Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства”

 1. Розробник:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, головний розробник Міністерство аграрної політики та продовольства України.

 1. Стислий виклад змісту проекту:

Метою проекту наказу є затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства при прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель; обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок; припинення будівництва та експлуатації об’єктів; припинення права користування земельною ділянкою.

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру і на офіційному веб-сайті Державної регуляторної служби України.

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції
  від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

 1. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, м. Київ, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 278-81-71, факс 278-76-02, info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 249-96-83,
факс 249-96-83, land_oz@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України: 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 254-56-73, факс 254-43-93, inform@dkrp.gov.ua.

Перший заступник
Міністра аграрної політики
та продовольства України                                                                                     Максим МАРТИНЮК

 

ПРОЕКТ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
_______________                              Київ                                   №___________

Про затвердження Порядку підготовки та
внесення до органів виконавчої влади або органів
місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання
вимог земельного законодавства

Відповідно до підпункту “а” частини першої статті 15, частини другої статті 144, статей 187 та 188 Земельного кодексу України, підпункту “б” частини першої статті 6, статті 10 Закону України “Про державний контроль за використанням та охороною земель”, підпункту 9 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства, що додається.
 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 серпня 2014 року № 317 “Про затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2014 року за № 1126/25903.
 3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра                                                           М. Мартинюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики
та продовольства України
________________ № ________

Порядок підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства 

I. Загальні положення

 1. Цей Порядок встановлює процедуру підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання земельного законодавства.
 2. Клопотання – це письмове звернення до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про необхідність вжиття заходів щодо забезпечення дотримання вимог земельного законодавства.
 3. Від імені Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів (далі – спеціально уповноважені органи) вносити клопотання до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування мають право: Головний державний інспектор України у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель та його заступники, головні державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі, та їх заступники.
 4. Вимоги цього Порядку поширюються на:

державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель спеціально уповноважених органів (далі – державні інспектори) – в частині дотримання ними встановленого порядку підготовки та внесення (вручення, надсилання) клопотань, забезпечення їх обліку та контролю за виконанням вимог, зазначених у клопотаннях;

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування – в частині розгляду і виконання вимог клопотань, внесених спеціально уповноваженими органами, приведення власних рішень у відповідність до вимог чинного законодавства, вжиття згідно із законом заходів для припинення порушень земельного законодавства. 

II. Підстави для внесення клопотання

 1. Клопотання, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку, вноситься до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування у разі виявлення порушень вимог земельного законодавства.
 2. Клопотання вносяться з метою:

приведення у відповідність до законодавства рішень, прийнятих органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;

обмеження або зупинення в установленому законодавством порядку освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт із порушенням вимог земельного законодавства;

припинення в установленому законодавством порядку будівництва та експлуатації об’єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків;

припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону.

III. Оформлення та внесення клопотань

 1. Клопотання оформляється на бланку відповідного спеціально уповноваженого органу у двох примірниках.
 2. Перший примірник клопотання надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення або доставляється особисто до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, другий залишається в спеціально уповноваженому органі.

Спосіб внесення клопотання визначає спеціально уповноважений орган, який оформив клопотання.

 1. На другому примірнику клопотання робиться відмітка про відправку поштою або відмітка про його отримання органом, якому воно адресоване.
 2. У разі вручення клопотання під підпис уповноваженій посадовій особі, органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування особа, яка отримала клопотання, зазначає на другому його примірнику свою посаду, прізвище, ім’я, по батькові, дату і час отримання та засвідчує це своїм підписом.

Якщо уповноважений на прийом поштової кореспонденції представник органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування відмовляється отримати клопотання, державний інспектор спеціально уповноваженого органу, який його вручає, робить про це відповідну відмітку на другому примірнику клопотання і засвідчує це своїм підписом. Клопотання у таких випадках надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

 1. Уповноважена посадова особа спеціально уповноваженого органу, яка надіслала клопотання поштою, зазначає на його другому примірнику свою посаду, прізвище, ім’я та по батькові, дату та час його відправлення.

IV. Строки внесення та облік клопотань

 1. У разі необхідності приведення у відповідність із законодавством рішень, прийнятих органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, клопотання вноситься протягом п’яти робочих днів з дня виявлення порушення.
 2. В інших випадках, зазначених у пункті 2 розділу ІІ цього Порядку, клопотання до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування вносяться протягом тридцяти днів з дня виявлення правопорушення.
 3. Реєстрація клопотань, прийнятих спеціально уповноваженим органом, здійснюється структурними підрозділами, що забезпечують документообіг у цих органах, та здійснюється в журналі реєстрації клопотань, форма якого наведена у додатку 2 до цього Порядку.

