Герб України

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

Держгеокадастр

НАКАЗ

 

30  квітня  2015 року

Київ

№ 33-ок

 

 

Про Порядок проведення іспиту кандидатів

на заміщення вакантних посад начальників

головних управлінь Держгеокадастру в областях

та м. Києві та начальників територіальних

органів Держгеокадастру в областях нижчого рівня

 

Відповідно до пункту 23 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року № 164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за № 930/19668,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад начальників головних управлінь Держгеокадастру в областях та  м. Києві та начальників територіальних органів Держгеокадастру в областях нижчого рівня, що додається.

2. Затвердити перелік питань на перевірку знання кандидатами на заміщення вакантних посад начальників головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві та начальників територіальних органів Держгеокадастру в областях нижчого рівня з урахуванням специфіки функціональних повноважень територіальних органів Держгеокадастру в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та земельних відносин, а також у сфері Державного земельного кадастру, що додається.

3. Першому заступнику Голови Держгеокадастру – голові конкурсної комісії затвердити екзаменаційні білети за встановленою формою.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держгеокадастру – голову конкурсної комісії.

 

 

 

В.о. Голови                                                                                  Л.М. Шемелинець

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держгеокадастру

від 30.04.2015 року № 33-ок

 

 

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

начальників головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві

та начальників територіальних органів Держгеокадастру в областях нижчого рівня

 

I. Загальні положення

 1.1. Цей Порядок визначає організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад начальників головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві та начальників територіальних органів Держгеокадастру в областях нижчого рівня (далі – Порядок) як одного з етапів конкурсу.

1.2. Порядок розроблений на виконання та відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169; Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби України від 08.07.2011 № 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 28.07.2011 за № 930/19668 (далі – Загальний порядок проведення іспиту).

1.3. Метою проведення іспиту є об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад начальників головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві та начальників територіальних органів Держгеокадастру в областях нижчого рівня.

1.4. Іспит проводиться конкурсною комісією Держгеокадастру, персональний склад якої затверджується наказом Держгеокадастру.

1.5. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад начальників головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві та начальників територіальних органів Держгеокадастру в областях нижчого рівня, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на відповідні посади.

Кваліфікаційні вимоги для кожної посади визначаються відповідно до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби  України від 13.09.2011 № 11, наказу Держгеокадастру від 27.03.2015 № 11-ок «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до керівництва територіальних органів Держгеокадастру».

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється Департаментом кадрової політики та персоналу з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається головою конкурсної комісії до іспиту, а остаточне рішення щодо участі приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» з урахуванням специфіки функціональних повноважень територіальних органів Держгеокадастру в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та земельних відносин, а також у сфері Державного земельного кадастру.

1.7. Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» наведений у додатку 1 до Загального порядку проведення іспиту. Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Держгеокадастру та його територіальних органів затверджується наказом Держгеокадастру.

Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань розміщуються на веб-сайті Держгеокадастру.

1.9. Для проведення іспиту попередньо формуються екзаменаційні білети за формою, встановленою у додатку 2 Загального порядку проведення іспиту, та затверджуються головою конкурсної комісії Держгеокадастру.

До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання  Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та по два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень територіальних органів Держгеокадастру – всього 5 питань.

Питання 1 – 3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в додатку 1 до Загального порядку проведення іспиту. Питання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень територіальних органів Держгеокадастру, затвердженого наказом Держгеокадастру.

Кількість білетів має бути не менше 15.

1.10. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.11. Департамент кадрової політики та персоналу за погодженням із головою конкурсної комісії Держгеокадастру визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

II. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії Держгеокадастру інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії Держгеокадастру відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

 

III. Складання іспиту

 3.1. Під час складання письмового іспиту мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії Держгеокадастру.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитись одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Держгеокадастру. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

 

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень територіальних органів Держгеокадастру.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень територіальних органів Держгеокадастру.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але  в процесі надання відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, що складається за формою, наведеною в додатку 3 до Загального порядку проведення іспиту.

