ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр
Н А К А З

25 травня 2018 року Київ 87

Про організацію роботи з нагляду
за реалізацією проекту «Карти для
сприяння належному управлінню
землями в Україні» 

Відповідно до Порядку  залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 (із змінами та доповненнями), у рамках підготовки та впровадження проекту міжнародної технічної допомоги Картографічної служби Королівства Норвегія для Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру «Карти для сприяння належному управлінню землями в Україні» (реєстраційна карта Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 3837) (далі – Проект), а також з метою організації роботи з нагляду за його реалізацією

НАКАЗУЮ:

  1. Визначити Шемелинець Людмилу Миколаївну, першого заступника Голови, координатором Проекту.
  2. Утворити робочу групу з питань компоненту 4 Проекту: Створення мережі наземних станцій та відповідного державного сервісу (УПМ ГНСС), включаючи бізнес-план, (далі – робоча група з питань УПМ ГНСС) у складі згідно з Додатком 1.
  3. Затвердити Положення про робочу групу з питань УПМ ГНСС, що додається.
  4. Утворити робочу групу з питань компоненту 1 Проекту: Виробництво нових карт для 80% території України, використовуючи супутникові знімки для оновлення існуючих старих карт (далі – робоча група з питань створення цифрової карти) у складі згідно з Додатком 2.
  5. Затвердити Положення про робочу групу з питань створення цифрової карти, що додається.
  6. Засідання робочих груп здійснювати за рішенням керівників Робочих груп.
  7. Керівникам структурних підрозділів Держгеокадастру та державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, забезпечувати своєчасну (в першочерговому порядку) підготовку та надання на запити членів робочої групи інформаційно-аналітичних матеріалів, необхідних для забезпечення її роботи.
  8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови                                                                                                 О. КОЛОТІЛІН

Додаток 1
до наказу Держгеокадастру
від 25.05.2018 № 87

Склад
робочої групи з питань компоненту 4: Створення мережі наземних станцій та відповідного державного сервісу (УПМ ГНСС), включаючи бізнес-план, проекту міжнародної технічної допомоги «Карти для сприяння належному управлінню землями в Україні»

МАЛЮК
Олександр Олексійович
директор Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності Держгеокадастру, голова робочої групи;
СОФІЄНКО
Олександр Миколайович
заступник директора департаменту – начальник відділу державного геодезичного нагляду Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності Держгеокадастру, заступник голови робочої групи;
МАКАРЕНКО
Дмитро Геннадійович
начальник відділу міжнародних відносин Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру, заступник голови робочої групи;
АГАФОНОВ
Володимир Вікторович
головний спеціаліст відділу міжнародних відносин Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру, секретар робочої групи;
БАШЛИК
Денис Олександрович
директор Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру, член робочої групи;
ГОНЧАРУК
Вікторія Русланівна
головний спеціаліст відділу міжнародних відносин Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру, член робочої групи;
КАШТАЛЯН
Тетяна Миколаївна
директор Департаменту фінансового забезпечення Держгеокадастру, член робочої групи;
ЛАВРЕНТІЄВ
Віктор Петрович
заступник директора Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності Держгеокадастру – начальник відділу організації топографо-геодезичних і картографічних робіт, член робочої групи;
ПІНЧУК
Олексій Ігорович
головний спеціаліст відділу міжнародних відносин Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру, член робочої групи;
СОЛОДКА
Інна Василівна
директор Юридичного департаменту Держгеокадастру, член робочої групи;
ХРИСТОЛЮБОВА
Ольга Олексіївна
головний спеціаліст відділу міжнародних відносин Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру, член робочої групи;
КАРПІНСЬКИЙ
Юрій Олександрович
в. о. директора Державного підприємства «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії», член робочої групи;
ПРОДАНЕЦЬ
Іван Іванович
директор Державного підприємства «Закарпатський геодезичний центр», член робочої групи.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держгеокадастру
від 25.05.2018 № 87

Положення
про робочу групу з питань компоненту 4: Створення мережі наземних станцій та відповідного державного сервісу (УПМ ГНСС), включаючи бізнес-план, проекту міжнародної технічної допомоги «Карти для сприяння належному управлінню землями в Україні» 

1. Загальні положення

1.1. Робоча група з питань компоненту 4: Створення мережі наземних станцій та відповідного державного сервісу (УПМ ГНСС), включаючи бізнес-план, проекту  міжнародної технічної допомоги «Карти для сприяння належному управлінню землями в Україні» (далі – робоча група з питань УПМ ГНСС) є консультативно-дорадчим органом при Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, створеним для опрацювання питань, що виникають у процесі створення та розгортання УПМ ГНСС в рамках проекту  міжнародної технічної допомоги «Карти для сприяння належному управлінню землями в Україні».

