З метою забезпечення визначення у національній системі відліку висот геодезичних пунктів та об’єктів місцевості з використанням методів                GNSS-нівелювання при виконанні топографо-геодезичних та кадастрових робіт, а також вирішенні навігаційних задач органами державного управління та місцевого самоврядування Держгеокадастром у 2017 році створена модель квазігеоїда на територію України.

Створена модель квазігеоїда на територію України в системі координат УСК-2000 та Балтійській системі висот 1977 року дозволяє визначати висоти квазігеоїда над еліпсоїдом Красовського із середньою квадратичною похибкою менше 0,05 м.

Модель квазігеоїда може бути використана:

для визначення нормальних висот точок із GNSS-нівелювання замість геометричного нівелювання ІІІ і ІV класів при виконанні топографо-геодезичних, кадастрових робіт та робіт із землеустрою;

як складова координатних перетворень, що забезпечує підтримку створюваного в даний час єдиного геоінформаційного простору України.