Інформація
про виконання антикорупційної програми Держгеокадастру на 2019–2020 роки
(за 9 місяців 2019 року) 

Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі Строк виконання заходу Відповідальні за виконання Стан виконання
І. Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми.
1. Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками апарату Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. Постійно Заступник Голови, керівники структурних підрозділів Держгеокадастру, начальники, їх заступники та керівники структурних підрозділів територіальних органів, керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Виконується.

В апараті Держгеокадастру всі організаційно-розпорядчі акти в обов’язковому порядку візуються керівником Управління запобігання та виявлення корупції перед поданням на підпис керівництву Держгеокадастру, а в територіальних органах Держгеокадастру та підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру – керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції.

Протягом звітного періоду Управлінням запобігання та виявлення корупції опрацьовано 246 наказів з основної діяльності.

Уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, опрацьовано понад 152980 наказів.

2. Контроль за наявністю і належною організацією роботи  уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції в усіх територіальних органах Держгеокадастру, визначених осіб з питань запобігання та протидії корупції на підприємствах, що належать до сфери його управління, а також обов’язкового погодження кандидатур керівників таких уповноважених підрозділів з Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру. Постійно Управління запобігання та виявлення корупції Виконується.

Управлінням запобігання та виявлення корупції постійно здійснюється координація діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери його управління. Надається організаційна та методична допомога шляхом проведення семінарів, надання роз’яснень, консультацій з питань застосування антикорупційного законодавства з метою покращення їх роботи.

Протягом звітного періоду Управлінням запобігання та виявлення корупції проведено 2 семінари з актуальних питань застосування антикорупційного законодавства для керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Під час проведення перевірок територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери його управління, проводиться перевірка діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.

В усіх територіальних органах Держгеокадастру утворено сектори запобігання та виявлення корупції, а на підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру, визначено відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції.

Протягом звітного періоду Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру погоджено звільнення 1 керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції територіального органу Держгеокадастру та погоджено призначення 1 керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції територіального органу Держгеокадастру.

3. Оцінка корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру. Щоквартально Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру,

І. Рубан

Виконується.

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія) 11.01.2019 проведено моніторинг виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік (за 2018 рік).

На відкритому засіданні Комісії із запрошенням представників громадськості в рамках підготовки антикорупційної програми 14.03.2019 проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру та розглянуто проект Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру.

Наказом Держгеокадастру від 27.03.2019 № 94 затверджено Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру та включено його до Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2019–2020 роки, затвердженої наказом Держгеокадастру від 22.04.2019 № 120.

На підставі рішення Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру від 15.05.2019, наказом Держгеокадастру від 17.05.2019 № 134 внесено зміни до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру та затверджено зміни до Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019–2020 роки.

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 24.05.2019 № 1449 «Про погодження антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019–2020 роки», на підставі рішення Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру від 07.06.2019, наказом Держгеокадастру від 21.06.2019 № 178 внесено зміни до наказів Держгеокадастру від 27.03.2019 № 94 та від 22.04.2019 № 120 стосовно конкретизації заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Комісією 09.07.2019 проведено моніторинг виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2019–2020 роки за перше півріччя 2019 року.

Комісією 10.10.2019 проведено моніторинг виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2019–2020 роки за 9 місяців 2019 року.

4. Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах, керівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також проведення заходів, передбачених Законом України «Про очищення влади». Постійно Управління запобігання та виявлення корупції, Департамент кадрової політики та персоналу,

уповноважені підрозділи територіальних органів Держгеокадастру

Виконується.

Протягом звітного періоду Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру організовано проведення 18 спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах, керівників підприємств, що належать до сфери його управління.

Держгеокадастр дотримується строків проведення спеціальних перевірок, проте в деяких випадках є затримки з відповідями від органів, які розглядають запити на проведення спеціальних перевірок. Територіальними органами Держгеокадастру організовано та проведено 55 спеціальних перевірок.

Держгеокадастром проведено заходи, передбачені Законом України «Про очищення влади», щодо                         19 осіб, з них: 15 працівників апарату Держгеокадастру і 4 керівника підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Територіальними органами Держгеокадастру організовано та проведено відповідні заходи щодо 234 осіб.

5. Попередження осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах,  підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру, про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу». Постійно Департамент кадрової політики та персоналу,

уповноважені підрозділи  територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Виконується.

