Найменування державного органу Місцезна-

ходження державного органу

Вид посади (керівна/

спеціаліст)

Катего-рія Найменування структурного підрозділу Інформація про дату оприлюднення оголошення в ЗМІ (із зазначенням найменування) та посилання на веб-сайт державного органу Кінцевий термін прийняття документів Основні вимоги до кандидатів Контактний телефон (із зазначе-

нням міжмісько-го коду)

1. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ директор департаменту Б Департамент міжнародної співпраці та ринку земель 04 листопада 2016 року 18 листопада 2016 року згідно умов проведення конкурсу (044) 244-82-63
2. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ головний спеціаліст В відділ консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту забезпечення діяльності служби 04 листопада 2016 року 18 листопада 2016 року згідно умов проведення конкурсу (044) 244-82-63
3. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ головний спеціаліст В відділ захисту інформації та електронного урядування Департаменту забезпечення діяльності служби 04 листопада 2016 року 18 листопада 2016 року згідно умов проведення конкурсу (044) 244-82-63
4. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ головний спеціаліст (на період перебування основного працівника у соціальній відпустці) В відділ землеустрою Департаменту землеустрою, використання та охорони земель 04 листопада 2016 року 18 листопада 2016 року згідно умов проведення конкурсу (044) 244-82-63
5. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ головний спеціаліст В відділ нормативно-правового забезпечення та юридичної експертизи

Юридичний -департамент

04 листопада 2016 року 18 листопада 2016 року згідно умов проведення конкурсу (044) 244-82-63
6. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ головний спеціаліст (на період перебування основного працівника у соціальній відпустці) В відділ представництва в судах, взаємодії з правоохоронними органами та договірно-правової роботи Юридичний департамент 04 листопада 2016 року 18 листопада 2016 року згідно умов проведення конкурсу (044) 244-82-63
7. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ головний спеціаліст В відділ планування та фінансування Управління фінансового забезпечення 04 листопада 2016 року 18 листопада 2016 року згідно умов проведення конкурсу (044) 244-82-63
8. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ головний спеціаліст (2 вакансії) В Відділ внутрішнього аудиту 04 листопада 2016 року 18 листопада 2016 року згідно умов проведення конкурсу (044) 244-82-63