Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади генерального директора Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру». Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3.

Основною метою діяльності підприємства є адміністрування Державного земельного кадастру.

Вимоги до претендента для участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади генерального директора Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»:

 • громадянство України;
 • вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальностями «Геодезія та землеустрій», «Економіка та підприємництво», «Право» та інші спеціальності за відповідним напрямком;
 • досвід роботи за фахом не менше 5 років, на керівній чи прирівняній до неї посаді не менше 3 років;
 • відсутність заборон, визначених Законом України «Про очищення влади»;
 • вільне володіння державною мовою.

Претендент повинен знати:

 • принципи стратегічного планування;
 • основи економіки, менеджменту, маркетингу, етику ділового спілкування.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає або надсилає електронною поштою:

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Заяви щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом
15 календарних днів після дати оприлюднення оголошення.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та електронному вигляді (формат Microsoft Word/PDF/презентація/Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).

Конкурсна пропозиція розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності та має містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

 • детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;
 • обсяг надходження коштів до бюджетів;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
 • пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

З інформацією, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, – відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5), для підготовки конкурсної пропозиції, можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в рубриці «Господарська діяльність ДП» за посиланням: https://land.gov.ua/info/hospodarska-diialnist-dp/.

Заяви та документи для участі у конкурсному відборі приймаються до 16 год. 45 хв. 10 березня 2017 року включно за адресою: 03680, м. Київ,
вул. Народного Ополчення, 3, телефон для довідок (044) 249-96-81,
244-82-48.

Засідання постійно діючої комісії з розгляду та заслуховування конкурсних пропозицій від учасників конкурсного відбору на заміщення вакантної посади генерального директора Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» відбудеться 22 березня 2017 року о 10 год.
в приміщенні Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру за адресою: вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03680.

Додаткову інформацію з питань проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади генерального директора Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», у разі необхідності, буде розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в рубриці «Вакансії» за посиланням: https://land.gov.ua/info/vakansii/.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному
веб-сайті Держгеокадастру протягом трьох днів з дати його завершення.

Заяву та документи для участі у конкурсі (у разі відсутності можливості надати особисто) направляти на електронну адресу kadry_dp@land.gov.ua.