Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 

1. Директора Державного підприємства «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії. Місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 69.

Основною метою діяльності підприємства є здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, розроблення проектів, стандартів та нормативних і нормативно-технічних документів у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, геоінформатики і дистанційного зондування Землі та інших планет і забезпечення науково-технічною продукцією.

 

2. Директора Державного науково-виробничого підприємства «Картографія». Місцезнаходження: 02660, Україна, м. Київ, вул. Попудренка, 54.

3. Директора Сумського державного підприємства геодезії, картографії та кадастру. Місцезнаходження: 40021, Україна, м. Суми, вул. Кірова, 98-А.

4. Директора Державного підприємства «Тернопільський геодезичний центр». Місцезнаходження: 46002, Україна, м. Тернопіль, вул. Лисенка, 9-А.

5. Директора Херсонського державного підприємства геодезії, картографії та кадастру. Місцезнаходження: 73026, Україна, м. Херсон, Миколаївське шосе, 26-Б.

6. Директора Державного підприємства «Донбаське державне підприємство геоінформатики та маркшейдерії». Місцезнаходження: 84500, Україна, м. Артемівськ, Донецька обл., вул. Комсомольська, 24.

Основною метою діяльності зазначених підприємств є виготовлення топографо-геодезичної та картографічної продукції і забезпечення нею потреб державного управління, економіки, оборони, науки, культури, освіти та населення країни.

 

7. Директора Державного підприємства «Миколаївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 54034, Україна, м. Миколаїв, пр-т Миру, 34.

8. Директора Державного підприємства «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 14000, Україна, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 11-А.

Основною метою діяльності зазначених підприємств є проведення наукових досліджень та розробка на цій основі науково обґрунтованих заходів, спрямованих на виконання положень земельного законодавства України.

 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів після публікації оголошення за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3. Додаткова інформація за телефонами (044) 249-96-81, 244-82-48.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає:

– заяву про участь у конкурсі (див. додаток);

– належним чином завірену копію документа, що посвідчує особу;

– належним чином завірену копію трудової книжки;

– належним чином завірену копію документа про вищу освіту за відповідною спеціальністю;

– заповнений аркуш обліку кадрів;

– інформацію про досвід успішної роботи з управління підприємством;

– довідку про стан здоров’я;

– довідку про відсутність в особи судимості.

Вимоги до кандидатів: громадянство України; вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальностями «Геодезія та землеустрій», «Економіка та підприємництво», «Право» та інші спеціальності за відповідним напрямком; досвід роботи за фахом не менше 5 років, на керівних посадах 3 роки.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

 

Оголошення також опубліковано у газеті “Праця і зарплата” від 17.06.2015 № 23.

 

 

 

Зразок заяви для участі в конкурсі