ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

Держгеокадастр

 

Н А К А З

 

2  липня  2015 року

Київ

№ 156

 

 

Про ліквідацію ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ПОЛІСЬКГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ»

 

Відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, Закону України «Про управління об’єктами державної власності», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15,

 
НАКАЗУЮ:

 

1. Ліквідувати ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «ПОЛІСЬКГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ» (код ЄДРПОУ 02571735), місцезнаходження: 10029, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Монтана, 18 (далі – ДП «ПОЛІСЬКГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ»):

 

2. Утворити комісію з ліквідації ДП«ПОЛІСЬКГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ» у такому складі :

 

МЕДЖИДОВ

Джамал Аладінович

 

тимчасово виконуючий обов’язки директора ДП «Поліськгеодезкартографія», Голова комісії, (ідентифікаційний                   код                               );

 

ШУТКО

Альона Юріївна

 

–  

 

 

головний бухгалтер ДП «Поліськгеодез-

картографія», заступник Голови комісії (ідентифікаційний код                                 );

УМІНСЬКА

Олена Миколаївна 

 

 

 

начальник відділу бухгалтерського обліку, фінансів та звітності Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, член комісії, (ідентифікаційний                        код                              );

 

СТРУПИНСЬКА

Людмила Миколаївна

 

 

 

завідувач сектору кадрової політики Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, член комісії (ідентифікаційний код                              );

 

БОНДАР

Ольга Олександрівна

–  

 

головний спеціаліст юридичного відділу Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, член комісії,

(ідентифікаційний код                                  );

 

3. Установити, що ліквідаційна комісія здійснює керівництво діяльністю ДП «ПОЛІСЬКГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ» на період до завершення його ліквідації.

 

4. Затвердити План заходів з ліквідації ДП «ПОЛІСЬКГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ», що додається.

 

5. Голові комісії з ліквідації Междидову Д.А. забезпечувати своєчасне здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією ДП «ПОЛІСЬКГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ», та про результати проведеної роботи інформувати Держгеокадастр щотижня.

 

6. Визнати таким, що втратив чинність наказ Держземагентства України від 13.02.2014 № 41 «Про реорганізацію ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛІСЬКГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ» шляхом його приєднання до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ».

 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  

Голова                                                                                   М. П. Мартинюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держгеокадастру

від 02.07.2015 № 156

 

 

План заходів з ліквідації ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛІСЬКГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ»

 

Заходи

Термін

Виконавець

Подання державному реєстратору всіх необхідних документів для внесення до ЄДРПОУ запису про припинення діяльності ДП «ПОЛІСЬКГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ» шляхом ліквідації.

 

 

3 дні від дати реєстрації наказу  

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

Розміщення в спеціалізованих друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення діяльності шляхом ліквідації ДП «ПОЛІСЬКГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ».

5 днів від дати внесення до ЄДРПОУ запису про припинення діяльності ДП«ПОЛІСЬК-ГЕОДЕЗКАР-ТОГРАФІЯ» шляхом ліквідації

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

Виявлення вимог кредиторів         ДП«ПОЛІСЬКГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ».

Не більше 2-х місяців з моменту публікації повідомленнядержреєстратора

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

Умінська О.М.

 

Виявлення  дебіторської заборгованості            ДП«ПОЛІСЬКГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ».

2 місяці з моменту публікації повідомленнядержреєстратора

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

Умінська О.М.

 

Вжиття необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості                                ДП«ПОЛІСЬКГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ».

не більше 2-х місяців з моменту публікації повідомленнядержреєстратора

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

Умінська О.М.

 

Складання проміжного ліквідаційного балансу ДП «ПОЛІСЬКГЕОДЕЗ-КАРТОГРАФІЯ» та передача його до Держгеокадастру

До 20.08.2015

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

Умінська О.М.

Погашення вимог кредиторів                            ДП«ПОЛІСЬКГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ».

не більше 2-х місяців з моменту публікації повідомленнядержреєстратора

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

Упорядкування документів.

До 20.08.2015

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

Умінська О.М.

Бондар О.О.

Надання профспілковій організації підприємства повідомлення про ліквідацію підприємства та наступне вивільнення працівників.

За 3 місяці до запланованого вивільнення працівників (ст.49-4 КЗпПУ)

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

Струпинська Л.М.

Бондар О.О.

Персональне (під розписку) попередження про майбутнє вивільнення працівників  підприємства.

 

 

Не пізніше ніж за              2 місяці до запланованого вивільнення              (ст.49-2 КЗпПУ)

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

Струпинська Л.М.

Бондар О.О.

 

Подання до Центру зайнятості “Звіту про заплановане вивільнення працівників” ф. №  4-ПН (план).

Не пізніше ніж за 2 місяці до вивільнення працівників

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

Струпинська Л.М.

Бондар О.О.

 

Звернення до органу державного страхування, органу пенсійного фонду, фондів соціального страхування та податкової інспекції щодо проведення перевірки та зняття з обліку.

3 дні від дати внесення до ЄДРПОУ відомостей перебування у процесі ліквідації

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

Струпинська Л.М.

Бондар О.О.

Умінська О.М.

 

Утворення Комісії з інвентаризації майна.

До 25.06.2015

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

Проведення інвентаризації активів та зобов’язань.

До 25.08.2015

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

Звільнення з роботи працівників (з виплатою вихідної допомоги у розмірі середнього місячного заробітку).

 

Не раніше ніж через два місяці від дати попередження про вивільнення

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

Струпинська Л.М.

Бондар О.О.

 

Надання в Центр зайнятості  звітів про фактичне вивільнення працівників (ф. № 4-ПН (факт).

Протягом 10  календарних днів з дня вивільнення кожного працівника

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

Струпинська Л.М.

Бондар О.О.

 

Закриття рахунків в банківських установах та в органах ДКС.

3-денний термін з моменту погашення кредиторської та дебіторської заборгованості

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

Умінська О.М.

 

 

Передача документації до архівних установ.

До 31.08.2015

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

 

Складення ліквідаційного балансу                   ДП«ПОЛІСЬКГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ».

Станом на 01.09.2015

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

Умінська О.М.

Після завершення роботи ліквідаційної комісії подання на затвердження до Держгеокадастру ліквідаційного балансу.

До 14.09.2015

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

Звернення до державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення ДП«ПОЛІСЬКГЕОДЕЗ-КАРТОГРАФІЯ»  шляхом ліквідації.

5-денний термін з моменту затвердження ліквідаційного балансу

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

Повідомлення Держгеокадастру про виключення з ЄДРПОУ  ДП«ПОЛІСЬКГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ».

3-денний термін з моменту отримання витягу з ЄДРПОУ про виключення з ЄДРПОУ ДП«ПОЛІСЬК-ГЕОДЕЗКАР-ТОГРАФІЯ»

Междидов Д.А.

Шутко А.Ю.

 

 

 

Голова Державної служби України

з питань геодезії, картографії та кадастру                                         М. П. Мартинюк