Протягом звітного періоду 24 особи в апараті Держгеокадастру, 11 керівників територіальних органів та 4 керівника підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, які були призначені на посади, попереджені про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу».

Також 418 осіб в територіальних органах Держгеокадастру, які були призначені на посади, попереджені про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу».

Підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру, попереджено 56 осіб про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про запобігання корупції».

6. Організація на постійній основі заходів з підвищення кваліфікації працівників апарату Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з питань запобігання і виявлення корупції. Постійно Департамент кадрової політики та персоналу,

керівники територіальних органів Держгеокадастру,

керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Виконується.

На виконання плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування протягом січня – вересня 2019 року (Українська школа урядування), затвердженого Головою Національного агентства України з питань державної служби 19.02.2019, у звітний період за програмою тематичного короткострокового семінару «Запобігання та виявлення корупції» підвищили кваліфікацію 4 працівника апарату Держгеокадастру.

За звітний період понад 135 осіб територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, підвищили кваліфікацію за професійною програмою з питань запобігання та виявлення корупції.

Крім того, понад 180 осіб територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, підвищили кваліфікацію на короткострокових семінарах.

7. Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції». Постійно Управління запобігання та виявлення корупції,

уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Виконується.

Держгеокадастром проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо роз’яснення поняття «конфлікт інтересів», шляхів і способів його врегулювання. Протягом звітного періоду повідомлень про наявність конфлікту інтересів від працівників апарату Держгеокадастру не надходило.

До Держгеокадастру надійшло 11 повідомлень про наявність конфлікту інтересів від керівників територіальних органів Держгеокадастру, які врегульовано відповідно до ч. 3 ст. 28, ст. 30, ст. 33 Закону України «Про запобігання корупції», про що повідомлено відповідних осіб.

Аналогічні заходи щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи вживаються уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Протягом звітного періоду до територіальних органів Держгеокадастру надійшло 260 повідомлень про наявність конфлікту інтересів, із яких 233 врегульовано відповідно до вимог розділу V Закону України «Про запобігання корупції», а 27 – не потребували врегулювання.

До підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, надійшло 20 повідомлень, із яких 17 врегульовано відповідно до вимог розділу V Закону України «Про запобігання корупції», а 3 – не потребували врегулювання.

8. Проведення організаційних заходів по підготовці до чергового етапу декларування. Грудень 2019 року, січень –березень 2020 року Управління запобігання та виявлення корупції,

уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Виконується.

Організаційні заходи щодо підготовки до чергового етапу декларування плануються у листопаді – грудні 2019 року.

9. Проведення перевірки факту подання/неподання суб’єктами декларування Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, декларацій відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції». Постійно Управління запобігання та виявлення корупції,

уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Виконується.

Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру та уповноваженими підрозділами (особами) територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, постійно здійснюються заходи щодо перевірки своєчасності подання декларацій перед призначенням на посаду та перед звільненням з посади. У квітні 2019 року перевірено своєчасність подання суб’єктами декларування щорічних декларацій за 2018 рік та декларацій після звільнення за 2018 рік.

За результатами перевірок виявлено факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій:

– Держгеокадастром – 2 особами;

– територіальними органами Держгеокадастру – 97 особами;

– підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру – 40 особами.

10. Інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. Невідкладно після виявлення Управління запобігання та виявлення корупції,

керівники територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Виконується.

Держгеокадастром направлено повідомлення до НАЗК про факти виявлення пов’язаного з корупцією правопорушення щодо 2 осіб (неподання чи несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

Територіальними органами Держгеокадастру та підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру, направлено повідомлення до НАЗК про факти виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення щодо 137 осіб (неподання чи несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

Крім того, Держгеокадастром поінформовано НАЗК та Національну поліцію України про виявлення випадку можливого правопорушення, пов’язаного з корупцією, вчиненого посадовими особами                   ДНВП «Геосистема» (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Також протягом звітного періоду до Держгеокадастру надійшло 6 повідомлень від викривачів, за результатами розгляду яких інформація, зазначена у п’яти повідомленнях, не знайшла підтвердження, по 1 повідомленню інформація відповідно до вимог частини сьомої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» Держгеокадастром направлена до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері запобігання корупції та уповноваженій посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Крім того, до Держгеокадастру на розгляд надійшло 22 звернення громадян та юридичних осіб щодо можливих порушень працівниками територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери його управління, антикорупційного законодавства, за результатами розгляду яких інформація не знайшла документального підтвердження.

До територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, надійшло 11 повідомлень від викривачів, за результатами розгляду яких 3 повідомлення були направлені за належністю до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, а у 8 випадках інформація не знайшла свого підтвердження.

11. Здійснення заходів з підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень, вимог та заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції. Постійно Управління запобігання та виявлення корупції,

уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Виконується.

Актуальні інформаційні матеріали розміщуються на внутрішньому порталі Держгеокадастру, поширюються через систему електронного документообігу ДОК.ПРОФ, створену групу у Viber Messenger для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру.

Крім того, зазначена інформація доводиться до відома працівників під час бесід, консультацій, нарад.

Працівниками Управління запобігання та виявлення корупції протягом звітного періоду надано 1794 консультації з питань застосування антикорупційного законодавства.

Уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, проведено понад 2320 нарад, консультацій, бесід, інших заходів щодо підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень та вимог, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

12. Інформування Держгеокадастру про факти правопорушень в територіальних органах Держгеокадастру та підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру відповідно до вимог наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 4 «Про інформування щодо фактів правопорушень». Не пізніше ніж протягом трьох годин робочого часу з моменту отримання повідомлення (інформації), затримання особи, тощо Керівники територіальних органів Держгеокадастру,

керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Виконується.

На виконання вимог наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 4 «Про інформування щодо фактів правопорушень» територіальними органами Держгеокадастру та підприємствами, що належать до сфери його управління, надіслано 577 повідомлень щодо фактів правопорушень (виїмка документів, обшуки, рішення судів, публікації у ЗМІ, тощо).

13. Ведення обліку працівників Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією. Постійно Управління запобігання та виявлення корупції,

уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Виконується.

Держгеокадастром забезпечено ведення обліку працівників Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Протягом звітного періоду до відповідальності за вчинення корупційного та/або пов’язаного з корупцією правопорушення працівники апарату Держгеокадастру не притягувалися.

Протягом звітного періоду 4 державних службовців територіальних органів Держгеокадастру притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 1726 КУпАП, у зв’язку з чим їх звільнено з займаних посад відповідно до п. 3 ч.1 ст. 84 Закону України «Про державну службу» у зв’язку із втратою права на державну службу. Також 2 працівника підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 1726 КУпАП.

Крім того, одного державного службовця та одного працівника підприємства, що належить до сфери управління Держгеокадастру, притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 3692 Кримінального кодексу України. Державного службовця звільнено із займаної посади.

Відповідно до ч. 2 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» 3 державних службовця територіальних органів Держгеокадастру притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

14. Проведення службових розслідувань щодо осіб, визнаних винними у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб та вжиття заходів щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950. Постійно Управління запобігання та виявлення корупції,

уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Виконується.

В апараті Держгеокадастру протягом звітного періоду службові розслідування з метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, не проводилися.

За поданням спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції територіальними органами Держгеокадастру та підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру, проведено  службові розслідування щодо 10 осіб.

15. Забезпечення умов для повідомлень працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери  управління Держгеокадастру, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку, забезпечення конфіденційності інформації про цих осіб, а також неупередженого та своєчасного їх розгляду Постійно Управління запобігання та виявлення корупції,

 

Департамент адміністративно-господарського забезпечення,

 

Управління забезпечення діяльності служби,

 

Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації,

 

керівники та уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Виконується.

Для викривачів створені умови для подання повідомлень про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Зокрема, на сайті Держгеокадастру розміщено банер «Повідомити про корупцію», який надає покрокові вказівки щодо подання повідомлення викривачем.

Повідомлення можуть бути відправлені:

– поштою;

– електронною поштою;

– у скриньку для кореспонденції органу;

– шляхом заповнення форми на сайті Держгеокадастру;

– за телефоном.

Протягом звітного періоду до Держгеокадастру надійшло 6 повідомлень від викривачів.

За результатами розгляду інформація, зазначена у 5 повідомленнях, не знайшла підтвердження, по 1 повідомленню інформація відповідно до вимог частини сьомої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» Держгеокадастром направлена до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері запобігання корупції та уповноваженій посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Крім того, до Держгеокадастру на розгляд надійшло 22 звернення громадян та юридичних осіб щодо можливих порушень працівниками територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери його управління, антикорупційного законодавства, за результатами розгляду яких інформація не знайшла документального підтвердження.

До територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, надійшло 11 повідомлень від викривачів, за результатом розгляду яких 3 повідомлення були направлені за належністю до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, а у 8 випадках інформація не знайшла свого підтвердження.

16. Залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики Держгеокадастру щодо запобігання та протидії корупції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Постійно Управління забезпечення діяльності служби,

 

Юридичний департамент

Виконується.

На офіційному сайті Держгеокадастру функціонує розділ «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів», в якому протягом звітного періоду розміщено для громадського обговорення сім проектів нормативно-правових актів, розроблених Держгеокадастром або за участю фахівців відомства.

Крім того, відповідно до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік, затвердженого наказом Держгеокадастру від 22.12.2018 № 245, на офіційному сайті Держгеокадастру 03.04.2019 розміщено проект Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2019–2020 роки з метою громадського обговорення.

17. Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з питань запобігання та виявлення корупції шляхом розміщення організаційно-розпорядчих документів, а також звітної та статистичної інформації на сайті Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. Не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття (затвердження) Управління забезпечення діяльності служби,

Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації,

керівники територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Виконується.

На офіційному сайті Держгеокадастру розміщуються усі прийняті організаційно-розпорядчі документи, висвітлюється суспільно-важлива інформація з питань, що належать до компетенції Держгеокадастру.

Аналогічні заходи вживаються територіальними органами Держгеокадастру та підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Крім того, наказом Держгеокадастру від 19.06.2019 № 171 «Про внесення змін до наказу від 30.07.2018 № 111 «Про питання щодо оприлюднення наборів даних» затверджено перелік працівників Держгеокадастру, відповідальних за оприлюднення наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, а також відповідний перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню та періодичність оприлюднення таких даних, а саме:

– перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які плануються продавати на земельних торгах;

– Державний реєстр сертифікованих
інженерів-землевпорядників;

– Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів;

– Реєстр апаратури супутникових радіонавігаційних систем геодезичного призначення коду 9015 за товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності, що застосовується під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, крім апаратури зазначеного типу Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки;

– Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні;

– Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

– Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

– перелік документації із землеустрою, що включені до Державного фонду документації із землеустрою;

– інформація про розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності;

– Публічна кадастрова карта України;

– звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

– Державний реєстр географічних назв;

– перелік матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду;

– довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес

– інформація про організаційну структуру розпорядника інформації;

– інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником;

– Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації;

– фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки;

– нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), прийняті розпорядником інформації, проекти нормативно-правових актів, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики;

– річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки;

– переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення;

– план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення;

– інформація про нормативно-правові засади діяльності.

ІІ. Усунення виявлених корупційних ризиків.
1. Ризик 1:

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у працівників територіальних органів Держгеокадастру з метою задоволення своїх приватних інтересів або прийняття рішення в інтересах інших суб’єктів господарювання при погодженні документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки за місцем розташування земельної ділянки.

 

Заплановані заходи:

Супровід у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення прозорості при погодженні документації із землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою» (реєстр. № 9194 від 11.10.2018), зокрема, в частині погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за принципом екстериторіальності на постійній основі.

Грудень                              2020 року Департамент землеустрою, використання та охорони земель

А. Ільєнко

Не виконано.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення прозорості при погодженні документації із землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою» (реєстр. № 9194 від 11.10.2018) відкликано та знято з розгляду 29 серпня 2019 року.

2. Ризик 2:

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у працівників територіальних органів Держгеокадастру з метою задоволення своїх приватних інтересів при наданні адміністративної послуги – прийняття рішення про передачу  земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування.

 

Заплановані заходи:

Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад.

Супровід у Верховній Раді України законопроектів, спрямованих на делегування органам місцевого самоврядування повноважень у сфері земельних відносин, зокрема: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель» (реєстр. № 4355 від 31.03.2016).

Грудень

2020 року

Департамент землеустрою, використання та охорони земель

А. Ільєнко

Виконується.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель» (реєстр. № 4355 від 31.03.2016)  перереєстровано за № 0854 від 29.08.2019. Держгеокадастром здійснюється супроводження законопроекту у Верховній Раді України.

