Вхідний №: 16035WQ377581

Номер бюлетеня: 62/1(31.03.2016) від 31.03.2016

Номер оголошення у бюлетені: 093658

Код оголошення (www.tender.me.gov.ua): 30032016/608997807

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

15.09.2014  № 1106

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про застосування переговорної процедури закупівлі

 

  1. Замовник:

 1.1. Найменування: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1.2. Код за ЄДРПОУ: 39411771

1.3. Місцезнаходження: вул. Народного ополчення, буд. 3, кім. 401, м. Київ, 03680

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35217063089699 в Державній казначейській службі України, МФО 820172

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):

Несин Ірина Миколаївна – начальник Відділу внутрішнього аудиту; вул. Народного Ополчення, буд. 3, м. Київ;  тел. (044) 244-82-54; e-mail: nesyn@land.ua

Удовик Наталія Іванівна – начальник Відділу організації топографо-геодезичних і картографічних робіт Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності; вул. Народного ополчення, буд. 3, м. Київ;  тел. (044) 299-96-97; e-mail: udovikni@i.ua

Лаврентієв Віктор Петрович – заступник директора Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності вул. Народного ополчення, буд. 3, м. Київ;  тел. (044) 299-96-97;    e-mail: lavr_vp@i.ua

 

  1. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

460 549,00 (чотириста шістдесят тисяч п’ятсот сорок дев’ять грн. 00 коп.) гривень з ПДВ, у  тому числі:

Лот 1 – 200 214,00 (двісті тисячі двісті чотирнадцять грн. 00 коп) гривень з ПДВ;

Лот 2 –260 335,00 (двісті шістдесят  тисяч триста тридцять п’ять гривень 00 коп) гривень з ПДВ.

 

  1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.land.gov.ua

 

  1. Інформація про предмет закупівлі.

 

4.1. Найменування предмета закупівлі:

 

71.12.3 «Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги» (71.12.35-00.00; 71354000-4):

Лот 1 «Встановлення прикордонних знаків на українсько-молдовському державному кордоні» (71.12.34-00.00; 71355000-1);

Лот 2 «Підготовка підсумкових документів демаркації на українсько-молдовський державний кордон» (71.12.35-00.00; 71354000-4).

 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  2 лота; обсяг наданих послуг – згідно  з Технічними завданнями

 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Народного Ополчення, буд. 3, м. Київ, 03680

 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 року

 

  1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори:

 

Державне підприємство «Українське державне аерогеодезичне підприємство», вул. Червоноармійська, буд. 69, м. Київ, 03150; тел. (044) 287-41-68, (044) 266-33-09

 

  1. Інформація про ціну пропозиції:

 

Лот 1 – 200 214,00 (двісті тисячі двісті чотирнадцять грн. 00 коп) гривень з ПДВ;

Лот 2 –260 335,00 (двісті шістдесят  тисяч триста тридцять п’ять гривень 00 коп) ) гривень з ПДВ.

 

  1. Умова застосування переговорної процедури:

 

Відповідно до пунктів 2 та 5 частини другої статті 39 закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме:

«2) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи;

5) здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням».

 

  1. Додаткова інформація.

 

 

Перший заступник Голови

Державної служби України з питань

геодезії, картографії та кадастру,

голова комітету з конкурсних торгів                                       Л. М. Шемелинець

 

МП