Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

 

 

 

  ««ЗАТВЕРДЖЕНО»
  Протокол засідання комітету з конкурсних торгів  від «31» березня 2016 р. №_4___
   

Голова комітету з конкурсних торгів

 

  ___________________/Л.М. Шемелинець

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

для підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі:

 

 

 

 

71.12.3 «Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги» (71355000-1 «Геодезичні послуги»)

 

 

 

Лот 1 «Розроблення графічного проекту місць встановлення прикордонних знаків на українсько-білоруський державний кордон» (71.12.34-00.00; 71355000-1)

Лот 2 «Винесення на місцевість українсько-білоруського державного кордону»

(71.12.34-00.00; 71355000-1)

 

 

 

 

Процедура закупівлі: відкриті торги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ – 2016

 

І. Загальні положення
1 2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель»від10 квітня 2014 року № 1197-VІІ(далі – Закон).

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів  
повне найменування Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
місцезнаходження вул. Народного ополчення, 3, м. Київ, 03680
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Несин Ірина Миколаївна начальник Відділу внутрішнього аудиту;  вул. Народного Ополчення,3;  м. Київ, тел. (044) 244-82-54;E-Mail:nesyn@land.ua

Лаврентієв Віктор Петрович – заступник директора Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності; вул. Народного Ополчення,3, м. Київ,тел. (044) 249-96-97, E-Mail: lavr_v.p.@i.ua

УдовикНаталія Іванівна – начальник відділу організації топографо-геодезичних і картографічних робіт;вул. Народного Ополчення, 3,м. Київ,тел. (044) 249-96-97; E-Mail:udovikni@i.ua

 

3. Інформація про предмет закупівлі  
найменування предмета закупівлі 71.12.3 «Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги»(71355000-1 «Геодезичні послуги»)

Лот 1 «Розроблення графічного проекту місць встановлення прикордонних знаків на українсько-білоруський державний кордон» (71.12.34-00.00; 71355000-1)

Лот 2 «Винесення на місцевість українсько-білоруського державного кордону» (71.12.34-00.00; 71355000-1)

вид предмета закупівлі послуга
місце,

кількість, обсяг поставки товарів(надання послуг, виконання робіт)

місце: вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03680

обсяг надання послуг: визначено Технічним завданням

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) протягом  2016

 

 

4. Процедура закупівлі Відкриті торги.
5. Недискримінація учасників Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

Замовники забезпечують вільний доступ усіх Учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом.

Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до Учасників

6. Інформація про валюту (валюти) у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів  Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

У разі, якщо Учасником процедури закупівлі (далі – Учасник) є нерезидент, такий Учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у доларах США, рублях (РФ) або євро. При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Перерахунок ціни відбувається за формулою: ціна пропозиції конкурсних торгів помножена на офіційний курс гривні до відповідної валюти, встановлений Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

7. Інформація про мову(мови), якою  (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються замовником викладаються українською мовою.

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.

Якщо в складі пропозиції конкурсних торгів надається документ, що складений на іноземній мові, учасник надає переклад цього документу українською мовою.

Переклад повинен бути засвідчений підписом уповноваженої особи учасника, скріплений печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису.

Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

*Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозиції конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання.

Замовник повинен надати роз’яснення на запит  протягом трьох днів з дня отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу,та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен  продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Всі питання щодо документації конкурсних торгів надсилаються особами, які отримали документації конкурсних торгів у письмовій формі на адресу замовника.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку осіб, які отримали документацію конкурсних торгів, означатиме, що зазначені особи, повністю усвідомлюють зміст цієї документації конкурсних торгів та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.

У разі виникнення в зазначених осіб питань, що не висвітлені в документації конкурсних торгів, Замовник при їх вирішенні керується Законом, а також чинними нормативними-правовими актами України з питань закупівель.

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і надіслати його всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовникомвідповідно до статті 10 Закону.

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Кожен Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів).

Пропозиція конкурсних торгів може подаватися в електронному вигляді в разі використання електронних засобів.**

Усі сторінки (аркуш з обох боків)пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані.

Усі сторінки (аркуш з обох боків) пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні містити власноручний підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки учасника*, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Першою сторінкою пропозиції є реєстр наданих документів, нумерація сторінок у якому повинна співпадати з представленими документами в пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджуються випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписаннядокументів(копією наказу про засвідчення призначення керівника, оригіналом довіреності).

Для участі у розкритті  пропозицій конкурсних торгів повинен бути наданий один із зазначених документів, а також копія документа, що засвідчує особу.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. *

На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження замовника;

назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведеннявідкритих торгів,

повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування: «Не відкривати до12 год. 00 хв. 04.05.2016р.» (із зазначенням дати та часу розкриття Пропозиції)

Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які записи або правки, мають містити напис біля виправлення наступного змісту: «Виправленому вірити» дата,підпис, прізвище та ініціали особи або осіб, що підписують пропозицію.

Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе учасник.

**Згідно з наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919 стандартна документація може бути створена у формі електронного документа відповідно до вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”, а колонка 1 “Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів” розділу IV “Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів” містить спосіб подання пропозицій конкурсних торгів особисто, поштою або електронною поштою (у разі подання у формі електронного документа).

Водночас звертаємо увагу, що частиною другою статті 12 Закону передбачена можливість здійснювати процедури закупівлі, визначені частиною першою цієї статті, із використанням електронних засобів. Особливості застосування електронних засобів під час здійснення процедур закупівлі визначаються Кабінетом Міністрів України.

При цьому на даний час особливості застосування електронних засобів під час здійснення процедур закупівлі Кабінетом Міністрів України не визначені, тому подання пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) електронною поштою не є можливим.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з :

– реєстру наданих документів із зазначенням номеру сторінки за порядком;

– документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.

Необхідно надати:

для юридичних осіб – повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі підтверджується копією наказу про призначення керівника підприємства на посаду, або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником, або протоколу засновників/виписку з протоколу засновників про призначення керівника (директора, президента, голови правління) або оригінал (нотаріально завірена копія) довіреності на право підписання пропозиції конкурсних торгів;

для фізичних осіб-підприємців – завірена копія паспорта та ідентифікаційного номера;

– заповненої форми «Пропозиція конкурсних торгів», складеної відповідно до Додатку 1 документації;

– розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів (кошторисна вартість, прямі розрахунки мають бути з обґрунтуванням).

– документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям (стаття 16 Закону) та вимогам відповідно до статті 17 Закону (Додаток 2 документації);

– проекту договору, який укладається за результатами проведення торгів (Додаток 3 документації), завіреного підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника;

– документів, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам та іншим вимогам до предмета закупівель, встановленим замовником  (Додаток 4 документації).

– інформаційну довідку про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучити до надання послуг, як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, засвідчену підписом уповноваженої особи Учасника, із зазначенням посади і дати підпису, що має містити повне найменування та місцезнаходження субпідрядної організації, кількість (обсяг) наданих послуг, вартість договору. Копію договору субпідряду;

– інших документів, що передбачені документацією конкурсних торгів.

