Герб України
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр
Н А К А З

11 серпня  2017 року Київ 176

Про затвердження Інформаційних
та Технологічних карток
адміністративних послуг, які
надаються Державною службою
України з питань геодезії, картографії
та кадастру

Відповідно до статей 8, 9 та 19 Закону України «Про адміністративні послуги», Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру;

1.2. Технологічні картки адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру;

1.3. Інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру через центр надання адміністративних послуг;

1.4. Технологічні картки адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру через центр надання адміністративних послуг.

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 01.03.2016 року № 74 «Про затвердження Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови                                                                                     О. М. Цвях

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру
11.08.2017 №176

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
 Видача висновку про погодження документації із землеустрою (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки)
(назва адміністративної послуги)
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Адреса: вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151

 

2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Понеділок-червер-з 09-00 до 18-00

п’ятниця – з 09-00 до 16-45

Обідня перерва: 13-00 до 13-45

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги тел. 275-75-66, факс 249-96-70

www.land.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Стаття 186, 186-1 Земельного кодексу України
5. Акти Кабінету Міністрів України
6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Подання документації із землеустрою на погодження*
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Оригінал документації із землеустрою у паперовому та електронному вигляді

 

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Особисто розробником, уповноваженою особою розробника, надсилання поштою
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12. Строк надання адміністративної послуги Протягом 10 робочих днів з дня одержання  документації із землеустрою
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Невідповідність її положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів,  документації із землеустрою або містобудівній документації
14. Результат надання адміністративної послуги Висновок про погодження документації із землеустрою або відмова у її погодженні
15. Способи отримання відповіді (результату) Особисто розробником, поштою
16. Примітка * Держгеокадастр розглядає проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
(назва адміністративної послуги)
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Адреса: вул. Народного ополчення, 3, м. Київ, 03151
2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги понеділок – четвер – з 09-00 до 18-00

п’ятниця – з 09-00 до 16-45

обідня перерва: з 13-00 до 13-45

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги тел. 275-75-66, факс 249-96-70

www.land.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”
5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2006

№ 974 “Про затвердження Порядку реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку”

6. Акти центральних органів виконавчої влади Методика проведення державної експертизи землевпорядної документації, затверджена наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.2004 за № 1618/10217
7. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення державної експертизи землевпорядної документації
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення державної експертизи землевпорядної документації
Оригінал об’єкту державної експертизи землевпорядної документаціїКопія договору на складання землевпорядної документаціїКошторис на виконання проектно-вишукувальних робітЛист територіального органу Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та СевастополіДокумент,що підтверджує сплату коштів за проведення експертизи
10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Особисто заявником (уповноваженою особою заявника), направлення поштою
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Послуга платна
11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата Стаття 39 Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації”
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 “Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг”
11.2 Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу Розмір плати за проведення державної експертизи встановлюється в розмірі 3 відсотків від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт відповідно до кошторису, що є додатком до договору на складання землевпорядної документації, але не може бути менше 20 гривень
11.3 Розрахунковий рахунок для внесення послуги Плата за проведення експертним підрозділом Держгеокадастру державної експертизи землевпорядної документації зараховується на рахунок, відкритий в УДКСУ у Солом’янському районі м. Києва за кодом 22012500 (отримувач УДКСУ у Солом’янському районі, код банку 820019, р/р 33211879727010, ЄДРПО 38050812)
12. Строк надання адміністративної послуги Строки проведення державної експертизи не можуть перевищувати 20 робочих днів від дня реєстрації об’єкта державної експертизи
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Невідповідність поданих документів вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів
Виявлення недостовірних даних
Про відмову в реєстрації об’єкта експертизи Держгеокадастр повідомляє протягом трьох днів у письмовій формі із зазначенням її причини
14. Результат надання адміністративної послуги Висновок державної експертизи землевпорядної документації або відмова у проведенні реєстрації об’єкта експертизи
15. Способи отримання відповіді (результату) Особисто заявником (уповноваженою особою заявника), направлення поштою на адресу, вказану у заяві
16. Примітка

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ВИСНОВКУ ЩОДО МЕЖ ГЕОГРАФІЧНОГО МІСЦЯ, З ЯКИМ ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБЛИВІ ВЛАСТИВОСТІ, ПЕВНІ ЯКОСТІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
(назва адміністративної послуги)
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Адреса: вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151
2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги понеділок — четвер — з 09-00 до 18-00

п’ятниця — з 09-00 до 16-45

обідня перерва: з 13-00 до 13-45

субота — з 11.00 до 17.00

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги тел. (044) 249 96 97

факс (044) 249 96 70

topomaps@land.gov.ua

www.land.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”
5. Акти Кабінету Міністрів України Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 149-р “Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товару”
6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява про надання висновку щодо визначення меж географічного місця, з яким пов’язані особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Заява про надання висновку щодо визначення меж географічного місця, з яким пов’язані особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару

Копія довіреності – для уповноваженої особи

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Особисто заявником (уповноваженою особою заявника), направлення поштою
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12. Строк надання адміністративної послуги Не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах
14. Результат надання адміністративної послуги Висновок щодо визначення меж географічного місця, з яким пов’язані особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару
15. Способи отримання відповіді (результату) Особисто заявником (уповноваженою особою заявника), направлення поштою на адресу, вказану у заяві
16. Примітка

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
РЕЄСТРАЦІЯ АПАРАТУРИ СУПУТНИКОВИХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ
(назва адміністративної послуги)
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Адреса: вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151
2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги понеділок — четвер — з 09-00 до 18-00

п’ятниця — з 09-00 до 16-45

обідня перерва: з 13-00 до 13-45

субота — з 11.00 до 17.00

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги тел. (044) 249 96 97

факс (044) 249 96 70

topomaps@land.gov.ua

www.land.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Законами не визначено
5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 року № 1075 “Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок”
6. Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.03.2017 № 139 “Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2017 р. за № 451/30319
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Наявність, відповідно до пункту 4 Порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем, під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 року № 1075, зазначеної апаратури СРНС зарубіжного або вітчизняного виробництва, що використовується для виконання топографо-геодезичних робіт

 

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Для реєстрації та обліку апаратури СРНС в Держгеокадастрі власник (користувач) повинен у п’ятиденний термін після її придбання (отримання в користування) або ввезення на територію України подати такі документи:

1. Лист-звернення про реєстрацію апаратури СРНС

2. Копію документа про придбання даного комплекту апаратури або договору про передачу апаратури для користування

3. Копію технічної специфікації даного комплекту апаратури

Копія довіреності – для уповноваженої особи

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Власник (користувач) комплекту апаратури подає документи для реєстрації у п’ятиденний термін після її придбання (отримання в користування) або ввезення на територію України до Держгеокадастру
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12. Строк надання адміністративної послуги 3-денний термін з дня отримання заяви та документів, необхідних для отримання послуги, Держгеокадастром
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Подання неповного пакету документів, невідповідність поданих документів вимогам нормативно-правових актів, виявлення недостовірних даних в документах
14. Результат надання адміністративної послуги Реєстраційне посвідчення (свідоцтво) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем встановленого зразка або відмова у реєстрації
15. Способи отримання відповіді (результату) Видача свідоцтва особисто власнику (користувачу) або уповноваженій особі власника (користувача) під розписку у журналі
16. Примітка Лист-звернення пишеться в довільній формі з обов’язковим вказанням заводських номерів GPS-приймачів

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ПОГОДЖЕННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ В ОХОРОННИХ ЗОНАХ
ГЕОДЕЗИЧНИХ ПУНКТІВ ТА/АБО РОБІТ ІЗ ЗНЕСЕННЯ І
ПЕРЕЗАКЛАДКИ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПУНКТІВ
(назва адміністративної послуги)
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Адреса: вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151
2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги понеділок — четвер — з 09-00 до 18-00

п’ятниця — з 09-00 до 16-45

обідня перерва: з 13-00 до 13-45

субота — з 11.00 до 17.00

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги тел. (044) 249 96 97

факс (044) 249 96 70

topomaps@land.gov.ua

www.land.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Стаття 22 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”
5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999 року

№ 1284 “Про Порядок охорони геодезичних пунктів”

6. Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.03.2017 № 139 “Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2017 р. за № 451/30319
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява про надання погодження на виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та/або робіт із знесення і перезакладки геодезичних пунктів
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Заява про надання погодження на виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та/або робіт із знесення і перезакладки геодезичних пунктів

Копія довіреності – для уповноважених осіб

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Особисто заявником (уповноваженою особою заявника), направлення поштою
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12. Строк надання адміністративної послуги Не може перевищувати 15 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Належність геодезичних пунктів до геодезичної мережі Дуга Струве, що знаходяться на території України
14. Результат надання адміністративної послуги Погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та/або робіт із знесення і перезакладки геодезичних пунктів або відмова у погодженні
15. Способи отримання відповіді (результату) Особисто заявником (уповноваженою особою заявника), направлення поштою на адресу, вказану у заяві
16. Примітка Погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та/або робіт із знесення і перезакладки геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі

Додаток 1
до Інформаційної картки адміністративної послуги з
Погодження виконання робіт в охоронних зонах
геодезичних пунктів та/або робіт із знесення і
перезакладки геодезичних пунктів
___________________________________
(найменування органу, якому надається заява)
Заявник _________________________
(найменування юридичної особи,
________________________________
її місцезнаходження, найменування посади,
________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, телефон;
________________________________
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
________________________________
місце проживання, телефон)

ЗАЯВА
Просимо (прошу) погодити виконання робіт в охоронній зоні геодезичного пункту та/або робіт із знесення і перезакладки геодезичного пункту
_________________________________________________________________
(робіт в охоронній зоні та/або робіт із знесення і перезакладки — підкреслити;
назва, клас, місцезнаходження геодезичного пункту, детальний опис робіт, що
планується здійснювати)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________                  ____________             ________________

(найменування посади керівника)                            (підпис)                            (прізвище та ініціали)

___  _____________ 20__ р.

МП

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОПОЗИЦІЙ ТА РІШЕНЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО НАЙМЕНУВАННЯ ТА ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
(назва адміністративної послуги)
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Адреса: вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151
2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги понеділок — четвер — з 09-00 до 18-00

п’ятниця — з 09-00 до 16-45

обідня перерва: з 13-00 до 13-45

субота — з 11.00 до 17.00

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги тел. (044) 249 96 97

факс (044) 249 96 70

topomaps@land.gov.ua

www.land.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України стаття 8 Закону України «Про географічні назви»
5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999 року

№ 1284 “Про Порядок охорони геодезичних пунктів

6. Акти центральних органів виконавчої влади Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2009 № 1166 «Про затвердження Порядку проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів»
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Пропозиції та рішення органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Заява про надання висновку про відповідність пропозиції щодо найменування або перейменування географічного об’єкта;

пропозиції та рішення органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів;

обґрунтування пропонованого найменування або перейменування;

інформація про думку місцевого населення, яке проживає на території, де розташований географічний об’єкт, відповідно до законодавства про референдуми (у разі найменування та перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів);

пропозиції відповідних рад, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо географічних об’єктів, розташованих на території кількох адміністративно-територіальних одиниць;

висновок відповідних центральних органів виконавчої влади щодо найменування або перейменування транспортних об’єктів, гідровузлів, водосховищ, каналів, родовищ корисних копалин, територій, об’єктів природно-заповідного фонду тощо (у разі найменування або перейменування цих географічних об’єктів);

відомості про назву, рід та місце розташування географічного об’єкта, що пропонується;

відомості про рід географічного об’єкта, координати географічного об’єкта, назву ділянки суходолу чи водного простору, в межах якого розташовується географічний об’єкт, назву такого географічного об’єкта з різних джерел,  у тому числі зарубіжних (для географічного об’єкта,  що перейменовується), назву інших географічних об’єктів, що розташовуються поряд, або подібних (у разі найменування або перейменування географічного об’єкта Землі, відкритого українськими дослідниками і вченими);

інформація про факт відкриття географічного об’єкта із зазначенням строку відкриття, особи, яка відкрила географічний об’єкт, джерела, у якому зафіксовано факт відкриття (у разі найменування або перейменування географічного об’єкта Землі, відкритого українськими дослідниками і вченими);;

коротка довідка про життя та діяльність вчених та інших видатних осіб,  іменами яких пропонується найменувати географічний об’єкт (у разі такого найменування);

картографічний матеріал з відображенням географічного об’єкта

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Особисто заявником (уповноваженою особою заявника), направлення поштою
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12. Строк надання адміністративної послуги Не може перевищувати 30 робочих днів з дня реєстрації заяви про надання висновку.

