ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

Держгеокадастр

 

Н А К А З

 

29  липня  2015 року

Київ

№ 212

 

 

Про введення в дію Переліку відомостей,

які містять службову інформацію

 

Відповідно до статті 9 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, абзацу третього пункту 5 розділу IV “Заходи з реалізації плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2014–2015 роках” плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2014–2015 роках”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1176-р, постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 “Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв, які містять службову інформацію”, та протоколу засідання експертної комісії Держгеокадастру від 28.07.2015 № 2

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Ввести в дію Перелік відомостей, які містять службову інформацію, в системі Держгеокадастру, що додається.

 

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Держгеокадастру, територіальних органів Держгеокадастру/ Держземагентства, державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру/Держземагентства, взяти під особистий контроль ведення обліку, зберігання та використання документів з грифом “Для службового користування”.

 

3. Визнати такими, що втратили чинність накази Держземагентства України від 25 жовтня 2012 року № 525 “Про введення в дію Переліку відомостей, які містять службову інформацію” та від 11 березня 2015 року № 56 “Про внесення змін до наказу Держземагентства України від 25.10.2012 № 525”.

 

4. Контроль за виконання цього наказу покласти на першого заступника Голови Шемелинець Л.М.

 

 

Голова                                                                                            М. П. Мартинюк

 

Додаток до наказу Держгеокадастру

від 29.07.2015 № 212

 

 

Перелік відомостей, які містять службову інформацію, в системі Держгеокадастру

 

1. Матеріали інвентаризації, інспекційних перевірок земель військових частин, установ, військо-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, Чорноморського флоту Російської Федерації, (за наявності пунктів геодезичних координат Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 та системи координат СК-42).

 

2. Аналогові, цифрові, електронні топографічні карти (плани), фотокарти, фотоплани, ортофотоплани, спеціальні тематичні карти, незалежно від форми та виду носія інформації, масштабів 1:25 000 і більше, створені в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42, крім похідних від них, які містять назви і характеристики:

військових, режимних об’єктів, об’єктів оборонного значення та об’єктів підвищеної небезпеки;

об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона (дипломатичні, консульські та інші представництва іноземних держав на території України, установи кримінально-виконавчої системи);

об’єктів наземного сегменту національних космічних систем (центри управління польотами, центри прийому та оброблення інформації, місця розташування космічних антенних систем);

особливо важливих об’єктів електроенергетики (АЕС, ТЕЦ (ТЕС), ГЕС (ГАЕС), ядерних установок , електричних підстанцій);

важливих об’єктів національної транспортної системи (автомобільних і залізничних доріг, аеропортів, морських та річкових портів, тунелів, естакад, мостів, шляхопроводів, переправ, гідротехнічних та інших штучних споруд, магістральних трубопроводів, станцій перекачування нафтопродуктів, компресорних станцій);

об’єктів, що розкривають схеми та джерела водопостачання і водовідведення;

місць видобування корисних копалин відкритим способом, териконів і відвалів порід, усть шахтних стовбурів, штолень та підземних ділянок каналів;

об’єктів, інформація про які підлягає захисту під час виконання спостережних польотів іноземних інспекційних груп над територією України за Договором з відкритого неба.

 

3. Відомості про порядок оповіщення Держгеокадастру та його територіальних органів у разі переходу з мирного на воєнний стан, проведення мобілізації і переведення на роботу в умовах воєнного часу.

 

4. Відомості про структуру, основні показники мобілізаційного плану та розроблення оперативно-мобілізаційних документів Держгеокадастру та його територіальних органів на особливий період.

 

5. Відомості про бронювання військовозобов’язаних, що працюють у Держгеокадастрі та його територіальних органах на період мобілізації та воєнного часу.

 

6. Відомості про довгострокові та річні програми з мобілізаційної підготовки.

 

7. Відомості про розроблення документів з праці та кадрів мобілізаційного плану Держгеокадастру та його територіальних органів на особливий період.

 

8. Відомості щодо розроблення заходів Держгеокадастру та його територіальних органів, спрямованих на забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, на особливий період.

 

9. Документи про службові розслідування при виявленні втрати документів, що містять службову інформацію.

 

10. Номенклатура посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

 

11. Номенклатура секретних справ (за умови, що до неї не внесені відомості, що становлять державну таємницю).

 

12. Відомості про наявність режимних приміщень, місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації.

 

13. Відомості про надання, переоформлення та скасування допуску та надання/припинення доступу до державної таємниці працівникам.

 

14. Відомості про зміст ключових даних до засобів криптографічного захисту службової інформації.

 

 

Перший заступник Голови,

голова експертної комісії                                                         Л. М. Шемелинець