Учасник повинен надати кожен документ у повному складі.

Неспроможність подати всю інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик Учасника та потягне за собою відхилення такої пропозиції.

Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів Забезпечення пропозицій конкурсних торгів не вимагається.
4. Умови повернення чи не повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів  

Відсутні, тому що забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними Пропозиції  конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати їх розкриття. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку діїпропозиції конкурсних торгів.

Учасник має право:

– відхилити таку вимогу;

– погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні надати документи, які підтверджують їх відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та вимогам, встановленим статтею 17 Закону (Додаток 2 документації).

Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Замовником встановлені наступні кваліфікаційні критерії:

– наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

– наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

– наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

– наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників –юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим частиною другою статті 16 Закону і вимогам, встановленим статтею 17 Закону та за відсутності інших, передбачених Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним,кількісним(зокрема відповідно до пункту 3 частини 2 статті 22 Закону) та іншим вимогам предмета закупівлі, визначеним у Додатку4 (Технічне завдання) до цієї документації конкурсних торгів.

 

8.Інформація про субпідрядника (субпідрядників) Надати інформаційну довідку про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до надання послуг, як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, засвідчену підписом уповноваженої особи учасника, із зазначенням посади і дати підпису, що має містити повне найменування та місцезнаходження субпідрядної організації, кількість (обсяг) наданих послуг, вартість договору, копію договору субпідряду;

У разі, якщо учасник не планує залучати до надання послуг субпідрядника (- ів), такий учасник надає відповідну інформаційну довідку, засвідчену підписом уповноваженої особи Учасника, із зазначенням посади і дати підпису.

9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів Учасники процедури закупівлі подають свої пропозиціїконкурсних торгів щодо визначених частин предмета закупівлі

71.12.3 «Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги» (71355000-1 «Геодезичні послуги»)

Лот 1 «Розроблення графічного проекту місць встановлення прикордонних знаків на українсько-білоруський державний кордон» (71.12.34-00.00; 71355000-1)

Лот 2 «Винесення на місцевість українсько-білоруського державного кордону» (71.12.34-00.00; 71355000-1)

10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Повідомлення про зміни або відкликання пропозиції конкурсних торгів готується учасником, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із пунктом 1 Розділу ІІІ цієї документації. На конверті додатково позначається «Зміни» або «Відкликання» відповідно.

Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів Особисто або поштою або електронною поштою (у разі подання у формі електронного документа)*.

Спосіб доставки пропозиції учасник обирає самостійно та забезпечує її своєчасне отримання Замовником.

Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається Уповноваженим органом.

*Згідно з наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919 стандартна документація може бути створена у формі електронного документа відповідно до вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”, а колонка 1 “Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів” розділу IV “Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів” містить спосіб подання пропозицій конкурсних торгів особисто, поштою або електронною поштою (у разі подання у формі електронного документа). Відповідна можливість передбачена і формою запиту цінових пропозицій, затвердженою Наказом № 1106.

Водночас звертаємо увагу, що частиною другою статті 12 Закону передбачена можливість здійснювати процедури закупівлі, визначені частиною першою цієї статті, із використанням електронних засобів. Особливості застосування електронних засобів під час здійснення процедур закупівлі визначаються Кабінетом Міністрів України.

При цьому на даний час особливості застосування електронних засобів під час здійснення процедур закупівлі Кабінетом Міністрів України не визначені, тому подання пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) електронною поштою не є можливим.

 

місце подання пропозицій конкурсних торгів вул. Народного Ополчення, 3, каб. 401, м. Київ, 03680
кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 04.05.2016р. до 10год.00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати і часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

вул. Народного Ополчення, 3, актова зала Держгеокадастру, м. Київ, 03680

 

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 04.05.2016 р. 12 год. 00 хв.

Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснюється у день закінчення строку їх подання.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань.

Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів підтверджуються наступними документами:

– для фізичноїособи або особи-підприємця – оригіналом документа, що засвідчує його особу;

– для юридичної особи, яку представляє керівник – завіреною копією документа, що підтверджує його повноваження, оригіналом документа, що засвідчує його особу;

– у разі, якщо учасника представляє інша особа –  необхідно надати, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства доручення на представництво інтересів учасника та підпис документів;оригінал документа, що засвідчує його особу; копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує доручення, завірену належним чином.

Пропозиції конкурсних торгів розкриваються у такій послідовності:

в першу чергу, розкриваються конверти з надписом «Відкликання пропозиції конкурсних торгів», а відкликані пропозиції повертаються учасникам, які їх подали, без розпечатування конвертів за зазначеними на них адресами;

усі інші конверти з пропозиціями конкурсних торгів розкриваються у порядку їх реєстрації;

якщо по окремим пропозиціям конкурсних торгів є листи з надписом «Зміна пропозиції конкурсних торгів», пропозиція розглядається з урахуванням змін.

Якщо по окремим пропозиціях конкурсних торгів є листи з надписом «Зміна пропозиції конкурсних торгів», пропозиція конкурсних торгів розглядається з урахуванням змін.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожноїпропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота).На вимогу суб’єктів, зазначених вище, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбаченою документацією конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Відсутність будь-якої інформації, документів, надання яких передбачено Документацією, протоколюються і є підставою для подальшого відхилення такої Пропозиції.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця.
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

 

 

 

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Після розкриття пропозицій конкурсних торгів, перевірки їх на правильність оформлення та відповідність кваліфікаційним вимогам і умовам документації конкурсних торгів, починається їх оцінка та визначення переможця.

 

При вивченні пропозицій конкурсних торгів увага приділяється:

– правильності оформлення документів пропозицій конкурсних торгів відповідно до встановлених форм, наявності підписів, печаток (за наявності) тощо;

– відповідності учасників процедури кваліфікаційним та іншим вимогам замовника;

– відсутності підстав для відмови в участі в торгах відповідно до статті 17 Закону;

– відповідності пропозиційконкурсних торгів технічним, якісним та кількісним характеристикам, встановленим замовником у цій документації конкурсних торгів;

– іншим вимогам, які передбачені документацією конкурсних торгів.

Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно Закону та вимог Документації.

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів є:

-ціна.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів проводиться згідно з такою методикою.

Пропозиціям конкурсних торгів присвоюються ранги у порядку зростання ціни. Найвищий ранг отримує учасник,  ціна пропозиції якого є найнижчою, відповідно такий учасник визначається переможцем процедури закупівлі.

У разі, якщо при розгляді та оцінці Учасники запропонували однакову ціну, перевага віддається Учаснику, у якого загальний досвід виконання аналогічних договорів більший.

 

У випадку присвоєння найвищого рангу кільком пропозиціям учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Найбільш економічно вигідною визнається пропозиція конкурсних торгів учасника, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у документації конкурсних торгів та має найнижчу ціну.

