Герб України
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр
Н А К А З

12 вересня  2017 року Київ 184

Про забезпечення функціонування
Державного фонду документації із
землеустрою 

З метою забезпечення ефективного функціонування Державного фонду документації із землеустрою та керуючись статтями 32 та 33 Закону України «Про землеустрій», Положенням про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553, Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15,

НАКАЗУЮ:

  1. Начальникам головних управлінь Держгеокадастру в областях та місті Києві:

1) забезпечити присвоєння облікових номерів кожній документації із землеустрою, яка надходить до Державного фонду документації із землеустрою, згідно з додатком 1 та складання переліків документацій із землеустрою, що передані до Державного фонду документації із землеустрою (далі – Перелік документацій) згідно з додатком 2 в електронному вигляді;

2) провести інвентаризацію документацій із землеустрою, яка наявна в Державному фонді документації із землеустрою, та до 31 грудня 2017 року привести облікові номери зазначених документацій у відповідність до даного наказу.

  1. Подавати щороку до 30 січня звіт щодо кількості документацій із землеустрою згідно з додатком 3 та Перелік документацій до Департаменту землеустрою, використання та охорони земель.
  1. Департаменту землеустрою, використання та охорони земель забезпечити оприлюднення Переліку документацій на офіційному веб-сайті Держгеокадастру та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
  1. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 08.07.2005 р. № 200 “Про створення Державного фонду документації із землеустроюˮ, наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 26.02.2009 р. № 102 “Про внесення змін і доповнень до наказу Держкомзему України від 8 липня 2005 року № 200 “Про створення Державного фонду документації із землеустроюˮ, наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 03.03.2010 р. № 218 “Про забезпечення функціонування Державного фонду документації із землеустроюˮ.
  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови                                                                                               О. М. Цвях

Додаток 1
до наказу Держгеокадастру
12.09.2017 № 184

Обліковий номер документації із землеустрою складається:

  1. Чотири арабські цифри, які визначають рік затвердження документації із землеустрою:
  2. Дві українські літери, які визначають належність документації із землеустрою до відповідного фонду.

2.1 “ГФˮ – головний фонд,

2.2 “РФˮ – регіональний фонд,

2.3 “МФˮ – місцевий фонд.

  1. Дві арабські цифри, які визначають вид документації із землеустрою:

3.1. Документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону, в тому числі технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України – 01;

3.2. Державні цільові програми використання та охорони земель – 02;

3.3. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення загальнодержавного значення – 03;

3.4. Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж областей, районів та мм. Києва і Севастополя – 04;

3.5. Схеми землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель областей – 05;

3.6. Інші види документації із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні – 06;

3.7. Регіональні програми використання та охорони земель – 07;

3.8. Схеми землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель адміністративних районів та інших адміністративно-територіальних одиниць (крім областей) – 08;

3.9. Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж міст, селищ та сіл – 09;

3.10. Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення місцевого значення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів  – 10;

3.11. Інші види документації із землеустрою, проведеного на регіональному рівні – 11;

3.12. Проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів – 12;

3.13. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок – 13;

3.14. Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань – 14;

3.15. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь – 15;

3.16. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів – 16;

3.17. Робочі проекти землеустрою – 17;

3.18. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) – 18;

3.19. Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку – 19;

3.20. Спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання – 20;

3.21. Матеріали земельно-оціночних робіт – 21;

3.22. Матеріали інвентаризації земель, в тому числі технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель  – 22;

3.23. Інші види документації із землеустрою, проведеного на місцевому рівні – 23;

3.24. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій – 24;

3.25. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) – 25;

3.26. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб – 26;

3.27. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту – 27;

3.28. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок – 28.

  1. Чотири українські літери, з яких перші дві визначають приналежність документації із землеустрою до АР Крим, відповідної області або міста Києва чи Севастополя, другі дві – до відповідного району (міста) (для міст Києва і Севастополя присвоюються лише дві українські літери).

4.1. Автономна Республіка Крим – РК;

4.2. Вінницька область – ВН;

4.3. Волинська область – ВЛ;

4.4. Дніпропетровська – ДН;

4.5. Донецька область – ДЦ;

4.6. Житомирська область – ЖТ;

4.7. Закарпатська область – ЗК;

4.8. Запорізька область – ЗП;

4.9. Івано-Франківська область – ІФ;

4.10. Київська – КИ;

4.11. Кіровоградська область – КР;

4.12. Луганська область – ЛГ;

4.13. Львівська область – ЛВ;

4.14. Миколаївська область – МК;

4.15. Одеська область – ОД;

4.16. Полтавська область – ПЛ;

4.17. Рівненська область – РВ;

4.18. Сумська область – СМ;

4.19. Тернопільська область – ТН;

4.20. Харківська область – ХА;

4.21. Херсонська область – ХС;

4.22. Хмельницька область – ХМ;

4.23. Черкаська область – ЧК;

4.24. Чернівецька область – ЧВ;

4.25. Чернігівська область – ЧН;

4.26. м. Київ – КВ;

4.27. м. Севастополь – СВ;

  1. Шість арабських цифр, які визначають порядковий номер документації із землеустрою (порядковий номер для кожного року, кожного виду документації із землеустрою, кожної регіональної ознаки починається з 000001).

Додаток 2
до наказу Держгеокадастру
12.09.2017 № 184 

ПЕРЕЛІК
документацій із землеустрою головного/регіонального/місцевого фонду документації із землеустрою, у _________________ області, що передані до Державного фонду документації із землеустрою

№ з/п Обліковий номер документації із землеустрою Назва документації із землеустрою Наявність документу в електронному вигляді (так/ні)
1994 ГФ 02 ХМБГ 000001
Всього

 

Примітки:

Перелік для головного, регіональних та місцевих фондів робиться окремо в різних вкладках одного Exсel файлу на область

Додаток 3
до наказу Держгеокадастру
12.09.2017 № 184

ЗВІТ
щодо кількості документацій із землеустрою, що передані до Державного фонду документації із землеустрою

з/п

Загальна назва документації із землеустрою Вид документації із землеустрою Кількість
Головний фонд
Всього
Регіональний фонд
Всього
Місцевий фонд
Всього