До строку розгляду зазначених документів і матеріалів не зараховується час, необхідний для одержання додаткової інформації, а саме довідок чи інших документів, які містять роз’яснення поданих відомостей і є необхідними для прийняття обґрунтованого рішення

13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1. Відсутність повного пакету документів.

2. Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах

14. Результат надання адміністративної послуги Висновок про відповідність пропозиції щодо найменування або перейменування географічного об’єкта
15. Способи отримання відповіді (результату) Особисто заявником (уповноваженою особою заявника), направлення поштою на адресу, вказану у заяві
16. Примітка
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, ЯКА БУЛА ДОПУЩЕНА НЕ З ВИНИ ОРГАНУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЙОГО ВЕДЕННЯ
(назва адміністративної послуги)
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
 (найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Адреса: вул. Народного ополчення, 3, м. Київ, 03151

 

2. Інформація щодо режиму роботи  суб’єкта надання адміністративної послуги Понеділок-червер-з 09-00 до 18-00

п’ятниця – з 09-00 до 16-45

Обідня перерва: 13-00 до 13-45

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги тел. 275-75-66, факс 249-96-70

www.land.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Стаття 37 Закону України “Про Державний земельний кадастр”
5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 138, 139, 142, 146, 148, 150 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051
6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Виявлення фізичною або юридичною особою технічної помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка) у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру або у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру, яка допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру або отримання від Державного кадастрового реєстратора повідомлення про необхідність виправлення технічних помилок у документах, що стали підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у яких фізичною або юридичною особою виявлено помилку за формою, що додається*.
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1. Заява у паперовій формі заінтересованої особи про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру за формою, що додається**

2. Документи (або їх посвідчені копії), на підставі яких до Державного земельного кадастру внесені відомості, та ті, що містять технічні помилки

3. Документи з виправленими технічними помилками (в електронній та паперовій формі), які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі

4. Документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру разом з доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Послуга платна

У разі платності:

11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
11.2. Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу Розмір плати за надання послуги – 0,13 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом  на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати Отримувач УДКСУ у Солом’янському районі, код банку 820019, р/р 33211879727010, ЄДРПО 38050812
12. Строк надання адміністративної послуги 2 робочих дні з дня реєстрації заяви про надання послуги у Державному земельному кадастрі
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Не виправлення технічних помилок у документах, що стали підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру та виправлення яких має передувати виправленню відповідних відомостей у Державному земельному кадастрі
14. Результат надання адміністративної послуги Протокол виправлення помилки

Повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок)

Заміна документа, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за його бажанням

Відмова у виправленні помилки

15. Способи отримання відповіді (результату) Надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві
16. Примітка * Форма повідомлення про необхідність виправлення технічних помилок у документах, що стали підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у яких фізичною або юридичною особою виявлено помилку наведено у додатку 1 до Інформаційної картки адміністративної послуги.

** Форма заяви про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру наведено у додатку 2 до Інформаційної картки адміністративної послуги.

Додаток 1
до Інформаційної картки адміністративної послуги з
виправлення технічної помилки у відомостях
Державного земельного кадастру, яка була допущена
не з вини органу, що здійснює його ведення

________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної 
________________________________________
особи / найменування юридичної особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної
________________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про необхідність виправлення технічних помилок у документах, що стали підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у яких фізичною або юридичною особою виявлено помилку

№ _____________

м. ____________________

Державним кадастровим реєстратором ______________________________________
(Держгеокадастр або найменування

______________________________________________________________________________
його територіального органу)

розглянуто повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою від “___” ____________ 20__ р. з реєстраційним номером ___________________ разом з доданими до нього документами та встановлено, що відомості Державного земельного кадастру відповідають інформації, що міститься в документах, які стали підставою для їх внесення, але у

___________________________________________________________________________
(назва документів, які стали підставою для внесення відомостей 
___________________________________________________________________________
Державного земельного кадастру)

виявлено технічну помилку, а саме

___________________________________________________________________________
(суть виявлених помилок) 
_______________________________________________________________________________________

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про необхідність виправлення зазначених технічних помилок у документах, що стали підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

“___” ____________ 20__ р.

Додаток 2
до Інформаційної картки адміністративної
послуги з виправлення технічної помилки у
відомостях Державного земельного кадастру,
яка була допущена не з вини органу, що
здійснює його ведення 

Державному кадастровому реєстратору
________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його 
________________________________________
територіального органу) 
________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи / 
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта 
фізичної особи, 
________________________________________
яка через свої релігійні переконання 
________________________________________
відмовилася від прийняття номера) 
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу, 
________________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти 
від імені особи) 
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи) 
________________________________________
(контактний телефон)

 ЗАЯВА 
про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу виправити технічну помилку у відомостях Державного земельного кадастру, а саме
___________________________________________________________________
(суть помилки)

допущену та виправлену у документах, на підставі яких були внесені такі відомості з них, згідно з повідомленням Державного кадастрового реєстратора про:

необхідність виправлення технічних помилок у документах, що стали підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у яких фізичною або юридичною особою виявлено помилку;

виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру органом, що здійснює його ведення.

від “___” __________ 20__ р. з реєстраційним номером _____________________________.

До заяви додаються:

 • документи / посвідчені копії документів, на підставі яких до Державного земельного кадастру були внесені відомості та які містять технічну помилку ______________________________________;
 • документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі ___________________________________;
 • документ, що підтверджує внесення плати за виправлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі.
Службова інформація
Реєстраційний номер заяви
Дата реєстрації заяви
Підпис заявника
Прізвище, ім’я та по батькові Державного кадастрового реєстратора
М.П. (за наявності) Підпис Державного кадастрового реєстратора
Дата подання заяви

М.П.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
(назва адміністративної послуги)
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Адреса: вул. Народного ополчення, 3, м. Київ, 03151

 

2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Понеділок-червер-з 09-00 до 18-00

п’ятниця – з 09-00 до 16-45

Обідня перерва: 13-00 до 13-45

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги тел. 275-75-66, факс 249-96-70

www.land.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр”
5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 37, 38, 89, 90, 166, 167, 167-1, 168, 184, 185, 186 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р.
№ 1051
6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру та/або витягів з них
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1. Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (форма заяви додається)*

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру та витягу з нього

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру у паперовій формі з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Послуга платна (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – безоплатна)

У разі платності:

11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
11.2. Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу Розмір плати за надання послуги – 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати Отримувач УДКСУ у Солом’янському районі, код банку 820019, р/р 33211879727010, ЄДРПО 38050812
12. Строк надання адміністративної послуги Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви про надання послуги у Державному земельному кадастрі
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості

2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа (право на отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них мають: щодо документації, на підставі якої внесені відомості до Поземельної книги на земельну ділянку, – особи, яким належить речове право на цю земельну ділянку; щодо інших документів (крім документів, що містять державну таємницю) – фізичні та юридичні особи. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування мають право на отримання засвідчених копій усіх документів Державного земельного кадастру та витягів з них, якщо це пов’язано із здійсненням ними повноважень, встановлених законом)

3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг з надання копії документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру та витягу з нього) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі)

14. Результат надання адміністративної послуги Копії документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру та/або витяги з них або повідомлення про відмову у їх наданні
15. Способи отримання відповіді (результату) Видається заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві
16. Примітка * Форма заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру наведено у додатку 1 до Інформаційної картки адміністративної послуги.

Форма заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з документа, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру наведено у додатку 2 до Інформаційної картки адміністративної послуги.

Додаток 1
до Інформаційної картки адміністративної послуги
з надання відомостей з Державного земельного кадастру
у формі копій документів, що створюються
під час ведення Державного земельного кадастру

_______________________________
(особа, уповноважена надавати відомості ________________________________
з Державного земельного кадастру)
________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /
________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________
(податковий номер/серія та номер паспорта
________________________________
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання
________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
_______________________________
яка звернулася із заявою
________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти ________________________________
від імені особи)
________________________________
(місце проживання фізичної особи /
_______________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________
(контактний телефон)

 

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу надати:

 витяг з Державного земельного кадастру
про: межі державного кордону України

 землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці

 обмеження у використанні земель

 земельну ділянку

 видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки

 довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

 викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);

þ  копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру;

 витяг з документа Державного земельного кадастру;

 довідку про наявність земельних ділянок;

 довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);

 довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);

 довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі.

 

Відомості про: власника / користувача земельної ділянки або уповноважену ним особу;

 спадкоємця/ правонаступника (для юридичних осіб);

 особу, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважену нею особу

 орган державної влади / орган місцевого самоврядування;

 розробника документації із землеустрою/суб’єкта оціночної діяльності відповідно до статті 6 Закону України “Про оцінку земель”;

 нотаріуса

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи / найменування юридичної особи
Податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера
Місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи
Реквізити документа, що посвідчує особу заявника (назва, номер та серія документа, дата його видачі), та документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи (для уповноваженої особи)
Підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості:

Дані про земельну ділянку
Місце розташування земельної ділянки
Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)
Дані про інший об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості
До заяви/запиту додаються:
 копія документа, що посвідчує особу;

 документ про оплату послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру;

 документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою заявника);

 доручення власника (користувача) або набувача права на земельну ділянку на отримання відомостей з Державного земельного кадастру.

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії прошу надати:

 у паперовій формі

 в електронній формі на адресу: ________________________

 в іншій формі ________________________________________

Службова інформація
Реєстраційний номер заяви
Дата реєстрації заяви
Підпис заявника
Прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої надавати відомості з Державного земельного кадастру
МП (за наявності) Підпис особи, уповноваженої надавати відомості з Державного земельного кадастру
Дата подання заяви

МП

 

Додаток 2
до Інформаційної картки адміністративної послуги
з надання відомостей з Державного земельного кадастру
у формі витягу з документа, що створюються
під час ведення Державного земельного кадастру

________________________________
(особа, уповноважена надавати відомості ________________________________
з Державного земельного кадастру)
________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /
________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________
(податковий номер/серія та номер паспорта
________________________________
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання
________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти ________________________________
від імені особи)
________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу надати:

 витяг з Державного земельного кадастру
про: межі державного кордону України

 землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці

 обмеження у використанні земель

 земельну ділянку

 видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки

 довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

 викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);

        копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру;

витяг з документа Державного земельного кадастру;

 довідку про наявність земельних ділянок;

 довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);

 довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);

 довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі.

 Відомості про: власника / користувача земельної ділянки або уповноважену ним особу;

 спадкоємця/ правонаступника (для юридичних осіб);

 особу, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважену нею особу

 орган державної влади / орган місцевого самоврядування;

 розробника документації із землеустрою/суб’єкта оціночної діяльності відповідно до статті 6 Закону України “Про оцінку земель”;

 нотаріуса

 Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи
 Податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера
 Місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи
 Реквізити документа, що посвідчує особу заявника (назва, номер та серія документа, дата його видачі), та документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи (для уповноваженої особи)
 Підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості:

Дані про земельну ділянку
Місце розташування земельної ділянки
Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)
Дані про інший об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості
До заяви/запиту додаються:
 копія документа, що посвідчує особу;

 документ про оплату послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру;

 документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою заявника);

 доручення власника (користувача) або набувача права на земельну ділянку на отримання відомостей з Державного земельного кадастру.

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії прошу надати:

 у паперовій формі

 в електронній формі на адресу: ________________________

 в іншій формі ________________________________________

Службова інформація
Реєстраційний номер заяви
Дата реєстрації заяви
Підпис заявника
Прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої надавати відомості з Державного земельного кадастру
МП (за наявності) Підпис особи, уповноваженої надавати відомості з Державного земельного кадастру
Дата подання заяви

МП

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО НИХ) ПРО МЕЖІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
(назва адміністративної послуги)
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Адреса: вул. Народного ополчення, 3, м. Київ, 03151
2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Понеділок-четвер-з 09-00 до 18-00

п’ятниця – з 09-00 до 16-45

Обідня перерва: 13-00 до 13-45

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги тел. 275-75-66, факс 249-96-70

www.land.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Стаття 32 Закону України “Про Державний земельний кадастр”
5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 69-75, 77, 79, 80, 87, 88, 91, 93, 165, 173 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051
6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру у паперовій формі
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1. Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р.
№ 1051 (форма заяви додається)*2. Рішення Верховної Ради України про затвердження документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону3. Документація із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону, розроблена відповідно до актів (міжнародних договорів) щодо демаркації та делімітації державного кордону у паперовій та електронній формі відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій”4. Електронний документ відповідно до вимог Закону України “Про Державний земельний кадастр”5. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)
10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру у паперовій формі з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто Державному кадастровому реєстратору Держгеокадастру
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12. Строк надання адміністративної послуги Протягом 14 робочих днів з дня отримання відповідної документації
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі, із заявою звернулася неналежна особа, електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру)
14. Результат надання адміністративної послуги Витяг з Державного земельного кадастру про межі державного кордону України, який надається на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відповідних відомостей (змін до них)

Повідомлення про відмову в прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та/або рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

15. Способи отримання відповіді (результату) Видається заявнику (уповноваженій особі заявника) Державним кадастровим реєстратором
16. Примітка * Форма заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру наведено у додатку до Інформаційної картки адміністративної послуги.

 

Додаток
до Інформаційної картки
адміністративної послуги з
внесення до Державного земельного
кадастру відомостей (змін до них)
про межі державного кордону України

Державному кадастровому реєстратору
__________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
__________________________________
територіального органу)
__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /
__________________________________
найменування юридичної особи)
__________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
__________________________________
яка через свої релігійні переконання
__________________________________
відмовилася від прийняття номера)
__________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
__________________________________
яка звернулася із заявою
__________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та __________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
__________________________________
(місце проживання фізичної особи /
__________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” прошу внести відомості (зміни до них) до Державного земельного кадастру про:

об’єкт Державного земельного кадастру, щодо якого вносяться відомості: þ  землі в межах державного кордону України;
       землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці;
       обмеження у використанні земель;
       земельну ділянку
Місце розташування земельної ділянки:
Інші відомості:
Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності):
Дані про інший об’єкт Державного земельного кадастру, щодо якого вносяться відомості:

До заяви додаються:

 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;
 • копія документа про присвоєння податкового номера;
 • документація із землеустрою;
 • документація із оцінки земель;
 • електронний документ;
 • рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;
 • договір;
 • рішення суду;
 • документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право;

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:

 • у паперовій формі
 • в електронній формі на адресу:_________________________________
Службова інформація
Реєстраційний номер заяви
Дата реєстрації заяви
Підпис заявника
Прізвище, ім’я та по батькові Державного кадастрового реєстратора
М.П. (за наявності) Підпис Державного кадастрового реєстратора
Дата подання заяви

М.П.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО СЕРТИФІКАТА СЕРТИФІКОВАНОГО ІНЖЕНЕРА-ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА
(назва адміністративної послуги)
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Адреса: вул. Народного ополчення, 3, м. Київ, 03151
2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги понеділок – четвер – з 09-00 до 18-00

п’ятниця – з 09-00 до 16-45

обідня перерва: з 13-00 до 13-45

3. Телефон/факс (довідка), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги телефон/факс (довідка) (044) 275-75-66;

електронна адреса: expert@land.gov.ua;

веб-сайт: www.land.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закон України Закон України «Про землеустрій»

Закон України від 02.10.2012 № 5394-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт»

5. Акти Кабінету Міністрів України
6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Відповідність інженера-землевпорядника на момент набрання чинності Законом України від 02.10.2012 №5394-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт» одній із таких умов:
працює у складі суб’єктів господарювання, що у встановленому законом порядку отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, та призначений відповідальним за якість робіт, що ліцензуються;перебуває на державній службі та має стаж служби у державних органах земельних ресурсів понад три роки
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1. Заява

2. Копія документа (документів) про вищу освіту

3. Копія трудової книжки

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Особисто заявником (уповноваженою особою заявника), направлення поштою
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12. Строк надання адміністративної послуги Не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника у порядку, визначеному пунктом 3 Прикінцевих і перехідних положень Закону України від 02.10.2012 №5394-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт» раніше
14. Результат надання адміністративної послуги Сертифікат інженера-землевпорядника або відмову у його отриманні
15. Способи отримання відповіді (результату) Видається заявнику (довіреній особі) в письмовій формі під розписку у журналі
16. Примітка

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВИДАЧА ДУБЛІКАТА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО СЕРТИФІКАТА
СЕРТИФІКОВАНОГО ІНЖЕНЕРА-ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА
(назва адміністративної послуги)
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Адреса: вул. Народного ополчення, 3, м. Київ, 03151
2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги понеділок – четвер – з 09-00 до 18-00

п’ятниця – з 09-00 до 16-45

обідня перерва: з 13-00 до 13-45

3. Телефон/факс (довідка), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги телефон/факс (довідка) (044) 275-75-66;

електронна адреса: expert@land.gov.ua;

веб-сайт: www.land.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закон України Закон України «Про землеустрій»

Закон України від 02.10.2012 № 5394-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт»

5. Акти Кабінету Міністрів України
6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява про видачу дубліката кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника, виданого Держгеокадастром
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Заява про видачу дубліката кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника, виданого Держгеокадастром
10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Особисто заявником (уповноваженою особою заявника), направлення поштою
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12. Строк надання адміністративної послуги Не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Не визначено
14. Результат надання адміністративної послуги Дублікат кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника
15. Способи отримання відповіді (результату) Видається заявнику (довіреній особі) в письмовій формі під розписку у журналі
16. Примітка

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО АНУЛЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО
СЕРТИФІКАТА СЕРТИФІКОВАНОГО ІНЖЕНЕРА-ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА
АБО ІНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА ЗА ЗАЯВОЮ СУБ’ЄКТА ЗВЕРНЕННЯ
(назва адміністративної послуги)
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Адреса: вул. Народного ополчення, 3, м. Київ, 03151
2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги понеділок – четвер – з 09-00 до 18-00

п’ятниця – з 09-00 до 16-45

обідня перерва: з 13-00 до 13-45

3. Телефон/факс (довідка), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги телефон/факс (довідка) (044) 275-75-66;

електронна адреса: expert@land.gov.ua;

веб-сайт: www.land.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закон України Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

5. Акти Кабінету Міністрів України
6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Звернення сертифікованого інженера-землевпорядника або інженера-геодезиста
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1. Заява

 

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Особисто заявником (уповноваженою особою заявника), направлення поштою
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12. Строк надання адміністративної послуги Не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Не визначено
14. Результат надання адміністративної послуги Прийняття рішення про анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника
15. Способи отримання відповіді (результату) Відправляється поштою на адресу, вказану у зверненні
16. Примітка

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВИДАЧА ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ СЕРТИФІКОВАНИХ ІНЖЕНЕРІВ-ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ І ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ СЕРТИФІКОВАНИХ ІНЖЕНЕРІВ-ГЕОДЕЗИСТІВ
(назва адміністративної послуги)
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Адреса: вул. Народного ополчення, 3, м. Київ, 03151
2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги понеділок – четвер – з 09-00 до 18-00

п’ятниця – з 09-00 до 16-45

обідня перерва: з 13-00 до 13-45

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги Телефони та електронна адреса: (044) 275-75-66, expert@land.gov.ua

www.land.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закон України Закони України “Про землеустрій” та “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”
5. Акти Кабінету Міністрів України
6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Письмова заява, подана в паперовому або в електронному вигляді
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Письмова заява, подана в паперовому або в електронному вигляді

Копія довіреності – для уповноваженої особи

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Особисто заявником (уповноваженою особою заявника), направлення поштою, подання через офіційний веб-сайт Держгеокадастру www.land.gov.ua
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12. Строк надання адміністративної послуги Не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Подання заяви не у встановленій формі
14. Результат надання адміністративної послуги Витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників / Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів або відмова у його наданні
15. Способи отримання відповіді (результату) Особисто заявником (уповноваженою особою заявника), направлення поштою на адресу, вказану у заяві
16. Примітка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру
11.08.2017 № 176

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі висновку про погодження документації із землеустрою (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки)

№ з/п Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія (В, У, П,З) Термін виконання (днів)
1 Реєстрація документації із землеустрою, подана на погодження суб’єктом звернення у системі електронного документооббігу Спеціаліст Управління справами В Протягом першого робочого дня в день надходження звернення
2 Передача пакета документів керівнику Держгеокадастру Департамент забезпечення діяльності служби В В день реєстрації звернення
3 Накладання відповідної резолюції Керівництво Держгеокадастру В Протягом другого робочого дня в день надходження звернення
4 Передача пакета документів спеціалісту відділу землеустрою для опрацювання Спеціаліст Управління справами В Протягом другого робочого дня з дня надходження звернення
5 Опрацювання документації із землеустрою, зокрема, перевірка відповідності положень документації із землеустрою вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації Спеціаліст відділу землеустрою В Протягом п’яти робочих днів з дня отримання пакету документів для опрацювання
6 Підготовка висновку про погодження документації із землеустрою або про відмову в такому погодженні Спеціаліст відділу землеустрою В Протягом восьмого робочого дня з дня надходження звернення
7 Подача пакета документів керівнику Держгеокадастру Спеціаліст відділу землеустрою В Протягом дев’ятого робочого дня з дня надходження звернення
8 Підпис висновку про погодження документації із землеустрою або про відмову у такому погодженні Керівництво Держгеокадастру В Протягом дев’ятого  робочого дня з дня надходження звернення
9 Реєстрація висновку про погодження документації із землеустрою або про відмову в такому погодженні у системі електронного документооббігу Спеціаліст Управління справами В Протягом десятого робочого дня з дня надходження звернення
10 Надсилання висновку про погодження документації із землеустрою або про відмову в такому погодженні Спеціаліст Управління справами В Протягом десятого робочого дня з дня надходження звернення
11 Отримання висновку про погодження документації із землеустрою або про відмову в такому погодженні особисто розробником Спеціаліст відділу землеустрою В Протягом десятого робочого дня з дня надходження звернення
Загальна кількість днів надання послуги – 10 робочих днів
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – 10 робочих днів

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує. 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги проведення
державної експертизи землевпорядної документації

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія
(В, У, П, З)
Термін виконання

(днів)

1 Приймання землевпорядної документації, перевірка відповідності її вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів.

Реєстрація об’єкту державної експертизи на підставі заяви (клопотання) замовника, копії договору та кошторису на складання землевпорядної документації, у журналі обліку (реєстрації) об’єктів державної експертизи землевпорядної документації або надання мотивованої відмови у його реєстрації

В Протягом одного робочого дня
2 Передача для накладання резолюції керівництвом Держгеокадастру і передача документів до експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації

 

Заповнення рахунку на оплату робіт за проведення експертизи та передача його для оплати замовнику експертизи

Керівництво Держгеокадастру

 

 

 

 

 

 

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

Протягом одного робочого дня
3 Проведення державної експертизи, яка включає всебічний аналіз землевпорядної документації, відповідність запропонованих заходів вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам. Узагальнення результатів експертних досліджень та підготовка висновку державної експертизи щодо доцільності затвердження землевпорядної документації Працівники експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації В Протягом п’ятнадцяти робочих днів
4 Передача підготовленого висновку державної експертизи землевпорядної документації керівнику експертного підрозділу.

Перевірка та підписання висновку державної експертизи керівником експертного підрозділу

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації

Керівник експертного підрозділу

В Протягом одного робочого дня
5 Передача підготовленого висновку державної експертизи землевпорядної документації керівництву Держгеокадастру для затвердження.

