Юридична консультація: Визнання договору оренди землі недійсним (відео)

Земельні відносини в Україні регулюються Конституцією України, Земельним кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Відповідно до ч. 2 ст. 792 Цивільного кодексу України відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом.

Відповідно до ст. 1, 13 Закону про оренду землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Загальні правила та підстави визнання правочину (договору) недійсним визначені § 2 глави 16 розділу IV ЦК.

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше | Мапа сайту

Вакансії Держгеокадастру - твоя можливість змінити країну! Детальніше
Hello. Add your message here.