій вручено Повідомлення, зазначає на другому примірнику свою посаду (для посадових осіб), прізвище, ім’я та по батькові, дату, час його отримання та засвідчує це своїм підписом. При відмові особи від підпису про отримання Повідомлення державний інспектор робить про це відповідну відмітку на обох його примірниках та засвідчує її своїм підписом. Перший примірник Повідомлення надсилається особі, що викликається, поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

У разі відправлення Повідомлення поштою, телефонограмою чи факсимільним або електронним зв’язком на його другому примірнику робиться про це відповідна відмітка, яка засвідчується підписом особи, що його відправила.

 1. Облік вручених (надісланих) Повідомлень здійснюється у системі електронного документообігу спеціально уповноваженого органу.

IV. Порядок оскарження дій посадових осіб (державних інспекторів), які вручили (надіслали) клопотання чи повідомлення

 1. Особи, яким вручено (надіслано) Клопотання чи Повідомлення можуть оскаржити дії посадової особи (державного інспектора), яка їх вручила (надіслала) керівнику спеціально уповноваженого органу, в якому працює державний інспектор, керівнику вищестоящого спеціально уповноваженого органу (посадової особи вищого рівня) або до суду.
 2. Скарга розглядається відповідним спеціально уповноваженим органом та письмово повідомляється особу, яка подала скаргу, про прийняте рішення у 10-денний строк з дня отримання її отримання.
 1. За результатами розгляду скарги керівник відповідного спеціально уповноваженого органу приймає рішення про скасування Клопотання чи Повідомлення повністю або частково (скасування окремої його вимоги), чи залишення їх без змін, про що зазначається у рішенні щодо розгляду скарги на дії державного інспектора, який вручив (надіслав) Клопотання чи Повідомлення (далі – Рішення), форма якого наведена у додатку 3 до цього Порядку.

Копія Рішення вручається під підпис особі, яка подала скаргу, або надсилається їй рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а в разі відсутності фінансування на відправлення поштової кореспонденції – засобами електронного зв’язку в електронній формі. З прийнятим Рішенням ознайомлюється під підпис посадова особа (державний інспектор), яка вручила (надіслала) Клопотання чи Повідомлення.

 1. Облік прийнятих Рішень здійснюється у системі електронного документообігу спеціально уповноваженого органу.
 1. У разі незгоди особи, що подала скаргу, з Рішенням, прийнятим керівником спеціально уповноваженого органу, скарга може бути подана до спеціально уповноваженого органу вищого рівня (посадової особи вищого рівня). У такому разі до скарги заявник додає копію Рішення, прийнятого спеціально уповноваженого органу нижчого рівня.
 1. Подання скарги на дії державного інспектора, який вручив (надіслав) Клопотання чи Повідомлення, призупиняє їх виконання до розгляду скарги по суті. У разі якщо за результатами розгляду скарги прийнято рішення про залишення Клопотання чи Повідомлення без змін, строк їх виконання продовжується з дати прийняття цього рішення.
 1. За результатами розгляду скарги, поданої до спеціально уповноваженого органу вищого рівня (посадової особи вищого рівня), заявнику надається письмова відповідь у 10-денний строк з дня її отримання.

Копія Рішення про розгляд скарги вручається або надсилається до відома керівнику спеціально уповноваженого органу нижчого рівня, що розглядав скаргу та приймав Рішення за результатами її розгляду.

 

Заступник директора Департаменту
аграрної політики та сільського
господарства – начальник управління
рослинництва, насінництва,
садівництва та виноградарства                                                   Л. Сухомлин

 

Додаток 1 до Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів (пункт 1 розділу ІІ)

Додаток 2 до Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотримання земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів (пункт 5 розділу ІІІ)

Додаток 3 до Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів (пункт 3 розділу ІV)

 

Пояснювальна записка
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Кабінетом Міністрів України 22 липня 2016 року прийнято постанову № 482 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою внесено зміни до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119, та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до вказаних змін Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України та до повноважень Держгеокадастру віднесено здійснення державного контролю в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів” (далі – проект наказу) розроблено відповідно до статей 152, 187 та 188 Земельного кодексу України, статті 5, підпункту “в” статті 6, абзацу другого та шостого частини першої статті 10 Закону України “Про державний контроль за використанням та охороною земель”, статті 181 та частини першої статті 19 Закону України “Про охорону земель”, абзацу десятого, тринадцятого пункту 51, підпункту 2 пункту 6 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року №15, Положень про територіальні органи Держгеокадастру, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 вересня 2016 року № 333, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2016 року за № 1391/29521, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження інструкції з оформлення державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель матеріалів про адміністративні правопорушення» від 19 січня 2017 року № 6 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2017 року за № 173/30041.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є затвердження порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за використанням та охороною земель державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів при здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель, а також порядку оскарження дій державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель.

 1. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Земельний кодекс України, закони України “Про землеустрій”, “Про державний контроль за використанням та охороною земель”, “Про охорону земель”, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових бюджетних витрат.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження Державною регуляторною службою України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру і підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 1. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 1. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 1. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує громадського обговорення.

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується відносин у соціально-трудовій сфері.

 1. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Затвердження порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів  державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів при здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель, а також порядку оскарження дій державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель передбачено законами України “Про основні засади державного контролю у сфері господарської діяльності”, “Про державний контроль за використанням та охороною земель”.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливатиме на ринок праці.

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить врегулювати порядок одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю в частині дотримання вимог земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів при здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель.

