Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Загальні рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок

Резолюція  Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року»

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами

Пекінська декларація 1995 року

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»