У 2019 році передано земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад загальною площею                171,63 тис. га.

3. Ризик 3:

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у державних кадастрових реєстраторів територіальних органів Держгеокадастру з метою задоволення своїх приватних інтересів при наданні адміністративної послуги – державної реєстрації земельної ділянки.

 

Заплановані заходи:

Супроводження розроблених проектів законів України:

«Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» (реєстр. № 8049 від 22.02.2018) щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього;

«Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру» (реєстр.№ 6017 від 03.02.2017). Вказаний проект Закону України Запровадить механізм оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру в адміністративному порядку, спрощення процедури врегулювання спорів та розгляду скарг, пов’язаних з веденням Державного земельного кадастру, врегулювання питання щодо забезпечення контролю за прийняттям відповідних рішень у сфері ведення Державного земельного кадастру.

Грудень                                   2020 року Департамент державного земельного кадастру

І. Славін

Не виконано.

Проекти законів України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» (реєстр. № 8049 від 22.02.2018) та «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру» (реєстр. № 6017 від 03.02.2017) відкликані та зняті з розгляду 29 серпня 2019 року.

4. Ризик 4:

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у виконавця земельних торгів та ліцитатора з метою задоволення своїх приватних інтересів при проведенні земельних торгів.

 

Заплановані заходи:

Врегулювання на законодавчому рівні питання щодо проведення всіх земельних торгів виключно в електронній формі, а саме:

Департамент міжнародної співпраці та ринку земель

Д. Башлик

– розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження електронних земельних торгів»; Грудень 2019 року

 

Не виконано.

Розроблений Держгеокадастром проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження електронних земельних торгів» погоджено Міністерством юстиції України листом від 08.08.2019 № 384/17596-26-19/8.2.1 із зауваженнями.

Проте у зв’язку із зміною Уряду та відповідно до вимог параграфа 40 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, проект закону повернуто Держгеокадастру.

– супровід у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження електронних земельних торгів». Грудень 2020 року
5. Ризик 5:

Ймовірність виникнення конфлікту інтересів у керівників територіальних органів Держгеокадастру при здійсненні повноважень з державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності.

 

Заплановані заходи:

Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель» (реєстр. № 4355 від 31.03.2016).

 

Грудень 2020 року Департамент контролю за використанням та охороною земель О. Коляденко,

Департамент землеустрою, використання та охорони земель А. Ільєнко

Виконується.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель» (реєстр. № 4355 від 31.03.2016) перереєстровано за № 0854 від 29.08.2019. Держгеокадастром здійснюється супроводження законопроекту у Верховній Раді України.

6. Ризик 6:

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у працівників Держгеокадастру та його територіальних органів з метою задоволення своїх приватних інтересів під час надання адміністративних послуг у зв’язку із визначенням різних найменувань адміністративних послуг в картках адміністративних послуг, які надаються Держгеокадастром, та визначених постановою КМУ від 01.08.2011 № 835 та розпорядженням КМУ від 16.05.2014 № 523-р.

 

Заплановані заходи:

Розробка проекту постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р».

Грудень 2019 року Юридичний департамент

Є. Ідоятова

Виконано.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 783 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р з метою систематизації адміністративних послуг та взаємоузгодження між собою зазначених актів в частині назв адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами.

 

7. Ризик 7:

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту з метою задоволення своїх приватних інтересів під час здійснення внутрішнього аудиту шляхом сприяння посадовим особам об’єкту контролю уникнути (зменшити) контроль за їх діяльністю та приховати факти порушень вимог законодавства.

 

Заплановані заходи:

Удосконалення (доповнення, оновлення існуючих, розроблення нових) внутрішніх нормативних документів з питань внутрішнього аудиту, зокрема в частині відповідальності посадових осіб підрозділів внутрішнього аудиту, а саме:

