Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Українського державного аерогеодезичного підприємства.

Основною метою діяльності зазначеного підприємства є виготовлення топографо-геодезичної та картографічної продукції (матеріалів, інформації, даних тощо) і забезпечення нею потреб державного управління, економіки, оборони, науки, культури, освіти та населення країни.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів після публікації оголошення за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, електронна пошта: kadry_dp@land.gov.ua, телефон для довідок (044) 249-96-81, 244-82-48.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає:

  • заяву про участь у конкурсі (додаток 1);

  • належним чином завірену копію документа, що посвідчує особу;

  • належним чином завірену копію трудової книжки;

  • належним чином завірену копію документа про вищу освіту (за відповідною спеціальністю);

  • біографічну довідку (резюме);

  • конкурсну пропозицію;

  • рекомендації та інші документи (інформацію про досвід успішної роботи з управління підприємством);

  • довідку про відсутність в особи судимості.

Вимоги до кандидатів: громадянство України; вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальностями «Геодезія та землеустрій», «Економіка та підприємництво», «Право» та інші спеціальності за відповідним напрямком; досвід роботи за фахом не менше 5 років, на керівних посадах 3 роки.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Зразок заяви для участі в конкурсі