З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії в Департаменті кадрової політики та персоналу відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

Заступник директора департаменту –

начальник відділу роботи з кадрами

територіальних органів Департаменту

кадрової політики та персоналу                                                      Н.В. Смолінська

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держгеокадастру

від 30.04.2015 року № 33-ок

 

 

Перелік питань на перевірку знання кандидатами на заміщення вакантних посад

начальників головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві

та начальників територіальних органів Держгеокадастру в областях нижчого рівня

 

Питання у сфері державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації

1. Поняття державної експертизи землевпорядної документації. Форми державної експертизи (ст. ст. 1, 8 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

2. Завдання та принципи державної експертизи (ст. ст. 4, 5 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

3. Об’єкти державної експертизи. Види державної експертизи (ст. ст. 6, 12 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

4. Суб’єкти державної експертизи (ст. 7 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

5. Обов’язкова державна експертиза (ст. 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

6. Вибіркова державна експертиза (ст. 10 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

7. Добровільна державна експертиза (ст. 11 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

8. Первинна, повторна, додаткова державна експертиза (ст. ст. 13, 14, 15 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

9. Права експерта державної експертизи (ст. 24 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

10. Обов’язки експерта державної експертизи (ст. 25 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

11. Права замовників державної експертизи (ст. 27 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

12. Обов’язки замовників державної експертизи (ст. 28 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

13. Процедура проведення державної експертизи (ст. 33 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

14. Висновки державної експертизи (ст. 35 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

15. Термін дії висновків державної експертизи. Фінансування державної експертизи (ст. ст. 36, 39 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

16. Спростування висновків державної експертизи (ст. 37 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

17. Відповідальність за порушення у сфері державної експертизи (ст. 40 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

18. Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної експертизи (ст. 22 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

 
Питання у сфері землеустрою, використання та охорони земель

 1. Категорії земель України за основним цільовим призначенням (ст. 19 Земельного кодексу України).

2. Підстави набуття права власності на землю із земель державної та комунальної власності (ст. 116 Земельного кодексу України).

4. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (ст. 118 Земельного кодексу України).

5. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування (ст. 123 Земельного кодексу України).

6. Порядок погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ст. 186-1 Земельного кодексу України).

7. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (ст. 22 Земельного кодексу України).

8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (ст. 15-1 Земельного кодексу України).

9. Повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування (ст. 122 Земельного кодексу України).

10. Створення, формування і ведення Державного фонду документації із землеустрою (ст. 32, 33 Закону України «Про землеустрій», постанова Кабінету Міністрів України  від 17.11.2004 № 1553).

11. Порядок проведення інвентаризації земель (постанова Кабінету Міністрів України  від 23.05.2012 року № 513).

12. Склад проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ст. 50 Закону України «Про землеустрій»).

13. Склад технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (ст. 55 Закону України «Про землеустрій»).

14. Особливості надання громадянам у власність та користування земельних ділянок для ведення садівництва та городництва (ст. 22, 35, 118, 121, 124 Земельного кодексу України).

15. Особливості надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства (ст. ст. 22, 31, 32, 93, 118, 121, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про фермерське господарство»).

16. Особливості надання земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби (ст. 22, 34, 124 Земельного кодексу України).

20. Процедура виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) (ст. ст. 25, 29 Земельного кодексу України, Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»).

21. Процедура надання у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення (несільськогосподарські угіддя), яка перебуває у постійному користуванні державного підприємства (ст. ст. 22, 30 81, 82, 116, 149 Земельного кодексу України).

22. Особливості передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб (ст. ст. 20, 23, 149, 207, 208 Земельного кодексу України).

23. Порядок поновлення договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, укладеного до 01.01.2013 між райдержадміністрацією та фермерським господарством (ст. 122 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України «Про оренду землі»).

24. Процедура зміни умов договору оренди в частині зменшення розміру земельної ділянки (ст. 30 Закону України «Про оренду землі»).

25. Правовий режим земель колишньої колективної власності під господарськими дворами (ст. 30 Земельного кодексу України, Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство»).

26. Порядок здійснення консервації деградованих та малопродуктивних земель (ст. 172 Земельного кодексу України, ст. 51 Закону України «Про охорону земель», наказ Мінагрополітики від 26.04.2013 № 283 «Про затвердження Порядку консервації земель»).

27. Документація із землеустрою в галузі охорони земель (ст. 25 Закону України «Про охорону земель»).

28. Зміст та методи економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель (ст. 27 Закону України «Про охорону земель»).

29. Порядок здійснення рекультивації порушених земель (ст. 166, 168 Земельного кодексу України, ст. 52 Закону України «Про охорону земель», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», наказ Держкомзему від 04.01.2005 № 1 «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок»).

30. Фінансування заходів з охорони земель (ст. 209 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про охорону земель»).

31. Порядок нарахування та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (ст. 207-209 Земельного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1279 «Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню»).

32. Використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (ст. 209 Земельного кодексу України).

33. Випадки звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (ст. 208 Земельного кодексу України).

34. Встановлення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг та правовий режим їх використання (ст. 58 Земельного кодексу України, ст. 87 Водного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р. № 486 «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»).

