Повідомлення
про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою»

 1. Розробник: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, головний розробник Міністерство аграрної політики та продовольства України.
 2. Стислий виклад змісту проекту:

Відповідно до положень частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначаються переліки питань для здійснення планових заходів, які затверджуються його наказом.

У межах переліку питань кожен орган державного нагляду (контролю) залежно від цілей заходу має визначити ті питання, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль).

Уніфіковані форми актів, в яких передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику, затверджуються органом державного нагляду (контролю) і публікуються на офіційному веб-сайті Мінагрополітики та Держгеокадастра у порядку, визначеному законодавством.

Наказом Мінагрополітики України від 11 лютого 2013 р. № 79, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2013 року за № 279/22811, було затверджено Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою та Уніфіковану форму акта перевірки, який складається за результатами відповідних заходів.

Однак, зазначений наказ визнано таким, що втратив чинність наказом Мінагрополітики від 11 лютого 2016 р. № 41, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2016 року за № 266/28396, з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством.

Тому є необхідність у затверджені форми акта перевірки для здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання виконавцями робіт із землеустрою законодавства України, державних стандартів, норм і правил при здійсненні землеустрою, технічних та технологічних умов.

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України і на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

 1. Зауваження та пропозиції надсилати на адресу:

Міністерства аграрної політики та продовольства України, Департаменту  землеробства та технічної політики в АПК, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 226-26-51, volodymyr.topchiy@minagro.gov.ua

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, 03151,

м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, тел. 275-75-66, expert@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України, 01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 285-05-55, факс 254-43-93, inform@dkpp.gov.ua.

 

Перший заступник
Міністра аграрної політики
та продовольства України                                           Максим МАРТИНЮК

 

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

  

НАКАЗ

 

__________________                         Київ                                      № ______

 

Про затвердження уніфікованої форми
акта, що складається за результатами
проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю)
щодо додержання суб’єктом господарювання
вимог законодавства у сфері землеустрою

 

Відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту «ж1» статті 14, статті 611 Закону України «Про землеустрій», Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою  Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752,

 

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою, що додається.
 2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра                                                  М. Мартинюк

Уніфікована форма акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою

 

Пояснювальна записка
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою»

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою» підготовлено відповідно до:

пункту «ж1» статті 14, статті 611 Закону України «Про землеустрій»;

абзацу сьомого частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)».

Уніфіковані форми актів, в яких передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику, затверджуються органом державного нагляду (контролю) і публікуються на офіційному веб-сайті Мінагрополітики та Держгеокадастру у порядку, визначеному законодавством.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблений з метою нормативно-правового врегулювання переліку питань для проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою.

 1. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання, є:

Конституція України;

Земельний кодекс України;

Закон України «Про землеустрій»;

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Закон України від 02 липня 2013 року № 367-VII «Про внесення змін до законів України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та «Про землеустрій»;

Закон України від 12 лютого 2015 року № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»;

постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)»;

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на його впровадження.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України та Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, а також підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

 1. Регіональний аспект

Реалізація передбачених проектом акта положень не стосується питань розвитку регіонів.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 1. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

 1. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (www.land.gov.ua) для громадського обговорення.

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не потребує консультацій з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

 1. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Аналіз регуляторного впливу додається.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливає на ринок праці.

 1. Прогноз результатів

Прийняття акта забезпечить уніфікований підхід до фіксації результатів проведення планового (позапланових) заходу державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою.

 

Перший заступник Міністра
аграрної політики та
продовольства України                                             Максим МАРТИНЮК

 

Аналіз регуляторного впливу
проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою»

І. Визначення проблеми

На сьогодні відсутній єдиний підхід до всіх суб’єктів господарської діяльності у сфері землеустрою при здійсненні планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання виконавцями робіт із землеустрою законодавства України, державних стандартів, норм і правил при здійсненні землеустрою, технічних і технологічних умов.

Проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою» підготовлено на виконання:

Закону України від 12 лютого 2015 року № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»;

Закону України від 02 липня 2013 року № 367-VII «Про внесення змін до законів України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та «Про землеустрій»;

пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)»;

доручення Прем’єр-міністра України від 17.04.2015 № 14335/1/1-15 щодо проведення перегляду нормативно-правової бази з питань державного нагляду (контролю).

Відповідно до положень частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначаються переліки питань для здійснення планових заходів, які затверджуються його наказом.

Уніфіковані форми актів, в яких передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику, затверджуються органом державного нагляду (контролю) і публікуються на офіційному веб-сайті Мінагрополітики та Держгеокадастра у порядку, визначеному законодавством.

