ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

Держгеокадастр

Н А К А З

4  серпня  2015 року

Київ

№ 263

 

Про ліквідацію ДЕРЖАВНОГО

НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО

ПІДПРИЄМСТВА «АЕРОГЕОДЕЗІЯ»

 

Відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, Закону України «Про управління об’єктами державної власності», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Ліквідувати ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЕРОГЕОДЕЗІЯ» (код ЄДРПОУ 30110753), місцезнаходження: 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 3, корпус 2 (далі – ДНВП «АЕРОГЕОДЕЗІЯ»).

 

2. Утворити комісію з ліквідації ДНВП «АЕРОГЕОДЕЗІЯ» у такому складі:

 

 

НІДЗІЄВ

Олександр Іванович

виконуючий обов’язки директора ДП «УКРКАРТГЕОФОНД», ідентифікаційний код                    , Голова комісії;

 

 

ТКАЧЕНКО

Марина В’ячеславівна

начальник відділу розроблення та супроводження нормативно-правових актів  Юридичного департаменту Держгеокадастру, ідентифікаційний код                            , заступник  Голови комісії;

 

ТРУХАЧОВ

Ігор Володимирович

виконуючий обов’язки директора ДНВП «АЕРОГЕОДЕЗІЯ», ідентифікаційний код                            , член комісії;

 

НЕСИН

Ірина Миколаївна

начальник Відділу внутрішнього аудиту Держгеокадастру, ідентифікаційний код                             , член комісії;

 

КОРИТНИК

Максим Володимирович

начальник Відділу моніторингу державних підприємств Управління фінансового забезпечення Держгеокадастру, ідентифікаційний код                        , член комісії;
ФЕДОРЕНКО

Марина Анатоліївна

начальник Відділу роботи з керівниками державних підприємств Департаменту кадрової політики та персоналу Держгеокадастру, ідентифікаційний код                                  , член комісії.

 

 

3. Установити, що ліквідаційна комісія здійснює керівництво діяльністю ДНВП «АЕРОГЕОДЕЗІЯ» на період до завершення його ліквідації.

 

4. Затвердити План заходів з ліквідації ДНВП «АЕРОГЕОДЕЗІЯ», що додається.

 

5. Голові комісії з ліквідації Нідзієву О. І. забезпечувати своєчасне здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією ДНВП «АЕРОГЕОДЕЗІЯ», та про результати проведеної роботи інформувати Держгеокадастр щотижня.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова                                                                                  М. П. Мартинюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держгеокадастру

від          04.08.2015 263

 

 

 

План заходів з ліквідації ДЕРЖАВНОГО

НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО

ПІДПРИЄМСТВА «АЕРОГЕОДЕЗІЯ»

Заходи

Термін

Виконавець

Подання державному реєстратору всіх необхідних документів для внесення до ЄДРПОУ запису про припинення діяльності ДНВП «АЕРОГЕОДЕЗІЯ» шляхом ліквідації.

 

 

3 дні від дати реєстрації наказу

Нідзієв О.І.

Ткаченко М.В.

Розміщення в спеціалізованих друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення діяльності шляхом ліквідації  ДНВП «АЕРОГЕОДЕЗІЯ».

5 днів від дати внесення до ЄДРПОУ запису про припинення діяльності ДНВП «АЕРОГЕОДЕЗІЯ» шляхом ліквідації

Нідзієв О.І.

Ткаченко М.В.

Виявлення вимог кредиторів   ДНВП «АЕРОГЕОДЕЗІЯ».

Не більше 2-х місяців з моменту публікації повідомлення держреєстратора

Нідзієв О.І.

Ткаченко М.В.

Несин І.М.

Коритник М.В.

Виявлення  дебіторської заборгованості ДНВП «АЕРОГЕОДЕЗІЯ».

2 місяці з моменту публікації повідомлення держреєстратора

Нідзієв О.І.

Ткаченко М.В.

Несин І.М.

Коритник М.В.

Вжиття необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості  ДНВП «АЕРОГЕОДЕЗІЯ».

не більше 2-х місяців з моменту публікації повідомлення держреєстратора

Нідзієв О.І.

