ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр
Н А К А З

13 листопада 2019 року Київ 292

Про внесення зміни до наказу
Держгеокадастру від 23.01.2019
№ 11 “Про деякі питання
організації діловодства”

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, абзацу вісімнадцятого підпункту «а» пункту 1 частини першої Указу Президента України
від 8 листопада 2019 року № 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави», з метою встановлення в системі Держгеокадастру єдиного порядку документування управлінської інформації

НАКАЗУЮ:

Внести зміну до Переліку картотек системи «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3» та структурних підрозділів територіальних органів Держгеокадастру, відповідальних за реєстрацію електронних документів, що є додатком до наказу Держгеокадастру
від 23.01.2019 № 11 «Про деякі питання організації діловодства», доповнивши позицією 49 такого змісту:

« 49. Дозвіл на зняття ґрунту Реєстрація дозволів на зняття та перенесення  ґрунтового  покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок

 

Відповідальні особи Управління з контролю за використанням та охороною земель, на яких відповідно до наказу керівника територіального органу покладено повноваження щодо їх реєстрації  

 

 

 

 

 

 

».

 

Заступник Голови                                                    Олександр КРАСНОЛУЦЬКИЙ