V. Контроль за виконанням клопотань

 1. Контроль за своєчасним розглядом та повнотою виконання вимог, зазначених у клопотаннях, забезпечується відповідними структурними підрозділами спеціально уповноважених органів, які виявили порушення та оформили клопотання.
 2. У разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування виконати вимоги, зазначені у клопотанні, чи при неотриманні від них протягом тридцяти днів з дати отримання клопотання письмового повідомлення про результати розгляду клопотання відповідний спеціально уповноважений орган, що вніс клопотання, направляє копію клопотання та матеріали, які засвідчують факт порушення земельного законодавства, до відповідного органу прокуратури для вжиття заходів згідно з вимогами законодавства.
 3. У разі наявності в діях посадових осіб органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення в частині невиконання або часткового виконання вимог клопотання щодо необхідності приведення у відповідність із вимогами земельного законодавства прийнятих органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування рішень, державний інспектор письмово інформує про це керівника спеціально уповноваженого органу, в якому він працює.

Про вчинення особою дій, які містять ознаки корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, спеціально уповноважений орган письмово повідомляє відповідного спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

 1. У повідомленні до відповідного спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції спеціально уповноважений орган зазначає посаду, прізвище, ім’я, по батькові особи, в діях якої містяться ознаки корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення при прийнятті органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування рішення з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, а також додає (за наявності) письмове обґрунтування відповідного органу про причини відмови виконання вимог, зазначених у клопотанні.

Повідомлення про вчинення посадовою особою органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування дій, які містять ознаки корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, підписує керівник відповідного спеціально уповноваженого органу чи особа, яка виконує його обов’язки.

VІ. Оскарження клопотань

 1. Клопотання Головного державного інспектора України у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель та його заступників, головних державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі, та їх заступників може бути оскаржене до суду протягом тридцяти календарних днів з дня його отримання.
 2. Подання в установлені строки скарги на клопотання призупиняє виконання вимог, зазначених у ньому, до розгляду скарги по суті.
 3. У разі якщо за результатами розгляду судом скарги клопотання залишено без змін, строк виконання оскаржуваного клопотання продовжується з дати прийняття відповідного рішення суду.
Заступник директора Департаменту аграрної політики та сільського господарства – начальник управління рослинництва, насінництва, садівництва та виноградарства  

 

 Л. Сухомлин

додаток 1

додаток 2

 

Пояснювальна записка
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Кабінетом Міністрів України 22 липня 2016 року прийнято постанову № 482 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою внесено зміни до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119, та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до вказаних змін Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України.

Згідно підпункту 255 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру до повноважень Держгеокадастру віднесено внесення у встановленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо:

приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;

обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства;

припинення будівництва та експлуатації об’єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків;

припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону.

З метою реалізації зазначеного положення пропонується прийняти наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України, яким затвердити Порядок підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства при прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель; обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок; припинення будівництва та експлуатації об’єктів; припинення права користування земельною ділянкою.

Проектом Порядку врегульовуються питання підстав для внесення клопотань державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів, оформлення та внесення клопотань, їх обліку та контролю за виконанням, а також оскарження.

 1. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Земельний кодекс України, закони України “Про державний контроль за використанням та охороною земель”, “Про охорону земель”, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових бюджетних витрат.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження Державною регуляторною службою України і підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 1. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 1. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 1. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує консультацій з громадськістю.

8.1. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується відносин у соціально-трудовій сфері.

 1. Оцінка регуляторного впливу

Згідно із частиною першою статті 8 Господарського кодексу України органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, до яких будуть вноситися клопотання з питань додержання вимог земельного законодавства, не є суб’єктами господарювання.

При цьому, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за результатами розгляду клопотань будуть приймати в установленому законодавством порядку рішення щодо обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт, які відбуваються з порушенням вимог земельного законодавства; припинення в установленому законодавством порядку будівництва та експлуатації об’єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків; припинення права користування земельними ділянками відповідно до закону.

У цій частині рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування можуть зачіпати права та обов’язки суб’єктів господарювання.

Зважаючи на це, проект наказу є регуляторним актом.

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливатиме на ринок праці.

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить врегулювати порядок підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства.