Якщо пропозиції будуть подані платниками і неплатниками ПДВ, то ціни пропозицій будуть порівнюватися без ПДВ.

Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця Замовник зобов’язаний надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім Учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження Учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

2. Виправлення арифметичних помилок Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Виявлені арифметичні помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

-у разі розбіжності між сумами, вказаними літерами (прописом) та в цифрах, сума літерами є визначальною;

– у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціна за одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;

– якщо, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача або суто технічна помилка при друкуванні, у такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю відповідним чином коригується.

Якщо учасник не згоден з виправленням помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує надати  на підставі технічних, якісних та інших вимог до предмета закупівлі, визначених у документації конкурсних торгів,з урахуванням усіх своїх витрат,податків і зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі податку на додану вартість.

Учасники, які не є платниками податку на додану вартість відповідно до вимог Податкового Кодексу України, не включають до ціни своєї пропозиції податок на додану вартість.

До розрахунку ціни входять усі види послуг,  у тому числі й ті, що доручатимуться для виконання третім особам. Неврахована учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції конкурсних торгівУчасника. В пропозиції конкурсних торгів зазначається остаточно виведена підсумкова ціна пропозиції з двома десятковими знаками.

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Форма «Пропозиція конкурсних торгів» учасника оформляється відповідно до Додатку 1документації конкурсних торгів.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на послуги, що надаватимуться за договором про закупівлю, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі.

Учасник має право залучати до надання послуг третіх осіб (кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані організації) на умовах субпідряду за погодженням із Замовником. Особи, залучені до надання послуг на умовах субпідряду, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, які висуваються Замовником до Учасника.

Формування собівартості здійснюється Виконавцем на основі розрахунків, результати яких відображаються в калькуляції кошторисної вартості за етапами або у цілому з урахуванням вимогЦивільного кодексу України та Закону України від 21 червня 2012 року № 5007-VI «Про ціни і ціноутворення».

До формальних (несуттєвих) помилок Замовником відносятьсятехнічні, механічні та інші помилки, допущені Учасниками в документах, що подані ними в складі пропозиції конкурсних торгів та такі, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність учасника.

До формальних (несуттєвих) помилок відносяться:

–          не завірення окремої сторінки (сторінок) підписом та/або печаткою (за наявності) Учасника торгів;

–          невірне (неповне) та/або не завірення Учасником копії документа згідно з вимогами цієї документації. Наприклад: завірення копії документа лише підписом уповноваженої особи;

–          орфографічні помилки та механічні описки в словах і словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо Учасником та надані у складі пропозиції.

Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок;

–          зазначення невірної назви документа, що підготовлений безпосередньо Учасником, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам цієї документації.

Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надав лист-пояснення;

–          зазначення неповного переліку інформації в певному документі, всупереч вимогам документації, у разі, якщо така інформація в повній мірі відображена в іншому документі, що наданий у складі пропозиції конкурсних торгів учасника.

Наприклад: в відомостях про Учасника не зазначення розрахункового рахунку, відкритого в банківській установі, проте вся інформація про відкритий рахунок зазначена на фірмовому бланку документів Учасника;

–          неповне або невірне нумерування сторінок пропозиції, якщо Учасник підтверджує, що така помилка була допущена ним механічно.

Наприклад: повторне помилкове зазначення наявності сторінки № 56 або неврахування сторінки № 30 в загальну кількість сторінок або взагалі відсутність нумерації сторінки.

Замовник залишає за собою право не відхиляти пропозиції конкурсних торгів при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому Замовник гарантує дотримання усіх принципів, визначених статтею 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон).

Рішення про віднесення допущеної Учасником помилки доформальної (несуттєвої) приймається колегіально на засіданні Комітету з конкурсних торгів.

Усі рішення Комітету з конкурсних торгів оформляються протоколом, у якому відображаються результати поіменного голосування членів Комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні Комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена Комітету з конкурсних торгів підписати протокол, про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

Документи, що не передбачені чинним законодавством України для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються Учасниками в складі своєї пропозиції конкурсних торгів (у разі відсутності документів, Учасник повинен надати замість нього пояснювальну записку в із зазначенням підстави ненадання документа з посиланням на законодавчі акти).

Оскарження рішень, дій або бездіяльності Замовника здійснюється у порядку, визначеному статтею 18 Закону.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

– не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

– не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3)пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовамдокументації конкурсних торгів.

Учаснику, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

У разі, якщо Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацією, зазначену в повідомленні, такий Учасник може повторно звернутися до Замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а Замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.

 

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися Замовник відміняє торги у разі:

– відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг;

– неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

– порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

– подання для участі менше двох пропозицій конкурсних торгів,а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома Учасниками – менше трьох пропозицій;

– відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

– якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Торги може бути відмінено частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

– ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

– здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

– скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюються відповідно до статті 10 цього Закону.

VI. Укладання договору про закупівлю.
1.Терміни укладання договору У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю Договір про закупівлю  укладається у письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом та Додатку 3 до цієї документації конкурсних торгів.

Замовник укладає окремі договори за частинами предмета закупівлі (лотами).

Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів– переможця процедури закупівлі.Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків. У разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти  або показників Plattsу разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсуабо таких показників, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої  цієї статті.

У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо Учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

3.Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю У разі письмової відмови переможця торгів від підписання  договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається

 

 

 

 

Форма  «Пропозиція конкурсних торгів»  подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми  

Додаток 1

до документації конкурсних торгів

 

ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ»

(форма, подається на фірмовому бланку учасника (за наявності))

 

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, подаємо свою (свої) пропозицію (пропозиції) на участь у конкурсних торгах щодо закупівлі  71.12.3 «Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги» (71355000-1 «Геодезичні послуги»)

Лот 1 Розроблення графічного проекту місць встановлення прикордонних знаків на українсько-білоруський державний кордон» (71.12.34-00.00; 71355000-1) або

Лот 2 «Винесення на місцевість українсько-білоруського державного кордону» (71.12.34-00.00; 71355000-1) згідно з технічними, якісними та іншими вимогами, запропонованими Замовником торгів – Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 

Найменування учасника:

Місцезнаходження:

Тел. (факс):

 

 1. Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні, якісні, кількісні характеристики та інші вимоги щодо закупівлі послуг 71.12.3 «Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги» (71355000-1 «Геодезичні послуги») Лот __________, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на загальну суму:

___________________________________ гривень в т.ч. ПДВ гривень.

(сума цифрами та словами)

 1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.
 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозиції конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
 3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з найбільш економічно вигідними для Вас умовами.
 4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно з Законом.
 5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.
 6. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в документації конкурсних торгів.

Керівник

(або уповноважена особа)          __________                                         ___________________

підпис)                                                             (ініціали та прізвище)

МП¹

¹Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють свою діяльність без печатки згіднозаконодавства.