 

Перший заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України                               Максим МАРТИНЮК

 

Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства,  використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням вимог земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів” (далі – проект наказу) розроблено відповідно до Земельного кодексу України, законів України “Про землеустрій”, “Про державний контроль за використанням та охороною земель”, “Про охорону земель”, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15.

Кабінетом Міністрів України 22 липня 2016 року прийнято постанову № 482 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою внесено зміни до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119, та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до вказаних змін Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України та до повноважень Держгеокадастру віднесено здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Абзацом одинадцятим пункту 51 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2014 № 15 визначено, що посадові особи Держгеокадастру та його територіальних органів, які є державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель, в межах своїх повноважень мають право отримувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності документи, матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на Держгеокадастр завдань.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  розроблено для затвердження порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за використанням та охороною земель державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів  при здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель, а також порядку оскарження дій державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Землевласники Так
Землекористувачі Так
Держава Так

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Прийняття проекту наказу забезпечить належне регулювання у сфері державного контролю за використанням та охороною земель в частині встановлення порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за використанням та охороною земель державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів при здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель, а також порядку оскарження дій державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель.

Реалізація даного проекту наказу буде сприяти дотриманню установленого порядку одержання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, землевласників та землекористувачів, в тому числі орендарів земельних ділянок, документів, матеріалів та іншої інформації, необхідної для належного виконання покладених функцій державного контролю за використанням та охороною земель і дотримання вимог законодавства України про охорону земель на Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Сприятиме захисту законних прав та інтересів землевласників та землекористувачів, в тому числі орендарів земельних ділянок.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива1.

 

Не затверджувати Порядок одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів. Держгеокадастром та його територіальними органами.
Альтернатива 2.

 

Затвердити Порядок одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю  за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель  усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів  Держгеокадастром та його територіальними органами.
 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1. Відсутні. Неможливість реалізації вимог статей 187, 188 Земельного кодексу України, статей 6 та 10 Закону України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” та абзацу одинадцятого пункту 51 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                    від 14.01.2014 № 15
Альтернатива 2.

 

Можливість здійснення державного контролю за використанням та охороною земель відповідно до статей 187, 188 Земельного кодексу України, статей 6 та 10 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель».

Затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель  усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів Держгеокадастром та його територіальними органами дозволить забезпечити своєчасне виявлення порушень земельного законодавства і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1. Відсутні Відсутні
Альтернатива 2. Використання власниками та користувачами, у тому числі орендарями земельних ділянок в правовому полі, з дотриманням вимог розробленого проекту землеустрою, що сприятиме раціональному використанню земель, їх охороні та відтворенню.

Забезпечення захисту інтересів землевласників та землекористувачів, у тому числі орендарів земельних ділянок, шляхом здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у частині, зокрема, додержання вимог земельного законодавства в процесі укладання цивільно-правових угод, передачі у власність, надання у користування, в тому числі в оренду, вилучення (викупу) земельних ділянок; вжиття відповідно до закону заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам

Відсутні

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 0 Не затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель  усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів Держгеокадастром та його територіальними органами призведе до неефективного здійснення державного контролю за використанням та охороною земель
Альтернатива 2 4 Забезпечення додержання органами  державної влади, органами місцевого самоврядування, землевласниками та землекористувачами, у тому числі орандарями земельних ділянок земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю.

Використання власниками та користувачами, в тому числі орендарями земельних ділянок в правовому полі, з дотриманням вимог земельного законодавства, що сприятиме раціональному використанню земель, їх охороні та відтворенню.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2 Оцінюючі підсумкові вигоди даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде вирішена шляхом затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель  усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів Держгеокадастром та його територіальними органами, що дасть можливість забезпечити ефективний контроль за використанням та охороною земель Витрати відсутні Враховуючи оцінені у цій таблиці підсумкові витрати та вигоди, необхідно зазначити, що для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 2, тому що вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної розділом I аналізу регуляторного впливу

 

Альтернатива 1 Вигоди відсутні Витрати відсутні Проблема продовжує існувати
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1   Існування проблеми Х
Альтернатива 2 Вирішення проблеми Ризик зовнішніх чинників на дію акта відсутній

ІV. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основними механізмами, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми є  затвердження порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель  усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів при здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель, а також порядку оскарження дій державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель.

V. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються землевласники та землекористувачі, у тому числі орендарі земельних ділянок, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні.

Бюджетні витрати, пов’язані з реалізацію акта відсутні, отже відповідні таблиці, що додаються до Аналізу регуляторного впливу та М-тесту не заповнюються.

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень 0 0
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень 0 0
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень 0 0
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного контролю (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень 0 0
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень 0 0
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень 0 0
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень 0 0
8 Інше (уточнити), гривень 0 0
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень 0 0
10 Кількість суб’єктів господарювання, на яких буде поширено регулювання, одиниць 0 0
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 0 0

VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт має необмежений строк дії.

VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

– надходження коштів до Державного бюджету у зв’язку з дією регуляторного акта не передбачається;

– кількість власників та користувачів, у тому числі орендарів земельних ділянок, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

– розмір коштів і час, що витрачаються власниками та користувачами, у тому числі орендарями земельних ділянок з основних положень проекту наказу не передбачено;

– рівень поінформованості власників та користувачів, у тому числі орендарів земельних ділянок з основних положень акта – високий.

VIIІ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом збору зауважень та пропозицій та їх аналізу.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

Перший заступник Міністра
аграрної політики та
продовольства України                                                    Максим МАРТИНЮК