ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

Держгеокадастр

 

Н А К А З

 

 

26 лютого 2016 року                       Київ                                          18-ок

 

 

Про внесення зміни до наказу

Держгеокадастру від 30.04.2015

№ 33-ок

 

Відповідно до пункту 23 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року № 164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за № 930/19668 (зі змінами, внесеними наказом Національного агентства України з питань державної служби від 27 квітня 2015 року № 87, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14 травня 2015 р. за № 530/26975),

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Внести зміни до Переліку питань на перевірку знання кандидатами на заміщення вакантних посад начальників головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві та начальників територіальних органів Держгеокадастру в областях нижчого рівня, затвердженого наказом Держгеокадастру від 30.04.2015 № 33-ок «Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад начальників головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві та начальників територіальних органів Держгеокадастру в областях нижчого рівня», виклавши його у новій редакції, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держгеокадастру – голову конкурсної комісії.

 

 

Голова                                                                                         М.П. Мартинюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держгеокадастру

від 26.02.2016 року № 18-ок

 

Перелік питань на перевірку знання кандидатами на заміщення вакантних посад начальників головних управлінь Держгеокадастру в областях та

м. Києві та начальників територіальних органів

Держгеокадастру в областях нижчого рівня

 

Питання у сфері землеустрою, використання та охорони земель

 

 1. Порядок зміни цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває у власності громадянина або юридичної особи (ст. 20 Земельного кодексу України).
 2. Підстави набуття права на землю із земель державної та комунальної власності (ст. 116 Земельного кодексу України).
 3. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (ст. 118 Земельного кодексу України).
 4. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування (ст. 123 Земельного кодексу України).
 5. Порядок погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ст.ст. 186 та 1861 Земельного кодексу України).
 6. Вимоги при погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ст. 1861 Земельного кодексу України).
 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері землеустрою (ст. 14 Закону України «Про землеустрій»).
 8. Види документації із землеустрою (ст. 25 Закону України «Про землеустрій»).
 9. Створення, формування і ведення Державного фонду документації із землеустрою (ст.ст. 32, 33 Закону України «Про землеустрій», Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1553).
 10. Порядок проведення інвентаризації земель (Порядок проведення інвентаризації земель, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 513).
 11. Склад проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ст. 50 Закону України «Про землеустрій»).
 12. Склад технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (ст. 55 Закону України «Про землеустрій»).
 13. Види документації із землеустрою, які розробляються на загальнодержавному та регіональному рівнях (розділ ІV Закону України «Про землеустрій»).
 14. Види документації із землеустрою, які розробляються на місцевому рівні (розділ V Закону України «Про землеустрій»).
 15. Склад Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць (ст. 45 Закону України «Про землеустрій»).
 16. Склад проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць (ст. 46 Закону України «Про землеустрій»).
 17. Склад проектів землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій (ст. 49 Закону України «Про землеустрій»).
 18. Склад проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) (ст. 491 Закону України «Про землеустрій»).
 19. Склад проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (ст. 51 Закону України «Про землеустрій»).
 20. Склад проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів (ст. 53 Закону України «Про землеустрій»).
 21. Склад технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок (ст. 56 Закону України «Про землеустрій»).
 22. Особливо цінні землі, порядок припинення прав на них, зміна їх цільового призначення (ст.ст. 20, 150 Земельного кодексу України).
 23. Процедура надання у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення (несільськогосподарські угіддя), яка перебуває у постійному користуванні державного підприємства (ст.ст. 116, 118, 142, 149 Земельного кодексу України).
 24. Особливості передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб (ст.ст. 20, 123, 124, 207 Земельного кодексу України).
 25. Порядок поновлення договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, укладеного до 01.01.2013 між райдержадміністрацією та фермерським господарством (ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 122 Земельного кодексу України).
 26. Порядок відшкодування та звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (ст.ст. 207, 208 Земельного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1279).
 27. Використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (ст. 209 Земельного кодексу України).
 28. Встановлення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг та правовий режим їх використання (ст.ст. 58 – 62 Земельного кодексу України, ст. 47 Закону України «Про землеустрій»).
 29. Перехід права власності та права користування землею при переході права на будівлі і споруди (ст. 120 Земельного кодексу України).
 30. Склад та особливості правового режиму використання земель житлової та громадської забудови (ст.ст. 38 – 42 Земельного кодексу України, ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

 

Питання у сфері державного земельного кадастру

 

