З метою забезпечення вільного та безоплатного доступу суб’єктів господарської діяльності до нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), розміщуємо такі акти для ознайомлення та дотримання під час здійснення господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт.

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року № 1117 “Про ідентифікацію об’єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них”

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1531 “Про експертну грошову оцінку земельних ділянок”

Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 № 376 “Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками” (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 року за № 391/17686)

Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 № 43 “Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі” (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 червня 1999 року за № 354/3647)

Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 05.08.2009 № 423 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт” (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2009 року за № 821/16837)

Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 08.10.2010 № 724 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів” (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2010 року за № 1125/18420)

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 “Про затвердження Національного стандарту № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1442 “Про затвердження Національного стандарту № 2 “Оцінка нерухомого майна”

Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 28.11.2003 № 295 “Про затвердження Порядку ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою” (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2003 року за № 1162/8483)

Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 09.01.2003 № 2 “Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок” (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 травня 2003 року за № 396/7717)

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 266 “Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки”