Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантних посад керівників державних підприємств, що належать до сфери її управління:

1) генерального директора – керівника технічних програм Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру». Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3.

Основною метою діяльності підприємства є адміністрування Державного земельного кадастру.

2) директора Державного підприємства «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 63;

3) директора Державного підприємства «Донецький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 87500, м. Маріуполь, вул. Апатова, 136-а, оф. 305;

4) директора Державного підприємства «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50;

5) директора Державного підприємства «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 79058, м. Львів, вул. В.Чорновола, 4;

6) директора Державного підприємства «Миколаївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 54034, м. Миколаїв, пр-т Миру, 34;

7) директора Державного підприємства «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 36039, м. Полтава, вул. Крамського, 9;

8) директора Державного підприємства «Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 61145, м. Харків, вул. Космічна, 21;

9) директора Державного підприємства «Хмельницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1;

Основною метою діяльності зазначених підприємств є проведення наукових досліджень та розробка на цій основі науково обґрунтованих заходів, спрямованих на виконання положень земельного законодавства України щодо організації раціонального використання і охорони земель, створення сприятливого економічного середовища і поліпшення природних ландшафтів.

10) директора Державного підприємства «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії». Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 69.

Основною метою діяльності підприємства є здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, розроблення проектів, стандартів та нормативних і нормативно-технічних документів у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, геоінформатики і дистанційного зондування Землі та інших планет і забезпечення науково-технічною продукцією.

11) директора Державного науково-виробничого підприємства «Пошук». Місцезнаходження: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25.

Основною метою діяльності підприємства є розробка і виробництво топографо-геодезичних, картографічних, фотограмметричних та інших вимірювальних систем, приладів та інструментів і забезпечення ними виробників топографо-геодезичної та картографічної продукції (матеріалів, інформації, даних тощо) усіх форм власності.

12) директора Державного підприємства «Державний картографо-геодезичний фонд України». Місцезнаходження: 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 3, корп. 2;

Основною метою діяльності підприємства є формування і ведення Державного картографо-геодезичного фонду України.

13) директора Донбаського державного підприємства геоінформатики та маркшейдерії. Місцезнаходження: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Комсомольська, 24;

14) директора Державного підприємства «Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру». Місцезнаходження: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 23-А (фактична адреса: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 34);

15) директора Київського державного підприємства геодезії, картографії, кадастрових та геоінформаційних систем. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 54;

16) директора Державного наукового-виробничого підприємства інженерної геодезії «Укрінжгеодезія». Місцезнаходження: 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 3, корп. 2;

17) директора Державного підприємства геодезії, картографії та кадастру в Західному регіоні «Західгеодезкартографія». Місцезнаходження: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 120;

18) директора Державного науково-виробничого підприємства «Полтавський геодезичний центр». Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 32;

19) директора Сумського державного підприємства геодезії, картографії та кадастру. Місцезнаходження: 40021, м. Суми, вул. Герасима Кондрат’єва, 98-А;

20) директора Державного науково-виробничого підприємства «Аерогеодезія». Місцезнаходження: 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 3, корп. 2.

Основною метою діяльності зазначених підприємств є виготовлення топографо-геодезичної та картографічної продукції (матеріалів, інформації, даних тощо) і забезпечення нею потреб державного управління, економіки, оборони, науки, культури, освіти та населення країни.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі на заміщення вакантних посад керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру:

 • громадянство України;
 • вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальностями в галузях знань «Геодезія та землеустрій», «Економіка та підприємництво», «Право» та інші спеціальності за відповідним напрямком;
 • досвід роботи за фахом не менше 5 років, на керівній чи прирівняній до неї посаді не менше 3 років;
 • відсутність заборон, визначених Законом України «Про очищення влади»;
 • вільне володіння державною мовою.

Претендент повинен знати:

 • принципи стратегічного планування;
 • основи економіки, менеджменту, маркетингу, етику ділового спілкування.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає або надсилає електронною поштою:

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Заяви щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 15 календарних днів після дати оприлюднення оголошення.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та електронному вигляді (формат Microsoft Word/PDF/презентація/Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).

Конкурсна пропозиція розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності та має містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

 • детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;
 • обсяг надходження коштів до бюджетів;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
 • пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

З інформацією, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, – відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5), для підготовки конкурсної пропозиції, можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в рубриці «Господарська діяльність ДП» за посиланням: https://land.gov.ua/info/hospodarska-diialnist-dp/.

Заяви та документи для участі у конкурсному відборі приймаються до 18 год. 00 хв. 16 вересня 2016 року включно за адресою: 03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, телефон для довідок (044) 249-96-81, 244-82-48.

Конкурсний відбір починається з 18 жовтня 2016 року та закінчується 21 жовтня 2016 року.

Орієнтовний графік проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, буде розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру в рубриці «Вакансії» за посиланням: https://land.gov.ua/info/vakansii/.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в період з 21 жовтня до 26 жовтня 2016 року включно.

Заяву та документи для участі у конкурсі (в разі відсутності можливості надати особисто) направляти на електронну адресу kadry_dp@land.gov.ua.