Ткаченко М.В.

Несин І.М.

Коритник М.В.

Складання проміжного ліквідаційного балансу ДНВП «АЕРОГЕОДЕЗІЯ» та передача його до Держгеокадастру.

До 30.09.2015

Нідзієв О.І.

Несин І.М.

Коритник М.В.

 
Погашення вимог кредиторів ДНВП «АЕРОГЕОДЕЗІЯ».

не більше 2-х місяців з моменту публікації повідомлення держреєстратора

Нідзієв О.І.

Несин І.М.

Коритник М.В.

Упорядкування документів.

До 30.09.2015

Нідзієв О.І.

Ткаченко М.В.

Несин І.М.

Коритник М.В.

Надання профспілковій організації підприємства повідомлення про ліквідацію підприємства та наступне вивільнення працівників.

За 3 місяці до запланованого вивільнення працівників

(ст.49-4 КЗпПУ)

Нідзієв О.І.

Федоренко М.А.

Персональне (під розписку) попередження про майбутнє вивільнення працівників  підприємства.

 

 

Не пізніше ніж за 2 місяці до запланованого вивільнення

(ст.49-2 КЗпПУ)

Нідзієв О.І.

Федоренко М.А.

Подання до Центру зайнятості “Звіту про заплановане вивільнення працівників”  ф. №  4-ПН (план).

Не пізніше ніж за 2 місяці до вивільнення працівників

Нідзієв О.І.

Федоренко М.А.

Звернення до органу державного страхування, органу пенсійного фонду, фондів соціального страхування та податкової інспекції щодо проведення перевірки та зняття з обліку.

3 дні від дати внесення до ЄДРПОУ відомостей перебування у процесі ліквідації

Нідзієв О.І.

Федоренко М.А.

Коритник М.В.

Утворення Комісії з інвентаризації майна.

До 10.08.2015

Нідзієв О.І.

Ткаченко М.В.

Несин І.М.

Коритник М.В.

Проведення інвентаризації активів та зобов’язань.

До 30.09.2015

Нідзієв О.І.

Ткаченко М.В.

Несин І.М.

Коритник М.В.

Несин І.М.

Коритник М.В.

Звільнення з роботи працівників (з виплатою вихідної допомоги у розмірі середнього місячного заробітку).

 

Не раніше ніж через два місяці від дати попередження про вивільнення

Нідзієв О.І.

Федоренко М.А.

Надання в Центр зайнятості  звітів про фактичне вивільнення працівників  (ф. № 4-ПН (факт).

Протягом 10  календарних днів з дня вивільнення кожного працівника

Нідзієв О.І.

Федоренко М.А.

Закриття рахунків в банківських установах та в органах ДКС.

3-денний термін з моменту погашення кредиторської та дебіторської заборгованості

Нідзієв О.І.

Несин І.М.

Коритник М.В.

Передача документації до архівних установ.

До 30.10.2015

Нідзієв О.І.

Ткаченко М.В.

Складення ліквідаційного балансу ДНВП «АЕРОГЕОДЕЗІЯ».

Станом на 01.10.2015

Нідзієв О.І.

Ткаченко М.В.

Несин І.М.

Коритник М.В.

Після завершення роботи ліквідаційної комісії подання на затвердження до Держгеокадастру ліквідаційного балансу.

До 09.10.2015

Нідзієв О.І.

Ткаченко М.В.

Несин І.М.

Коритник М.В.

Звернення до державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення ДНВП «АЕРОГЕОДЕЗІЯ» шляхом ліквідації.

5-денний термін з моменту затвердження ліквідаційного балансу

Нідзієв О.І.

Ткаченко М.В.

Повідомлення Держгеокадастру про виключення з ЄДРПОУ ДНВП «АЕРОГЕОДЕЗІЯ».

3-денний термін з моменту отримання витягу з ЄДРПОУ про виключення з ЄДРПОУ

 ДНВП «АЕРОГЕОДЕЗІЯ»

Нідзієв О.І.

Ткаченко М.В.

 

 

 

Голова Державної служби України

з питань геодезії, картографії та кадастру                         М. П. Мартинюк