 1. Визначення Державного земельного кадастру (ст. 193 Земельного кодексу України).
 2. Призначення та завдання ведення Державного земельного кадастру (ст.ст. 194, 195 Земельного кодексу України).
 3. Принципи державного земельного кадастру (ст. 3 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
 4. Загальні засади ведення Державного земельного кадастру (ст. 5 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
 5. Повноваження органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру (ст. 7 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
 6. Державний кадастровий реєстратор (ст. 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пп. 2 п. 7 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»).
 7. Повноваження Державного кадастрового реєстратора територіальних органів Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (п.п. 7 – 8 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012
  № 1051).
 8. Повноваження Державного кадастрового реєстратора територіальних органів Держгеокадастру у районах, містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення (п. 9 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051).
 9. Геодезична та картографічна основа Державного земельного кадастру (ст. 8 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п.п. 16 – 19 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051).
 10. Об’єкти Державного земельного кадастру та вимоги до відомостей про них (ст.ст. 10, 11 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п.п. 21 – 24 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051).
 11. Кадастрове зонування. Вимоги до складання, затвердження та оформлення індексних кадастрових карт (планів) (ст. 197 Земельного кодексу України, ст. 17 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п.п. 33 – 41 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051).
 12. Документи, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру (ст. 18 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п.п. 31 – 65 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051).
 13. Підстави та основні вимоги щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру (ст. 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
 14. Формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав (ст.ст. 79, 791 Земельного кодексу України).
 15. Визначення терміну «кадастровий номер» та його структура (ст. 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пп. 29, 30 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051).
 16. Державна реєстрація земельної ділянки (ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п.п. 107 – 1152 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051).
 17. Порядок ведення Поземельної книги (ст. 25 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п.п. 49 – 64 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051).
 18. Особливості внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку у разі її поділу чи об’єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж (ст. 27 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
 19. Здійснення державної реєстрації обмежень у використанні земель (ст. 28 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п.п. 101 – 102 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051).
 20. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про суборенду, сервітут, які поширюються на частини земельних ділянок (ст. 29 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
 21. Інформаційна взаємодія органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав (ст. 30 Закону України «Про Державний земельний кадастр», ст. 281 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пп. 3 п. 7 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»).
 22. Порядок інформаційної взаємодії Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інших інформаційних систем (ст. 31 Закону України «Про Державний земельний кадастр», Порядок інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 № 483).
 23. Порядок внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі державного кордону України, межі адміністративно-територіальних одиниць, нормативну грошову оцінку земель, розташованих в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку земель, обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами (ст. 32 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
 24. Облік кількості та якості земель (ст. 203 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
 25. Виправлення помилок, допущених при веденні Державного земельного кадастру (ст. 37 та п. 4 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», п.п. 138 – 161 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051).
 26. Порядок користування відомостями Державного земельного кадастру (ст. 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пп. 6 п. 7 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», п.п. 162 – 186 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051).
 27. Оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру (ст. 36 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пп. 4 п. 7 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»).
 28. Відповідальність у сфері Державного земельного кадастру (ст. 39 Закону України «Про Державний земельний кадастр», ст. 532, 536 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
 29. Плата за внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру (ст. 41 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пп. 7 п. 7 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»).
 30. Адміністрування Державного земельного кадастру (п.п. 200 – 206 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051).

 

Питання у сфері оцінки земель

 

 1. Види оцінки земель залежно від мети та методів її проведення (ст. 5 Закону України «Про оцінку земель»).
 2. Приклади обов’язковості проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (ст. 13 Закону України «Про оцінку земель»).
 3. Законодавчі та нормативні документи, що визначають та регулюють проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (Закон України «Про оцінку земель»; Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531; Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440; Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1442; Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджений наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 09.01.2003 № 2, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за № 396/7717.)
 4. Законодавчі та нормативні документи, що визначають та регулюють нормативну грошову оцінку земель (Закон України «Про оцінку земель»; Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 № 213; Методика нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1278; Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджений наказом Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбуду України та УААН від 27.01.2006 № 18/15/21/11 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.04.2006 за № 388/12262; Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затверджений наказом Мінагрополітки України 22.08.2013 № 508, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.09.2013 за № 1573/24105; Галузевий стандарт «Оцінка земель. Правила розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» СОУ ДКЗР 00032632-012:2009, затверджений наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 24.06.2009 № 335, зареєстрований Державним підприємством «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» 10.09.2009 за № 32595752/1927).
 5. Обмеження щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (ст. 14 Закону України «Про оцінку земель»).
 6. Обов’язковість проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок (ст. 13 Закону України «Про оцінку земель»).
 7. Права, обов’язки та відповідальність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок і суб’єктів оціночної діяльності у відповідності до ст. 10 Закону України «Про оцінку земель».
 8. Який вид оцінки земель застосовується при встановленні податку на землю? (ст. 201 Земельного кодексу України).
 9. Хто є виконавцем нормативної та експертної грошової оцінки земель? (ст.ст. 18, 19 Закону України «Про оцінку земель»).
 10. Що включає діяльність у сфері оцінки земель? (ст. 11 Закону України «Про оцінку земель»).
 11. Хто може здійснювати рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок? (ст. 22 Закону України «Про оцінку земель»).
 12. Що є підставою для проведення оцінки земель? (ст. 15 Закону України «Про оцінку земель»).
 13. Хто є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель? (ст. 6 Закону України «Про оцінку земель»).
 14. Що є об’єктами оцінки земель? (ст. 3 Закону України «Про оцінку земель»).
 15. В чому полягає державне регулювання у сфері оцінки земель? (ст. 25 Закону України «Про оцінку земель»).
 16. Дати визначення термінам «вартість земельної ділянки», «ціна земельної ділянки» (ст. 1 Закону України «Про оцінку земель»);
 17. Принципи проведення оцінки земель (ст. 4 Закону України «Про оцінку земель»).
 18. Хто може бути оцінювачем з експертної грошової оцінки земельних ділянок та розробниками технічної документації з оцінки земель? (ст. 7 Закону України «Про оцінку земель»).

 

Питання у сфері ринку земель

 

 1. Якими нормами Земельного кодексу України регламентовано продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або права на них на земельних торгах? (ст. 116, ст.134, ст. 135 Земельного кодексу України).
 2. Хто є організатором земельних торгів? (ст. 135 Земельного кодексу України).
 3. В яких випадках земельні ділянки державної та комунальної власності або права на них не підлягають продажу на конкурентних засадах? (ст. 134 Земельного кодексу України).
 4. Що включає підготовка лотів до проведення земельних торгів? (ст. 136 Земельного кодексу України).
 5. Випадки визнання земельних торгів такими, що не відбулися (ст. 138 Земельного кодексу України).
 6. Якими нормативно-правовими актами регулюється закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах та визначення виконавця земельних торгів? (ст. 136 Земельного кодексу України, Закон України «Про здійснення державних закупівель», наказ Мінагрополітики України від 25.09.2012 № 579 «Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.09.2012 за № 1655/21967).
 7. Умови зняття мораторію на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення (пп. «б» п. 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України).
 8. Порядок викупу земельної ділянки власником нерухомого майна, яке на ній розташоване (ст. 128 Земельного кодексу України).
 9. Набуття права власності на земельні ділянки іноземними підприємствами та спільними підприємствами (ст. 82 Земельного кодексу України)
 10. Особливості продажу земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам (ст. 129 Земельного кодексу України).

 

Питання у сфері державної експертизи

землевпорядної та землеоціночної документації

 

 1. Поняття державної експертизи землевпорядної документації. Форми державної експертизи (ст.ст. 1, 8 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).
 2. Завдання та принципи державної експертизи (ст.ст. 4, 5 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).
 3. Об’єкти державної експертизи. Види державної експертизи (ст.ст. 6, 12 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).
 4. Суб’єкти державної експертизи (ст. 7 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).
 5. Обов’язкова державна експертиза (ст. 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).
 6. Вибіркова державна експертиза (ст. 10 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).
 7. Добровільна державна експертиза (ст. 11 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).
 8. Первинна, повторна, додаткова державна експертиза (ст.ст. 13, 14, 15 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).
 9. Права експерта державної експертизи (ст. 24 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).
 10. Обов’язки експерта державної експертизи (ст. 25 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).
 11. Права замовників державної експертизи (ст. 27 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).
 12. Обов’язки замовників державної експертизи (ст. 28 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).
 13. Процедура проведення державної експертизи (ст. 33 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).
 14. Висновки державної експертизи (ст. 35 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).
 15. Термін дії висновків державної експертизи. Фінансування державної експертизи (ст.ст. 36, 39 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).
 16. Спростування висновків державної експертизи (ст. 37 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).
 17. Відповідальність за порушення у сфері державної експертизи (ст. 40 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).
 18. Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної експертизи (ст. 22 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

 

Питання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

 

 1. Органи державного управління в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності (ст. 6 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»).
 2. Компетенція Кабінету Міністрів України в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності (ст. 7 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»).
 3. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності (ст. 8 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»).
 4. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності (ст. 8 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»).
 5. Основні вимоги щодо здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності (ст. 10 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»).
 6. Роботи, які належать до топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення (ст. 11 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»).
 7. Роботи, які належать до топографо-геодезичних і картографічних робіт спеціального призначення (ст. 13 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»).