ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

Держгеокадастр

Н А К А З

21  жовтня  2016 року

Київ

№ 267

 

 

Про затвердження Положення про

застосування стимулюючих виплат

та матеріальних допомог працівникам

апарату Державної служби України з

питань геодезії, картографії та кадастру

 

Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 268 «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році», Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 289, Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2016 року № 500, наказу Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», та з метою посилення мотивації персоналу до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Затвердити Положення про застосування стимулюючих виплат та матеріальних допомог працівникам апарату Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, що додається.
  2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

В. о. Голови                                                                             О. М. Цвях

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держгеокадастру

21.10.2016 № 267

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про застосування стимулюючих виплат та матеріальних допомог працівникам апарату Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

 

І. Загальні положення

  1. Це положення визначає механізм застосування стимулюючих виплат та матеріальних допомог державним службовцям, працівникам, які виконують функції з обслуговування, та робітникам (далі – працівники) апарату Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр) з метою посилення мотивації до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи.
  2. Положення про застосування стимулюючих виплат та матеріальних допомог працівникам апарату Держгеокадастру (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 268 «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році», Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 289, Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально – побутових питань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2016 року № 500, наказу Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», і визначає механізм застосування стимулюючих виплат та матеріальних допомог працівникам апарату Держгеокадастру з метою посилення мотивації персоналу до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи.

 

  1. Порядок встановлення стимулюючих виплат

2.1. Працівникам апарату Держгеокадастру у межах економії фонду оплати праці можуть встановлюватися додаткові стимулюючі виплати:

1) надбавки Голові Держгеокадастру та його заступникам – за погодженням з Міністром  аграрної політики та продовольства України;

2) надбавка за інтенсивність праці державним службовцям апарату Держгеокадастру у відсотках до посадового окладу, яка встановлюється з урахуванням таких критеріїв:

якість і складність підготовлених документів;

терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;

ініціативність у роботі;

3) надбавка за виконання особливо важливої роботи державним службовцям апарату Держгеокадастру у відсотках до посадового окладу, яка встановлюється з урахуванням таких критеріїв:

виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямів державної політики, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів;

проведення експертизи таких актів; виконання роботи, що вимагає від працівника особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення ефективності управління;

4) надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи працівникам апарату Держгеокадастру, які виконують функції з обслуговування, у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за стаж роботи в державних органах;

5)  надбавка за складність, напруженість у роботі робітникам у розмірі до 50 відсотків до посадового окладу;

6) доплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця та працівника, який виконує функції з обслуговування,  державним службовцям та працівникам апарату Держгеокадастру, які виконують функції з обслуговування, яка встановлюються Головою Держгеокадастру за поданням його безпосереднього керівника у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця та працівника, який виконує функції з обслуговування;

7) доплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби державним службовцям апарату Держгеокадастру, яка встановлюється Головою Держгеокадастру за поданням безпосереднього керівника, між якими здійснено розподіл обов’язків за вакантною посадою, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою.

2.2. Розмір стимулюючих виплат працівникам апарату Держгеокадастру, у яких протягом календарного місяця виникло право на їх підвищення, змінюється з дня набуття права на підвищення.

2.3. Стимулюючі виплати скасовуються або розмір її зменшується у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи та трудової дисципліни.

2.4. Голова Держгеокадастру має право зменшувати або збільшувати розмір стимулюючих виплат окремим працівникам відповідно до їх реального вкладу в загальні результати роботи Держгеокадастру.

2.5. При переведенні працівників на інші посади в межах апарату Держгеокадастру встановлені їм раніше стимулюючі виплати зберігаються.

2.6. Встановлення стимулюючих виплат працівникам апарату Держгеокадастру здійснюється у такому порядку:

Голові Держгеокадастру та заступникам Голови Держгеокадастру – Головою Держгеокадастру за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України;

керівникам самостійних структурних підрозділів – Головою Держгеокадастру за поданням заступників Голови Держгеокадастру відповідно до розподілу обов’язків;

заступникам керівників структурних підрозділів, начальникам відділів, завідувачам секторів та спеціалістам – Головою Держгеокадастру за поданням керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держгеокадастру.

 

  1. Порядок надання матеріальних допомог

3.1. З метою забезпечення достатніх матеріальних умов для виконання службових обов’язків працівникам апарату Держгеокадастру надається грошова допомога та може виплачуватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

3.2. Надання допомог Голові Держгеокадастру та його заступникам здійснюється у такому порядку:

Голові Держгеокадастру – рішенням Кабінету Міністрів України за поданням заступника Голови Держгеокадастру та за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України;

заступникам Голови Держгеокадастру — рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Голови Держгеокадастру та за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України;

3.3. Грошова допомога державним службовцям апарату Держгеокадастру виплачується при наданні щорічної основної відпустки (якщо основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів) у розмірі середньомісячної заробітної плати працівника.

3.4. Матеріальна допомога для оздоровлення працівникам апарату Держгеокадастру, які виконують функції з обслуговування, виплачується при наданні щорічної основної відпустки (якщо основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів) у розмірі, що не перевищує посадовий оклад працівника.

3.5. Матеріальна допомога робітникам апарату Держгеокадастру виплачується у розмірі середньомісячного заробітку.

3.6. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань державним службовцям апарату Держгеокадастру може виплачуватися у розмірі середньомісячної заробітної плати за заявою працівника, погодженням керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держгеокадастру та заступників Голови Держгеокадастру відповідно до розподілу обов’язків.

Державним службовцям апарату Держгеокадастру, переведеним з одного державного органу в інший, матеріальна допомога надається за умови, що вони не отримували її за попереднім місцем роботи у році, в якому були переведені.

3.7. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань працівникам апарату Держгеокадастру, які виконують функції з обслуговування,  може виплачуватися у розмірі, що не перевищує посадовий оклад працівника за заявою працівника, погодженням керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держгеокадастру та заступників Голови Держгеокадастру відповідно до розподілу обов’язків.

3.8. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується у зв’язку із:

сімейними обставинами, що пов’язані з необхідністю вирішення соціально – побутових питань;

народженням дитини;

важким матеріальним становищем;

оплатою лікування;

похованням;

з інших підстав, що пов’язані з необхідністю вирішення соціальне побутових питань.

 

  1. Прикінцеві положення

4.1. Кошти для проведення стимулюючих виплат та матеріальних допомог працівникам апарату Держгеокадастру передбачаються у фонді оплати праці Держгеокадастру, який затверджується кошторисом Держгеокадастру після прийняття Державного бюджету України на відповідний рік.

4.2. Виплата стимулюючих виплат та матеріальних допомог проводиться щомісяця у межах фонду оплати праці за фактично відпрацьований час не пізніше терміну виплати заробітної плати.

 

 

Директор Департаменту

кадрової політики та персоналу                                     С. П. Ковганич