Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

1) директора Державного підприємства «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 21027, м. Вінниця, вул. Келецька, 63;

2) директора Державного підприємства «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 63;

3) директора Державного підприємства «Донецький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 87500, м. Маріуполь, вул. Апатова, 136-а, оф. 305;

4) директора Державного підприємства «Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 88003, м. Ужгород, вул. Яроцька, 5-а;

5) директора Державного підприємства «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50;

6) директора Державного підприємства «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 79058, м. Львів, вул. В.Чорновола, 4;

7) директора Державного підприємства «Миколаївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 54034, м. Миколаїв, проспект Миру, 34;

8) директора Державного підприємства «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 65078, м. Одеса, вул. Космонавтів, 34;

9) директора Державного підприємства «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 36039, м. Полтава, вул. Крамського, 9;

10) директора Державного підприємства «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 33000, м. Рівне, вул. С.Петлюри, 37;

11) директора Державного підприємства «Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 61145, м. Харків, вул. Космічна, 21;

12) директора Державного підприємства «Херсонський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 73000, м. Херсон, вул. Комсомольська, 7;

13) директора Державного підприємства «Хмельницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1;

Основною метою діяльності зазначених підприємств є проведення наукових досліджень та розробка на цій основі науково обґрунтованих заходів, спрямованих на виконання положень земельного законодавства України щодо організації раціонального використання і охорони земель, створення сприятливого економічного середовища і поліпшення природних ландшафтів.

14) директора Державного підприємства «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії». Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 69.

Основною метою діяльності підприємства є здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, розроблення проектів, стандартів та нормативних і нормативно-технічних документів у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, геоінформатики і дистанційного зондування Землі та інших планет і забезпечення науково-технічною продукцією.

15) директора Державного науково-виробничого підприємства «Пошук». Місцезнаходження: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25.

Основною метою діяльності підприємства є розробка і виробництво топографо-геодезичних, картографічних, фотограмметричних та інших вимірювальних систем, приладів та інструментів і забезпечення ними виробників топографо-геодезичної та картографічної продукції (матеріалів, інформації, даних тощо) усіх форм власності.

16) директора Державного підприємства «Державний картографо-геодезичний фонд України». Місцезнаходження: 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 3, корп. 2;

Основною метою діяльності підприємства є формування і ведення Державного картографо-геодезичного фонду України.

17) директора Подільського державного підприємства геодезії, картографії та кадастру. Місцезнаходження: 21027, м. Вінниця, вул. Келецька, 63;

18) директора Донбаського державного підприємства геоінформатики та маркшейдерії. Місцезнаходження: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Комсомольська, 24;

19) директора Державного підприємства «Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру». Місцезнаходження: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 23-А;

20) директора Київського державного підприємства геодезії, картографії, кадастрових та геоінформаційних систем. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 54;

21) директора Державного наукового-виробничого підприємства інженерної геодезії «Укрінжгеодезія». Місцезнаходження: 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 3, корп. 2;

22) директора Державного підприємства геодезії, картографії та кадастру в Західному регіоні «Західгеодезкартографія». Місцезнаходження: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 120;

23) директора Державного науково-виробничого підприємства «Полтавський геодезичний центр». Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 32;

24) директора Державного підприємства «Рівненське державне науково-виробниче підприємство геодезії та кадастру». Місцезнаходження: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 38;

25) директора Сумського державного підприємства геодезії, картографії та кадастру. Місцезнаходження: 40021, м. Суми, вул. Герасима Кондрат’єва, 98-А;

26) директора Херсонського державного підприємства геодезії, картографії та кадастру. Місцезнаходження: 73026, м. Херсон, Миколаївське шосе, 26-Б;

27) директора Державного підприємства «Чернівецький геоінфоцентр». Місцезнаходження: 58000, м. Чернівці, вул. Сімоновича, 19;

28) директора Державного науково-виробничого підприємства «Аерогеодезія». Місцезнаходження: 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 3, корп. 2.

Основною метою діяльності зазначених підприємств є виготовлення топографо-геодезичної та картографічної продукції (матеріалів, інформації, даних тощо) і забезпечення нею потреб державного управління, економіки, оборони, науки, культури, освіти та населення країни.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, телефон для довідок (044) 249-96-81, 244-82-48.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає або надсилає електронною поштою:

заяву про участь у конкурсі;

належним чином завірену копію документа, що посвідчує особу;

належним чином завірену копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;

належним чином завірену копію документа про вищу освіту;

біографічну довідку (резюме);

конкурсну пропозицію;

згоду на обробку персональних даних;

рекомендації та інші документи на розсуд претендента.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Конкурсний відбір відбудеться в період з 06 червня до 10 червня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3.

Орієнтовний графік проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, буде розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру в рубриці «Вакансії» за посиланням: https://land.gov.ua/info/vakansii/.

Результати конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, буде оголошено в період з 09 червня по 15 червня 2016 року включно.

Вимоги до претендентів: громадянство України; вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальностями в галузях знань «Геодезія та землеустрій», «Економіка та підприємництво», «Право» та інші спеціальності за відповідним напрямком; досвід роботи за фахом не менше 5 років, на керівних посадах 3 роки.

Конкурсна пропозиція претендента має містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються: детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року; заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності; обсяг надходження коштів до бюджетів; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства; пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

З інформацією, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, – відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5), для підготовки конкурсної пропозиції, можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в рубриці «Господарська діяльність ДП» за посиланням: https://land.gov.ua/info/hospodarska-diialnist-dp/.

Заяву та документи для участі у конкурсі (в разі відсутності можливості надати особисто) направляти на електронну адресу kadry_dp@land.gov.ua.