  Відділ внутрішнього аудиту

І. Несин

– внесення змін до Порядку організації та здійснення діяльності з внутрішнього аудиту у Держгеокадастрі; Перше півріччя 2019 року Виконано: наказом Держгеокадастру розроблено і затверджено новий Порядок організації та здійснення діяльності з внутрішнього аудиту у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, в якому зокрема визначено процедуру підписання декларації внутрішнього аудиту та чіткі критерії відбору об’єктів внутрішнього аудиту.
– внесення змін до Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту у Держгеокадастрі; Перше півріччя 2019 року Виконано: в. о. Голови Держгеокадастру затверджено Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019 рік, в якій передбачені обов’язкові до виконання заходи з питань кадрової політики у сфері внутрішнього аудиту, професійного розвитку внутрішніх аудиторів (навчання та підвищення кваліфікації), організації та здійснення внутрішніх аудитів та інших питань.
– розроблення Декларацій внутрішнього аудиту; Перше півріччя 2019 року Виконано: між керівником Держгеокадастру та начальником Відділу внутрішнього аудиту укладено розроблену Декларацію внутрішнього аудиту, в якій, зокрема, визначено принципи незалежності, основні повноваження та обов’язки внутрішнього аудиту.

Аналогічно між керівниками головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві та керівниками (особами) підрозділів внутрішнього аудиту укладено 25 декларацій внутрішнього аудиту.

– застосування принципу ротації посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту, а саме: направлення їх для проведення аудиту в інші територіальні органи Держгеокадастру та державні підприємства в інших областях. Протягом 2019–2020 років Виконується: на виконання пункту 5 наказу Держгеокадастру від 04.06.2019 № 155 «Про здійснення планового внутрішнього аудиту ефективності» здійснено ротацію 30 внутрішніх аудиторів територіальних органів Держгеокадастру шляхом направлення їх для проведення аудиту планування та виконання бюджетної програми КПКВК 2803010 «Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру» в інші територіальні органи Держгеокадастру.

На виконання пункту 5 наказу Держгеокадастру від 27.06.2019 № 188 «Про здійснення планового внутрішнього аудиту ефективності» здійснено ротацію 27 внутрішніх аудиторів територіальних органів Держгеокадастру шляхом направлення їх в інші області для проведення аудиту виконання заходів, передбачених бюджетною програмою «Проведення земельної реформи» у 2018 році, в частині проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності в межах об’єднаних територіальних громад, в регіональних філіях державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», що належить до сфери управління Держгеокадастру.

8. Ризик 8:

Відсутність нормативного закріплення вимоги для особи письмово повідомляти про виникнення у неї конфлікту інтересів та для керівника невідкладно накладати відповідну резолюцію на таке повідомлення.

 

Заплановані заходи:

Розробка механізму запровадження процедури, що передбачатиме обов’язкове письмове повідомлення посадовою особою про виникнення у неї конфлікту інтересів та для керівника такої особи невідкладно накладати відповідну резолюцію на вказане повідомлення.

Листопад 2019 року Управління запобігання та виявлення корупції

І. Рубан

Виконується.

Механізм запровадження процедури, що передбачатиме обов’язкове письмове повідомлення посадовою особою про виникнення у неї конфлікту інтересів в стадії розроблення та затвердження.

9. Ризик 9:

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності та необ’єктивності, яка полягає у несвоєчасному розгляді звернень, ненадання або надання недостовірної інформації з метою приховування інформації та задоволення своїх приватних інтересів або інтересів третіх осіб.

 

Заплановані заходи:

Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації

С. Пелих,

Управління забезпечення діяльності служби Г. Адирхаєв,

Департамент адміністративно-господарського забезпечення

А. Махнаков,

керівники територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

– Проведення нарад, семінарів серед працівників Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру з метою поширення інформації стосовно дотримання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, доступу до публічної інформації та відповідальності за їх порушення. До 31.12.2019, до 31.12.2020

 

 

Виконується.

Департаментом адміністративно-господарського забезпечення спільно з Відділом звернень громадян та доступу до публічної інформації з 19.03.2019 по 21.03.2019 проведено нараду з керівниками загального відділу, сектору контролю та сектору звернень громадян та доступу до публічної інформації головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві з питань організації роботи зі зверненнями громадян та запитами на інформацію; дотримання вимог законодавства та порядку ведення діловодства, забезпечення контролю і недопущення порушення строків розгляду звернень громадян, запитів на інформацію, тощо.

Загальна кількість працівників, які прийняли участь у нарадах, склала 74 особи, з них: 68 працівників головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві та 6 працівників апарату Держгеокадастру.