Додаток  2

до документації конкурсних торгів

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ  ПОДАЧІ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

 1. Документи, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

1.1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази. На підтвердження даному критерію учасник повинен надати:

довідку у довільній формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника з інформацією щодо наявності відповідного обладнання та матеріально-технічної бази та підтверджуючі документи щодо власності (завірена копія балансової відомості або інвентаризаційної відомості, копія договору оренди обладнання);

копію сертифікату (свідоцтва) про повірку засобів вимірювальної техніки;

копії ліцензій  на використання програмного забезпечення;

документ, що підтверджує наявність виробничих приміщень (копія договору оренди або свідоцтва на право власності або інші підтверджуючі документи).

 

1.2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.На підтвердження даному критерію учасник повинен надати:

довідку в довільній формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника з інформацією про:

склад працівників, які будуть долучені до виконання умов Договору із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади, яку обіймає на підприємстві, спеціальності за освітою, та загального стажу роботи;

наявність спеціалістів, що мають сертифікати інженера-геодезиста.

З метою підтвердження зазначеної інформації учасник обов’язково надає стосовно основних виконавців, що планується залучити до виконання робіт (в тому числі сертифікованого спеціаліста), та які перебувають в трудових відносинах з учасником не менше 1 року:

копії першої і останньої із заповнених сторінок трудової книжки або договорів (контрактів),

копії документів про освіту;

 

1.3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. На підтвердження даному критерію учасник повинен надати:

довідку в довільній формі, за підписом уповноваженої посадової особи учасника з інформацією про виконання аналогічних договорів,які стосуються предмета закупівлі, що закуповуються.

Обов’язково додаються:

копії договорів, зазначених у довідці;

копії актів приймання – здачі за договорами, вказаними в довідці, що підтверджують факт надання послуг;

 

1.4. Наявність фінансової спроможності. На підтвердження даному критерію учасник повинен надати:

копію форми № 1 «Баланс»  за звітний період 2015 рік;

копію форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за звітний період 2015 рік;

копію форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за звітний період 2015 рік (надають підприємства фінансова звітність яких включає указану форму звіту).

Суб’єкти малого підприємства господарської діяльності, для яких встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати повинні надати:

підтвердження з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про те, що їх фінансова звітність не містить звіту про рух грошових коштів;

оригінал або завірену учасником копію довідки (довідок у разі відкриття рахунків у декількох банках) з обслуговуючого банку (банків у разі відкриття рахунків у декількох банках) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. Документ повинен бути виданий не пізніше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Деталізація окремих кваліфікаційних критеріїв щодо кваліфікаційних вимог та кількості підтверджуючих документів за кожним лотом міститься в таблицях.

 

 1. Документи, що підтверджують відповідність Учасника вимогам статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Відповідно до статті 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику,  в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

Надати інформаційну довідку або витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (Головне управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головне управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі) про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником,  не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. Документ повинен бути наданий у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Якщо інформація з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, то учасник надає завірений учасником сформований витяг з даного реєстру. У разі відсутності, надати пояснювальну записку;

 

суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Надати гарантійний лист про те, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не був притягнений до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). Якщо інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, то учасник надає завірений учасником сформований витяг з даного реєстру. У разі відсутності, надати пояснювальну записку;

 

фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Надатидовідку (оригінал або нотаріально завірена копія), видану уповноваженим на те органом (Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення МВС та управліннями (відділами) інформаційно-аналітичного забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі), що фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (оригінал або нотаріально завірена копія документу). Документ повинен бути наданий у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Якщо інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, то учасник надає завірений учасником сформований витяг з даного реєстру. У разі відсутності, надати пояснювальну записку;

 

службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Надати оригінал або нотаріально завірену копію довідки, виданої уповноваженим на те органом (Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення МВС та управліннями (відділами) інформаційно-аналітичного забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі), про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Документ повинен бути наданий у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Якщо інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, то учасник надає завірений учасником сформований витяг з даного реєстру. У разі відсутності, надати пояснювальну записку;

 

пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника.

Надати довідку в довільній формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника з інформацією що подана пропозиція конкурсних торгів учасником процедури закупівлі, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

 

учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Надати оригінал або нотаріально завірену копію документа (інформаційна довідка, витяг тощо) з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, який повинен свідчити,що учасника не визнано банкрутом або відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура видана територіальним органом з питань банкрутства Міністерства юстиції України або державним підприємством «Інформаційний центр» Мін’юсту. Документ повинен бути наданий у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Якщо інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, то учасник надає завірений учасником сформований витяг з даного реєстру. У разі відсутності, надати пояснювальну записку.

 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

 

учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Надати оригінал або завірену учасником копію довідки податкових (фіскальних) органів про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). Документ повинен бути наданий у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Якщо інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, то учасник надає завірений учасником сформований витяг з даного реєстру. У разі відсутності, надати пояснювальну записку;

 

учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Надати довідку (лист) у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника з посиланнями на відповідний розділ або пункт установчих документів, в яких зазначено, що учасник здійснює господарську діяльність згідно з положеннями  його статуту. Документ повинен бути наданий у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

На підтвердження здійснення господарської  діяльності учасником надати:

засвідчену нотаріально копію Статуту зі змінами (у разі їх наявності) або іншого установчого документу. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи (для учасника-юридичної особи). Документ повинен бути наданий у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

оригінал або нотаріально засвідчену копію Виписки або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб (ЄДР) (для фізичних осіб – копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копія паспорту). Документ повинен бути наданий у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Якщо інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, то учасник надає завірений учасником сформований витяг з даного реєстру. У разі відсутності, надати пояснювальну записку.

письмову згоду на обробку його персональних даних особи, уповноваженої на підпис документів пропозиції конкурсних торгів,  оформлену у відповідності до Додатку №6 до цієї документації конкурсних торгів. Документ повинен бути наданий у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

учасник, зареєстрований в офшорних зонах, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Надати  довідку, складену у довільній формі, про те, що Учасник не зареєстрований вофшорних зонах, визначених в розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про перелік офшорних зон» від 23 лютого 2011 р. № 143-р. Документ повинен бути наданий у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Якщо інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, то учасник надає завірений учасником сформований витяг з даного реєстру. У разі відсутності, надати пояснювальну записку.

 

інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не вносилась до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Документ повинен бути наданий у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Якщо інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, то учасник надає завірений учасником сформований витяг з даного реєстру. У разі відсутності, надати пояснювальну записку;

 

інформація щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, з наданням копії антикорупційної програми юридичної особи, або інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до закону. Документ повинен бути наданий у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» про кінцевого бенефіціарного  власника (контролера)  юридичної особи-резидента України, яка є учасником.

Надати інформацію в довільній формі за підписом уповноваженої особи та завірена печаткою (у разі наявності) з підтвердженням того, що у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців наявна інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи-резидента України, яка є переможцем. У разі, якщо переможець не повинен згідно із законодавством подавати вищенаведену інформацію, він надає інформацію в довільній формі за підписом уповноваженої  особи переможця та завірену печаткою (у разі наявності), у якій зазначає законодавчі підстави не подання такої інформації.