Затвердження висновку державної експертизи керівництвом Держгеокадастру

Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації

Керівництво Держгеокадастру

 

В

 

 

 

 

З

Протягом одного робочого дня
6 Реєстрація висновку державної експертизи землевпорядної документації у журналі обліку (реєстрації) об’єктів державної експертизи землевпорядної документації Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації В Протягом одного робочого дня
7 Видача замовнику висновку державної експертизи землевпорядної документації (разом з об’єктом експертизи) після пред’явлення документу, що підтверджує сплату коштів за проведення державної експертизи Відповідальний працівник експертного підрозділу з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації В З 20 робочого дня
Загальна кількість днів надання послуги – 20 робочих днів
Загальна кількість днів (передбачених законодавством) – 20 робочих днів

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує. 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги надання висновку щодо меж географічного місця, з яким пов’язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товару

з/п

Етапи послуги

 

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

 

Дія

(В, У, П, З)

Термін
виконання (днів)

 

1 Прийом та реєстрація заяви Спеціаліст Управління

справами

В Протягом одного дня
2 Передача документів для накладення резолюції керівництва Держгеокадастру Департамент забезпечення діяльності служби В Протягом одного дня
3 Передача документів виконавцю

 

Спеціаліст Управління

справами

В Протягом одного дня
4 Перевірка прийнятих документів Спеціаліст відділу картографії та географічних назв В Протягом одного дня
5 Проведення експертизи та підготовка висновку або відмови про неможливість надання висновку Спеціаліст відділу картографії та географічних назв Держгеокадастру В Протягом дев’ятнадцяти днів
6 Розгляд та погодження висновку керівництвом Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Перевірка та візування листа про неможливість надання висновку

Керівництво Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності В Протягом одного дня

 

7 Реєстрація висновку (у разі прийняття позитивного рішення) Спеціаліст відділу картографії та географічних назв Держгеокадастру В Протягом одного дня
8 Підписання відповіді керівництвом Держгеокадастру Керівництво Держгеокадастру В Протягом чотирьох днів
9 Відправлення висновку разом із супровідним листом Спеціаліст Управління

справами

В Протягом одного дня
Загальна кількість днів надання послуги — 30
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) — До 30

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує. 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги реєстрація апаратури супутникових радіонавігаційних систем

з/п

Етапи послуги

 

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

 

Дія (В, У, П, З) Термін

виконання (днів)

 

1 Реєстрація заяви Спеціаліст Управління

справами

В Протягом першого робочого дня
2 Передача документів для накладення резолюції керівництваом Держгеокадастру Департамент забезпечення діяльності служби В В день реєстрації заяви
3 Перевірка прийнятих документів Спеціаліст відділу державного геодезичного нагляду Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності В Протягом другого робочого дня
4 Реєстрація апаратури супутникових радіонавігаційних систем (СРНС) (у разі прийняття позитивного рішення) Спеціаліст відділу державного геодезичного нагляду Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності В Протягом другого робочого дня
5 Підготовка реєстраційного посвідчення та листа про реєстрацію СРНС або про відмову у реєстрації Спеціаліст відділу державного геодезичного нагляду Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності В Протягом другого робочого дня
6 Візування листа Керівництво Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності В Протягом другого робочого дня
7 Підписання супровідного листа Керівництво Держгеокадастру В Протягом третього робочого дня
8 Реєстрація листа в системі електронного документообігу Держгеокадастру Управління справами В Протягом третього робочого дня
9 Видача замовнику реєстраційного посвідчення

Надсилання листа замовнику у разі відмови

Спеціаліст відділу державного геодезичного нагляду Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Управління справами

В Протягом третього робочого дня
Загальна кількість днів надання послуги — 3
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) — 3

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги погодження виконання робіт в
охоронних зонах геодезичних пунктів та/або робіт
із знесення і перезакладки геодезичних пунктів

з/п

Етапи послуги

 

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія (В, У, П, З) Термін

виконання (днів)

 

1 Прийом та реєстрація заяви Спеціаліст Управління

справами

В Протягом одного дня
2 Передача документів для накладення резолюції керівництва Держгеокадастру Департамент забезпечення діяльності служби В Протягом одного дня
3 Передача документів виконавцю Управління справами В Протягом двох днів
4 Перевірка прийнятих документів Спеціаліст відділу організації топографо-геодезичних і картографічних робіт Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності В Протягом трьох днів
5 Прийняття рішення щодо узгодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та/або робіт із знесення і перезакладки геодезичних пунктів Керівництво Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності В Протягом чотирьох днів
6 Підписання листа щодо погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та/або робіт із знесення і перезакладки геодезичних пунктів або листа про відмову у погодженні Керівництво Держгеокадастру В Протягом трьох днів
7 Реєстрація листа в системі електронного документообігу Держгеокадастру Спеціаліст Управління справами В Протягом одного дня
8 Надсилання листа замовнику Спеціаліст Управління

справами

В В день реєстрації
Загальна кількість днів надання послуги — 15
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) — До 15

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує. 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги надання висновку щодо проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування
або перенайменування географічних об’єктів

з/п

Етапи послуги

 

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

 

Дія (В, У, П, З) Термін

виконання (днів)

 

1 Прийом та реєстрація заяви Спеціаліст Департаменту забезпечення діяльності служби В Протягом одного дня
2 Передача документів для накладення резолюції керівництва Держгеокадастру Спеціаліст  Департаменту забезпечення діяльності служби В Протягом одного дня
3 Передача документів

виконавцю

Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності В Протягом одного дня
4 Перевірка прийнятих документів Спеціаліст відділу картографії та географічних назв В Протягом одного дня
5 Проведення експертизи та підготовка висновку Спеціаліст відділу картографії та географічних назв Держгеокадастру В Протягом десяти днів
6 Розгляд та погодження висновку керівництвом Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності Керівництво Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності В Протягом одного дня
7 Реєстрація висновку (у разі прийняття позитивного рішення) Спеціаліст відділу картографії та географічних назв Держгеокадастру В Протягом одного дня
8 Підписання відповіді Керівництво Держгеокадастру В Протягом одного дня
9 Реєстрація листа в системі електронного документообігу Держгеокадастру Спеціаліст Управління справами В Протягом одного дня
10 Надсилання висновку разом із супровідним листом або листа про відмову Спеціаліст Управління справами В Протягом одного дня
Загальна кількість днів надання послуги — 19
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) — До 30

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу,
що здійснює його ведення

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація заяви про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру.

Перевіряє:

повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

форму та зміст заяви про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;

наявність документів (або їх посвідчених копій), на підставі яких до Державного земельного кадастру внесені відомості, та тих, що містять технічні помилки; документів з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі; документу, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

реєстраційний номер заяви;

дата реєстрації заяви;

відомості про особу, яка звернулася із заявою

 

Державний кадастровий реєстратор В 1 робочий день (заяви про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2. Виправлення помилки у Державному земельному кадастрі.

Виконує:

перевірку відомостей Державного земельного кадастру на відповідність інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, щодо визначення помилок;

складання в електронній та паперовій формі протоколу виправлення помилки за визначеною формою;

виправлення помилки;

письмово повідомляє про виправлення помилки заінтересованим особам за встановленою формою;

на аркуші документа у паперовій формі, в якому виявлено технічну помилку, робить позначку про наявність та виправлення помилки за визначеною формою, а на аркуші документа в електронній формі – робить  відповідну електронну позначку за власним електронним цифровим підписом.

Документ у паперовій формі, що містить виправлені відомості, разом з протоколом виправлення помилки та повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності) долучає до документа, в якому виявлено технічну помилку, і зберігається разом з ним;

готує заміну документа, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за його бажанням;

готує письмове повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам;

приймає рішення про відмову у виправлені помилки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор В 1 робочий день (з дня реєстрації заяви про надання послуги) або не пізніше наступного дня у разі формування письмового повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам за визначеною формою (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Видача документів за результатами розгляду заяви про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру:

формує протокол виправлення помилки;

готує письмове повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам;

надає документ на заміну документа, в якому виявлено помилку (за бажанням заявника);

формує відмову у виправленні помилки.

Підписує протокол виправлення помилки та засвідчує свій підпис власною печаткою.

У разі, коли протокол надається в електронній формі, посвідчує його власним електронним цифровим підписом.

Державний кадастровий реєстратор В

 

 

З

1 робочий день (документи надаються в день звернення  заявника) або не пізніше наступного дня у разі формування письмового повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам за визначеною формою (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок)
Загальна кількість днів надання послуги – 2 робочих дні
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 2 робочих дні

 Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує. 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

№ з/п Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія (В, У, П,З) Термін виконання (днів)
1 Реєстрація  заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру суб’єкта звернення.

Перевіряє:

повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

реєстраційний номер заяви;

дата реєстрації заяви;

відомості про особу, яка звернулася із заявою

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2 Оформлення копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру та/або витягів з них.

Виконує:

формування копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру та/або витягів з них за визначеними формами за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру у двох примірниках, або прийняття  рішення про відмову у наданні копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру та/або витягів з них відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор В Протягом дев’яти  робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Видача копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру та/або витягів з них, або рішення про відмову у наданні копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру та/або витягів з них.

Підписує копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру та/або витягу з нього або рішення про відмову у їх наданні та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Державний кадастровий реєстратор В

 

З

З десятого робочого дня (документи надаються в день звернення  заявника)
Загальна кількість днів надання послуги – 10 робочих днів
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – 10 робочих днів

 Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про межі державного кордону України

№ з/п Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія (В, У, П,З) Термін виконання (днів)
1 Реєстрація  заяви суб’єкта звернення.

Перевіряє:

повноваження особи, що звернулася за   адміністративною послугою;

наявність повного пакета документів, необхідних для державної реєстрації об’єкта Державного земельного кадастру;

придатність електронного документа для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Формує у разі наявності відповідних підстав, повідомлення про відмову у прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру з обґрунтуванням підстав відмови.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

реєстраційний номер заяви;

дата реєстрації заяви;

відомості про особу, яка звернулася із заявою

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2 У разі прийняття рішення про внесення відомостей про межі державного кордону України до Державного земельного кадастру виконує:

перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру;

внесення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомостей про межі державного кордону України;

складання за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру протоколу проведення перевірки електронного документа;

проставлення на титульному аркуші документації із землеустрою, матеріалах документації із землеустрою, що містять графічне зображення меж державного кордону України, аркушах відомостей про координати поворотних точок їх меж, обмежень, угідь у паперовій або електронній формі позначки про проведення перевірки електронного документа;

формування витягу з Державного земельного кадастру про межі державного кордону України;

повертає заявникові документацію із землеустрою з проставленою позначкою про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

У разі прийняття рішення про надання відмови у внесенні відомостей про межі державного кордону України до Державного земельного кадастру виконує:

формування рішення про відмову у внесенні відомостей відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор В Протягом тринадцяти  робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Підписує витяг з Державного земельного кадастру про межі державного кордону України або рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та засвідчує свій підпис власною печаткою. Державний кадастровий реєстратор В

 

 

 

 

 

З

З чотирнадцятого робочого дня (документи надаються в день звернення  заявника)
Загальна кількість днів надання послуги – 14 робочих днів
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – 14 робочих днів

 Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги видача кваліфікаційного сертифіката
сертифікованого інженера-землевпорядника

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія (В, У, П, З) Термін виконання днів
1. Реєстрація заяви про видачу сертифікату та документів, що додаються до неї Управління справами В Протягом одного дня
2. Передача документів для накладення резолюції керівництвом Держгеокадастру та передача документів до відділу сертифікації Управління справами В Протягом одного дня
3. Розгляд заяви . За результатами розгляду готуються листи-повідомлення та передаються на підпис керівництву Спеціаліст відділу сертифікації Управління державної експертизи В Протягом двадцяти п’яти днів
4. Листи-повідомлення реєструються і передаються до Управління справами для подальшої їх відправки заявникам Спеціаліст Управління державної експертизи, відповідальний за діловодство

 

Управління справами

В

 

 

 

 

 

 

В

Протягом одного дня
5. Готується наказ про видачу кваліфікаційних сертифікатів інженерам-землевпорядникам та друкуються сертифікати Відділ сертифікації

 

Управління справами

В

 

В

Протягом одного дня
6. Видача сертифікатів Спеціаліст відділу сертифікації Управління державної експертизи В Протягом одного дня

 

Загальна кількість днів надання послуги – 30
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – До 30

         Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом. 