Наказом Мінагрополітики України від 11 лютого 2013 року № 79, який зареєстровано в Мін’юсті 15 лютого 2013 року за № 279/22811, було затверджено Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою та уніфіковану форму акта перевірки, який складається за результатами відповідних заходів. Однак, зазначений наказ визнано таким, що втратив чинність наказом Мінагрополітики від 11 лютого 2016 року № 41, зареєстрованим в Мін’юсті 19 лютого 2016 року за № 266/28396, з метою приведення у відповідність із законодавством нормативно-правових актів.

Держгеокадастром було підготовлено проект наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства «Про затвердження форми акта перевірки, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю)  у сфері землеустрою», однак прийняття його стало неможливим у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 482.

Так, постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 22 липня 2016 року № 482 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», зокрема, в частинні спрямування та координації діяльності Державної служби України геодезії, картографії та кадастру через Міністра аграрної політики та продовольства України.

У запропонованій до затвердження формі акта перевірки для здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання виконавцями робіт із землеустрою законодавства України, державних стандартів, норм і правил при здійсненні землеустрою, технічних та технологічних умов встановлено єдиний підхід до всіх суб’єктів господарювання у сфері землеустрою.

Основні групи (підгрупи), на які проблема, справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

ІІ. Цілі державного регулювання

З метою дотримання основних принципів державного нагляду (контролю), визначених положеннями статті 3 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», зокрема, здійснення Держгеокадастром державного нагляду у сфері землеустрою лише за наявності підстав та в порядку, визначених законом, проект наказу спрямований на приведення у відповідність до Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 (далі – Методика) та вимог чинного законодавства уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

Види альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 –

Залишення існуючого на сьогодні правового регулювання цілей

Існуючі правові норми не відповідають вимогам законодавства при здійсненні державного нагляду у сфері землеустрою
Альтернатива 2 –

Прийняття регуляторного акта

Затвердження нової уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду у сфері землеустрою відповідає вимогам щодо складання уніфікованої форми акта перевірки, встановленим Методикою.

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Залишення існуючого на сьогодні правового регулювання цілей

Відсутні. Відсутні.
Альтернатива 2 –

Прийняття регуляторного акта

Приведення форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду у сфері землеустрою, у відповідність із чинним законодавством з урахуванням вимог Методики. Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Залишення існуючого на сьогодні правового регулювання цілей

Відсутні. Відсутність.
Альтернатива 2 –

Прийняття регулятивного акта

Відсутні Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 1 1539 1540
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0.05 99.95 Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Залишення існуючого на сьогодні правового регулювання цілей

Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 –

Прийняття регулятивного акта

Чітко встановлена уніфікована форма акта перевірки та вичерпний перелік питань для здійснення державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою Відсутні

Розробниками документації із землеустрою згідно статті 26 Закону України «Про землеустрій» є:

юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним  забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками,  відповідальними за якість робіт із землеустрою.

На сьогодні Держгеокадастр здійснює ведення, зокрема, реєстру сертифікованих інженерів – землевпорядників, а тому кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють роботи у сфері землеустрою, визначалась  із кількості суб’єктів господарювання, які відображені в обмінних файлах (електронних документах) при реєстрації земельних ділянок у Національній кадастровій системі Державного земельного кадастру.

Із загального числа суб’єктів господарювання у сфері землеустрою, які, майже всі, відносяться до мікропідприємництва, лише Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» відноситься до суб’єктів малого бізнесу

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 –

Залишення існуючого на сьогодні правового регулювання цілей

1

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв’язку з тим, що у випадку залишення існуючого на сьогодні правового регулювання цілей буде відсутня уніфікована форма акта перевірки, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою, складеного з урахуванням вимог чинного законодавства України. Цілі не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).
Альтернатива 2 –

Прийняття регулятивного акта

 

4

Прийняттям регуляторного акта буде досягнуто цілі в повному обсязі, а саме: приведення форми акта перевірки, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою, у відповідності з вимогами чинного законодавства (проблема існувати не буде).

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

 

Прийняття регуляторного акта

 

Оцінюючи підсумкові вигоди цієї альтернативи, необхідно зазначити, що проблему буде вирішено в повному обсязі, оскільки буде забезпечено усунення колізії норм права та забезпечено виконання вимог законодавства України Відсутні Забезпечується досягнення цілей державного регулювання, що відповідає потребам у розв’язанні проблеми
Альтернатива 1

 

Залишення існуючого на сьогодні правового регулювання цілей

Відсутні Відсутні Не забезпечується досягнення цілей державного регулювання, що не відповідає потребам у розв’язанні проблеми

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1 –

Залишення існуючого на сьогодні правового регулювання цілей

Причиною відмови від цієї альтернативи є те, що вона не сприятиме вирішенню проблеми Х
Альтернатива 2 –

Прийняття регулятивного акта

 

Перевага цієї альтернативи полягає в тому, що прийняття регуляторного акта вирішує проблему в повному обсязі Ризики відсутні

V. Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання вищезазначеної проблеми

Проектом наказу Мінагрополітики передбачається затвердження нової уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду у сфері землеустрою.