Додатково замовник може самостійно перевірити інформацію, а також для підтвердження роздруковує її. Документ повинен бути наданий у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Якщо інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, то учасник надає завірений учасником сформований витяг з даного реєстру. У разі відсутності, надати пояснювальну записку.

Замовник не вимагає від учасника документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а також інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

 

Учасник у складі пропозиції конкурсних торгів також надає:

Довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

 

 1. Документи, що підтверджують повноваження представника учасника на участь у процедурі торгів та укладення договору про закупівлю:

3.1. Копія Паспорту, який засвідчує особу – представника учасника або довіреної особи;

3.2. Керівники учасника та інші особи, повноваження яких визначені законодавством або установчими документами, подають документи, що посвідчують їх посадове становище (копія наказу про призначення керівника підприємства на посаду або копія протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління).

3.3 Інші представники – довіреність, що підтверджує повноваження представника учасника на участь у торгах та підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства (оригінал). Довіреність видається за підписом керівника учасника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою учасника.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

ІНДИВІДУАЛЬНО ДО КОЖНОГО ЛОТА

Лот 1

 

«Розроблення графічного проекту місць встановлення прикордонних знаків на      українсько-білоруський державний кордон»

Кваліфікаційні критерії Кваліфікаційні вимоги Кількість
Наявність обладнання та матеріально- технічної бази Наявність програмних та технічних засобів виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, в тому числі:

 

 
Наявність засобів друку топографічних карт плоттерного  (широкоформатного) типу

 

1
Наявність ліцензійного програмного забезпечення на задіяне програмне забезпечення
Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід Наявність сертифікованого інженера-геодезиста з діючим сертифікатом

 

2
Наявність кваліфікованих спеціалістів (картограф) з вищою освітою та досвідом виконання топографо-геодезичних, картографічних та гідрографічних робіт не менше 3-х років

 

2
Наявність кваліфікованих спеціалістів (редактор карт)  з досвідом виконання редакційних робіт не менше 5-х років

 

1
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт Копії договорів на надання послуг, пов’язаних з виконанням топографо-геодезичних, картографічних та гідрографічних робітта копії актів приймання-здачі наданих послуг 1-2
Наявність фінансової спроможності Копія форми № 1 «Баланс»  за 2015 рік

Копія форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2015р.  Копія форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за  2015 р.

Оригінал або завірена Учасником копія довідки (довідок у разі відкриття рахунків у декількох банках) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

 

 

 

Лот 2

 

«Винесення на місцевість українсько-білоруського державного кордону»

 

Кваліфікаційні критерії Кваліфікаційні вимоги Кількість
Наявність обладнання та матеріально- технічної бази Наявність програмних та технічних засобів виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, в тому числі:

 

 
Наявність комплектів GPS-приймачів

 

3
Наявність електронних тахеометрів

 

2
Наявність засобів друку топографічних карт плоттерного (широкоформатного) типу 1
Наявність ліцензійного програмного забезпечення, дійсних сертифікатів метрологічної атестації та повірок приладів

 

на задіяні засоби
Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід Наявність сертифікованого інженера-геодезиста з діючим сертифікатом

 

3
Наявність кваліфікованих спеціалістів (картограф) з вищою освітою і досвідом виконання топографо-геодезичних, картографічних та гідрографічних робітне менше 3-х років

 

1
Наявність кваліфікованих спеціалістів (редактор карт) з досвідом виконання редакційних робіт не менше 5-х років

 

1
Наявність спеціалістів (геодезист) з досвідом роботи виконання досвідом виконання топографо-геодезичних, картографічних та гідрографічних робітне менше 5 років

 

5
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт Копії договорів на надання послуг, пов’язаних звиконанням топографо-геодезичних, картографічних та гідрографічних робіт  та копії актів приймання-здачі наданих послуг 1-2
Наявність фінансової спроможності Копія форми № 1 «Баланс»  за 2015 рік

Копія форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за  2015 рік Копія форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2015рік. Оригінал або завірена Учасником копія довідки (довідок у разі відкриття рахунків у декількох банках) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

 

 

 

 

Додаток 3

до документації

конкурсних торгів

ПРОЕКТ Договору № __________

м .  Київ                                                                                    «____»____________ 2016 р.

 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Замовник), в особі ________________, який діє на підставі ______________, з однієї сторони та  ________________(далі – Виконавець), в особі _________________, який діє на підставі Статуту підприємства і є платником податків на загальних підставах, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

І. Предмет договору

 

1.1.  Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги71.12.3 «Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними  вишукувальні та консультаційні послуги» (71355000-1 «Геодезичні послуги») (Лот _________), а Замовник – прийняти і оплатити надані послуги відповідно до умов цього договору.

1.2.  Найменування, зміст, обсяг, характеристика та інші вимоги до виконання роботи, визначаються узгодженим Сторонами Технічним завданням), що є невід’ємною частиною цього Договору.

1.3. Результатом робіт є:____________________.

1.4. Обсяги закупівлі послуг може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків Замовника.

1.5. Виконавець гарантує наявність усіх необхідних дозволів.

ІІ. Якість послуг

2.1. Виконавець зобов’язаний забезпечити якісне надання послуг, з дотриманням вимог законодавства України, нормативних документів та вимог Технічного завдання (Додаток 1).

ІІІ.  Ціна Договору

3.1. Загальна вартість цього Договору становить ________ грн. (_________ 00 коп.), у т.ч. ПДВ –  ________ грн. (________ 00 коп.) у відповідності до протоколу узгодження договірної ціни (Додаток 4) та Кошторису (Додаток 3).

3.2. Вартість Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін у разі:

зменшення обсягів закупівлі;

зменшення реального фінансування видатків.

 

 1. Порядок здійснення оплати

4.1. Оплата наданих послуг здійснюється з моменту виникнення відносин між Замовником і Виконавцем, шляхом перерахування коштів платіжним дорученням з реєстраційних рахунків Замовника на окремий розрахунковий рахунок Виконавця, відкритий в установі банку,в межах обсягів видатків і фактичного надання послуг за кошторисною вартістю та в межах частки від отриманих Замовником коштів, виділеної з урахуванням пріоритетності послуг Виконавця та умов їх надання.

4.2. Оплата послуг здійснюється за напрямом бюджетноїпрограми«Топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з демаркації та делімітації державного кордону» за КПКВК 2755030 «Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону» по КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку і реалізації державних (регіональних) програм».

4.3. Розрахунки за цим договором здійснюються згідно з Календарним планом у національній валюті України в безготівковій формі.

4.4. Для оплати наданих послуг Виконавець подає Замовнику акти приймання-передачі виконаних топографо-геодезичних та картографічних робіт, демаркації та делімітації державного кордону у вартісному виразі (далі – Акт виконаних робіт) відповідно до Календарного плану.