1.2. Рішення про створення робочої групи з питань УПМ ГНСС та затвердження її персонального складу, приймається Головою Держгеокадастру шляхом видачі відповідного наказу.

1.3. Робоча група з питань УПМ ГНСС здійснює свою діяльність на громадських засадах.

2. Основні завдання робочої групи з питань УПМ ГНСС

2.1. Основними завданнями робочої групи з питань УПМ ГНСС є:

аналіз стану нормативно-правових актів з питань створення та розгортання УПМ ГНСС;

планування, управління ресурсами та реалізація робіт з питань створення та розгортання УПМ ГНСС

3. Функції робочої групи з питань УПМ ГНСС 

3.1. Робоча група з питань УПМ ГНСС відповідно до покладених на неї завдань:

планує, управляє ресурсами та сприяє реалізації робіт з підготовки місць для встановлення станцій УПМ ГНСС;

планує, управляє ресурсами та сприяє реалізації інфраструктури УПМ ГНСС;

планує, управляє ресурсами та сприяє реалізації рамкових геодезичних робіт таких, як підрахунки координат;

сприяє забезпеченню взаємодії Держгеокадастру, його територіальних органів та державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, в процесі створення УПМ ГНСС;

розглядає матеріали щодо створення УПМ ГНСС та, у разі необхідності, надає пропозиції щодо їх опрацювання, які оформлюються протоколом.

4. Права робочої групи з питань УПМ ГНСС 

4.1. Взаємодіяти в установленому порядку з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх форм власності з питань створення УПМ ГНСС, отримувати в установленому порядку необхідну інформацію в межах своєї компетенції.

4.2. Залучати фахівців державних органів, підприємств, установ та організацій (за згодою) до участі в засіданнях робочої групи з питань УПМ ГНСС для надання пропозицій та рекомендацій з питань, що належать до компетенції робочої групи з питань УПМ ГНСС.

4.3. Утворювати, в разі потреби, експертні комісії, для аналізу стану створення та розгортання УПМ ГНСС.

5. Склад робочої групи з питань УПМ ГНСС 

5.1. Робоча група з питань УПМ ГНСС створюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів робочої групи з питань УПМ ГНСС.

5.2. Голова робочої групи з питань УПМ ГНСС організовує роботу робочої групи з питань УПМ ГНСС.

5.3. Секретар робочої групи з питань УПМ ГНСС:

узагальнює пропозиції, формує та подає на затвердження голові робочої групи з питань УПМ ГНСС або його заступнику проекти порядку денного засідання та протокольного рішення;

повідомляє членів робочої групи з питань УПМ ГНСС та надає інформацію в паперовому або електронному вигляді про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання робочої групи з питань УПМ ГНСС;

організовує проведення засідань робочої групи з питань УПМ ГНСС;

веде протоколи засідань робочої групи з питань УПМ ГНСС;

ознайомлює з протоколами засідань робочої групи з питань УПМ ГНСС членів робочої групи з питань УПМ ГНСС.

6. Організація діяльності робочої групи з питань УПМ ГНСС 

6.1. Організація діяльності робочої групи з питань УПМ ГНСС визначається цим Положенням.

6.2. Організаційною формою роботи робочої групи з питань УПМ ГНСС є засідання, які проводяться за рішенням голови робочої групи з питань УПМ ГНСС.

6.3. За пропозиціями членів робочої групи з питань УПМ ГНСС створюється план роботи, в якому зазначаються орієнтовні дати проведення засідань, питання, що необхідно розглянути.

План роботи робочої групи з питань УПМ ГНСС затверджує голова робочої групи з питань УПМ ГНСС.

6.4. Остаточну дату, час, місце проведення та порядок денний засідання визначає голова робочої групи з питань УПМ ГНСС, а у разі його відсутності – заступник голови робочої групи з питань УПМ ГНСС.

6.5. Засідання скликає і проводить голова робочої групи з питань УПМ ГНСС, а у разі його відсутності – заступник голови робочої групи з питань УПМ ГНСС.

6.6. Додаткові питання для розгляду на засіданні робочої групи з питань УПМ ГНСС за поданням членів робочої групи з питань УПМ ГНСС можуть бути включені до порядку денного за рішенням головуючого.

