Найменування державного органу Місцезна-

ходження державного органу

Вид посади (керівна/

спеціаліст)

Катего-рія Найменування структурного підрозділу Інформація про дату оприлюднення оголошення в ЗМІ (із зазначенням найменування) та посилання на веб-сайт державного органу Кінцевий термін прийняття документів Основні вимоги до кандидатів Контактний телефон (із зазначе-

нням міжмісько-го коду)

1. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ Начальник відділу Б Відділ ринку земель Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель 28 липня
2016 року
11 серпня
2016 року
згідно умов проведення конкурсу (044) 244-82-63
2. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ Начальник відділу Б Відділ моніторингу державних підприємств Управління фінансового забезпечення 28 липня
2016 року
11 серпня
2016 року
згідно умов проведення конкурсу (044) 244-82-63
3. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ Завідувач сектору Б Сектор державних закупівель Управління справами 28 липня
2016 року
11 серпня
2016 року
згідно умов проведення конкурсу (044) 244-82-63
4. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ Головний спеціаліст В Відділ кількісного та якісного обліку земель Державного земельного кадастру Департаменту державного земельного кадастру 28 липня
2016 року
11 серпня
2016 року
згідно умов проведення конкурсу (044) 244-82-63
5. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ Головний спеціаліст В Відділ реєстрації об’єктів Державного земельного кадастру Департаменту державного земельного кадастру 28 липня
2016 року
11 серпня
2016 року
згідно умов проведення конкурсу (044) 244-82-63
6. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ Головний спеціаліст В Відділ роботи з керівниками державних підприємств Департаменту кадрової політики та персоналу 28 липня
2016 року
11 серпня
2016 року
згідно умов проведення конкурсу (044) 244-82-63
7. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ Головний спеціаліст В Відділ правового забезпечення управління державними підприємствами та територіальними органами Юридичного департаменту 28 липня
2016 року
11 серпня
2016 року
згідно умов проведення конкурсу (044) 244-82-63
8. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ Головний спеціаліст В Відділ представництва в судах, взаємодії з правоохоронними органами та договірно-правової роботи 28 липня
2016 року
11 серпня
2016 року
згідно умов проведення конкурсу (044) 244-82-63
9. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ Головний спеціаліст В Відділ нормативно-правового забезпечення та юридичної експертизи Юридичного департаменту 28 липня
2016 року
11 серпня
2016 року
згідно умов проведення конкурсу (044) 244-82-63
10. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру м. Київ Головний спеціаліст В Відділу моніторингу державних підприємств Управління фінансового забезпечення 28 липня
2016 року
11 серпня
2016 року
згідно умов проведення конкурсу (044) 244-82-63