Разом з Актом виконаних робіт Виконавець подає Замовнику зведену відомість виконаних загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт, демаркації та делімітації державного кордону в натуральних показниках, яка є невід’ємною частиною Акту виконаних робіт.

4.5. Замовник має право здійснювати контроль за відповідністю розміру оплати наданих послуг шляхом проведення контрольних перевірок фактично виконаних обсягів робіт.

 

 

 1. Надання послуг

5.1. Строк надання послуг визначено Календарним планом (Додаток 2), що є невід’ємною частиною цього Договору.

5.2. Приймання послуг здійснюється Замовником відповідно до умов, визначених Технічним завданням та розділом ІІ цього Договору.

5.3. Послуги, що надаються за умовами цього Договору, вважаються виконаними з моменту підписання Замовником Актів виконаних робіт, що є підставою для здійснення остаточних розрахунків між Сторонами.

 

 1. Права та обов’язки сторін

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги на умовах даного Договору.

6.1.2. Приймати надані послуги згідно з належним чином оформленим Актом виконаних робіт.

6.1.3. Забезпечити Виконавцю належні умови для надання послуг.

6.1.4. Призначити відповідального представника Замовника для оперативноговирішення питань щодо організації виконання цього Договору Виконавцем.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, попередньо повідомивши його про це письмово у десятиденний термін.

6.2.2. Контролювати надання послуг протягом строку дії Договору;

6.2.3. Зменшувати обсяг послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.3. Виконавець зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає вимогам Технічного завдання (Додаток 1)  та розділу ІІ цього Договору;

6.3.3. Надати Замовникові матеріали, визначені в п.5.2. Договору, які є результатом надання послуг за цим Договором.

6.3.4. Не використовувати результати послуг, наданих за цим Договором, без згоди Замовника.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги за цим договором;

6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. Залучати до надання послуг третіх осіб (кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані організації) на умовах субпідряду, за погодженням із Замовником.

 

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

7.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.3. У разі необґрунтованих відхилень від вимог Технічного завдання (Додаток 1), невиконання вимог діючих нормативно-технічних документів, Замовник має право вимагати від Виконавця усунення недоліків без додаткової оплати.

7.4. Замовник не несе відповідальності за несвоєчасну оплату, наданих за цим Договором послуг, у разі недофінансування або скорочення асигнувань із державного бюджету.

При зменшенні обсягів видатків на надання послуг, передбачених цим Договором, Замовник має право переносити терміни надання послуг.

7.5. У разі невиконання Виконавцем своїх зобов’язань, передбачених цим договором (невиконання та невчасне надання послуг, неподання або невчасне подання звітності, ненадання, неналежне надання чи надання в неповному обсязі інформації тощо), Виконавець сплачує штрафні санкції у розмірі облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення або виправлення порушень.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона,  що  не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Несвоєчасне повідомлення про існування обставин непереборної сили та надання підтверджуючих документів позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них як на обставини, що звільняють від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язання.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, оформлені відповідно до законодавства.

8.4. У разі існування обставин, передбачених п. 8.1 (за умови дотримання п. 8.2), строк надання послуг та дія Договору продовжуються на час існування таких обставин.

8.5. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

 1. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

 1. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до ______   2016 року, якщо інше не буде передбачене додатковими угодами, а в частині оплати до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

10.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за невиконання чи не своєчасне виконання умов Договору, які вони допустили протягом строку дії Договору.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу – один для Замовника, другий для Виконавця.

 

 1. Інші умови

11.1. Надані послуги, матеріали, інформація, інші дані, виготовлені Виконавцем, що є результатом виконання умов цього Договору є державною власністю. Порядок використання та розпорядження якою визначається законодавством України.

11.2. При наданні послуг, що становлять державну таємницю або пов’язані з режимним обмеженням, Виконавець забезпечує встановлені вимоги режиму секретності при наданні послуг, а також при використанні і зберіганні матеріалів у відповідності до чинного законодавства.

11.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій Стороні без письмової згоди другої Сторони.

11.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами і скріплені печатками. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього Договору.

11.5. При зміні місця знаходження або банківських реквізитів Сторони оповіщають один одного письмово протягом 3-х днів з моменту їх зміни.

11.6. Усі питання, які не знайшли відображення у цьому Договорі, Сторони вирішують у відповідності до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

ХІІ. Додатки до договору

12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

12.1.1. Додаток 1 до Договору – Технічне завдання на ____ арк.

12.1.2. Додаток 2 до Договору – Календарний план на ____ арк.

12.1.3. Додаток 3 до Договору – Кошторис на _____ арк.

12.1.4. Додаток 4 до Договору  – Протокол узгодження договірної ціни на 1 арк.

 

12.2. Усі додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами та обов’язковими для виконання Сторонами, якщо вони підписані уповноваженими представниками обох Сторін, скріплені печатками Сторін, мають порядковий номер, а також посилання на дати та номер цього Договору.

 

ХІІІ. Місце знаходження та банківські реквізити сторін

 

   
Виконавець: Замовник:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

 

 

Додаток 2 

 до договору № ______

  від «___» ____ 2016 р.

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

_____________________

назва теми

 

№ з/п

Найменування

послуг (етапів)

Строки виконання (початок та закінчення)

Обсяг фінансування (грн./%)

Очікувані

 результати

1

2

3

4

5

1

 

       
2        
  РАЗОМ      

 

 

Виконавець:Замовник:

 

Додаток  3

 до договору  № ________

від «___» ___ 2016 р. _______

 

 

КОШТОРИС

на надання послуг  _______________________

 

До Кошторису додаються розшифровки  статей витрат при необхідності.

 

 

 

Додаток  4

 до договору  № ________

від «___» ___ 2016 р. _______

 

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни з надання послуг із

_______________________________________

 

Ми, що нижче підписалися, від представника Замовника – Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, в особі ______________, та від представника Виконавця – __________________________, засвідчуємо, що Сторонами досягнуто угоди про розмір договірної ціни з надання послуг 71.12.3  «Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги» (71355000-1 «Геодезичні послуги»)  Лот  ________ в сумі __________ гривень (Словами  гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ –________ гривень (Словами гривень 00 коп.).

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків між Виконавцем і Замовником.

 

 

Від Виконавця:

 

 

Від Замовника:

 

 

   

 

Додаток 4

до документації

конкурсних торгів

 

Лот 1

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на надання послуг із

 

«Розроблення графічного проекту місць встановлення прикордонних знаків

на українсько-білоруський державний кордон»

 

 1. Підстава

Плани демаркації українсько-білоруського державного кордону, затверджені на сьомому та дванадцятому засіданнях Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії 27 листопада 2014 року та відповідно 21 січня 2016 року, річний план закупівель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2016 рік (зі змінами).

 

 1. Мета та призначення

Мета надання послуг – визначення місць встановлення прикордонних знаків для позначення державного кордону на місцевості українсько-білоруського державного кордону.

Призначення послуг – розроблення графічного проекту місць встановлення прикордонних знаків на українсько-білоруський державний кордон довжиною 1084 км.

 

 1. Характеристика

Демаркація державного кордону – позначення державного кордону на місцевості прикордонними знаками.

Загальна протяжність державного кордону з Республікою Білорусь становить 1084 км, у тому числі: сухопутна ділянка – 758 км, водна – 326 км.

Делімітацію державного кордону між Україною і Республікою Білорусь, що проводилася упродовж 1993-1997 років, завершено.

Демаркація державного кордону між Україною і Республікою Білорусь розпочалася у 2013 році у відповідності до Договору між Україною і Республікою Білорусь про державний кордон від 18 травня 1997 року (ратифіковано Законом України від 18 липня 1997 року № 491) та Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про затвердження Положення про демаркацію державного кордону між Україною і Республікою Білорусь (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. № 610.

На виконання пункту 5 Указу Президента України від 31 жовтня 2011 р. № 1008 «Питання демаркації державного кордону України» Держземагенством України у 2013 році  розпочато винесення українсько-білоруського державного кордону на місцевість та встановлено перший прикордонний знак у районі стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Російської Федерації згідно із Протоколом першого засідання Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії, яке відбулося 23-24 вересня 2013 року у м. Мінськ (Республіка Білорусь).

 

 1. Вихідні дані

Вихідними даними для розроблення графічного проекту місць встановлення прикордонних знаків на українсько-білоруський державний кордонє:

матеріали делімітації державного кордону між Україною і Республікою Білорусь, що є невід’ємним додатком до Договору між Україною і Республікою Білорусь від 12 травня 1997 року «Про державний кордон» – Протокол-опис проходження лінії державного кордону між Україною і Республікою Білорусь та Альбом топографічних карт з графічнонанесеною на них лінією державного кордону;

ортофотоплани масштабу 1:10 000 на територію, прилеглу до лінії державного кордону.

В якості допоміжних документів можуть використовуватися актуалізовані картографічні, аерофотознімальні та інші матеріали.

 

 

 1. Нормативно-правова база

Закони України «Про державний кордон», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про Державний земельний кадастр»;

Указ Президента України від 31 жовтня 2011 року №1008/2011 «Питання демаркації державного кордону України» зі змінами;

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про затвердження Положення про демаркацію державного кордону між Україною і Республікою Білорусь (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. № 610.

Договір між Україною і Республікою Білорусь про державний кордон від  18 травня 1997 року (ратифіковано Законом України від 18 липня 1997 року № 491).

протоколи засідань Спільної українського-білоруської демаркаційної комісії:

24 вересня 2013 року, м. Мінськ (Республіка Білорусь);

7 листопада 2013 року, м Київ (Україна);

23 січня 2014 року, м. Мінськ (Республіка Білорусь);

13 березня 2014 року, м. Київ (Україна);

30 травня 2014 року, м Гомель (Республіка Білорусь);

25 вересня 2014 року, м. Шацьк (Україна);

27 листопада 2014 року, м. Мінськ (Республіка Білорусь);

29 січня 2015 року, м. Рівне (Україна);

26 березня 2015 року, м. Мінськ (Республіка Білорусь);

21 травня 2015 року, м. Чернігів (Україна);

24 вересня 2-15 року, н.п. Каменюки  (Республіка Білорусь);

21 січня 2016 року. м. Житомир (Україна).

нормативно-технічна документація:

Правила разработки Проекта расстановки пограничных знаков на государственной границе между Республикой Беларусь и Украиной (затверджені на сьомому засіданні Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії 27 листопада 2014 року);

Инструкция о порядке обозначения государственной границы между Республикой Беларусь и Украиной (затверджена на сьомому засіданні Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії 27 листопада 2014 року);

Инструкция о порядке вынесения на местность государственной границы между Республикой Беларусь и Украиной (затверджена на сьомому засіданні Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії 27 листопада 2014 року).

 

 1. Виконавці

Надавати послуги можуть суб’єкти підприємницької діяльності відповідного профільного спрямування, що мають матеріально-технічну базу та досвід відповідної роботи для надання послуг з топографо-геодезичних, картографічних та гідрографічнихробіт.

Надання послуг може здійснюватися головним виконавцем із залученням третіх осіб (кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані організації) на умовах субпідряду за погодженням із Замовником.

Послуги надаються у взаємодії з: Державною прикордонною службою України, Державним агентством водних ресурсів України, Державним агентством лісових ресурсів України.

 

 1. Вимоги

Графічний проект місць встановлення прикордонних знаків на українсько-білоруський державний кордон розробляється на топографічній карті масштабу 1:10000 на весь українсько-білоруський державний кордон (1084 км).

Розроблення графічного проекту місць встановлення прикордонних знаків на українсько-білоруський державний кордон полягає у визначенні на топографічній карті масштабу 1:10 000 місць встановлення прикордонних знаків за матеріалами делімітації, з урахуванням вимог «Правил разработки Проекта расстановки пограничных знаков на государственной границе между Республикой Беларусь и Украиной», затверджених на сьомомузасіданніСпільноїукраїнсько-білоруськоїдемаркаційноїкомісії 27 листопада 2014 року.

 

 1. Етапи і терміни надання послуг

Етапи і терміни надання послуг, визначаються замовником у календарному плані.

Граничний термін надання послуг – протягом 2016 року.

 

 1. Очікувані результати

У результаті надання послуг замовнику передаються:

Графічний проект місць встановлення прикордонних знаків на українсько-білоруський державний кордон.

 

 1. Порядок приймання послуг та етапів

Приймання та погодження результатів надання послуг здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

Контроль, координація та приймання надання послуг здійснюється Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру через Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Результати надання послуг розглядаються комісією для приймання результатів робіт (надання послуг) за договорами на виконання загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону. Комісією складається протокол з висновками про відповідність надання послуг технічному завданню, календарному плану, обсягам надання послуг та підписується членами комісії.

Передача результатів надання послуг здійснюється згідно з Актом приймання-передачі результатів надання послуг.

Замовник, за погодженням із виконавцем, має право на здійснення періодичного контролю якості надання послуг.

Технічне завдання може доповнюватись чи змінюватись за згодою сторін, що їх підписали.

 

 

Лот 2

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на надання послуг із

«Винесення на місцевість українсько-білоруського державного кордону»

 

 1. Підстава

План демаркації українсько-білоруського державного кордону, затверджений на дванадцятому засіданні Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії 21 січня 2016 року; річний план закупівель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2016 рік (зі змінами).

 

 1. Мета та призначення

Мета надання послуг – винесення державного кордону на місцевість.

Призначення послуг – винесення на місцевість українсько-білоруського державного кордону довжиною 318,5 км від точки стику державних кордонів України, Республіки Білорусь та Республіки Польща.

