Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Державного підприємства «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 03115, вул. Серпова, 3, м. Київ, Україна.

Основною метою діяльності зазначеного підприємства є розробка науково обґрунтованих заходів, спрямованих на виконання положень земельного законодавства України.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів після публікації оголошення за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, телефон для довідок (044) 249-96-81, 244-82-48.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає:

– заяву про участь у конкурсі (додаток 1);

– належним чином завірену копію документа, що посвідчує особу;

– належним чином завірену копію трудової книжки;

– належним чином завірену копію документа про вищу освіту за відповідною спеціальністю;

– біографічну довідку (резюме);

– конкурсну пропозицію;

– довідку про відсутність судимості;

– рекомендації та інші документи на розсуд претендента.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Конкурсний відбір відбудеться 22 грудня 2015 року за адресою:

м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3. Результати конкурсного відбору буде оголошено 25 грудня 2015 року.

Вимоги до претендентів: громадянство України; вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальностями «Геодезія та землеустрій», «Економіка та підприємництво», «Право» та інші спеціальності за відповідним напрямком; досвід роботи за фахом не менше 5 років, на керівних посадах 3 роки.

Конкурсна пропозиція претендента має містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються: детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року; заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності; обсяг надходження коштів до бюджетів; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства; пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

З інформацією, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, для підготовки конкурсної пропозиції, можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру за адресою https://land.gov.ua/napriamky-diialnosti в рубриці «Фінансова звітність».

Зразок заяви для участі в конкурсі