ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

Додаток до річного плану закупівель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (код за ЄДРПОУ 39411771) на 2015 рік (зі змінами)                                                                                    

№ з/п Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
1 Придбання господарських товарів та миючих засобів 2210 32212,10 20.41.3; 25.72.1; 13.92.2; 32.91.1; 10.84.3; 20.41.4; 22.19.6; 17.12.2
2 Придбання канцелярських товарів 2210 137693,84 32.99.1; 25.99.1; 20.52.1; 17.12.7
3 Придбання електротоварів (батарейки, стартер Electrum, лампотки рефлекторні, вимикачі) 2210 44688,00 27.20.1; 27.40.3; 27.40.1
4 Придбання паперу, факс-паперу 2210 149073,00 17 12 7
5 Придбання друкованої продукції (бланки наказів, листів, грамот, подяк, посвідчень, сертифкатів) 2210 34120,00 18 12 1
6 Придбання кліше, печаток, штампів 2210 8245,00 22.29.2
7 Придбання палива та паливно-мастильних матеріалів 2210 53725,00 19.20.2
8 Придбання картриджів 2210 134226,54 26.20.4
9 Придбання періодичних видань 2210 66396,90 58.14.1; 58.13.1
10 Придбання комплектуючих до компютерної техніки 2210 17677,06 26.80.1; 26.12.2; 26.20.2; 26.20.4
11 Придбання джерел безперебійного живлення 2210 99660,00 27 12 2
12 Придбання пристроїв ведення, виведення інформації, монітори, принтери, клавіатура) 2210 143343,00 26.20.1
13 Придбання мережевих подовжувачів, кабелів 2210 26684,88 27.32.1
14 Придбання мережевих комутаторів 2210 26926,68 26.30.2
15 Придбання папок, конвертів, журналів, чекової книжки 2210 63600,00 17.23.1
Разом 2210 1038272,00     Загальний фонд
16 Послуги із заправки картриджів 2240 50100,00 95.11.1
17 Послуги по наданню інтернету 2240 99287,50 61.10.4
18 Надання висновку про технічий стан техніки, що підлягає списанню 2240 11315,00 74.90.2
19 Послуги з хостингу веб-сторінки 2240 30000,00 63.11.1
1 2 3 4 5 6
20 Надання послуг з демонтажу, розбирання, підготовки до утилізації техніки, що підлягає списанню 2240 11615,08 38.11.1
21 Постачання програмного забезпечення та оновлень до них як завантажні файли, їх адаптація та технічна підтримка 2240 199998,00 58.29.1
22 Послуги охорони та монтажу системи охоронної сигналізації 2240 9825,31 80.20.1
23 Відновлення картриджів 2240 17900,00 95.11.1
24 Поточний ремонт принтерів 2240 25000,00 95.11.1
25 Послуги поштового відправлення 2240 74000,00 53.10.1
26 Технічне обслуговування маркувальної машини 2240 3727,28 33.12.1
27 Послуги з обслуговування АТС 2240 6480,00 61.10.1
28 Послуги зв’язку 2240 133000,00 61.10.1
29 Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою 2240 15000,00 63.11.1
30 Страхування автомобіля та орендованого приміщення 2240 2733,23 65.12.2; 65.12.4
31 Послуги з технічного обслуговування та ремонту автомобіля 2240 13750,00 45.20.1
32 Посліги з перереєстрації 3- автомобілів 2240 1223,97 74.20.2
33 Послуги з реалізації автомобілів 2240 1200,00 74.20.2
34 Послуги архіваріуса 2240 54983,86 82.19.1
35 Послуги з вивозу сміття 2240 5707,52 38.11.6
36 Надання послуг з проведення семінарів, інформаційно-консультативних послуг 2240 8854,00 85.59.1
37 Послуги з публікації 2240 29013,40 58.13.1
38 Розрахунково-касове обслуговування (комісія банку, SWIFT, конвертація валюти) 2240 100,00 64.19.3
12400,00 Спеціальний фонд
39 Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій 2240 90000,00 62.02.3
40 Підключення послуги кабінету замовника з питань державних закупівель (разова послуга) 2240 540,00 63.12.1
41 Обслуговування кабінету замовниак з питань державних закупівель 2240 720,00 63.12.1
42 Відшкодування за надання послуг охорони приміщень 2240 46443,89 Не підпадає під дію Закону України “Про здійснення державних закупівель”
43 Постачання оновлень антивірусного програмного забезпечення на фізичних носіях та його адаптація 2240 62400,00 58.29.3
44 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення та їх технічна підтримка 2240 37488,00 62.02.2
45 Послуги з прибирання будинків 2240 53600,00 81.21.1
46 Оплата інших комунальних послуг (дератизація та дезинфекція; вивіз сміття; технічне обслуговування ліфта; утримання внутрішніх та зовнішніх мереж тепло- та водопочтачання, водовідновлення; утримання в чистоті приміщень) (відшкодування) 2240 221388,96 Не підпадає під дію Закону України “Про здійснення державних закупівель”
Разом 2240 1317395,00   Загальний фонд
12400,00 Спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6
47 Відшкодування витрат на відрядження 2250 164345,00 Не підпадає під дію Закону України “Про здійснення державних закупівель”
Разом 2250 164345,00 Загальний фонд
48 Відшкодування витрат з теплопостачання 2271 246588,00 Не підпадає під дію Закону України “Про здійснення державних закупівель”
Разом 2271 246588,00 Загальний фонд
49 Відшкодування витрат з водопостачання та водовідведення 2272 17000,00 Не підпадає під дію Закону України “Про здійснення державних закупівель”
Разом 2272 17000,00 Загальний фонд
50 Відшкодування витрат з електроенергії 2273 383861,00 Не підпадає під дію Закону України “Про здійснення державних закупівель”
Разом 2273 383861,00 Загальний фонд
51 Послуги з підвищення кваліфікації 2282 12467,00 85.59.1
Разом 2282 12467,00 Загальний фонд
52 Сплата штрафів, судових зборів, пені, моральних збитків, перерахувань до пенсійного фонду 2800 30000,00 82.11.1
2100,00 Спеціальний фонд
Разом 2800 30000,00 Загальний фонд
2100,00 Спеціальний фонд
53 Послуги екстериторіальних організацій і органів (сплата членського внеску) 2630 234000,00 99.00.1
Разом 2630 234000,00 Спеціальний фонд
54 Придбання обладнання і преметів довгострокового користування 3110 27000 26.20.1
Разом 3110 27000 Спеціальний фонд
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 25.12.2015 № 16.
Голова комітету з конкурсних торгів               Л. М. Шемелинець
(прізвище, ініціали)
Секретар комітету з конкурсних торгів
               І. М. Несин
(прізвище, ініціали)