Перший заступник Міністра
аграрної політики та
продовольства України                                                                        М. Мартинюк

 

Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства»

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства” (далі – проект наказу) розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Законів України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, “Про державний контроль за використанням та охороною земель”, “Про охорону земель”, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15.

Кабінетом Міністрів України 22 липня 2016 року прийнято постанову     № 482 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою внесено зміни до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119, та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до вказаних змін Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України та до повноважень Держгеокадастру віднесено здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Відповідно до підпункту “б” статті 6, статті 10 Закону України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” до  повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі входить внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  розроблено для затвердження порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів  при здійсненні державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель, а також порядку оскарження дій державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель.

ІІ. Цілі державного регулювання

Прийняття проекту наказу визначить процедуру підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства, їх обліку, контролю за станом виконання клопотань, вжиття передбачених законодавством заходів реагування у разі відмови виконання вимог, зазначених у клопотаннях, порядок оскарження клопотань та прийняття рішень за результатами розгляду скарг на клопотання.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи Опис альтернативи
  Альтернатива1.

 

Не затверджувати Порядок  підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства Держгеокадастром та його територіальними органами.
Альтернатива 2.

 

Затвердити Порядок  підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства Держгеокадастром та його територіальними органами.

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Відсутні. Неможливість реалізації вимог статей 187, 188 Земельного кодексу України, статті 6 Закону України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” статті 19 Закону України “Про охорону земель”
Альтернатива 2. Можливість здійснення державного контролю за використанням та охороною земель відповідно до статей 187, 188 Земельного кодексу України, статей 6 та 10 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», статті 19 Закону України “Про охорону земель”.

Затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства Держгеокадастром та його територіальними органами дозволить забезпечити своєчасне вжиття відповідних заходів щодо усунення порушень земельного законодавства.

Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Відсутні Відсутні
Альтернатива 2. Забезпечення захисту інтересів громадян шляхом здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у частині, зокрема, додержання вимог земельного законодавства в процесі укладання цивільно-правових угод, передачі у власність, надання у користування, в тому числі в оренду, вилучення (викупу) земельних ділянок. Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 18128 16280 52906 87314
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 21 18 61
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Вигоди відсутні Витрати відсутні
Альтернатива 2. Забезпечення ефективного та прозорого державного контролю за використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності. Витрати відсутні
Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”) 0
Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”) 0

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 0 Не затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства Держгеокадастром та його територіальними органами призведе до неефективного здійснення державного контролю за використанням та охороною земель
Альтернатива 2 4 Забезпечення додержання органами  державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства  України та встановленого порядку набуття і

реалізації права на землю.

Використання громадянами та суб’єктами господарювання земельних ділянок в правовому полі, з дотриманням вимог земельного законодавства, що сприятиме раціональному використанню земель, їх охороні та відтворенню.

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2 Оцінюючі підсумкові вигоди даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде вирішена шляхом затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства Держгеокадастром та його територіальними органами, що дасть можливість забезпечити ефективний контроль за використанням та охороною земель Витрати відсутні Враховуючи оцінені у цій таблиці підсумкові витрати та вигоди, необхідно зазначити, що для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 2, тому що вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної розділом I аналізу регуляторного впливу

 

Альтернатива 1 Вигоди відсутні Витрати відсутні Проблема продовжує існувати
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Існування проблеми Х
Альтернатива 2 Вирішення проблеми Ризик зовнішніх чинників на дію акта відсутній

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основними механізмами, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми є  затвердження порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів  при здійсненні державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель, а також порядку оскарження дій державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні.

Бюджетні витрати, пов’язані з реалізацію акта відсутні, отже відповідні таблиці, що додаються до Аналізу регуляторного впливу та М-тесту не заповнюються.

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер Витрати За перший рік За п’ять років
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень 0 0
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень 0 0
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень 0 0
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень 0 0
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень 0 0
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень 0 0
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень 0 0
8 Інше (уточнити), гривень 0 0
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень 0 0
10 Кількість суб’єктів господарювання, на яких буде поширено регулювання, одиниць 87314 87314
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 0 0

 VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт має необмежений строк дії.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

– надходження коштів до Державного бюджету у зв’язку з дією регуляторного акта не передбачається;

– кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

– розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання або фізичними особами з основних положень проекту наказу, не передбачено;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом збору зауважень та пропозицій та їх аналізу.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Перший заступник
Міністра аграрної політики та
продовольства України                                                                   М. Мартинюк