6.7. Секретар робочої групи з питань УПМ ГНСС забезпечує зберігання матеріалів засідань робочої групи з питань УПМ ГНСС.

6.8. Повідомлення з питань організації роботи, дату, час та місце проведення засідань робочої групи з питань УПМ ГНСС, їх порядок денний, результати та інші питання, пов’язані з діяльністю робочої групи з питань УПМ ГНСС, розміщується на офіційному веб-сайті Держгеокадастру (www.land.gov.ua).

7. Порядок проведення засідань та прийняття рішень робочої групи з питань УПМ ГНСС 

7.1. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини складу робочої групи з питань УПМ ГНСС.

7.2. Порядок денний засідання визначається головою за пропозиціями членів робочої групи з питань УПМ ГНСС, узагальненими секретарем робочої групи з питань УПМ ГНСС.

7.3. Члени робочої групи з питань УПМ ГНСС беруть участь у засіданнях робочої групи з питань УПМ ГНСС особисто.

7.4. Члени робочої групи з питань УПМ ГНСС у ході розгляду окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять відповідні пропозиції, дають необхідні пояснення.

7.5. Рішення робочої групи з питань УПМ ГНСС приймається з кожного питання порядку денного засідання відкритим голосуванням.

7.6. Рішення робочої групи з питань УПМ ГНСС є прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів робочої групи з питань УПМ ГНСС присутніх на засіданні.

При рівності голосів „за” та „проти” вирішальний голос належить головуючому на засіданні робочої групи з питань УПМ ГНСС.

7.7. Рішення робочої групи з питань УПМ ГНСС оформлюється протоколом, який підписує голова та секретар робочої групи з питань УПМ ГНСС.

7.8. Ведення протоколу покладається на секретаря робочої групи з питань УПМ ГНСС. У випадку відсутності на засіданні секретаря, головуючий на засіданні робочої групи з питань УПМ ГНСС за допомогою відкритого голосування членів робочої групи з питань УПМ ГНСС визначає відповідального за ведення протоколу.

7.9. Протоколи робочої групи з питань УПМ ГНСС доводяться секретарем робочої групи з питань УПМ ГНСС до відома та виконання членам робочої групи з питань УПМ ГНСС.

7.10. У разі якщо член робочої групи з питань УПМ ГНСС, який бере участь у засіданні робочої групи з питань УПМ ГНСС, не згоден з рішенням, прийнятим на засіданні, він має право висловити окрему думку, яка у письмовій формі не пізніше наступного дня після проведення засідання подається секретарю робочої групи з питань УПМ ГНСС та обов’язково додається до відповідного протоколу засідання робочої групи, про що зазначається у ньому.

 

Директор Департаменту міжнародної
співпраці та ринку земель                                                            Д. БАШЛИК

 

Додаток 2
до наказу Держгеокадастру
від 25.05.2018 № 87

Склад
робочої групи з питань компоненту 1: Виробництво нових карт для 80% території України, використовуючи супутникові знімки для оновлення існуючих старих карт проекту міжнародної технічної допомоги «Карти для сприяння належному управлінню землями в Україні»

