ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
Додаток до річного плану закупівель Державної служби України з питань геодезії, картограії та кадастру (код за ЄДРПОУ 39411771) на 2015 рік (зі змінами)                                                                              
№ з/п Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
1 Придбання господарських товарів та миючих засобів 2210 65200,00 20.41.3; 25.72.1; 13.92.2; 32.91.1; 10.84.3; 20.41.4; 22.19.6; 17.12.2
2 Придбання канцелярських товарів 2210 95540,00 32.99.1; 25.99.1; 20.52.1; 17.12.7
3 Придбання електротоварів (батарейки, стартер Electrum, лампотки рефлекторні, вимикачі) 2210 51060,00 27.20.1; 27.40.3; 27.40.1
4 Придбання паперу, факс-паперу 2210 90000,00 17 12 7
5 Придбання друкованої продукції (бланки наказів, листів, грамот, подяк, посвідчень, сертифкатів) 2210 95000,00 18 12 1
6 Придбання табличок, нагрудних знаків 2210 20000,00 25.99.2
7 Придбання кліше, печаток, штампів 2210 15000,00 22.29.2
8 Придбання палива та паливно-мастильних матеріалів 2210 85000,00 19.20.2
9 Придбання картриджів 2210 99000,00 26.20.4
10 Придбання періодичних видань 2210 35000,00 58.14.1; 58.13.1
11 Придбання комплектуючих до компютерної техніки 2210 99120,00 26.80.1; 26.12.2; 26.20.2; 26.20.4
12 Придбання джерел безперебійного живлення 2210 99660,00 26 12 2
13 Придбання пристроїв ведення, виведення інформації, монітори, принтери, клавіатура) 2210 99000,00 26.20.1
14 Придбання мережевих подовжувачів, кабелів 2210 60000,00 27.32.1
15 Придбання мережевих комутаторів 2210 70420,00 26.30.2
16 Придбання акумуляторів електричних 2210 50000,00 27.20.2
17 Придбання папок, конвертів, журналів, чекової книжки 2210 60000,00 17.23.1
Разом 2210 1189000,00 Загальний фонд
18 Послуги із заправки картриджів 2240 50110,00 95.11.1
19 Послуги із прокладання мережевого та телефонного кабелю 2240 99000,00 71.12.1
20 Послуги по наданню інтернету 2240 99000,00 61.10.4
21 Надання висновку про технічий стан техніки, що підлягає списанню 2240 80000,00 74.90.2
22 Послуги з хостингу веб-сторінки 2240 35000,00 63.11.1
1 2 3 4 5 6
23 Послуги по підключенню до АІС “РДДХ” 2240 35000,00 63.99.1
24 Послуги по проведенню державної експертизи комплексних систем захисту інформації 2240 99000,00 71.20.1
25 Надання послуг з демонтажу, розбирання, підготовки до утилізації техніки, що підлягає списанню 2240 99000,00 38.11.1
26 Послуги з атестації КТЗІ у приміщеннях з обмеженим доступом 2240 99000,00 74.90.1
27 Постачання оновлень програмного забезпечення “ПАРУС” як завантажні файли, їх адаптація та технічна підтримка 2240 99000,00 58.29.1
28 Послуги охорони та монтажу системи охоронної сигналізації 2240 60000,00 80.20.1
29 Послуги з розробки документації КТЗІ 2240 76956,08 62.09.2
30 Відновлення картриджів 2240 17900,00 95.11.1
31 Поточний ремонт принтерів 2240 31900,00 95.11.1
32 Послуги поштового відправлення 2240 95520,00 53.10.1
33 Технічне обслуговування маркувальної машини 2240 4193,19 33.12.1
34 Послуги з обслуговування АТС 2240 6480,00 61.10.1
35 Послуги зв’язку 2240 93000,00 61.10.1
36 Послуги з демонтажу та встановлення 5 кондиціонерів 2240 20000,00 33.12.1
37 Страхування автомобіля та орендованого приміщення 2240 5000,00 65.12.2; 65.12.4
38 Послуги з технічного обслуговування та ремонту автомобіля 2240 50000,00 45.20.1
39 Посліги з перереєстрації 3- автомобілів 2240 10000,00 74.20.2
40 Послуги з реалізації автомобілів 2240 15000,00 74.20.2
41 Послуги архіваріуса 2240 70000,00 82.19.1
42 Послуги з вивозу сміття 2240 6000,00 38.11.6
43 Надання послуг з проведення семінарів, інформаційно-консультативних послуг 2240 10000,00 85.59.1
44 Послуги з публікації 2240 30000,00 58.13.1
45 Розрахунково-касове обслуговування (комісія банку, SWIFT, конвертація валюти) 2240 2000,00 64.19.3
12400,00 Спеціальний фонд
46 Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій 2240 99000,00 62.02.3
47 Підключення послуги кабінету замовника з питань державних закупівель (разова послуга) 2240 540,00 63.12.1
48 Обслуговування кабінету замовниак з питань державних закупівель 2240 810,00 63.12.1
49 Відшкодування за надання послуг охорони приміщень 2240 73400,00 Не підпадає під дію Закону України “Про здійснення державних закупівель”
50 Постачання оновлень антивірусного програмного забезпечення на фізичних носіях та його адаптація 2240 99000,00 58.29.3
51 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення та їх технічна підтримка 2240 20000,00 62.02.2
52 Оплата інших комунальних послуг (дератизація та дезинфекція; вивіз сміття; технічне обслуговування ліфта; утримання внутрішніх та зовнішніх мереж тепло- та водопочтачання, водовідновлення; утримання в чистоті приміщень) (відшкодування) 2240 218190,73 Не підпадає під дію Закону України “Про здійснення державних закупівель”
Разом 2240 1909000,00 Загальний фонд
12400,00 Спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6
52 Відшкодування витрат на відрядження 2250 345666,00 Не підпадає під дію Закону України “Про здійснення державних закупівель”
Разом 2250 345666,00 Загальний фонд
53 Відшкодування витрат з теплопостачання 2271 95000,00 Не підпадає під дію Закону України “Про здійснення державних закупівель”
Разом 2271 95000,00 Загальний фонд
54 Відшкодування витрат з водопостачання та водовідведення 2272 17000,00 Не підпадає під дію Закону України “Про здійснення державних закупівель”
Разом 2272 17000,00 Загальний фонд
56 Відшкодування витрат з електроенергії 2273 400000,00 Не підпадає під дію Закону України “Про здійснення державних закупівель”
Разом 2273 400000,00 Загальний фонд
55 Послуги з підвищення кваліфікації 2282 22000,00 85.59.1
Разом 2282 22000,00 Загальний фонд
57 Сплата штрафів, судових зборів, пені, моральних збитків, перерахувань до пенсійного фонду 2800 30000,00 82.11.1
2100,00 Спеціальний фонд
Разом 2800 30000,00 Загальний фонд
2100,00 Спеціальний фонд
58 Послуги екстериторіальних організацій і органів (сплата членського внеску) 2630 234000,00 99.00.1
Разом 2630 234000,00 Спеціальний фонд
59 Придбання обладнання і преметів довгострокового користування 3110 27000 26.20.1
Разом 3110 27000 Спеціальний фонд
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 25.08.2015 № 8.
Голова комітету з конкурсних торгів               Л. М. Шемелинець
(прізвище, ініціали)
Секретар комітету з конкурсних торгів
               І. М. Несин
(прізвище, ініціали)