З метою надання консультативної допомоги учасникам оцінювання, здійснення заходів щодо організації процесу оцінювання у відповідності до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 (зі змінами), 10 жовтня 2018 року керівництвом Департаменту кадрової політики та персоналу організовано та проведено навчання для державних службовців апарату Держгеокадастру категорії «Б», «В» щодо процедури оцінювання з таких питань:

  • етапи проведення оцінювання;
  • строки проведення оцінювання;
  • подання державним службовцем заяви про проведення оціночної співбесіди та визначення результатів оцінювання раніше визначеного строку, встановленого в наказі, якщо він припадає на період відрядження або відпустки цього державного службовця;
  • порядок підготовки пояснень, письмового звіту та заповнення висновку в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання;
  • ознайомлення з результатами оцінювання державного службовця;
  • проведення повторного оцінювання та оскарження результатів оцінювання;
  • інші питання щодо оцінювання.

Під час проведення навчань державних службовців було забезпечено роздатковими матеріалами, переглянуто відеороз’яснення НАДС:  «Оцінювання- 2018» і надано вичерпні відповіді на  запитання.