 

 1. Характеристика

Демаркація державного кордону – позначення лінії державного кордону на місцевості прикордонними знаками.

Загальна протяжність державного кордону з Республікою Білорусь становить 1084 км, у тому числі: сухопутна ділянка – 758 км, водна – 326 км.

Делімітацію державного кордону між Україною і Республікою Білорусь, що проводилася упродовж 1993-1997 років, завершено.

Демаркація державного кордону між Україною і Республікою Білорусь розпочалася у 2013 році у відповідності до Договору між Україною і Республікою Білорусь про державний кордон від 18 травня 1997 року (ратифіковано Законом України від 18 липня 1997 року № 491) та Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про затвердження Положення про демаркацію державного кордону між Україною і Республікою Білорусь (затверджена  постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. № 610.

На виконання пункту 5 Указу Президента України від 31 жовтня 2011 р. № 1008 «Питання демаркації державного кордону України» Держземагенством України у 2013 році  розпочато винесення українсько-білоруського державного кордону на місцевість та встановлено перший прикордонний знак у районі стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Російської Федерації згідно із Протоколом першого засідання Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії, яке відбулося 23-24 вересня 2013 року у м. Мінськ (Республіка Білорусь).

 

 1. Вихідні дані

Вихідними даними для винесення українсько-білоруського державного кордону є:

матеріали делімітації державного кордону між Україною і Республікою Білорусь, що є невід’ємним додатком до Договору між Україною і Республікою Білорусь від 12 травня 1997 року «Про державний кордон» – Протокол-опис проходження лінії державного кордону між Україною і Республікою Білорусь та Альбом топографічних карт з графічнонанесеною на них лінією державного кордону.

Графічний проект місць встановлення прикордонних знаків на українсько-білоруський державний кордон,

ортофотоплани масштабу 1:10 000 на територію, прилеглу до лінії державного кордону.

В якості допоміжних документів можуть використовуватися актуалізовані картографічні, аерофотознімальні та інші матеріали.

 

 1. Нормативно-правова база

Закони України «Про державний кордон», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність». «Про Державний земельний кадастр»;

Указ Президента України від 31 жовтня 2011 року №1008/2011 «Питання демаркації державного кордону України» зі змінами;

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про затвердження Положення про демаркацію державного кордону між Україною  і Республікою Білорусь (затверджена  постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. № 610.

Договір між Україною і Республікою Білорусь про державний кордон від  18 травня 1997 року (ратифіковано Законом України від 18 липня 1997 року № 491).

протоколи засідань Спільної українського-білоруської демаркаційної комісії:

24 вересня 2013 року, м. Мінськ (Республіка Білорусь);

7 листопада 2013 року, м Київ (Україна);

23 січня 2014 року, м. Мінськ (Республіка Білорусь);

13 березня 2014 року, м. Київ (Україна);

30 травня 2014 року, м Гомель (Республіка Білорусь);

25 вересня 2014 року, м. Шацьк (Україна);

27 листопада 2014 року, м. Мінськ (Республіка Білорусь);

29 січня 2015 року, м. Рівне (Україна);

26 березня 2015 року, м. Мінськ (Республіка Білорусь);

21 травня 2015 року, м. Чернігів (Україна);

24 вересня 2-15 року, н.п. Каменюки  (Республіка Білорусь);

21 січня 2016 року. м. Житомир (Україна).

нормативно-технічна документація:

Правила разработки Проекта расстановки пограничных знаков на государственной границе между Республикой Беларусь и Украиной (затверджені на сьомому засіданні Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії 27 листопада 2014 року);

Инструкция о порядке обозначения государственной границы между Республикой Беларусь и Украиной (затверджена на сьомому засіданні Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії 27 листопада 2014 року);

Инструкция о порядке вынесения на местность государственной границы между Республикой Беларусь и Украиной (затверджена на сьомому засіданні Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії 27 листопада 2014 року).

 

 1. Виконавці

Надавати послуги можуть суб’єкти підприємницької діяльності відповідного профільного спрямування, що мають матеріально-технічну базу та досвід відповідної роботи для надання послуг з топографо-геодезичних, картографічних та гідрографічнихробіт.

Надання послуг може здійснюватися головним виконавцем із залученням третіх осіб (кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані організації) на умовах субпідряду за погодженням із Замовником.

Послуги надаються у взаємодії з: Державною прикордонною службою України, Державним агентством водних ресурсів України, Державним агентством лісових ресурсів України.

 

 1. Вимоги

Здійснити винесення на місцевість українсько-білоруського державного кордону (318,5 км).

Винесення на місцевість українсько-білоруського державного кордону розпочати після затвердження Графічного проекту місць встановлення прикордонних знаків Спільною українсько-білоруською демаркаційною комісією.

Винесення на місцевість українсько-білоруського державного кордону полягає у позначенні на місцевості тимчасовими знаками місць встановлення прикордонних знаків, визначених графічним проектом місць встановлення прикордонних знаків на українсько-білоруський державний кордон.

Винесена на місцевість ділянка державного кордону позначається тимчасовими знаками з визначенням їх координат. Вимоги до типів і розмірів тимчасових знаків та порядку визначення їх координат визначені «Инструкцией о порядкеобозначениягосударственнойграницымеждуРеспубликойБеларусь и Украиной» і«Инструкцией о порядке вынесения на местность государственной границы между Республикой Беларусь и Украиной», затверджених на сьомомузасіданніСпільноїукраїнсько-білоруськоїдемаркаційноїкомісії 27 листопада 2014 року).

 

 1. Етапи і терміни надання послуг

Етапи і терміни надання послуг, визначаються замовником у календарному плані.

Граничний термін надання послуг – грудень 2016 року.

 

 1. Очікувані результати

У результаті надання послуг замовнику передаються:

матеріали винесення на місцевість державного кордону (альбом карт та активизначення місць встановлення прикордонних знаків).

 

 1. Порядок приймання послуг та етапів

Приймання та погодження результатів надання послуг здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

Контроль, координація та приймання надання послуг здійснюється Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру через Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Результати надання послуг розглядаються комісією для приймання результатів робіт (надання послуг) за договорами на виконання загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону. Комісією складається протокол з висновками про відповідність надання послуг технічному завданню, календарному плану, обсягам надання послуг та підписується членами комісії.

Передача та приймання результатів надання послуг здійснюється згідно з Актом приймання-передачі результатів надання послуг.

Замовник, за погодженням із виконавцем, має право на здійснення періодичного контролю якості надання послуг.

Технічне завдання може доповнюватись чи змінюватись за згодою сторін, що їх підписали.

 

Додаток  № 5

до документації конкурсних торгів

 Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

 

 

 

 

 

Форма письмової згоди

на обробку наявних персональних даних,

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

 

 

Голові  комітету з конкурсних торгів

Шемелинець Л.М.

 

 

 

 

Лист – згода

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі конкурсних торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

 

 

 

________                                                                  ______________/_______/

                     (дата)                                                                                                (підпис)                 (ПІБ)