Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 (із змінами), оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантних посад:

1) директора державного підприємства «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 63.

Основним напрямом діяльності підприємства є здійснення наукової, технічної, виробничої діяльності в галузі землеустрою.

2) директора державного підприємства «Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження:
52005, Дніпропетровська область, смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 42.

Основним напрямом діяльності підприємства є здійснення наукової, технічної, виробничої діяльності в галузі землеустрою.

3) директора державного підприємства «Донецький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 87500,
м. Маріуполь, вул. Європейська, 13.

Основним напрямом діяльності підприємства є здійснення наукової, технічної, виробничої діяльності в галузі землеустрою.

4) директора державного підприємства «Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 88003,
м. Ужгород, вул. Яроцька, 5-А.

Основним напрямом діяльності підприємства є здійснення наукової, технічної, виробничої діяльності в галузі землеустрою.

5) директора державного підприємства «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 69095,
м. Запоріжжя, вул. Українська, 50.

Основним напрямом діяльності підприємства є здійснення наукової, технічної, виробничої діяльності в галузі землеустрою.

6) директора державного підприємства «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул.  Академіка Сахарова, 34.

Основним напрямом діяльності підприємства є здійснення наукової, технічної, виробничої діяльності в галузі землеустрою.

7) директора державного підприємства «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 79019, м. Львів, вул. В. Чорновола, 4.

Основним напрямом діяльності підприємства є здійснення наукової, технічної, виробничої діяльності в галузі землеустрою.

8) директора державного підприємства «Миколаївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 54034, м. Миколаїв, проспект Миру, 34.

Основним напрямом діяльності підприємства є здійснення наукової, технічної, виробничої діяльності в галузі землеустрою.

9) директора державного підприємства «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 65078, м. Одеса,
вул. Космонавтів, 34.

Основним напрямом діяльності підприємства є здійснення наукової, технічної, виробничої діяльності в галузі землеустрою.

10) директора державного підприємства «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 36039,
м. Полтава, вул. Крамського, 9.

Основним напрямом діяльності підприємства є здійснення наукової, технічної, виробничої діяльності в галузі землеустрою.

11) директора державного підприємства «Чернівецький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194-А.

Основним напрямом діяльності підприємства є здійснення наукової, технічної, виробничої діяльності в галузі землеустрою.

12) директора державного підприємства «Донбаське державне підприємство геоінформатики та маркшейдерії». Місцезнаходження: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Василя Першина, 24.

Основним напрямом діяльності підприємства є виконання загальнодержавних, спеціальних топографо-геодезичних і картографічних робіт та робіт із землеустрою.

13) директора державного підприємства «Державний картографо-геодезичний фонд України». Місцезнаходження: 01042, м. Київ,
пров. Новопечерський, 3, корп. 2.

Основним напрямом діяльності підприємства є формування і ведення Державного картографо-геодезичного фонду України.

14) директора державного підприємства «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії». Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 69.

Основним напрямом діяльності підприємства є здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, геоінформатики і дистанційного зондування Землі та інших планет і забезпечення науково-технічною продукцією (розробками, звітами, проектами, актами експертиз, тощо) потреб замовників.

15) директора державного наукового-виробничого підприємства інженерної геодезії «Укрінжгеодезія». Місцезнаходження: 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 3, корп. 2.

Основним напрямом діяльності підприємства є виготовлення топографо-геодезичної та картографічної продукції (матеріалів, інформації, даних тощо) і забезпечення нею потреб державного управління, економіки, оборони, науки, культури, освіти та населення країни.

16) генерального директора державного підприємства «Українське державне аерогеодезичне підприємство». Місцезнаходження: 03150, м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 69.

Основним напрямом діяльності підприємства є виконання загальнодержавних, спеціальних топографо-геодезичних і картографічних робіт та робіт із землеустрою.

17) директора державного наукового-виробничого підприємства  «Картографія». Місцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 54.

Основні напрями діяльності підприємства: виготовлення картографічної продукції; формування та ведення Державного картографо-геодезичного фонду України; виконання загальнодержавних, спеціальних топографо-геодезичних і картографічних робіт та робіт із землеустрою.

18) директора державного підприємства «Державний фонд геопросторових даних України». Місцезнаходження: 21021, м. Вінниця,
вул. 600 – річчя, 19.

Основним напрямом діяльності підприємства є виконання загальнодержавних, спеціальних топографо-геодезичних і картографічних робіт та робіт із землеустрою.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі на заміщення вакантних посад керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру:

– громадянство України;

– вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра в одній із галузей знань «Геодезія та землеустрій», «Економіка та підприємництво», «Право» та інші спеціальності за відповідним напрямком;

– вільне володіння державною мовою;

– відсутність заборон, визначених Законом України «Про очищення влади»;

– стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років.

Професійний досвід:

– знання законодавства у сфері, що регламентує діяльність державного підприємства;

– знання принципів стратегічного планування;

– знання основ економіки, менеджменту, праці та управління;

– бачення перспектив та тенденцій розвитку підприємства;

– знання етики ділового спілкування та ведення переговорів;

– знання трудового законодавства.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та електронному вигляді (формат Microsoft Word/PDF/презентація/Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів). Конкурсна пропозиція має складатися
з трьох розділів:

– поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

– шляхи вирішення проблем підприємства та перспективи його розвитку;

– конкурентні переваги претендента.

Конкурсна пропозиція розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності та має містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

– детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

– заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

– обсяг надходження коштів до бюджетів;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

– пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

З інформацією, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, – відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5), для підготовки конкурсної пропозиції, можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в рубриці «Господарська діяльність ДП» за посиланням: https://land.gov.ua/info/hospodarska-diialnist-dp/.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

– заяву про участь у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади керівника державного підприємства, що належить до сфери управління Держгеокадастру, написану власноруч (додаток 1);

– належним чином завірену копію документа, що посвідчує особу;

– належним чином завірену копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;

– належним чином завірену копію документа про вищу освіту;

– біографічну довідку (резюме);

– конкурсну пропозицію;

– згоду на обробку персональних даних (додаток 2);

– заяву про згоду (заперечення) на присутність представників засобів масової інформації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору, написану власноруч
(додаток 3);

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік (кандидата на посаду) шляхом заповнення відповідної форми на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua) у роздрукованому вигляді;

– рекомендації та інші документи на розсуд претендента.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Заяви та документи щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 15 календарних днів після дати оприлюднення даного оголошення (до 18 год. 00 хв. 25 липня 2019 року).

Заяви та документи приймаються за адресою:  03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, телефон для довідок (044) 249-96-81,
(044) 244-82-48.

Засідання постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Держгеокадастру, на якому будуть заслухані конкурсні пропозиції учасників конкурсного відбору відбудеться в період
з 12 серпня 2019 року по 14 серпня 2019 року.

Орієнтовний графік проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, буде розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру в рубриці «Вакансії» за посиланням: https://land.gov.ua/info/vakansii/.

Місце проведення конкурсного відбору: 03151,  м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Держгеокадастру не пізніше трьох днів з дати його завершення.

Заяву та документи для участі в конкурсному відборі (в разі відсутності можливості надати особисто) направляти на електронну адресу kadry_dp@land.gov.ua.