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги видача дубліката кваліфікаційного сертифіката
сертифікованого інженера-землевпорядника

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія (В, У, П, З) Термін виконання днів
1. Реєстрація заяви про видачу дубліката кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника Управління справами В Протягом одного дня
2. Передача заяви для накладення резолюції керівництвом Держгеокадастру та передача документів до відділу сертифікації Управління справами В Протягом одного дня
3. Розгляд заяви. За результатами розгляду готуються листи-повідомлення та передаються на підпис керівництву Спеціаліст відділу сертифікації Управління державної експертизи В Протягом двадцяти п’яти днів
4. Реєстрація листів-повідомлень та їх відправка Управління справами В Протягом одного дня
5. Готується наказ про видачу дубліката кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника та друкується дублікат кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника Відділ сертифікації Управління державної експертизи

 

Управління справами

В

 

 

 

В

Протягом одного дня
6. Видача дубліката кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника Спеціаліст відділу сертифікації Управління державної експертизи В Протягом одного дня

 

Загальна кількість днів надання послуги – 30
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – До 30

      Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує. 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги прийняття рішення про анулювання кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника і кваліфікаційного сертифіката
сертифікованого інженера-геодезиста за заявою суб’єкта звернення

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія (В, У, П, З) Термін виконання днів
1. Реєстрація заяви про анулювання кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника або кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-геодезиста Управління справами В Протягом одного дня
2. Передача заяви для накладення резолюції керівництвом Держгеокадастру та передача документів до відділу сертифікації Управління справами В Протягом одного дня
3. Розгляд заяви. За результатами розгляду готується наказ про анулювання кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника або кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-геодезиста та супровідний лист заявнику Спеціаліст відділу сертифікації Управління державної експертизи В Протягом двадцяти шести днів
4. Реєстрація наказу та супровідного листа Управління справами В Протягом одного дня
5. Відправка наказу разом із супровідним листом заявнику Управління справами В Протягом одного дня
Загальна кількість днів надання послуги – 30
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – До 30

         Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує. 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

 

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія (В, У, П, З) Термін виконання днів
1. Приймання заяви про видачу витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів Спеціаліст Управління справами

 

В

 

В день звернення заявника

 

2. Передача документів для накладення резолюції   керівництвом Держгеокадастру та передача документів до   відділу сертифікації Спеціаліст Управління справами В Протягом одного дня
3. Розгляд заяви. За результатами розгляду готується витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів Спеціаліст відділу сертифікації Управління державної експертизи В Протягом

Двадцяти шести днів

4. Підписання супровідного листа керівництвом Держгеокадастру Керівництво Держгеокадастру В В день реєстрації супровідного листа
5 Відправлення замовнику витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів разом із супровідним листом Спеціаліст Управління справами

 

В Протягом одного  дня
Загальна кількість днів надання послуги – 30
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – До 30

 Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом. 

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру
11.08.2017 № 176

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, ДОПУЩЕНОЇ ОРГАНОМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЙОГО ВЕДЕННЯ, З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

(назва адміністративної послуги)

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг
Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення  
1. Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг Адреса центру надання адміністративних послуг
2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг Відповідно до графіка роботи центру надання адміністративних послуг
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративних послуг Телефони та електронні адреси центру надання адміністративних послуг
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Стаття 37 Закону України “Про Державний земельний кадастр”
5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 138, 139, 142, 144, 149 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня                   2014 р. № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”

6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної послуги Виявлення фізичною або юридичною особою технічної помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка) у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1.Повідомлення про виявлення технічної помилки із викладенням суті виявлених помилок за формою, що додається*.

2. Документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Повідомлення разом з доданими до нього документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно

 

12. Строк надання адміністративної послуги 2 робочих дні з дня реєстрації заяви про надання послуги у Державному земельному кадастрі
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Не виявлення відповідних технічних помилок, які наведені в  повідомленні про виявлення технічної помилки
14. Результат надання адміністративної послуги Протокол виправлення помилки

Повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок)

Заміна документа, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за його бажанням

Відмова у виправленні помилки

15. Способи отримання відповіді (результату) Видається заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві
16. Примітка * Форма повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою наведено у додатку до Інформаційної картки адміністративної послуги

 

Додаток

до Інформаційної картки

адміністративної послуги

виправлення технічної помилки у

відомостях з Державного земельного

кадастру, допущеної органом, що

здійснює його ведення, з видачею витягу

Державному кадастровому реєстратору

________________________________________

(Держгеокадастр або найменування його

________________________________________

територіального органу)

________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /

________________________________________

найменування юридичної особи)

________________________________________

(податковий номер / серія та номер паспорта

фізичної особи,

________________________________________

яка через свої релігійні переконання

________________________________________

відмовилася від прийняття номера)

________________________________________

(реквізити документа, що посвідчує особу,

________________________________________

яка звернулася із заявою

________________________________________

(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________

документа, що посвідчує повноваження діяти

від імені особи)

________________________________________

(місце проживання фізичної особи /

________________________________________

місцезнаходження юридичної особи)

________________________________________

(контактний телефон)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою

№ _____________ м. ____________________

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо про виявлення технічної помилки, а саме

__________________________________________________________________________, у:
(суть виявленої помилки)

 • витязі з Державного земельного кадастру про

____________________________________________________________________________
(об’єкт Державного з земельного кадастру)

з (реєстраційний номер ______), виданому “___” ____________ 20__ році;

 • довідці з Державного земельного кадастру (реєстраційний номер _____), виданій “___” ____________ 20__ році;
 • викопіюванні з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру (реєстраційний номер ______), виданому “___” ____________ 20__ році.

До заяви додаються:

 • документ, що містить технічні помилки;
 • документ, що підтверджує факт існування технічної помилки: _________________________________________________________________;
 • документ, що підтверджує правильну редакцію зазначення відповідних відомостей.
Службова інформація
Реєстраційний номер заяви
Дата реєстрації заяви
Підпис заявника
Прізвище, ім’я та по батькові Державного кадастрового реєстратора
М.П. (за наявності) Підпис Державного кадастрового реєстратора
Дата подання заяви

М.П.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ
(назва адміністративної послуги)
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
 (найменування суб’єкта надання послуги)
Інформація про центр надання адміністративних послуг
Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення  
1. Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг Адреса центру надання адміністративних послуг
2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг Відповідно до графіка роботи центру надання адміністративних послуг
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративних послуг Телефони та електронні адреси центру надання адміністративних послуг
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр”
5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167, 168, 173, 177 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р.  № 1051

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня                 2014 р. № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”

6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1. Заява про надання відомостей з  Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 (форма заяви додається)*

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру у паперовій формі з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Послуга платна (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – безоплатна)

 

У разі платності:
11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
11.2. Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу Розмір плати за надання послуги – 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом           на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати Розрахунковий рахунок для внесення плати надається центром надання адміністративних послуг, який надає адміністративну послугу
12. Строк надання адміністративної послуги Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви про надання послуги у Державному земельному кадастрі
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості

2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа (на отримання витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (та за їх межами в межах державного кордону) мають право органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом)

3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі)

14. Результат надання адміністративної послуги Витяг з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру
15. Способи отримання відповіді (результату) Видається заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві.
16. Примітка * Форма заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру наведено у додатку до Інформаційної картки адміністративної послуги

Додаток
до Інформаційної картки адміністративної
послуги з надання відомостей з Державного
земельного кадастру у формі витягу з
Державного земельного кадастру про землі в
межах території адміністративно-
територіальних одиниць

___________________________________
(особа, уповноважена надавати відомості ___________________________________
з Державного земельного кадастру)
___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /
___________________________________
найменування юридичної особи)
___________________________________
(податковий номер/серія та номер паспорта
___________________________________
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання
___________________________________
відмовилася від прийняття номера)
___________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
___________________________________
яка звернулася із заявою
___________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ___________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти ___________________________________
від імені особи)
___________________________________
(місце проживання фізичної особи /
__________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________
(контактний телефон)

 

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу надати:

þ  витяг з Державного земельного кадастру
про: межі державного кордону України

землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці

 обмеження у використанні земель

 земельну ділянку

 видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки

 довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

 викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);

       копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру;

 витяг з документа Державного земельного кадастру;

 довідку про наявність земельних ділянок;

 довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);

 довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);

       довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі.

Відомості про: власника / користувача земельної ділянки або уповноважену ним особу;

 спадкоємця/ правонаступника (для юридичних осіб);

 особу, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважену нею особу

 орган державної влади / орган місцевого самоврядування;

 розробника документації із землеустрою/суб’єкта оціночної діяльності відповідно до статті 6 Закону України “Про оцінку земель”;

 нотаріуса

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи / найменування юридичної особи
Податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера
Місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи
Реквізити документа, що посвідчує особу заявника (назва, номер та серія документа, дата його видачі), та документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи (для уповноваженої особи)
Підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості:

Дані про земельну ділянку
Місце розташування земельної ділянки
Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)
Дані про інший об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості
До заяви/запиту додаються:
 копія документа, що посвідчує особу;

 документ про оплату послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру;

 документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою заявника);

 доручення власника (користувача) або набувача права на земельну ділянку на отримання відомостей з Державного земельного кадастру.

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії прошу надати:

 у паперовій формі

 в електронній формі на адресу: ________________________

 в іншій формі ________________________________________

Службова інформація
Реєстраційний номер заяви
Дата реєстрації заяви
Підпис заявника
Прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої надавати відомості з Державного земельного кадастру
МП (за наявності) Підпис особи, уповноваженої надавати відомості з Державного земельного кадастру
Дата подання заяви

МП

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ
(назва адміністративної послуги)

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
 (найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг
Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення  
1. Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг Адреса центру надання адміністративних послуг
2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг Відповідно до графіка роботи центру надання адміністративних послуг
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративних послуг Телефони та електронні адреси центру надання адміністративних послуг
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр”
5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167, 168, 170, 171, 174 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня              2014 р. № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”

6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1. Заява про надання витягу з Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (форма заяви додається)*

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

 

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру у паперовій формі з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Послуга платна (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – безоплатна)
У разі платності:
11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
11.2. Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу Розмір плати за надання послуги – 0,055 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом           на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати Розрахунковий рахунок для внесення плати надається центром надання адміністративних послуг
12. Строк надання адміністративної послуги Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви в Державному земельному кадастрі
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості

2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа (право на отримання витягу про обмеження у використанні земель надано органам державної влади, органам місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом; власникам, користувачам земельних ділянок або уповноваженим ними особам, земельні ділянки яких розташовані в межах або перетинаються межами обмежень у використанні земель та/або межами їх режимоутворюючих об’єктів (за наявності таких об’єктів); особам, в інтересах яких встановлено обмеження, або уповноваженим ними особам)

3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг з надання витягу) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі)

14. Результат надання адміністративної послуги Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру
15. Способи отримання відповіді (результату) Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру видається заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві
16. Примітка * Форма заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру наведено у додатку до Інформаційної картки адміністративної послуги

Додаток
до Інформаційної картки
адміністративної послуги надання
відомостей з Державного земельного
кадастру у формі витягу з Державного
земельного кадастру про обмеження у
використанні земель

___________________________________
(особа, уповноважена надавати відомості ___________________________________
з Державного земельного кадастру)
___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /
___________________________________
найменування юридичної особи)
___________________________________
(податковий номер/серія та номер паспорта
___________________________________
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання
___________________________________
відмовилася від прийняття номера)
___________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
___________________________________
яка звернулася із заявою
___________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ___________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти ___________________________________
від імені особи)
___________________________________
(місце проживання фізичної особи /
__________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу надати:

þ  витяг з Державного земельного кадастру
про: межі державного кордону України

 землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці

þ  обмеження у використанні земель

 земельну ділянку

 видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки

 довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

 викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);

копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру;

витяг з документа Державного земельного кадастру;

 довідку про наявність земельних ділянок;

 довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);

 довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);

 довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі.

 Відомості про: власника / користувача земельної ділянки або уповноважену ним особу;

 спадкоємця/ правонаступника (для юридичних осіб);

 особу, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважену нею особу

 орган державної влади / орган місцевого самоврядування;

 розробника документації із землеустрою/суб’єкта оціночної діяльності відповідно до статті 6 Закону України “Про оцінку земель”;

 нотаріуса

 Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи
 Податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера
 Підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості:

Дані про земельну ділянку
Місце розташування земельної ділянки
Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)
Дані про інший об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості
 

До заяви/запиту додаються:

 копія документа, що посвідчує особу;

 документ про оплату послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру;

 документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою заявника);

 доручення власника (користувача) або набувача права на земельну ділянку на отримання відомостей з Державного земельного кадастру.