Розв’язання проблеми можливе шляхом видання цього наказу Мінагрополітики.

З виданням проекту регуляторного акта у відповідних системах державного нагляду та контролю, а також виробничого та громадського контролю змін або додаткових заходів не передбачається.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва наведено в Тесті малого підприємництва (М-тест)

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії акта є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акта або втрати ним чинності.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива у разі зміни законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект регуляторного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основним показником результативності регуляторного акта є:

обсяг надходження коштів до державного та місцевого бюджетів, пов’язаних з дією акта – не змінюється, оскільки норми проекту наказу не встановлюють податки чи надходження;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та /або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього;

розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням цього акта – не змінюється.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності наказу буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, шляхом аналізу статистичних даних щодо кількості проведених перевірок у сфері землеустрою.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей. Установленні показники результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів повторного відстеження, зокрема у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Базове, повторне та періодичне відстеження здійснюватиметься на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу регуляторного акта.

 

Перший заступник
Міністра аграрної політики
та продовольства України                                            Максим МАРТИНЮК

 

ТЕСТ
Малого підприємництва (М-тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “28” квітня 2016 р. по “28” жовтня 2016 р.

По-ряд-ковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кіль-кість учасників консульта-цій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1 Питання обговорювалось в рамках узгоджувальної наради з представниками територіальних органів Держгеокадастру та державних підприємств, які належать до сфери управління Держгеокадастру, що виконують роботи із землеустрою. 40 За результатами наради було обговорено питання дотримання виконавцями робіт із землеустрою норм чинного законодавства України та включення основних питань до акта перевірки що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою
2 Питання обговорювалось в процесі роботи Першої робочої конференції ГО «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників» за участю науковців, сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є представниками суб’єктів господарювання у сфері землеустрою, представників центрального апарату Держгеокадастру та його територіальних органів 100 За результатами конференції було висвітлено проблеми щодо необхідності нормативно – правового регулювання у сфері землеустрою, прийняття необхідних та важливих змін до земельного законодавства, які б сприяли розвитку та захисту підприємництва у сфері землеустрою, а також дотримання сертифікованими інженерами-землевпорядниками положень нормативно-технічних документів, державних  стандартів, норм  і правил у сфері землеустрою, як основних питань при здійсненні державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою.
3 Проведення засідання Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, за участю представників центрального органу виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, представників навчальних закладів та представників саморегулівних організацій у сфері землеустрою 20 На засіданні затверджено питання, необхідні для складання іспиту з метою отримання кваліфікаційного-сертифікату інженера-землевпорядника, які також включаються до переліку питань, необхідних для складання акта перевірки, а також дотримання сертифікованими інженерами-землевпорядниками положень нормативно-технічних документів, державних  стандартів, норм і правил у сфері землеустрою.
 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1540 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 1 (одиниць) та мікропідприємництва 1539 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Пері-одичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

Витрати відсутні Витрати відсутні Ви-трати відсутні
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Витрати відсутні Витрати відсутні Ви-трати відсутні
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Витрати відсутні Витрати відсутні Ви-трати відсутні
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Витрати відсутні Витрати відсутні Ви-трати відсутні
5 Інші процедури (уточнити)
6 Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Витрати відсутні Витрати відсутні Ви-трати відсутні
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 1540
8 Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

Витрати відсутні Витрати відсутні Ви-трати відсутні
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

Витрати відсутні Витрати відсутні Ви-трати відсутні
10 Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

Не передбачені Не передбачені Не передбачені
11 Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

Не передбачені Не передбачені Не передбачені
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

Не передбачені Не передбачені Не передбачені
13 Інші процедури (уточнити)
14 Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

Витрати відсутні Витрати відсутні Ви-трати відсутні
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 1540 1540 1540
16 Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

Витрати відсутні Витрати відсутні Ви-трати відсутні

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Пла-нові витрати часу на проце-дуру

Вартість часу спів-робітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що при-падають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що під-падають під дію про-цедури регулю-вання

Витрати на адміністру-вання регулюван-ня* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання Ви-трати відсутні Ви-трати відсутні Х Х Витра-ти відсутні
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: Ви-трати відсутні Витра-ти відсутні Х Х Витра-ти відсутні
камеральні Ви-трати відсутні Витра-ти відсутні Х Х Витра-ти відсутні
виїзні Ви-трати відсутні Витра-ти відсутні Х Х Витра-ти відсутні
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання Х Х Х Х Х
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання Х Х Х Х Х
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання Х Х Х Х Х
6. Підготовка звітності за результатами регулювання Ви-трати відсутні Витра-ти відсутні Х Х Витра-ти відсутні
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
Разом за рік Х Х Х Х Витра-ти відсутні
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х Витра-ти відсутні

_________

 

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу) та додаткові бюджетні витрати відсутні.

Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачено.