Кваліфікаційна комісія (далі – КК) повідомляє, що відповідно до подання КК від 28.02.2017 № 0-28-0.23-25/61-17-КФК, внесеного відповідно до рішення КК від 23.02.2017 (протокол засідання № 2), Держгеокадастр листом від 05.04.2017 № 20-28-0.17-5071/2-17 повідомив ректора Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» про розірвання Договору від 11 вересня 2015 року № 64 – Г, укладеного Держгеокадастром та Університетом економіки та права «КРОК» (далі – Університет) про співробітництво щодо підвищення кваліфікації інженерів – землевпорядників, у зв’язку із порушенням Університетом пунктів 2.3 та 3.1.1 Договору.