З метою оновлення та набуття умінь, знань та навичок і здатності виконувати завдання та обов’язки, які необхідні для професійної діяльності на державній службі, в рамках професійної підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців 19 вересня 2018 року під керівництвом Департаменту кадрової політики та персоналу організовано та проведено на базі Держгеокадастру для працівників територіальних органів Держгеокадастру навчання з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель за участю керівництва Департаменту контролю за використанням та охороною земель.

Під час навчання, в якому взяли участь 45 працівників територіальних органів Держгеокадастру, розглянуто питання за темами:

«Сучасне законодавство у сфері здійснення державного контролю за використанням та охороною земель»;

«Дотримання стандартів, нормативів при здійсненні протиерозійних, агротехнічних, агрохімічних, меліоративних та інших заходів, пов’язаних з охороною земель, збереженням і підвищенням родючості ґрунтів»;

«Дотримання правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереження захисних насаджень»;

«Виконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних з порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель»;

«Прийняття в експлуатацію рекультивованих земель»;

«Адміністративне право в частині притягнення до адміністративної відповідальності та примусового стягнення розміру адміністративного штрафу та шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам, юридичним та фізичним особам на всіх категоріях земель внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу».