Інформація
про стан виконання Держгеокадастром протягом 9 місяців 2017 року Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки

В апараті Дергеокадастру утворено уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції – Управління запобігання та виявлення корупції відповідно до структури Держгеокадастру (наказ Держгеокадастру від 02.02.2015 № 1) та штатного розпису Держгеокадастру (наказ Держгеокадастру від 13.02.2015 № 2).

Чисельність Управління запобігання та виявлення корупції становить 11 штатних одиниць, кількість фактично працюючих осіб – 9.

Щодо виконання пункту б) заходу 1) завдання 14 розділу ІІ. «Запобігання корупції» з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки (далі – Програма) антикорупційна програма Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік була затверджена наказом Держгеокадастру від 28.02.2017 № 72 «Про затвердження антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік».

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 19 січня 2017 року № 31, Держгеокадастром листом від 02.03.2017 № 7-28-0.12-3070/2-17 надіслано до Національного агентства з питань запобігання корупції на погодження антикорупційну програму Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік.

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 05.05.2017 № 183 «Про погодження антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік» антикорупційну програму Держгеокадастру на 2017 рік погоджено із пропозиціями Національного агентства з питань запобігання корупції до антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік, які є додатком до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 05.05.2017 № 183.

Держгеокдастром листом від 09.06.2017 № 7-28-0.12-8788/2-17 «Про результати розгляду пропозицій до антикорупційної програми Держгеокадастру» надіслано наказ Держгеокадастру від 09.06.2017 № 137 «Про затвердження змін до антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік».

Також, Держгеокадастр бере участь як співвиконавець у виконанні заходів, визначених Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265. Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 02.12.2015 № 778 було затверджено план заходів Держгеокадастру з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)  на 2015–2017 роки.

Крім того, Держгеокадастр здійснює в межах повноважень заходи з виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 р. № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» (План Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з виконання заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 р. № 803-р, затверджений 29 грудня 2016 року).

Щодо заходу 5) завдання 8 розділу ІІ. «Запобігання корупції» з виконання Програми інформуємо, що здійснення об’єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру є необхідним кроком у запобіганні порушень антикорупційного законодавства.

Наказом Держгеокадастру від 03.02.2017 № 56 «Про проведення оцінки корупційних ризиків» доручено провести оцінку корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік» утворено Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), затверджено склад Комісії, а також затверджено Положення про Комісію.

Комісією проведено оцінку корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

Оцінку проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848.

З метою виявлення та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеоадастру, його територіальних органів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, Комісія досліджувала наявну в Держгеокадастрі інформацію, а також використала зовнішні ресурси. Зокрема було:

досліджено нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність Держгеокдастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, а також окремих процедур на предмет наявності у них положень, що сприяють (можуть сприяти) вчиненню корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;

здійснено аналіз повідомлень у засобах масової інформації про недоліки певних процедур, можливу неправомірну та недоброчесну поведінку посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, а також працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

проаналізовано дослідження «Індекс сприйняття корупції (СРІ) за 2016 рік», проведеного міжнародною антикорупційною організацією Transparency International;

проведено аналіз судової практики за 2016 рік стосовно притягнення посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, до відповідальності за корупційні та/або пов’язані з корупцією правопорушення;

проаналізовано повідомлення, що надійшли до Держгеокадастру від правоохоронних органів, про проведення обшуків (виїмок) під час розслідування кримінальних та/або адміністративних справ щодо можливих неправомірних дій посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

досліджено результати перевірок, службових розслідувань, що полягали в аналізі актів, довідок та інших документально оформлених результатів проведених заходів, наданих рекомендацій з метою максимального вивчення різних напрямів діяльності у яких було виявлено найбільше порушень вимог законодавства України, їх теперішній стан та ймовірність вчинення (сприяння вчиненню) корупційних правопорушень та/або правопорушень пов’язаних з корупцією;

проаналізовано листи, звернення, скарги громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, тощо, що надійшли до Держгеокадастру поштою, на електронну адресу Держгеокадастру та гарячу лінію Держгеокадастру та містили інформацію про напрямки діяльності, в яких виникає найбільша можливість вчинення корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;

проведено аналіз діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з метою виявлення заходів, процедур та рішень, які стали причиною вчинення посадовими (службовими) особами Дергеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, корупційних правопорушень та/або правопорушень пов’язаних з корупцією;

розглянуто дисертацію Куренди С. В. на тему «Земельно-правові засади запобігання корупції в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (УДК 349.4, м. Луцьк, 2016 рік).

Зокрема, як засвідчив аналіз вищезазначених документів, матеріалів та інформації найбільша кількість порушених кримінальних та/або адміністративних справ стосувалася отримання неправомірної вигоди (хабара) посадовими (службовими) особами територіальних органів Держгеокадастру за:

надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо передачі у власність (оренду) земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів;

видання наказів про затвердження територіальними органами Держгеокадастру документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

погодження територіальними органами Держгеокадастру документації із землеустрою щодо відведення у власність (оренду) земельних ділянок;

прискорення процедур надання адміністративних послуг (у тому числі: реєстрації в Державному земельному кадастрі земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, надання витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки), тощо.

Комісією вивчено, проаналізовано та ідентифіковано корупційні ризики в організаційно-управлінській діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, а саме в:

організаційній структурі;

системі внутрішнього контролю; управлінні персоналом;

проведенні процедур закупівель;

наданні адміністративних послуг;

реалізації контроль-наглядових функцій;

дотриманні вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»; тощо.

Крім того, Держгеокадастром проведено моніторинг стану виконання антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік за І квартал 2017 року.

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 05.05.2017 № 183 «Про погодження антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік» антикорупційну програму Держгеокадастру на 2017 рік погоджено із пропозиціями Національного агентства з питань запобігання корупції до антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік, які є додатком до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 05.05.2017 № 183.

З метою виконання пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції в. о. Голови Держгеокадастру Цвяхом О. М. 01.06.2017 затверджено новий звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, який включено додатком до антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік.

Комісією встановлено такі основні ризики в діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, а саме:

погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки за місцем розташування земельної ділянки;

наявність дискреційних повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру при наданні адміністративних послуг у частині здійснення державної реєстрації земельної ділянки;

наявність дискреційних повноважень у сфері землеустрою при проведенні експертизи землевпорядної документації;

зосередження в одному органі виконавчої влади (Держгеокадастр) повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності;

інші корупційні ризики з діяльності Держгеокадастру.

Крім того, Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру постійно проводиться роз’яснювальна робота серед працівників Держгеокадастру щодо врегулювання конфлікту інтересів. При врегулюванні конфлікту інтересів переважають заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів.

Держгеокадастром протягом 9 місяців 2017 року від керівників територіальних органів Держгеокадастру отримано 8 повідомлень про врегулювання конфлікту інтересів.

Відповідно до частини третьої статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» керівництвом Держгеокадастру по кожному повідомленню прийнято відповідні рішення, передбачені статтями 29, 30, 32, 33 Закону України «Про запобігання корупції», щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомлено відповідних осіб.

Водночас, рішенням суду одну особу в територіальних органах Держгеокадастру було визнано винною у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення передбаченого частинами першою та другою статті 1727 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак, зазначене адміністративне провадження було закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення. Також, заходів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності неможливо застосувати у зв’язку із закінченням строку притягнення до дисциплінарної відповідальності.

У Держгеокадастрі ведеться облік працівників органу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.

Протягом 9 місяців 2017 року Держгеокадастром отримано 21 повідомлення щодо 24 державних службовців територіальних органів Держгеокадастру, стосовно яких відкрито кримінальні провадження щодо 21 особи (6 кримінальних проваджень – отримання неправомірної вигоди) та адміністративні провадження щодо 3 осіб (складено 3 адміністративні протоколи про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення). Із зазначених вище 24 осіб: 20 осіб – керівники та заступники керівників територіальних органів Держгеокадастру; 4 особи –спеціалісти територіальних органів Держгеокадастру.

Вісім осіб були звільнені із займаних посад відповідно до пункту 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України за угодою сторін до розгляду справи судом.

Рішенням суду одну особу в територіальних органах Держгеокадастру було визнано винною у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення передбаченого частинами першою та другою статті 1727 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак, зазначене адміністративне провадження було закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення. Також, заходів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності неможливо застосувати у зв’язку із закінченням строку притягнення до дисциплінарної відповідальності.

По іншим особам інформація про прийняті стосовно них рішення, які набрали законної сили станом на 30.09.2017, до Держгеокадастру не надходила.

Держгеокадастром вживалися заходи щодо виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб органу. Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру була внесена одна пропозиція щодо усунення таких ризиків керівництву Держгеокадастру.

Зокрема, існували значні корупційні ризики при погодженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у зв’язку із контактом розробника такої документації та працівника територіального органу Держгеокадастру, який її погоджує.

У 2016 році було запропоновано запровадити принцип екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Держгеокадастру та публічності процедури їх погодження, коли розробник надсилатиме документації до територіального органу Держгеокадастру, а програмне забезпечення в автономному порядку вибиратиме будь-який територіальний орган, який здійснюватиме її погодження.

За ініціативою Держгеокадастру та Міністертсва аграрної політики та продовольства України 31.08.2016 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 580 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру». На сьогодні зазначений пілотний проект успішно реалізується.

