ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

Держгеокадастр

Н А К А З

20  лютого  2018 року

Київ

33

Про затвердження Плану заходів
Держгеокадастру на І півріччя 2018 року
з питань державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності

Відповідно до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», протоколу наради під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі Кубіва С. І. щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 19.02.2018

 

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити План заходів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на І півріччя 2018 року у сфері державного контролю за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності, у сфері землеустрою та державного геодезичного нагляду, виконання яких є умовою для включення органу державного нагляду (контролю) до переліку органів, на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», що додається (далі – План).
  1. Департаменту контролю за використанням та охороною земель забезпечити подання Держгеокадастром звітів до Мінекономрозвитку про стан виконання заходів у строки виконання заходів, встановлені Планом.
  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови                                                                          О. К. Колотілін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
20.02.2018 р. № 33

План заходів
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на І півріччя 2018 року у сфері державного контролю за використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, у сфері землеустрою та державного геодезичного нагляду, виконання яких є умовою для включення органу державного нагляду (контролю) до переліку органів, на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Найменування заходу

Строк виконання

Примітка

1 Підключення апарату органу державного нагляду (контролю) до пілотного модуля планування заходів державного нагляду (контролю) та збору інформації для запуску Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (далі – Пілотний модуль ІАС) (забезпечення доступу до Пілотного модуля ІАС відповідальних працівників апарату)

До 01.03.2018

Виконано

2 Оприлюднення на офіційному веб-сайті органу державного нагляду (контролю) річного плану заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік

До 01.06.2018

3 Внесення до пілотного модуля ІАС річного плану заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік (у разі наявності)

До 10.06.2018

4 Оприлюднення на офіційному веб-сайті органу державного нагляду (контролю) та у пілотному модулі ІАС чинних критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у відповідній сфері

До 01.03.2018

Виконано частково

5 Підключення територіальних органів органу державного нагляду (контролю) до пілотного модуля ІАС (забезпечення доступу до пілотного модуля ІАС мінімум одного відповідального працівника кожного територіального органу ЦОВВ)

До 15.03.2018

6 Внесення до пілотного модуля ІАС звіту та аналітичної інформації про результати заходів державного нагляду (контролю) за 2017 рік у форматі (обсязі) визначеному ДРС

Розпочати до 15.03.2018 і забезпечувати виконання протягом року

7 Внесення до пілотного модуля ІАС інформації про планові заходи державного нагляду (контролю), що проводяться у 2018 році, у форматі (обсязі) визначеному ДРС

До 01.04.2018

8 Перегляд уніфікованих форм актів перевірки, розробка їх нової редакції (з урахуванням ризик-орієнтованого підходу) та оприлюднення відповідного проекту на офіційному веб-сайті органу державного нагляду (контролю)

До 01.04.2018

9 Перегляд критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у відповідній сфері, розробка їх нової редакції (з урахуванням ризик-орієнтованого підходу та оприлюднення відповідного проекту на офіційному веб-сайті органу державного нагляду (контролю)

До 01.06.2018