З метою створення умов для виконання державними службовцями своїх посадових обов’язків та підвищення рівня їх професійної компетентності 1–2 жовтня 2018 року під керівництвом Департаменту кадрової політики і персоналу Держгеокадастру організовано і проведено на базі Національного університету «Львівська політехніка» підвищення кваліфікації державних службовців апарату Держгеокадастру та його територіальних органів з питань організації державного геодезичного нагляду.

Під час навчання, в якому взяли участь 41 працівник апарату Держгеокадастру  та його територіальних органів, розглянуто питання за темами:

«Нормативно-правове забезпечення топографо-геодезичної та картографічної діяльності»;

«Порядок здійснення державного нагляду за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю»;

«Методи створення, розвитку та вдосконалення геодезичних мереж»;

«Сучасні геодезичні прилади та їх використання»;

«Технології великомасштабного топографічного та кадастрового знімання»;

«Фотограмметрія та дистанційне зондування»;

«Картографія та її використання»;

«Інженерно-геодезичні роботи»;

«Геоінформаційні системи, бази і банки геопросторових даних».

За результатами навчання та складання заліку державними службовцями Держгеокадастру отримано сертифікати про підвищення кваліфікації установленого зразка.