Також Департаментом адміністративно-господарського забезпечення 31.01.2019, 19.02.2019 та 07.08.2019 проведено селектори з керівниками діловодних служб територіальних органів Держгеокадастру з питань організації ведення діловодства. Крім того, відділом захисту інформації та електронного урядування Департаменту адміністративно-господарського забезпечення щомісячно проводяться навчання для працівників Держгеокадастру з роботи в системі ДОК ПРОФ 3.0.

Територіальними органами Держгеокадастру та підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру, проведено понад 450 нарад, інших заходів з питань дотримання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, доступу до публічної інформації та відповідальності за їх порушення.

– Посилення контролю за дотриманням законодавства під час розгляду звернень громадян та юридичних осіб, запитів на інформацію, звернень на гарячу лінію, тощо, шляхом періодичного моніторингу з боку уповноважених на це підрозділів та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу. До 05.01.2020, до 05.01.2021

 

Виконується.

Здійснюється постійний контроль за своєчасним (за допомогою системи моніторингу, інтегрованої в систему електронного документообігу), якісним (шляхом візування проектів відповідей) розглядом звернень громадян, запитів на публічну інформацію, звернень на гарячу лінію Держгеокадастру.

Також Відділом контролю періодично доводяться до відома структурних підрозділів – виконавців (на електронні адреси) переліки документів, строк виконання яких закінчується за 5 днів.

Окремим дорученням заступника Голови Держгеокадастру Краснолуцького О. В. від 24.09.2019 № 528/3-19-0.27 керівників структурних підрозділів Держгеокадастру, керівників головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві зобов’язано забезпечити невідкладний розгляд звернень громадян (не більше 15 календарних днів), а також удосконалити роботу із зверненнями громадян, зокрема, не допускати надання необгрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян.

За результатами такого контролю випадків порушення строків розгляду звернення громадян, запитів на інформацію та гарячу лінію Держгеокадастру, а також щодо неналежного (неповного) їх розгляду у апараті Держгеокадастру не виявлено.

Водночас 26.09.2019 на виробничій нараді з керівниками головних управлінь Держгеокадастру в областях, м. Києві під головуванням заступника Голови Держгеокадастру Краснолуцького О. В. керівнику Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області було доручено до 03.10.2019 вжити заходів щодо забезпечення розгляду звернень громадян, які не розглянуті станом на 26.09.2019 (загальна кількість – 204 звернення) (пункт 7 протоколу від 26.09.2019 № 546/3-19-0.25).

– Розміщення на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, його територіальних органів статистичних даних щодо запитів на інформацію. Щомісяця Виконується.

На офіційному сайті Держгеокадастру та його територіальних органів розміщується (публікується) щомісячна статистична інформація (звіт) про надходження запитів на інформацію.

 

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.
1. Забезпечення організації навчання державних службовців, працівників з питань запобігання та виявлення корупції. Протягом 2019–2020 років Департамент кадрової політики та персоналу, керівники територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції зазначених органів Виконується.

На виконання плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування протягом січня – вересня 2019 року (Українська школа урядування), затвердженого Головою Національного агентства України з питань державної служби 19.02.2019, у період з березня по червень 2019 року за програмою тематичного короткострокового семінару «Запобігання та виявлення корупції» підвищили кваліфікацію 4 працівника апарату Держгеокадастру.

За звітний період понад 135 осіб територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, підвищили кваліфікацію за професійною програмою з питань запобігання та виявлення корупції.

Крім того, понад 180 осіб територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, підвищили кваліфікацію на короткострокових семінарах.

2. Проведення нарад (навчань) з працівниками з таких тем:  заповнення електронних декларацій, дотримання строків їх подання, порядок та строки подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, тощо. Протягом 2019–2020 років Управління запобігання та виявлення корупції, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Виконується.

Управлінням запобігання та виявлення корупції протягом звітного періоду було проведено 8 семінарів, а саме:

– 2 семінари з представниками уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, на тему: «Актуальні питання застосування антикорупційного законодавства в діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції»;

– 6 семінарів з працівниками апарату Держгеокадастру на такі теми: «Електронне декларування 2019», «Обмеження щодо одержання подарунків держслужбовцями», «Правила етичної поведінки. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки», «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державного службовця» та «Додаткові заходи фінансового контролю, визначені Законом України «Про запобігання корупції».

Територіальними органами Держгеокадастру та підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру, організовано та проведено понад 290 навчань, семінарів, тренінгів з проблемних питань застосування антикорупційного законодавства.