35. Перехід права власності та права користування землею при переході права на будівлі і споруди (ст. 120 Земельного кодексу України, ст. 377 Цивільного кодексу України).

36. Склад та особливості правового режиму використання земель житлової та громадської забудови (глава 6 Земельного кодексу України, ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

37. Склад та особливості правового режиму використання земель лісового фонду (глава 11 Земельного кодексу України, ст. 5 Лісового кодексу України).

38. Склад та особливості правового режиму використання земель водного фонду (глава 12 Земельного кодексу України, ст. 51, 85 Водного кодексу України).

39. Склад та особливості правового режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення (глава 7 Земельного кодексу України, Закон України «Про природно-заповідний фонд України»).

40. Склад та особливості правового режиму використання земель оборони (ст. ст. 65, 77, 84 Земельного кодексу України, Закон України «Про використання земель оборони»).

41. Особливості надання земельних ділянок підприємствам, установам та організаціям при проведенні розвідувальних робіт та видобуванні корисних копалин (ст. 97, 166 Земельного кодексу України, ст. 18 Кодексу України про надра).

42. Сучасний стан та проблеми адміністративно-територіального устрою України (ст. 132 – 133 Конституції України, глава 29 Земельного кодексу України).

43. Особливості правового режиму використання земель охоронних зон уздовж ліній електропередач, зв’язку, трубопроводів (ст. 73, 112 Земельного кодексу України, Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів», ст. 22 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»).

44. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень. Роль містобудівної документації при встановленні (зміні) меж населених пунктів (ст. 132 – 133 Конституції України, глава 29 Земельного кодексу України).

45. Державний нагляд у сфері землеустрою (ст. 61-1 Закону України «Про землеустрій»).

46. Розробники документації із землеустрою (ст. 26 Закону України «Про землеустрій»).

 

Питання у сфері оцінки земель

 1. Види оцінки земель залежно від мети та методів її проведення (ст. 5 Закону України «Про оцінку земель»).

2. Приклади обов’язковості проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (ст. 13 Закону України «Про оцінку земель»).

3. Обмеження щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (ст. 14 Закону України «Про оцінку земель»).

4. Обов’язковість проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок (ст. 13 Закону України «Про оцінку земель»).

5. Права, обов’язки та відповідальність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок і суб’єктів оціночної діяльності у відповідності до Закону України «Про оцінку земель» (ст. 10 Закону України «Про оцінку земель»).

6. Який вид оцінки земель застосовується при встановленні податку на землю? (ст. 201 Земельного кодексу України).

7. Виконавці робіт з нормативної та експертної грошової оцінки земель (ст. 18 Закону України  «Про оцінку земель»).

8. Рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (ст. 22 Закону України «Про оцінку земель»).

12. Підстави проведення оцінки земель (ст. 15 Закону України «Про оцінку земель»).

13. Суб’єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель (ст. 6 Закону України  «Про оцінку земель»).

14. Об’єкти оцінки земель (ст. 3 Закону України «Про оцінку земель»).

15. В чому полягає державне регулювання у сфері оцінки земель (ст. 25 Закону України  «Про оцінку земель»).

16. Визначення термінів «вартість земельної ділянки», «ціна земельної ділянки» (ст. 1 Закону України  «Про оцінку земель»).

17. Принципи проведення оцінки земель (ст. 4 Закону України «Про оцінку земель»).

18. Хто може бути оцінювачем з експертної грошової оцінки земельних ділянок та розробниками технічної документації з оцінки земель (ст. 7 Закону України  «Про оцінку земель»).

 

Питання у сфері ринку земель

 1. Якими нормами Земельного кодексу України регламентовано продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або права на них на земельних торгах (ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 134, ч. 2 ст. 135 Земельного кодексу України).

2. Організатор земельних торгів (ч. 3 ст. 135 Земельного кодексу України).

3. В яких випадках земельні ділянки державної та комунальної власності або права на них не підлягають продажу на конкурентних засадах (ч. 2, 3 ст. 134 Земельного кодексу України).

4. Що включає підготовка лотів до проведення земельних торгів (ч. 4 ст. 136 Земельного кодексу України).

5. Випадки визнання земельних торгів такими, що не відбулися (ч. 4 ст. 138 Земельного кодексу України).

6. Порядок викупу земельної ділянки власником нерухомого майна, яке на ній розташоване (ч. 1 – 4 ст. 128 Земельного кодексу України).

7. Набуття права власності на земельні ділянки іноземними підприємствами та спільними підприємствами (ст. 82 Земельного кодексу України).

