На виконання заходу № 15 «Запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Держгеокадастру та публічності процедури їх погодження» Плану здійснення заходів щодо запобігання корупції в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, затвердженого 02.12.2016 заступником Міністра аграрної політики та продовольства України – керівником апарату Осійчуком М. С. (далі – План заходів), Держгеокадастр повідомляє.

Щодо етапу № 1

Виконано. На сьогодні фаховою комісією Держгеокадастру відібрано 371 експерта для погодження документації по всій Україні, з метою підвищення якості надання висновків експертам відкрито доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання.

Щодо етапу № 2

Виконано. З 3 жовтня 2016 року погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок територіальними органами Держгеокадастру  відбувається виключно за екстериторіальним принципом погодження таких проектів.

У період з 03.10.2016 до 30.01.2017 на погодження надійшло 33 916 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, з них 30 827 – опрацьовано. На опрацюванні знаходиться 3 089 проектів землеустрою.

Більш детальніше: з 30.12.2016 до 30.01.2017 на погодження до територіальних органів Держгеокадастру надійшло 11 956 проектів землеустрою, з яких на сьогодні експертами опрацьовано 8 911 проектів землеустрою, з них: 5 608 – погоджено, 3 303 – повернуто із зауваженнями розробникам на доопрацювання. Повторно за цей період на розгляд було направлено 1 438 проектів землеустрою, з них: 665 – погоджено, 337 – знаходяться в роботі,  436 – повернуто розробникам на доопрацювання.

Щодо етапу № 3

Виконано. Розробник може перевірити стан погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за допомогою офіційного веб-сайту Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://e.land.gov.ua/dashboard/).

Щодо етапу № 4

Виконано. Інформацію про оцінку ефективності запровадження пілотного проекту екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки розміщено на офіційному сайті Держгеокадстру в розділі «Землеустрій та охорона земель».

Щодо етапу № 5

Виконано. Звіт про результати реалізації пілотного проекту Мінагрополітики листом від 02.03.2017 № 37-91-6/5662 надіслано до Кабінету Міністрів України.

На виконання заходу № 16 «Надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру із наданням витягів з нього на підтвердження внесення таких відомостей» Плану заходів Держгеокадастр повідомляє.

З метою забезпечення належної реалізації урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» та на виконання пункту 75 плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 615-р, Держгеокадастром розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього».

Метою законопроекту є забезпечення децентралізації повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру, запровадження удосконаленого механізму надання адміністративних послуг у частині здійснення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в електронній (цифровій) формі із застосуванням веб-технологій з використанням особистого електронного цифрового підпису, скорочення строку здійснення державної реєстрації земельної ділянки до 7 робочих днів.

Проект Закону погоджено без зауважень Міністерством аграрної політики та продовольства України (лист Мінагрополітики від 01.12.2016 № 37-13-5-7/20072), Міністерством фінансів України (лист Мінфіну від 03.01.2017 № 31-06130-11-10/93), Державною регуляторною службою України (лист Державної регуляторної служби України від 31.01.2017 № 508/0/20-17).

Також проект Закону погоджено із зауваженнями Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (лист Мінекономіки від 07.02.2017 № 3212-02/3729-03).

Проект Закону надіслано відповідно до вимог глави 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, для проведення правової експертизи до Міністерства юстиції України (лист Держгеокадастру від 31.01.2017 № 5-28-0.21-1437/2-17). Міністерством юстиції України листом від 02.03.2017 № 2608-0-26-17 надіслано Держгеокадастру завізований проект разом з висновком.

Щодо виконання заходу № 17 «Надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення громадської експертизи, певних видів документації із землеустрою» Плану заходів Держгеокадастр повідомляє, що зазначений захід знаходиться в стадії виконання, зокрема розробляється проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення експертизи землевпорядної документації».