МАЛЮК
Олександр Олексійович
директор Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності Держгеокадастру, голова робочої групи;
СОФІЄНКО
Олександр Миколайович
заступник директора департаменту – начальник відділу державного геодезичного нагляду Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності Держгеокадастру, заступник голови робочої групи;
МАКАРЕНКО
Дмитро Геннадійович
начальник відділу міжнародних відносин Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру, заступник голови робочої групи;
АГАФОНОВ
Володимир Вікторович
головний спеціаліст відділу міжнародних відносин Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру, секретар робочої групи;
БАСТЮЧЕНКО
Леся Валентинівна
заступник начальника відділу державного геодезичного нагляду Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності Держгеокадастру, член робочої групи;
БАШЛИК
Денис Олександрович
директор Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру, член робочої групи;
БУНІН
Валерій Володимирович
головний спеціаліст відділу організації топографо-геодезичних і картографічних робіт Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності Держгеокадастру, член робочої групи;
ГОНЧАРУК
Вікторія Русланівна
головний спеціаліст відділу міжнародних відносин Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру, член робочої групи;
КАШТАЛЯН
Тетяна Миколаївна
директор Департаменту фінансового забезпечення Держгеокадастру, член робочої групи;
ЛАВРЕНТІЄВ
Віктор Петрович
заступник директора департаменту – начальник відділу організації топографо-геодезичних і картографічних робіт Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності Держгеокадастру, член робочої групи;
ПІНЧУК
Олексій Ігорович
головний спеціаліст відділу міжнародних відносин Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру, член робочої групи;
СОЛОДКА
Інна Василівна
директор Юридичного департаменту Держгеокадастру, член робочої групи;
ХРИСТОЛЮБОВА
Ольга Олексіївна
головний спеціаліст відділу міжнародних відносин Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру, член робочої групи;
ДРОГУШЕВСЬКА
Ірина Леонідівна
головний редактор Державного науково-виробничого підприємства «Картографія», член робочої групи;
ЗІНЕНКО
Роман Олексійович
інженер з розробки програмного забезпечення відділу геоінформаційних систем і технологій Державного підприємства «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії», член робочої групи, член робочої групи (за згодою);
КАРПІНСЬКИЙ
Юрій Олександрович
в. о. директора Державного підприємства «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії», член робочої групи;
ПРИЩЕПА
Сергій Володимирович
начальник відділу організації топогеодезичного виробництва – заступник начальника Центрального управління воєнно-топографічного та навігації Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, член робочої групи (за згодою);
СЕРДИТОВ
Денис Геннадійович
заступник начальника 115-го картографічного центру Збройних Сил України – головний технолог, член робочої групи (за згодою);
ЧЕРІН
Андрій Геннадійович
начальник відділу геоінформаційних систем та технологій Державного підприємства «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії», член робочої групи;
ШКУТ
Микола Леонідович
заступник начальника відділу організації топогеодезичного виробництва Центрального управління воєнно-топографічного та навігації Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, член робочої групи (за згодою).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держгеокадастру
від 25.05.2018 № 87

Положення
про робочу групу з питань компоненту 1: Виробництво нових карт для 80% території України, використовуючи супутникові знімки для оновлення існуючих старих карт проекту міжнародної технічної допомоги «Карти для сприяння належному управлінню землями в Україні»

1. Загальні положення

1.1. Робоча група з питань компоненту 1: Виробництво нових карт для 80% території України, використовуючи супутникові знімки для оновлення існуючих старих карт проекту міжнародної технічної допомоги «Карти для сприяння належному управлінню землями в Україні» (далі – робоча група з питань створення цифрової карти) є консультативно-дорадчим органом при Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, створеним для опрацювання питань, що виникають у процесі створення бази топографічних даних у масштабі 1:50 000 як державної топографічної карти України (далі – цифрова карта) в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Карти для сприяння належному управлінню землями в Україні».

1.2. Рішення про створення робочої групи з питань створення цифрової карти та затвердження її персонального складу, приймається Головою Держгеокадастру шляхом видачі відповідного наказу.

1.3. Робоча група з питань створення цифрової карти здійснює свою діяльність на громадських засадах.

2. Основні завдання робочої групи з питань створення цифрової карти 

2.1. Основними завданнями робочої групи з питань створення цифрової карти є:

аналіз стану нормативно-правових актів з питань створення цифрової карти;

планування, управління ресурсами та реалізація робіт з питань створення цифрової карти;

3. Функції робочої групи з питань створення цифрової карти 

3.1. Робоча група з питань створення цифрової карти відповідно до покладених на неї завдань:

планує, управляє ресурсами та сприяє реалізації робіт із створення цифрової карти;

сприяє забезпеченню взаємодії Держгеокадастру, його територіальних органів та державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, в процесі створення цифрової карти;

розглядає матеріали щодо створення цифрової карти та, у разі необхідності, надає пропозиції щодо їх опрацювання, які оформлюються протоколом.

4. Права робочої групи з питань створення цифрової карти 

4.1. Взаємодіяти в установленому порядку з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх форм власності з питань створення цифрової карти, отримувати в установленому порядку необхідну інформацію в межах своєї компетенції.

4.2. Залучати фахівців державних органів, підприємств, установ та організацій (за згодою) до участі в засіданнях робочої групи з питань створення цифрової карти для надання пропозицій та рекомендацій з питань, що належать до компетенції робочої групи з питань створення цифрової карти.

4.3. Утворювати, в разі потреби, експертні комісії, для аналізу стану створення цифрової карти.

5. Склад робочої групи з питань створення цифрової карти 

5.1. Робоча група з питань створення цифрової карти створюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів робочої групи з питань створення цифрової карти.

5.2. Голова робочої групи з питань створення цифрової карти організовує роботу робочої групи з питань створення цифрової карти.