Щодо заходу 3) завдання 12 розділу ІІ. «Запобігання корупції» з виконання Програми інформуємо, що у Держгеокадастрі для повідомлень про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення функціонують такі засоби зв’язку.

Гаряча лінія: 0 800 300 808, шість операторів у апараті Держгеокадастру здійснює прийом повідомлень, режим роботи: понеділок – п’ятниця з 08.00 до 20.00.

Електронна адреса: land@land.gov.ua, zvg@land.gov.ua.

Сайт: land.gov.ua.

Повідомлення про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення від працівників Держгеокадастру протягом 9 місяців 2017 року не надходили.

До Держгеокадастру протягом 9 місяців 2017 року викривачі не звертались.

Керівництвом Держгеокадастру протягом 9 місяців 2017 року вживались інші заходи, спрямовані на забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та виявлення корупції.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» Держгеокадастром затверджено та оприлюдено на офіційному веб-сайті план з виконання заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади.

На виконання пункту 3 розділу 7 «Рішення з окремих питань» протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 55 Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру у березні 2017 року оприлюднено на офіційному веб-сайті Держгеокадастру звіт з виконання заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 р. № 803-р.

Протягом 9 місяців 2017 року Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру проводилися 43 спеціальні перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, з яких 11 – розпочато в 2016 році. Завершено проведення 40 спеціальних перевірок.

До Держгеокадастру спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції протягом 9 місяців 2017 року вносилось 1 подання щодо проведення службового розслідування причин та умов, які сприяли пов’язаному з корупцією правопорушенню. Відповідно до наказу Держгеокадастру від 17.03.2017 № 90 «Про проведення службового розслідування» комісією Держгеокадастру проведено службове розслідування стосовно заступника начальника Управління Держгеокадастру у м. Енергодарі з метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню ним пов’язаного з корупцією правопорушення, а саме: порушення вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» (щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Про результати проведеного службового розслідування поінформовано Генеральну прокуратуру України та прокуратуру Запорізької області.

З метою захисту інтересів держави, юридичних та фізичних осіб Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру протягом 9 місяців 2017 року організовано та проведено:

2 службових розслідування (1 особу відповідного територіального органу Держгеокадастру за дорученням Держгеокадастру притягнуто до дисциплінарної відповідальності);

15 перевірок діяльності територіальних органів Держгекокадастру, за результатами яких у 4 випадках матеріали перевірок скеровано до правоохоронних органів та 3 посадові (службові) особи територіальних органів Держгеокадастру притягнуто до дисциплінарної відповідальності. За результатами однієї перевірки Держгеокадастром надано доручення територіальному органу Держгеокадастру щодо інформування правоохоронних органів про факти виявлених правопорушень.

Також, Держгеокадастром до Служби безпеки України в м. Києві та Київській області направлено матеріали щодо можливої підробки наказів Головного управління Держгеокадастру у Київській області стосовно розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності  (виявлено 23 накази Головного управління про затвердження документації із землеустрою та надання земельних ділянок у власність).

Крім того, з метою підвищення ефективності здійснення уповноваженими підрозділами (особами) заходів щодо запобігання і виявлення корупції, Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру 01.03.2017 та 02.03.2017 було проведено наради з керівниками (особами) уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

На зазначених нарадах були розглянуті проблемні питання та ситуації, які виникають під час виконання повноважень уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції, заслухані звіти про результати роботи за 2016 рік.

За результатами наради та розгляду звітів встановлено, що робота уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Держгеокадастру у Львівській, Тернопільській, Харківській та Черкаській областях проводиться на низькому рівні.

Враховуючи вищевикладене, Держгеокадастром доручено керівникам вищезазначених головних управлінь Держгеокадастру у областях невідкладно вжити заходів щодо покращення роботи уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, у тому числі укомплектування їх професійними кадрами.

Крім того, Управлінням запобігання та виявлення корупції 03.03.2017 було проведено нараду для працівників апарату Держгеокадастру, а також 06.03.2017 для працівників ДП «Центр ДЗК» щодо заповнення декларацій на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Держгеокадастром у 2017 році забезпечено організацію подання державними службовцями Держгеокадастру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2016 рік. Проведені перевірки своєчасності подання щорічних декларацій за 2016 рік, а також декларацій після звільнення.

За результатами перевірки встановлено, що 4 особи не подали щорічні декларації та 2 особи – декларації перед звільненням. Держгеокадастром були направлені повідомлення про виявлені факти стосовно вищезазначених 6 осіб до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Держгеокадастром постійно проводиться перевірка своєчасності подання особами декларацій перед призначенням на посаду, а також перед звільненням (у разі припинення діяльності пов’язаної з виконанням функцій держави). Встановлено 3 факти неподання декларації перед звільненням, про що поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції.