ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр
Н А К А З

26 березня 2020 року Київ № 97

Про внесення змін до типової інформаційної та технологічної картки адміністративної послуги видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Відповідно до статей 8, 9 та 19 Закону України «Про адміністративні послуги», Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553, керуючись Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15,

НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до типової інформаційної та технологічної картки адміністративної послуги видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, затвердженої наказом Держгеокадастру від 05.11.2019 № 269 «Про затвердження типових Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру», виклавши її в новій редакції, що додається.
  1. Департаменту забезпечення діяльності служби та Відділу звернень громадян та доступу до публічної інформації забезпечити розміщення Інформаційної картки адміністративної послуги видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, яка надається Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на офіційному вебсайті та в приміщенні громадської приймальні.
  1. Цей наказ набирає чинності з 30 березня 2020 року, але не раніше дня набрання чинності пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 04 грудня 2019 р. № 1141.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент забезпечення контролю якості надання послуг.

 

Голова                                                                                        Денис БАШЛИК

 

Додаток до наказу Держгеокадастру
від 26.03.2020 № 97

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
 ВИДАЧА ВІДОМОСТЕЙ З ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ЩО ВКЛЮЧЕНА ДО ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
(назва адміністративної послуги)
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення  
1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги вул. Дніпровська набережна, 19-Б, м. Київ, 02081
2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги Понеділок – Четвер – 9.00-20.00;

П’ятниця – 9.00-16.45;

Субота – 9.00-18.00

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги Телефон: (044) 202-60-46, (044) 202-60-47

Call-центр (044) 202-60-38, (044) 202-60-39

Факс (044) 202-60-47

E-mail: unap@kievcity.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Статті 32, 33 Закону України «Про землеустрій»
5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1553 «Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

6. Акти центральних органів виконавчої влади  
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування  

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Запит про надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Запит про надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, за встановленою формою, встановленою Положенням про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 17 листопада № 1553 (форма запиту додається)*

У разі подання заяви уповноваженою особою додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія), документа, що засвідчує його повноваження

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Подаються до центру надання адміністративних послуг особисто заявником (уповноваженою особою заявника), направлення поштою або в електронному вигляді через офіційний вебсайт Держгеокадастру
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12. Строк надання адміністративної послуги До 10 робочих днів
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Не визначено
14. Результат надання адміністративної послуги Відомості з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою в електронному вигляді
15. Способи отримання відповіді (результату) Видається центром надання адміністративних послуг  заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою, на електронну адресу, вказану заявником у запиті
16. Примітка *Форма запиту про надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, додається до Типової інформаційної картки адміністративної послуги

 

Додаток
до Інформаційної картки
адміністративної послуги з видачі
відомостей з документації із
землеустрою, що включена до
Державного фонду документації із
землеустрою

________________________________________
(найменування територіального органу
________________________________________
Держгеокадастру)
________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи /
_________________________________________
повне найменування юридичної особи)
_________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків, у разі наявності)
_________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу, яка звернулася із заявою
_________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі або номер ID-картки),
_________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи)
_________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
_________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
_________________________________________
(контактний телефон)

ЗАЯВА
на отримання адміністративної послуги “Видача відомостей
з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою”

код документації ______________________________________________,

назва документації (замовник такої документації) ____________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результат адміністративної послуги надати на електронну адресу _________________________.

__________________________ ____________________________
(дата) (підпис)

__________

Примітка. Заява подається окремо на кожну документацію із землеустрою. Замовник такої документації – фізична або юридична особа, на яку розроблялася документація.”;

 

Додаток до наказу Держгеокадастру
від 26.03.2020 № 97 

ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

№ з/п Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія (В, У, П, З) Термін виконання (днів)
1 Прийом та реєстрація запиту суб’єкта звернення в центрі надання адміністративних послуг Адміністратор центру надання адміністративних послуг В Протягом одного робочого дня  (заяви реєструються в день їх надходження в порядку їх черговості)
2 Передача запиту до Держгеокадастру Адміністратор центру надання адміністративних послуг В В день реєстрації запиту
3 Реєстрація запита суб’єкта звернення у відповідному структурному підрозділі Держгеокадастру поданого через центр надання адміністративних послуг або через офіційний вебсайт Держгеокадастру Відповідальна особа визначена в Держгеокадастрі В Не пізніше першого робочого дня з дня реєстрації запиту в Держгеокадастрі
4 Передача запиту керівництву Держгеокадастру Відповідальна особа визначена в Держгеокадастрі В Не пізніше першого робочого дня з дня реєстрації запиту в Держгеокадастрі
5 Накладання відповідної резолюції Керівництво Держгеокадастру В Не пізніше другого робочого дня з дня реєстрації запиту в Держгеокадастрі
6 Передача запиту керівнику відповідного структурного підрозділу Держгеокадастру Відповідальна особа визначена в Держгеокадастрі В Не пізніше третього робочого дня з дня реєстрації запиту в Держгеокадастрі
7 Накладання відповідної резолюції Керівник структурного підрозділу В Не пізніше третього робочого дня з дня реєстрації запиту в Держгеокадастрі
8 Передача запиту відповідальній особі за ведення Державного фонду документації із землеустрою для опрацювання Відповідальна особа визначена в структурному підрозділі Держгеокадастру В Не пізніше четвертого робочого дня з дня реєстрації запиту в Держгеокадастрі
9 Опрацювання запита, зокрема:
перевірка наявності запитуваних матеріалів у Державному фонді документації із землеустрою;
мета отримання матеріалів;

віднесення запитуваних матеріалів до документів з обмеженим доступом;
копія документа, який підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси одержувача адміністративної послуги (у разі подання запиту уповноваженою особою), та сканування  матеріалів у разі їх відсутності в електронній (цифровій) формі

Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою В Не пізніше п’ятого робочого дня з дня реєстрації запиту в Держгеокадастрі
10 Підготовка листа щодо видачі матеріалів Державного фонду документації із землеустрою в електронному вигляді, або листа про відмову у видачі (у разі неможливості надання матеріалів Державного фонду документації із землеустрою Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою В Не пізніше шостого робочого дня з дня реєстрації запиту в Держгеокадастрі
11 Подача супровідного листа керівнику структурного підрозділу Держгеокадастру Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою В Не пізніше сьомого робочого дня з дня реєстрації запиту в Держгеокадастрі
12 Подача супровідного листа керівництву Держгеокадастру Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою В Не пізніше восьмого робочого дня з дня реєстрації запиту в Держгеокадастрі
13 Підпис супровідного листа щодо видачі матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, або листа про відмову у видачі Керівництво Держгеокадастру В Не пізніше дев’ятого робочого дня з дня реєстрації запиту в Держгеокадастрі
14 Реєстрація супровідного листа щодо видачі матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, або листа про відмову у видачі Відповідальна особа визначена у Держгеокадастрі В Не пізніше десятого робочого дня з дня реєстрації запиту в Держгеокадастрі
15 Передача супровідного листа та матеріалів Державного фонду документації із землеустрою в електронному вигляді, або листа про відмову у видачі адміністратора центру надання адміністративних послуг, який реєстрував запит суб’єкта звернення Відповідальна особа визначена у Держгеокадастрі В Не пізніше десятого робочого дня з дня реєстрації запиту в Держгеокадастрі
16 Видача адміністратором центру надання адміністративних послуг матеріалів з Державного фонду документації із землеустрою в електронному вигляді, або відмова у видачі (у разі неможливості надання матеріалів Державного фонду документації із землеустрою) Адміністратор центру надання адміністративних послуг В Не пізніше десятого робочого дня з дня реєстрації запиту в Держгеокадастрі
Загальна кількість днів надання послуги – 10 робочих днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – до 10 робочих днів

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом. 

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.