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії прошу надати:

 у паперовій формі

 в електронній формі на адресу: ________________________

 в іншій формі ________________________________________

Службова інформація
Реєстраційний номер заяви
Дата реєстрації заяви
Підпис заявника
Прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої надавати відомості з Державного земельного кадастру
МП (за наявності) Підпис особи, уповноваженої надавати відомості з Державного земельного кадастру
Дата подання заяви

МП

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ДОВІДКИ, ЩО МІСТИТЬ УЗАГАЛЬНЕНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗЕМЛІ (ТЕРИТОРІЇ)
(назва адміністративної послуги)

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг
Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення  
1. Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг Адреса центру надання адміністративних послуг
2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг Відповідно до графіка роботи центру надання адміністративних послуг
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративних послуг Телефони та електронні адреси центру надання адміністративних послуг
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр”
5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167, 168, 179, 180  Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р.  № 1051

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня              2014 р. № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”

6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява про надання відомостей з  Державного земельного кадастру у формі довідки з Державного земельного кадастру, що містять узагальнену інформацію про землі (території)
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1. Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051  (форма заяви додається)*.

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки з Державного земельного кадастру, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру у паперовій формі з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Послуга платна  (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – безоплатна)
У разі платності:
11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
11.2. Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу Розмір плати за надання послуги – 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом           на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати Розрахунковий рахунок для внесення плати надається центром надання адміністративних послуг
12. Строк надання адміністративної послуги Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви в Державному земельному кадастрі
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості

2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру  звернулася неналежна особа (довідка, що містить узагальнену інформацію про землі (території), надається органам державної влади, органам місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом, особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів та Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок)

3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг з надання довідки та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі)

14. Результат надання адміністративної послуги Довідка, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або повідомлення про відмову у її наданні
15. Способи отримання відповіді (результату) Видається заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві
16. Примітка * Форма заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру наведено у додатку до Інформаційної картки адміністративної послуги

Додаток
до Інформаційної картки
адміністративної послуги надання
відомостей з Державного земельного
кадастру у формі довідки, що містить
узагальнену інформацію про землі
(території)

___________________________________
(особа, уповноважена надавати відомості ___________________________________
з Державного земельного кадастру)
___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /
___________________________________
найменування юридичної особи)
___________________________________
(податковий номер/серія та номер паспорта
___________________________________
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання
___________________________________
відмовилася від прийняття номера)
___________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
___________________________________
яка звернулася із заявою
___________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ___________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти ___________________________________
від імені особи)
___________________________________
(місце проживання фізичної особи /
__________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру
Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу надати:

       витяг з Державного земельного кадастру
про: межі державного кордону України

землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці

обмеження у використанні земель

 земельну ділянку

видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки

довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);

копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру;

витяг з документа Державного земельного кадастру;

 довідку про наявність земельних ділянок;

 довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);

 довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);

 довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі.

 Відомості про: власника / користувача земельної ділянки або уповноважену ним особу;

 спадкоємця/ правонаступника (для юридичних осіб);

 особу, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважену нею особу

 орган державної влади / орган місцевого самоврядування;

 розробника документації із землеустрою/суб’єкта оціночної діяльності відповідно до статті 6 Закону України “Про оцінку земель”;

 нотаріуса

 Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи
 Податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера
 Місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи
 Реквізити документа, що посвідчує особу заявника (назва, номер та серія документа, дата його видачі), та документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи (для уповноваженої особи)
 Підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості:

 Дані про земельну ділянку
 Місце розташування земельної ділянки
 Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)
 Дані про інший об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості
 

До заяви/запиту додаються:

 копія документа, що посвідчує особу;

 документ про оплату послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру;

 документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою заявника);

 доручення власника (користувача) або набувача права на земельну ділянку на отримання відомостей з Державного земельного кадастру.

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії прошу надати:

 у паперовій формі

 в електронній формі на адресу: ________________________

 в іншій формі ________________________________________

 

Службова інформація
Реєстраційний номер заяви
Дата реєстрації заяви
Підпис заявника
Прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої надавати відомості з Державного земельного кадастру
МП (за наявності) Підпис особи, уповноваженої надавати відомості з Державного земельного кадастру
Дата подання заяви

МП

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИКОПІЮВАННЯ З КАРТОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, КАДАСТРОВОЇ КАРТИ (ПЛАНУ)
(назва адміністративної послуги)

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг
Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення  
1. Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг Адреса центру надання адміністративних послуг
2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг Відповідно до графіка роботи центру надання адміністративних послуг
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративних послуг Телефони та електронні адреси центру надання адміністративних послуг
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр”
5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167, 168, 172, 181, 182, 183 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р.  № 1051

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня              2014 р. № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”

6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1. Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051  (форма заяви додається)*.

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру у паперовій формі з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Послуга платна  (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – безоплатна)
У разі платності:
11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
11.2. Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу Розмір плати за надання послуги – 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом           на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати Розрахунковий рахунок для внесення плати надається центром надання адміністративних послуг
12. Строк надання адміністративної послуги Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви в Державному земельному кадастрі
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості

2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру  звернулася неналежна особа (право на отримання відомостей з Державного земельного кадастру  у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)мають замовники витягів з Державного земельного кадастру про об’єкт Державного земельного кадастру в разі необхідності отримання ними додаткової графічної інформації про такий об’єкт; органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом; власники, користувачі земельних ділянок або уповноважені ними особи; особи, в інтересах яких встановлено обмеження у використанні земель, або уповноважені ними особи; оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників; особи, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, Державного реєстру інженерів-геодезистів, Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, для виконання зазначених робіт)

3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг з надання викопіювання), та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі)

14. Результат надання адміністративної послуги Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру
15. Способи отримання відповіді (результату) Видається заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві
16. Примітка * Форма заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру наведено у додатку до Інформаційної картки адміністративної послуги

Додаток
до Інформаційної картки адміністративної
послуги надання відомостей з Державного
земельного кадастру у формі викопіювання з
картографічної основи Державного
земельного кадастру, кадастрової карти
(плану)

___________________________________
(особа, уповноважена надавати відомості ___________________________________
з Державного земельного кадастру)
___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /
___________________________________
найменування юридичної особи)
___________________________________
(податковий номер/серія та номер паспорта
___________________________________
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання
___________________________________
відмовилася від прийняття номера)
___________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
___________________________________
яка звернулася із заявою
___________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ___________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти ___________________________________
від імені особи)
___________________________________
(місце проживання фізичної особи /
__________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу надати:

       витяг з Державного земельного кадастру
про: межі державного кордону України

 землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці

       обмеження у використанні земель

 земельну ділянку

 видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки

 довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);

копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру;

витяг з документа Державного земельного кадастру;

 довідку про наявність земельних ділянок;

 довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);

 довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);

 довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі.

 Відомості про: власника / користувача земельної ділянки або уповноважену ним особу;

 спадкоємця/ правонаступника (для юридичних осіб);

 особу, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважену нею особу

 орган державної влади / орган місцевого самоврядування;

 розробника документації із землеустрою/суб’єкта оціночної діяльності відповідно до статті 6 Закону України “Про оцінку земель”;

 нотаріуса

 Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи
 Податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера
 Місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи
 Реквізити документа, що посвідчує особу заявника (назва, номер та серія документа, дата його видачі), та документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи (для уповноваженої особи)
 Підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості:

 Дані про земельну ділянку
 Місце розташування земельної ділянки
 Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)
 Дані про інший об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості
 

До заяви/запиту додаються:

 копія документа, що посвідчує особу;

 документ про оплату послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру;

 документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою заявника);

 доручення власника (користувача) або набувача права на земельну ділянку на отримання відомостей з Державного земельного кадастру.

Інформацію про стан формування витягу/довідки/викопіювання/ засвідченої копії прошу надати:

 у паперовій формі

 в електронній формі на адресу: ________________________

 в іншій формі ________________________________________

Службова інформація
Реєстраційний номер заяви
Дата реєстрації заяви
Підпис заявника
Прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої надавати відомості з Державного земельного кадастру
МП (за наявності) Підпис особи, уповноваженої надавати відомості з Державного земельного кадастру
Дата подання заяви

МП

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ, ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНАМИ ТА ПРИЙНЯТИМИ ВІДПОВІДНО ДО НИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ
(назва адміністративної послуги)

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг
Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення  
1. Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг Адреса центру надання адміністративних послуг
2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг Відповідно до графіка роботи центру надання адміністративних послуг
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративних послуг Телефони та електронні адреси центру надання адміністративних послуг
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Стаття 32 Закону України “Про Державний земельний кадастр”
5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 104, 105 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня                 2014 р. № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”

6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1. Заява про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (форма заяви додається)*.

2. Документація із землеустрою у паперовій та електронній формі відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій”, інші документи, які згідно з пунктом 102 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель, а саме: схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць; проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань; проекти землеустрою щодо забезпечення еколого-економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок; технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); інша документація із землеустрою відповідно до статті 25 Закону України “Про землеустрій”; договір; рішення суду.

3. Електронний документ відповідно до вимог Закону України “Про Державний земельний кадастр”.

4. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами у паперовій формі разом з доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно

 

12. Строк надання адміністративної послуги 14 робочих днів з дня реєстрації заяви про надання послуги у Державному земельному кадастрі
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника, відповідних заяви, за встановленою формою, документації із землеустрою у паперовій та електронній формі, електронного документа) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі, із заявою про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами звернулася неналежна особа, об’єкт Державного земельного кадастру розташовано на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора, електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру)
14. Результат надання адміністративної послуги Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель, який надається на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

Повідомлення про відмову в прийнятті заяви про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

Рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

15. Способи отримання відповіді (результату) Видається заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві
16. Примітка * Форма заяви про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами наведено у додатку до Інформаційної картки адміністративної послуги

Додаток
до Інформаційної картки адміністративної
послуги внесення до Державного
земельного кадастру відомостей про
обмеження у використанні земель,
встановлені законами та прийнятими
відповідно до них нормативно-правовими
актами з видачею витягу
Державному кадастровому реєстратору

________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
________________________________________
територіального органу)
________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
________________________________________
яка через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
________________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” прошу внести до Державного земельного кадастру відомості про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, щодо:

 • земель в межах державного кордону України;
 • земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці.

Відомості про об’єкт Державного земельного кадастру

Місце розташування
Інші відомості

До заяви додаються:

 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;
 • копія документа про присвоєння податкового номера;
 • документація із землеустрою;
 • електронний документ;
 • рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;
 • інші документи в кількості   шт.

