Найменуван-
ня державно-
го органу
Місцезна-
ходження держав-ного орга-
ну
Вид посади
(ке-
рівна/спеціаліст)
Ка-те-го-рія Наймену-вання стру-ктурного підрозділу Кінце-вий термін прийня
ття доку-ментів
Конта-ктний теле-фон (із зазначе-нням міжмі-ського коду) Основні вимоги до кандидатів
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 начальник відділу контролю Б Департамент адміністративно-господарського забезпечення 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 головний спеціаліст відділу контролю В Департамент адміністративно-господарського забезпечення 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 головний спеціаліст відділу захисту інформації та електронного урядування В Департамент адміністративно-господарського забезпечення 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 головний спеціаліст відділу взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами і методологічної роботи В Департамент державного земельного кадастру 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 головний спеціаліст відділу реєстрації об’єктів Державного земельного кадастру (на період перебування основного працівника у соціальній відпустці до його фактичного виходу на роботу) В Департамент державного земельного кадастру 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 заступник начальника відділу роботи з персоналом Б Департамент кадрової політики та персоналу 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 головний спеціаліст відділу методичного забезпечення кадрової роботи (на період перебування основного працівника у соціальній відпустці до його фактичного виходу на роботу) В Департамент кадрової політики та персоналу 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 головний спеціаліст відділу міжнародних відносин  (на період перебування основного працівника у соціальній відпустці до його фактичного виходу на роботу) В Департамент міжнародної співпраці та ринку земель 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 головний спеціаіст відділу з організації позапланових перевірок про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель В Департамент контролю за використанням та охороною земель 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 головний спеціаліст відділу видачі дозволів на зняття та перенесення родючого шару грунту В Департамент контролю за використанням та охороною земель 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 головний спеціаліст відділу картографії та географічних назв В Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 2 головний спеціаліст відділу організації топографо-геодезичних і картографічних робіт (1 вакантна посада) В Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності 22.03.2018 (044) 244-82-62 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 головний спеціаліст відділу організації топографо-геодезичних і картографічних робіт (2 вакантна посада) В Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Б Департамент фінансового забезпечення 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 головний спеціаліст  відділу бухгалтерського обліку та звітності (1 вакантна посада) В Департамент фінансового забезпечення 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 головний спеціаліст  відділу бухгалтерського обліку та звітності (2 вакантна посада) В Департамент фінансового забезпечення 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 головний спеціаліст відділу закупівель В Департамент фінансового забезпечення 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 головний спеціаліст відділу нормативно-правового забезпечення та юридичної експертизи В Юридичний департамент 22.03.2019 (044)  244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 головний спеціаліст відділу з питань європейської інтеграції та взаємодії з Верховною Радою України В Юридичний департамент 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 головний спеціаліст відділу правового забезпечення управління державними підприємствами та територіальними органами В Юридичний департамент 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 головний спеціаліст відділу правового забезпечення управління державними підприємствами та територіальними органами (на період перебування основного працівника у соціальній відпустці до його фактичного виходу на роботу) В Юридичний департамент 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 головний спеціаліст відділу представництва інтересів держави в судах з питань використання та охорони земель В Юридичний департамент 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 начальник Управління Б Управління забезпечення діяльності служби 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 заступник начальника управління – начальник відділу організаційного забезпечення Б Управління забезпечення діяльності служби 22.03.2019 (044) 244-82-63 Переглянути