<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
(Держземагентство)
Н А К А З
25 вересня 2007 року Київ № 213

Про науково-технічну раду
Держземагентства

Відповідно до пункту 12 Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 р. № 614,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:
склад науково-технічної ради Держземагентства;
Положення про науково-технічну раду Держземагентства (далі - Положення).
2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Агентства, голові Рескомзему АР Крим, начальникам головних управлінь земельних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі, Держземінспекції, директорам державних підприємств, що належать до сфери управління Держземагентства, забезпечити виконання вимог цього Положення.
3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Держкомзему від 07.10.2005 № 301 "Про затвердження Положення про науково-технічну раду Держкомзему України" та від 30.01.2007 № 16 "Про склад науково-технічної ради Держкомзему України".
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова І.П. Яцук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держземагентства
25 вересня 2007р. № 213

СКЛАД
науково-технічної ради Державного агентства
земельних ресурсів України

Президія науково-технічної ради


ЯЦУК
Ігор Петрович

Голова Держземагентства, голова Ради

ЧЕРПІЦЬКИЙ
Олександр Зіновійович

перший заступник Голови Держземагентства, кандидат географічних наук, заступник голови Ради

БАБМІНДРА
Дмитро Іванович

начальник головного управління земельних ресурсів у Запорізькій області, доктор економічних наук

КУЛІНІЧ
Володимир Васильович

в.о. заступника Голови Держземагентства, кандидат економічних наук

МАКАРЕНКО
Іван Дмитрович

голова Державної служби геодезії, картографії та кадастру (за згодою)

НОВАКОВСЬКИЙ
Леонід Якович

перший заступник директора з наукової роботи Київського інституту земельних відносин, академік УААН, доктор економічних наук (за згодою)

ОЛЕКСІЄНКО
Юрій Олександрович

перший заступник Голови Держземагентства, кандидат сільськогосподарських наук

ПОГУРЕЛЬСЬКИЙ
Сергій Петрович

завідувач Сектору координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин, вчений секретар Ради

ЯЦИШИНА
Галина Миколаївна

заступник Голови Держземагентства


Склад
секцій науково-технічної ради

І. Секція правового та інформаційного забезпечення
земельної реформи


КУЛІНІЧ
Володимир Васильович

в.о. заступника Голови Держземагентства, кандидат економічних наук, голова секції

ВИГОВСЬКИЙ
Юрій Васильович

начальник Управління моніторингу земельних відносин, кандидат технічних наук, заступник голови секції

ЗІНКОВСЬКА
Людмила Миколаївна

начальник Управління інформаційного забезпечення, міжнародних відносин та зв'язків з громадськістю

МІРОШНИЧЕНКО Анатолій Миколайович

доцент кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук (за згодою)

ЦАРЬОВ
Дмитро Володимирович

начальник Юридичного управління

ЮРЧЕНКО
Анатолій Дмитрович

провідний науковий співробітник Інституту проблем національної безпеки при РНБО України, кандидат економічних наук (за згодою)

ІІ. Секція організації робіт із землеустрою та охорони земель


ОЛЕКСІЄНКО
Юрій Олександрович

перший заступник Голови Держземагентства, кандидат сільськогосподарських наук, голова секції

АЛЬБОЩИЙ
Юрій Михайлович

начальник Управління контролю за здійсненням землеустрою та охороною земель, заступник голови секції

ДОРОШ
Йосип Мирославович

директор ДП "Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

КАНАШ
Олександр Павлович

завідувач відділу екології землекористування та проблем земельного кадастру ДП "Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою", кандидат сільськогосподарських наук

НЕЧИПОРЕНКО
Олександр Миколайович

начальник Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель, кандидат економічних наук

ПАШКЕВИЧ
Іван Михайлович

перший заступник начальника головного управління земельних ресурсів у Вінницькій області

ФЕНЕНКО
Володимир Іванович

перший заступник начальника головного управління земельних ресурсів у м. Києві, кандидат технічних наук

ІІІ. Секція державного земельного кадастру, адміністративно-територіального устрою та розмежування земель


ЯЦИШИНА
Галина Миколаївна

заступник Голови Держземагентства, голова секції

СЛАВІН
Ігор Васильович

начальник Управління державного земельного кадастру та державного реєстру прав на землю та нерухоме майно, заступник голови секції

ДОЛИНСЬКИЙ
Ігор Миколайович

генеральний директор ДП "Центр державного земельного кадастру при Держземагентстві України"

КУБАХ
Сергій Миколайович

координатор Компоненту 5 "Розвиток системи кадастру" Групи впровадження проекту Світового банку

ЛІЩИТОВИЧ
Леонід Іванович

заступник директора з наукової роботи ДП "Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою", кандидат біологічних наук

ПАНОЧКО
Микола Михайлович

заступник начальника Управління державного земельного кадастру та державного реєстру прав на землю та нерухоме майно - начальник відділу нормативного забезпечення державного земельного кадастру

ПІДРУЧНИЙ
Андрій Іванович

начальник Відділу адміністративно-територіального устрою та розмежування земель

ІV. Секція регулювання ринку земель, оціночної
діяльності та державної експертизи землевпорядної документації


ГОРБАТОВИЧ
Станіслав Миколайович

начальник Управління ринку земель та оціночної діяльності, голова секції

СІГІТОВА
Наталя Володимирівна

начальник Управління державної експертизи землевпорядної документації та ліцензування, заступник голови секції

ЗАЯЦЬ
Віктор Мефодійович

директор Всеукраїнської ліги сприяння розвиткові ринку землі, кандидат економічних наук (за згодою)

КЛЮЧНИК
Надія Володимирівна

заступник начальника Управління ринку земель та оціночної діяльності - начальник відділу оцінки та оподаткування земель

МАРТИН
Андрій Геннадійович

доцент кафедри земельного кадастру Національного аграрного університету, кандидат економічних наук (за згодою)

ПАЛЄХА
Юрій Миколайович

заступник директора з наукової роботи Інституту "Діпромісто", кандидат географічних наук (за згодою)

ЧЕРНОШТАН
Сергій Михайлович

начальник Управління використання земель

V. Секція науково-методичного забезпечення
управління земельними ресурсами


ЧЕРПІЦЬКИЙ
Олександр Зіновійович

перший заступник Голови Держземагентства, кандидат географічних наук, голова секції

ДОБРЯК
Дмитро Семенович

професор кафедри управління земельними ресурсами Національного аграрного університету, чл.-кор. УААН, доктор економічних наук (за згодою), заступник голови секції

БОНДАР
Олександр Іванович

ректор Державного екологічного інституту Мінприроди, доктор біологічних наук (за згодою)

КАРПЛЮК
Ігор Романович

директор ДП "Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

КОЛЕСНИК
Володимир Іванович

вчений секретар ДП "Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою", кандидат технічних наук

ПАЛАМАРЧУК
Лариса Василівна

завідувач відділом науково-технічної експертизи проектів землеустрою, землевпорядного нормування та стандартизації ДП "Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою", кандидат економічних наук

Завідувач Сектору координації
науково-дослідних робіт
у галузі земельних відносин С.П. Погурельський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держземагентства

25 вересня 2007 р. № 213

ПОЛОЖЕННЯ

про науково-технічну раду Державного агентства
земельних ресурсів України

1. Науково-технічна рада (далі - Рада) є дорадчим органом Державного агентства земельних ресурсів України.
Рада здійснює діяльність, направлену на реалізацію державної політики та управління у сфері регулювання земельних відносин, використання, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, прискорення науково-технічного прогресу та освоєння нових технологій.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України та указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінприроди та Держземагентства, а також цим Положенням.
В інтересах забезпечення комплексності вивчення питань і об'єктивності прийнятих рішень Рада здійснює свою діяльність у контакті із структурними підрозділами Агентства, Мінприроди, Українською академією аграрних наук, профільними навчальними закладами, науково-дослідними установами та іншими організаціями, що належать до сфери управління Агентства.

3. Основними завданнями Ради є:
визначення пріоритетних напрямів науково-технічної державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, оцінки та державної інвентаризації земель, розмежування земель державної власності;
проведення аналізу сучасного стану науково-технічних розробок і рівня досліджень найважливіших проблем проведення земельної реформи, ведення моніторингу земель, землеустрою та державного земельного кадастру, прискорення науково-технічного прогресу на основі запровадження нових інформаційних та ГІС-технологій, удосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) розглядає результати виконаних науково-дослідних та проектних робіт з метою надання пропозицій щодо їх впровадження;
2) проводить аналіз стану виконання державних і регіональних програм у галузі земельних відносин, раціонального використання та охорони земель;
3) рекомендує до впровадження сучасні інформаційні технології та схвалює заходи щодо застосування новітніх інформаційних та ГІС-технологій, сучасних засобів і технологій кадастрових зйомок для ведення державного земельного кадастру, реєстру прав на землю та інше нерухоме майно, землеустрою і моніторингу земель;
4) розглядає проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, стандартів, норм і правил у галузі земельних відносин;
5) узагальнює пропозиції структурних підрозділів центрального апарату, територіальних органів Держземагентства, науково-дослідних установ та інших організацій, що належать до сфери управління Агентства, стосовно пріоритетних напрямів реформування земельних відносин.

5. Рада складається з президії і секцій з основних напрямів діяльності. До складу Ради входять керівники центрального апарату Агентства та його структурних підрозділів, науковці профільних установ, організацій та навчальних закладів.

6. Раду очолює Голова Держземагентства, який координує її діяльність.
Вченим секретарем Ради призначається фахівець, який має практичний досвід роботи у налагодженні конструктивних зв'язків науки з виробництвом.

7. При Держземагентстві постійно діють секції:
секція правового та інформаційного забезпечення земельної реформи;
секція організації робіт із землеустрою та охорони земель;
секція державного земельного кадастру, адміністративно-територіального устрою та розмежування земель;
секція регулювання ринку земель, оціночної діяльності та державної експертизи землевпорядної документації;
секція науково-методичного забезпечення управління земельними ресурсами.
Головою можуть створюватися нові секції Ради. Очолює секцію, як правило, заступник Голови або начальник галузевого управління.

8. Персональний склад Ради затверджується наказом Держземагентства.

9. Організація роботи Ради є наступною:
основною формою роботи президії та секцій є засідання, які проводяться відповідно до затверджених планів їх роботи;
плани роботи Ради формуються щоквартально згідно з пропозиціями структурних підрозділів Держземагентства, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства;
на засіданнях секцій розглядаються питання, що належать до компетенції відповідного структурного підрозділу Агентства, насамперед, проміжні етапи виконуваних проектних та науково-дослідних розробок, а також в обов'язковому порядку завершені проектні та науково-дослідні роботи. Прийняті на засіданнях рішення оформлюються протоколами, оригінали яких зберігаються у секретаря секції, а копії - у вченого секретаря Ради;
на розгляд засідання Ради виносяться, як правило, питання, що попередньо розглянуті на засіданнях секцій та стосуються пріоритетних напрямів діяльності Агентства і потребують прийняття відповідного рішення;
члени президії та секцій користуються однаковим правом одного вирішального голосу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього висловилися більшість членів Ради, що присутні на засіданні;
у разі необхідності рішення Ради проводяться у життя наказами Агентства, спільними рішеннями з іншими центральними органами виконавчої влади та зацікавленими установами і організаціями;
організаційне забезпечення роботи Ради здійснює Сектор координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин;
матеріально-технічне забезпечення роботи Ради здійснюється за рахунок коштів, що виділяються на утримання Агентства.

10. Порядок підготовки і розгляд матеріалів на засіданнях Ради є наступним:
інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали, проект рішення з питання, що пропонується розглянути, список запрошених готує відповідний структурний підрозділ Держземагентства, який вносить пропозицію про розгляд даного питання. За 10 днів до проведення засідання Ради ці матеріали подаються вченому секретарю на паперовому та електронному носіях для тиражування для членів Ради та запрошених;
про порядок денний засідання і дату його проведення члени Ради сповіщаються факсом або електронною поштою;
головою Ради також можуть бути прийняті рішення у робочому порядку за умови їх позитивного розгляду на відповідній секції. Як правило, це зміни до нормативно-правових актів, а також невідкладні питання, що не потребують загального обговорення;
структурний підрозділ Агентства, який виносить питання на розгляд Ради, надає необхідну технічну допомогу в організації засідання, на якому розглядається це питання;
хід та результати розгляду питань на засіданні фіксуються у протоколі. Прийняті на засіданні рішення у разі необхідності доопрацьовуються структурним підрозділом, що готував питання, та подаються вченому секретарю Ради для подальшого затвердження головою Ради, розсилання у встановленому порядку, публікування у журналі "Землевпорядний вісник" та розміщення на офіційному веб-сайті Агентства.

11. Голова Ради діє від імені Ради на основі цього Положення і забезпечує виконання покладених на Раду завдань. За відсутності голови Ради його обов'язки виконує заступник голови Ради.

12. Вчений секретар Ради проводить організаційну роботу, яка забезпечує планомірну діяльність Ради, формує план роботи, здійснює контроль за виконанням плану, готує матеріали до засідання Ради, відпрацьовує проекти рішень, забезпечує розповсюдження прийнятого рішення, проводить перевірку виконання прийнятих рішень, готує річні звіти про діяльність Ради.

Завідувач Сектору координації
науково-дослідних робіт
у галузі земельних відносин С.П. Погурельський