Інформацію про результати розгляду заяви надати:

 • у паперовій формі
 • в електронній формі на адресу: ___________________________________
Службова інформація
Реєстраційний номер заяви
Дата реєстрації заяви
Підпис заявника
Прізвище, ім’я та по батькові Державного кадастрового реєстратора
М.П. (за наявності) Підпис Державного кадастрового реєстратора
Дата подання заяви

М.П.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО НИХ) ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ, З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ
(назва адміністративної послуги)

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг
Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення
1. Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг Адреса центру надання адміністративних послуг
2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг Відповідно до графіка роботи центру надання адміністративних послуг
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративних послуг Телефони та електронні адреси центру надання адміністративних послуг
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Стаття 32 Закону України “Про Державний земельний кадастр”
5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 6975, 7779, 9698  Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р.  № 1051

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня              2014 р. № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”

6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява про внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1. Заява про внесення відомостей до Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 (форма заяви додається)*

2. Документація із землеустрою та оцінки земель, інші документи, які є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

3. Документація із землеустрою та оцінки земель, інші документи, які є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, в електронній формі відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій”

4. Електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, відповідно до вимог Закону України “Про Державний земельний кадастр”

5. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць у паперовій формі з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12. Строк надання адміністративної послуги Протягом 14 робочих днів з дня реєстрації заяви в Державному земельному кадастрі
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1. Із заявою про внесення відомостей (змін до них) звернулася неналежна особа (подання заяв можуть здійснювати органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень)

2. Подання заявником не повного пакета документів (відсутність електронної форми документа документації із землеустрою)

3. Розташування об’єкта Державного земельного кадастру на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора

4. Електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру

14. Результат надання адміністративної послуги Витяг з Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць для підтвердження внесення відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць або

рішення про відмову у внесені до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

15. Способи отримання відповіді (результату) Видається заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві
16. Примітка * Форма заяви про внесення відомостей до Державного земельного кадастру наведено у додатку до Інформаційної картки адміністративної послуги

Додаток
до Інформаційної картки адміністративної
послуги внесення до Державного земельного
кадастру відомостей (змін до них) про землі
в межах територій адміністративно-
територіальних одиниць, з видачею витягу

Державному кадастровому реєстратору
________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
________________________________________
територіального органу)
________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
________________________________________
яка через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
________________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” прошу внести відомості (зміни до них) до Державного земельного кадастру про:

об’єкт Державного земельного кадастру, щодо якого вносяться відомості:  землі в межах державного кордону України;
 землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці;
обмеження у використанні земель;
земельну ділянку
Місце розташування земельної ділянки:
Інші відомості:
Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності):
Дані про інший об’єкт Державного земельного кадастру, щодо якого вносяться відомості:

До заяви додаються:

 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;
 • копія документа про присвоєння податкового номера;
 • документація із землеустрою;
 • документація із оцінки земель;
 • електронний документ;
 • рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;
 • договір;
 • рішення суду;
 • документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право;

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:

 • у паперовій формі
 • в електронній формі на адресу:_________________________________
Службова інформація
Реєстраційний номер заяви
Дата реєстрації заяви
Підпис заявника
Прізвище, ім’я та по батькові Державного кадастрового реєстратора
М.П. (за наявності) Підпис Державного кадастрового реєстратора
Дата подання заяви

М.П.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ
(назва адміністративної послуги)

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг
Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення  
1. Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг Адрес центру надання адміністративних послуг
2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг Відповідно до графіка роботи центру надання адміністративних послуг
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративних послуг Телефони та електронні адреси центру надання адміністративних послуг
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Стаття 28 Закону України “Про Державний земельний кадастр”
5. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 69–75, 77–79, 101–103  Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р.  № 1051

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня              2014 р. № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”

6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява про державну реєстрацію обмеження у використанні земель
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1. Заява про державну реєстрацію обмеження у використанні земель за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (форма заяви додається)*

2. Документація із землеустрою, інші документи, які є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель

3. Документація із землеустрою та оцінки земель, інші документи, які є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель, в електронній формі відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій”

4. Електронний документ відповідно до вимог Закону України “Про Державний земельний кадастр”

5. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про державну реєстрацію обмеження у використанні земель у паперовій формі з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12. Строк надання адміністративної послуги Протягом 14 робочих днів з дня реєстрації заяви в Державному земельному кадастрі
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1. Обмеження згідно із законом не підлягає державній реєстрації

2. Обмеження встановлюється на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора

3. Із заявою про державну реєстрацію обмеження у використанні земель звернулася неналежна особа (право на реєстрацію обмеження у використанні земель мають органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом; власники, користувачі земельних ділянок або уповноважені ними особи, земельні ділянки яких розташовані в межах або перетинаються межами обмежень у використанні земель та/або межами їх режимоутворюючих об’єктів (за наявності таких об’єктів); особи, в інтересах яких встановлюются обмеження, або уповноважені ними особи).

4. Документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі, відсутні електронні копії документів)

5. Заявлене обмеження вже зареєстроване

6. Електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру

14. Результат надання адміністративної послуги Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або рішення про відмову у державній реєстрації обмеження у використанні земель
15. Способи отримання відповіді (результату) Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або рішення про відмову у державній реєстрації обмеження у використанні земель видається заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві
16. Примітка * Форма заяви про внесення відомостей до Державного земельного кадастру наведено у додатку до Інформаційної картки адміністративної послуги

 

Додаток
до Інформаційної картки адміністративної
послуги державна реєстрація обмежень у
використанні земель з видачею витягу 

Державному кадастровому реєстратору
________________________________________
(Держгеокадастр або найменування його
________________________________________
територіального органу)
________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
________________________________________
яка через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
________________________________________
яка звернулася із заявою
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
про державну реєстрацію обмеження у використанні земель

Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” та Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу зареєструвати в Державному земельному кадастрі обмеження у використанні земель, що стосується використання:

 • земель в межах державного кордону України;
 • земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці;
 • земельної ділянки.

Дані про об’єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого встановлюється обмеження, що підлягає державній реєстрації

Дані про земельну ділянку
Місце розташування земельної ділянки
Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)
Дані про інший об’єкт Державного земельного кадастру, щодо якого встановлюється обмеження

До заяви додаються:

 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;
 • копія документа про присвоєння податкового номера;
 • документація із землеустрою;
 • договір;
 • рішення суду;
 • електронний документ;
 • рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;

Інформацію про результати розгляду заяви надати:

 • у паперовій формі
 • в електронній формі на адресу: ___________________
Службова інформація
Реєстраційний номер заяви
Дата реєстрації заяви
Підпис заявника
Прізвище, ім’я та по батькові Державного кадастрового реєстратора
М.П. (за наявності) Підпис Державного кадастрового реєстратора
Дата подання заяви

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
Україниз питань геодезії,
картографії та кадастру
11.08.2017 № 176

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація повідомлення про виявлення технічної помилки суб’єкта звернення в центрі надання адміністративних послуг.

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг В Протягом одного робочого дня (повідомлення реєструються в день їх надходження в порядку черговості)
2. Перевіряє:

– форму та зміст повідомлення про виявлення технічної помилки;

–  наявність документів, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документів, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей

Адміністратор центру надання адміністративних послуг В При реєстрації повідомлення
3. Відмова у прийнятті документів з обґрунтуванням підстав відмови Адміністратор центру надання адміністративних послуг В При реєстрації повідомлення
4. Передача повідомлення Державному кадастровому реєстратору Держгеокадастру Адміністратор центру надання адміністративних послуг В В день реєстрації повідомлення
5. Перевіряє:

– форму та зміст повідомлення про виявлення технічної помилки;

–  наявність документів, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документів, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей.

Створює електронні копії повідомлень за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

реєстраційний номер повідомлення;

дата реєстрації повідомлення;

відомості про особу, яка звернулася з повідомленням, зазначені у підпункті 3 пункту 72 цього Порядку;

відомості про документ, в якому виявлено технічну помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру), а саме: назва, реєстраційний номер та дата видачі;

суть виявлених помилок;

відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв повідомлення

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного робочого дня в день надходження повідомлення до Державного кадастрового реєстратора Держгеокадастру

 

6. Виправлення відомостей у Державному земельному кадастрі.

Виконує:

перевірку відомостей Державного земельного кадастру на відповідність інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, щодо визначення помилок;

виправлення помилки;

формування за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру протоколу виправлення помилки за визначеною формою;

на аркуші документа у паперовій формі, в якому виявлено технічну помилку, робить позначку про наявність та виправлення помилки за визначеною формою, а на аркуші документа в електронній формі – робить  відповідну електронну позначку за власним електронним цифровим підписом. Документ у паперовій формі, що містить виправлені відомості, разом з протоколом виправлення помилки та повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності) долучає до документа, в якому виявлено технічну помилку, і зберігається разом з ним;

готує заміну документа, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за його бажанням;

готує письмове повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам;

приймає рішення про відмову у виправлені помилки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом одного робочого дня в день надходження повідомлення до Державного кадастрового реєстратора Держгеокадастру або не пізніше наступного дня у разі формування письмового повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам за визначеною формою (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Формує для видачі заявнику пакет документів за результатами розгляду повідомлення:

протокол виправлення помилки;

письмове повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам;

документ на заміну документа, в якому виявлено помилку (за бажанням заявника);

відмова у виправленні помилки.

Підписує протокол виправлення помилки та засвідчує свій підпис власною печаткою.

У разі, коли протокол надається в електронній формі, посвідчує його власним цифровим підписом.

 

Державний кадастровий реєстратор В

 

З

Протягом одного робочого дня в день надходження повідомлення до Державного кадастрового реєстратора Держгеокадастру або не пізніше наступного дня у разі формування письмового повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам за визначеною формою (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок)
8. Передає сформований для видачі заявнику пакет документів до центру надання адміністративних послуг Державний кадастровий реєстратор В

 

 

Протягом одного робочого дня в день надходження повідомлення до Державного кадастрового реєстратора Держгеокадастру або не пізніше наступного дня у разі формування письмового повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам за визначеною формою (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок)
9. Видає заявнику пакет документів сформований за результатами розгляду повідомлення:

протокол виправлення помилки;

письмове повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам;

документ на заміну документа, в якому виявлено помилку (за бажанням заявника);

відмова у виправленні помилки

Адміністратор центру надання адміністративних послуг В

 

 

В день звернення заявника після отримання документів за результатами розгляду повідомлення  про виявлення помилки від Державного кадастрового реєстратора Держгеокадастру
Загальна кількість днів надання послуги – 2 робочих дні
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 2 робочих дні

 Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує. 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру суб’єкта звернення в центрі надання адміністративних послуг.

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг В Протягом одного робочого дня (заява реєструється в день її надходження в порядку черговості)
2. Перевірка:

форми та змісту заяви;

повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою;

наявності документу, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

Адміністратор центру надання адміністративних послуг В При реєстрації заяви
3. Відмова у прийнятті документів з обґрунтуванням підстав відмови Адміністратор центру надання адміністративних послуг В При реєстрації заяви
4. Передача заяви Державному кадастровому реєстратору Держгеокадастру Адміністратор центру надання адміністративних послуг В В день реєстрації заяви
5. Внесеня до Державного земельного кадастру даних:

реєстраційний номер заяви;

дата реєстрації заяви;

відомості про особу, яка звернулася із заявою;

підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації (якщо запит здійснено органом державної влади, органом місцевого самоврядування);

відомості про оплату послуг з надання відомостей з Державного земельного кадастру або про їх безоплатне  надання з посиланням на відповідну норму закону;

відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв заяву.

Створення електронної копії заяви у Державному земельному кадастрі.

Державний кадастровий реєстратор В Протягом першого робочого дня в день надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора Держгеокадастру
6. Формує витяг з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць за визначеною формою за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру

або

формує повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру за визначеною формою за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор В Протягом першого – дев’ятого робочих днів з дня надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора Держгеокадастру
7. Підписання витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць у паперовому вигляді або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру у паперовому вигляді та засвідчення підпису власною печаткою. Державний кадастровий реєстратор В

 

З

Не пізніше десятого робочого дня з дня надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора Держгеокадастру
8. Передача витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць у паперовому вигляді або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру у паперовому вигляді до центру надання адміністративних послуг Державний кадастровий реєстратор В

 

 

Не пізніше десятого робочого дня з дня надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора Держгеокадастру

 

 

9. Видача замовнику витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць у паперовому вигляді або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру у паперовому вигляді Адміністратор центру надання адміністративних послуг В

 

 

В день звернення заявника після отримання витягу або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру від Державного кадастрового реєстратора Держгеокадастру
Загальна кількість днів надання послуги – 10 робочих днів
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 10 робочих днів

 Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує. 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація   заяви суб’єкта звернення в центрі надання адміністративних послуг. Адміністратор центру надання адміністративних послуг В Протягом одного робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2 Перевіряє:

– форму та зміст заяви;

– повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою;

– документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру

Адміністратор центру надання адміністративних послуг В При реєстрації заяви
3 Відмова у прийнятті документів з обґрунтуванням підстав відмови Адміністратор центру надання адміністративних послуг В При реєстрації заяви
4 У разі прийняття заяви вона передається Державному кадастровому реєстратору Держгеокадастру Адміністратор центру надання адміністративних послуг В В день реєстрації заяви
5 Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою;

4) дані про місцезнаходження об’єкта Державного земельного кадастру, щодо якого здійснено запит;

5) підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації (якщо запит здійснено органом державної влади, органом місцевого самоврядування);

6) відомості про оплату послуг з надання відомостей з Державного земельного кадастру або про їх безоплатне надання з посиланням на відповідну норму закону;

7) відомості про Державного кадастрового реєстратора

Державний кадастровий реєстратор В Протягом першого робочого дня в день надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора
6

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель.