8. Особливості продажу земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам (ст. 129 Земельного кодексу України).

9. Обмеження щодо продажу земель сільськогосподарського призначення державної, комунальної та приватної власності (п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України).

10. Оприлюднення результатів земельних торгів (ст. 139 Земельного кодексу України).

 

Питання у сфері державного земельного кадастру

 1. Визначення Державного земельного кадастру (ст. 193 Земельного кодексу України).

2. Призначення та завдання ведення Державного земельного кадастру  (ст. ст. 194, 195 Земельного кодексу України).

3. Повноваження органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру (ст. 7 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

4. Державний кадастровий реєстратор (ст. 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

5. Геодезична та картографічна основа Державного земельного кадастру (ст. 8 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 16 – 19 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051).

6. Кадастрове зонування. Вимоги до складання, затвердження та оформлення індексних кадастрових карт (планів) (ст. 198 Земельного кодексу України, ст. 17 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 31 – 41 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).

7. Об’єкти Державного земельного кадастру та вимоги до відомостей про них (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 21 – 24 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).

8. Формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав (ст. ст. 79, 79Земельного кодексу України).

9. Визначення терміну «кадастровий номер» та його структура (ст. 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 29, 30 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).

10. Державна реєстрація земельної ділянки (ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 107 – 1151 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).

11. Порядок ведення Поземельної книги (ст. 25 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 49 – 64 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).

12. Здійснення державної реєстрації обмежень використання земель (ст. 28 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 101 – 102 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).

13. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про суборенду, сервітут які поширюються на частини земельних ділянок (ст. 29 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

14. Особливості внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку у разі її поділу чи об’єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж (ст. 27 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

15. Облік кількості та якості земель (ст. 203 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

16. Виправлення помилок, допущених при веденні Державного земельного кадастру (ст. 37 та пункт 4 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  п. п. 138 – 161 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).

17. Інформаційна взаємодія органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав (ст. 30 Закону України «Про Державний земельний кадастр», ст. 28-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

18. Порядок інформаційної взаємодії Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інших інформаційних систем (ст. 27 Закону України «Про Державний земельний кадастр», Порядок інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2013  № 483).

19. Порядок користування відомостями Державного земельного кадастру (ст. 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. п. 162 – 186 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051).

20. Відповідальність у сфері Державного земельного кадастру (ст. 39 Закону України «Про Державний земельний кадастр», ст. 532 , 536 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

 

Питання у сфері геодезії

1. Види топографо-геодезичних та картографічних робіт при веденні Державного земельного кадастру.

2. Види топографо-геодезичних та картографічних робіт при виконанні робіт із землеустрою.

3. Пряма геодезична задача.

4. Обернена геодезична задача.

5. Принцип вимірювання горизонтального кута.

6. Похибки і точність вимірювання горизонтальних кутів.

7. Вимірювання вертикальних кутів.

8. Орієнтування тахеометра за визначеним напрямком.

9. Послідовність роботи на станції під час теодолітної зйомки.

10. Послідовність роботи на станції під час тахеометричної зйомки.

11. Суть камеральних робіт в теодолітній зйомці.

12. Суть камеральних робіт в тахеометричній зйомці.

13. Нанесення на план точок за їх координатами.

14. Полігонометрія. Класифікація видів полігонометрії.

15. Вимірювання кутів в полігонометрії.

16. Вимоги до точності полігонометрії 4 класу.

17. Вимоги до точності полігонометрії 1 розряду.

18. Вимоги до точності полігонометрії 2 розряду.

19. Полігонометричний хід, формули для обчислення нев’язок полігонометричного ходу.

20. Формули для обчислення кутових та лінійних нев`язок в ходах полігонометрії.

21. Порядок вимірювання кутів способом кругових прийомів.

22. Основні помилки, які виникають при вимірюванні кутів.

23. Попередня обробка результатів вимірювання кутів.

24. Причини виникнення помилок.

25. Що називається загальною арифметичною серединою?

26. Загальна схема побудови планових геодезичних мереж.

27. Суть побудови мереж методами полiгонометрiї. Визначення.

28. Суть побудови мереж супутниковими методами.

29. Класифікація планових геодезичних мереж.

30. Застосування програмного забезпечення для опрацювання геодезичних робіт.

 

 

Шановні кандидати на заміщення вакантних посад!

Звертаємо вашу увагу, що з переліком питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», затвердженим наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668), зі змінами, внесеними наказом Національного агентства України з питань державної служби від 27.04.2015 № 87 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2015 за № 530/26975), можна ознайомитися нижче.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»