5.3. Секретар робочої групи з питань створення цифрової карти:

узагальнює пропозиції, формує та подає на затвердження голові робочої групи або його заступнику проекти порядку денного засідання та протокольного рішення;

повідомляє членів робочої групи з питань створення цифрової карти та надає інформацію в паперовому або електронному вигляді про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання робочої групи з питань створення цифрової карти;

організовує проведення засідань робочої групи з питань створення цифрової карти;

веде протоколи засідань робочої групи з питань створення цифрової карти;

ознайомлює з протоколами засідань робочої групи з питань створення цифрової карти членів робочої групи з питань створення цифрової карти.

6. Організація діяльності робочої групи з питань створення цифрової  карти 

6.1. Організація діяльності робочої групи з питань створення цифрової карти визначається цим Положенням.

6.2. Організаційною формою роботи робочої групи з питань створення цифрової карти є засідання, які проводяться за рішенням голови робочої групи з питань створення цифрової карти.

6.3. За пропозиціями членів робочої групи з питань створення цифрової карти створюється план роботи, в якому зазначаються орієнтовні дати проведення засідань, питання, що необхідно розглянути.

План роботи робочої групи з питань створення цифрової карти затверджує голова робочої групи з питань створення цифрової карти.

6.4. Остаточну дату, час, місце проведення та порядок денний засідання визначає голова робочої групи з питань створення цифрової карти, а у разі його відсутності – заступник голови робочої групи з питань створення цифрової карти.

6.5. Засідання скликає і проводить голова робочої групи з питань створення цифрової карти, а у разі його відсутності – заступник голови робочої групи з питань створення цифрової карти.

6.6. Додаткові питання для розгляду на засіданні робочої групи з питань створення цифрової карти за поданням членів робочої групи з питань створення цифрової карти можуть бути включені до порядку денного за рішенням головуючого.

6.7. Секретар робочої групи з питань створення цифрової карти забезпечує зберігання матеріалів засідань робочої групи з питань створення цифрової карти.

6.8. Повідомлення з питань організації роботи, дату, час та місце проведення засідань робочої групи з питань створення цифрової карти, їх порядок денний, результати та інші питання, пов’язані з діяльністю робочої групи з питань створення цифрової карти, розміщується на офіційному веб-сайті Держгеокадастру (www.land.gov.ua).

7. Порядок проведення засідань та прийняття рішень робочої групи з питань створення цифрової карти 

7.1. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини складу робочої групи з питань створення цифрової карти.

7.2. Порядок денний засідання визначається головою за пропозиціями членів робочої групи з питань створення цифрової карти, узагальненими секретарем робочої групи з питань створення цифрової карти.

7.3. Члени робочої групи з питань створення цифрової карти беруть участь у засіданнях робочої групи з питань створення цифрової карти особисто.

7.4. Члени робочої групи з питань створення цифрової карти у ході розгляду окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять відповідні пропозиції, дають необхідні пояснення.

7.5. Рішення робочої групи з питань створення цифрової карти приймається з кожного питання порядку денного засідання відкритим голосуванням.

7.6. Рішення робочої групи з питань створення цифрової карти є прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів робочої групи з питань створення цифрової карти присутніх на засіданні.

При рівності голосів „за” та „проти” вирішальний голос належить головуючому на засіданні робочої групи з питань створення цифрової карти.

7.7. Рішення робочої групи з питань створення цифрової карти оформлюється протоколом, який підписує голова та секретар робочої групи з питань створення цифрової карти.

7.8. Ведення протоколу покладається на секретаря робочої групи з питань створення цифрової карти. У випадку відсутності на засіданні секретаря, головуючий на засіданні робочої групи з питань створення цифрової карти, за допомогою відкритого голосування членів робочої групи з питань створення цифрової карти визначає відповідального за ведення протоколу.

7.9. Протоколи робочої групи з питань створення цифрової карти доводяться секретарем робочої групи з питань створення цифрової карти до відома та виконання членам робочої групи з питань створення цифрової карти.

7.10. У разі якщо член робочої групи з питань створення цифрової карти, який бере участь у засіданні робочої групи з питань створення цифрової карти, не згоден з рішенням, прийнятим на засіданні, він має право висловити окрему думку, яка у письмовій формі не пізніше наступного дня після проведення засідання подається секретарю робочої групи з питань створення цифрової карти та обов’язково додається до відповідного протоколу засідання робочої групи, про що зазначається у ньому.

 

Директор Департаменту міжнародної
співпраці та ринку земель                                                            Д. БАШЛИК