Виконує:

– у разі прийняття рішення про надання відомостей з Державного земельного кадастру формує витяг про обмеження у використанні земель за визначеною формою за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

– у разі прийняття рішення про відмову у  наданні відомостей з Державного земельного кадастру формує повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор В Протягом першого – дев’ятого робочих днів з дня надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора
7 Підписує витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру та засвідчує свій підпис власною печаткою Державний кадастровий реєстратор З

 

Не пізніше десятого робочого дня з дня надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора
8 Передача витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру до центру надання адміністративних послуг Державний кадастровий реєстратор В

 

Не пізніше десятого робочого дня з дня надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора
9 Видача замовнику витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру Адміністратор центру надання адміністративних послуг В В день звернення заявника за результатами надання адміністративної послуги
Загальна кількість днів надання послуги – 10 робочих днів
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 10 робочих днів

 Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує. 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація   заяви суб’єкта звернення в центрі надання адміністративних послуг. Адміністратор центру надання адміністративних послуг В Протягом одного робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)
2 Перевіряє:

– форму та зміст заяви;

– повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою;

– документ, що підтверджує оплату послуг з надання відомостей з Державного земельного кадастру

Адміністратор центру надання адміністративних послуг В При реєстрації заяви
3 Відмова у прийнятті документів з обґрунтуванням підстав відмови Адміністратор центру надання адміністративних послуг В При реєстрації заяви
4 У разі прийняття заяви вона передається Державному кадастровому реєстратору Держгеокадастру Адміністратор центру надання адміністративних послуг В В день реєстрації заяви
5 Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою;

4) дані про місцезнаходження об’єкта Державного земельного кадастру, щодо якого здійснено запит;

5) підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації (якщо запит здійснено органом державної влади, органом місцевого самоврядування);

6) відомості про оплату послуг з надання відомостей з Державного земельного кадастру або про їх безоплатне надання з посиланням на відповідну норму закону;

7) відомості про Державного кадастрового реєстратора (адміністратора центру надання адміністративних послуг, уповноважену посадову особу виконавчого органу органу місцевого самоврядування, нотаріуса), який прийняв заяву

Державний кадастровий реєстратор В Протягом першого робочого дня в день надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора
6

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

Виконує:

– у разі прийняття рішення про надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), формує довідку за визначеною формою за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

– у разі прийняття рішення про відмову у  наданні відомостей з Державного земельного кадастру формує  повідомлення про відмову у наданні відомостей  з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру

Державний кадастровий реєстратор В Протягом першого – дев’ятого робочих днів з дня надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора
7 Підписує довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або повідомлення про відмову у наданні відомостей  з Державного земельного кадастру та засвідчує свій підпис власною печаткою. Державний кадастровий реєстратор В

 

З

 

Не пізніше десятого робочого дня з дня надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора Держгеокадастру
8 Передача довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території),  або повідомлення про відмову у наданні відомостей  з Державного земельного кадастру до центру надання адміністративних послуг Державний кадастровий реєстратор В

 

Не пізніше десятого робочого дня з дня надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора
9 Видача замовнику довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території),  або повідомлення про відмову у наданні відомостей  з Державного земельного кадастру Адміністратор центру надання адміністративних послуг В В день звернення заявника за результатами надання адміністративної послуги
Загальна кількість днів надання послуги – 10 робочих днів
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 10 робочих днів

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує. 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація заяви суб’єкта звернення в центрі надання адміністративних послуг. Адміністратор центру надання адміністративних послуг В Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)
2 Перевіряє:

– форму та зміст заяви;

– повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою;

– документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг В При реєстрації заяви
3 Відмова у прийнятті документів з обґрунтуванням підстав відмови Адміністратор центру надання адміністративних послуг В При реєстрації заяви
4 У разі прийняття заяви вона передається Державному кадастровому реєстратору Держгеокадастру Адміністратор центру надання адміністративних послуг В В день реєстрації заяви
5 Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою;

4) дані про місцезнаходження об’єкта Державного земельного кадастру, щодо якого здійснено запит;

5) підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації (якщо запит здійснено органом державної влади, органом місцевого самоврядування);

6) відомості про оплату послуг з надання відомостей з Державного земельного кадастру або про їх безоплатне надання з посиланням на відповідну норму закону;

7) відомості про Державного кадастрового реєстратора

Державний кадастровий реєстратор В Протягом першого робочого дня в день надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

Виконує:

– у разі прийняття рішення про надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) формує відомості з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);

– у разі прийняття рішення про відмову у  наданні відомостей з Державного земельного кадастру формує  повідомлення про відмову у наданні відомостей  з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру

Державний кадастровий реєстратор В Протягом першого – дев’ятого робочих днів з дня надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора
7 Підписує викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) або повідомлення про відмову у наданні відомостей та засвідчує свій підпис власною печаткою Державний кадастровий реєстратор З

 

Не пізніше десятого робочого дня з дня надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора
8 Передача викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру до центру надання адміністративних послуг Державний кадастровий реєстратор В

 

Не пізніше десятого робочого дня з дня надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора
9 Видача замовнику відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)  або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру Адміністратор центру надання адміністративних послуг В

 

 

В день звернення заявника за результатами надання адміністративної послуги
Загальна кількість днів надання послуги – 10 робочих днів
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 10 робочих днів

Примітка: : дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує. 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація заяви про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами суб’єкта звернення в центрі надання адміністративних послуг.

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг В Протягом одного робочого дня (заява реєструється в день її надходження в порядку черговості)
2. Перевіряє:

форму та зміст заяви;

повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

наявність повного пакета документів, необхідних для внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

Адміністратор центру надання адміністративних послуг В При реєстрації заяви
3. Відмова у прийнятті документів з обґрунтуванням підстав відмови Адміністратор центру надання адміністративних послуг В При реєстрації заяви
4. Передача заяви Державному кадастровому реєстратору Держгеокадастру Адміністратор центру надання адміністративних послуг В В день реєстрації заяви
5. Реєстрація заяви у Державному земельному кадастрі.

Перевіряє:

повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою;

наявність повного пакета документів, необхідних для державної реєстрації об’єкта Державного земельного кадастру;

розташування об’єкта Державного земельного кадастру на території дії його повноважень;

придатність електронного документа для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Формує у разі наявності відповідних підстав, повідомлення про відмову у прийнятті заяви про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами з відповідними документами з обґрунтуванням підстав відмови.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

реєстраційний номер заяви;

дата реєстрації заяви;

відомості про особу, яка звернулася із заявою.

Державний кадастровий реєстратор В Протягом першого робочого дня в день надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора Держгеокадастру
6. У разі прийняття рішення про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами виконує:

перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру;

внесення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами ;

складання за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру протоколу проведення перевірки електронного документа;

проставлення на титульному аркуші документації із землеустрою, матеріалах документації із землеустрою, що містять графічне зображення меж об’єкта Державного земельного кадастру, аркушах відомостей про координати поворотних точок їх меж, угідь у паперовій або електронній формі позначки про проведення перевірки електронного документа;

формування витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель;

повертає заявникові документацію із землеустрою з проставленою позначкою про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

У разі прийняття рішення про надання відмови у внесенні відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами до Державного земельного кадастру виконує:

формування рішення про відмову у внесенні відомостей відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру.

 

Державний кадастровий реєстратор В Протягом тринадцяти робочих днів (з дня реєстрації заяви у Державному земельному кадастрі)
7. Підписує витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та засвідчує свій підпис власною печаткою. Державний кадастровий реєстратор В

 

З

Не пізніше  чотирнадцятого робочого дня (з дня реєстрації заяви у Державному земельному кадастрі)

 

8. Передача витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру до центру надання адміністративних послуг Державний кадастровий реєстратор В

 

 

Не пізніше  чотирнадцятого робочого дня (з дня реєстрації заяви у Державному земельному кадастрі)

 

9. Видача замовнику витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру. Адміністратор центру надання адміністративних послуг В

 

 

В день звернення заявника після отримання витягу або рішення про відмову у внесенні відомостей від Державного кадастрового реєстратора Держгеокадастру
Загальна кількість днів надання послуги – 14 робочих днів
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 14 робочих днів

 Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру, адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує. 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація   заяви суб’єкта звернення в центрі надання адміністративних послуг.

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг В Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)
2 Перевіряє:

– форму та зміст заяви;

– повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою

– наявність повного пакета документів, необхідних для внесення відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг В При реєстрації заяви
3 Відмова у прийнятті документів з обґрунтуванням підстав відмови Адміністратор центру надання адміністративних послуг В При реєстрації заяви
4 У разі прийняття заяви вона передається Державному кадастровому реєстратору Держгеокадастру Адміністратор центру надання адміністративних послуг В В день реєстрації заяви
5 Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою

4) відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв заяву

Державний кадастровий реєстратор В Протягом першого робочого дня в день надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора Держгеокадастру
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про

землі в межах адміністративно-територіальних одиниць.

Виконує:

– перевірку електронного документа та у разі відповідності поданих документів Порядку ведення Державного земельного кадастру за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру;

– у разі внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру формує витяг для підтвердження внесення відомостей (змін до них) про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць за визначеною формою за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

– у разі невідповідності поданих документів Порядку ведення Державного земельного кадастру за результатами перевірки складає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру протокол проведення перевірки електронного документа за визначеною формою та приймає рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць за визначеною формою

Державний кадастровий реєстратор В Протягом першого – тринадцятого робочих днів з дня надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора

 

 

 

 

 

7 Підписує витяг з Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць або рішення про відмову у внесені до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць та засвідчує свій підпис власною печаткою. Державний кадастровий реєстратор В

 

З

 

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня з дня надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора

 

8 Передача витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць або рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць до центру надання адміністративних послуг Державний кадастровий реєстратор В

 

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня з дня надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора

 

9 Видача замовнику витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць або рішення про відмову у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць Адміністратор центру надання адміністративних послуг В В день звернення заявника за результатами надання адміністративної послуги
Загальна кількість днів надання послуги – 14 робочих днів

 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 14 робочих днів

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує. 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1. Реєстрація   заяви суб’єкта звернення в центрі надання адміністративних послуг.

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг В Протягом одного робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)
2 Перевіряє:

– форму та зміст заяви;

– повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою;

– наявність повного пакета документів, необхідних для державної реєстрації обмежень у використанні земель

Адміністратор центру надання адміністративних послуг В При реєстрації заяви
3 Відмова у прийнятті документів з обґрунтуванням підстав відмови Адміністратор центру надання адміністративних послуг В При реєстрації заяви
4 У разі прийняття заяви вона передається Державному кадастровому реєстратору Держгеокадастру Адміністратор центру надання адміністративних послуг В В день реєстрації заяви
5 Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою

4) відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв заяву

Державний кадастровий реєстратор В Протягом першого робочого дня в день надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора Держгеокадастру
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні землі.

Виконує:

– перевірку електронного документа та у разі відповідності поданих документів Порядку ведення Державного земельного кадастру за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру;

– у разі внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру формує за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру за визначеною формою витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель для підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

– у разі невідповідності поданих документів Порядку ведення Державного земельного кадастру за результатами перевірки складає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру протокол проведення перевірки електронного документа за визначеною формою та приймає рішення про відмову у внесенні відомостей про обмеження у використанні земель до Державного земельного кадастру

Державний кадастровий реєстратор В Протягом першого – тринадцятого робочих днів з дня надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора Держгеокадастру

 

 

 

 

 

7 Підписує витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або рішення про відмову у внесені до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель та засвідчує свій підпис власною печаткою.

 

Державний кадастровий реєстратор З

 

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня з дня надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора Держгеокадастру
8 Передача витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або рішення про відмову у внесенні відомостей про  обмеження у використанні земель до центру надання адміністративних послуг Державний кадастровий реєстратор В

 

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня з дня надходження заяви до Державного кадастрового реєстратора Держгеокадастру

 

9 Видача замовнику витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або рішення про відмову у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель. Адміністратор центру надання адміністративних послуг В

 

 

В день звернення заявника за результатами надання адміністративної послуги
Загальна кількість днів надання послуги – 14 робочих днів
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 14 робочих днів

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.