Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.09.2018 № 442 «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 лютого 2012 року № 86» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2018 р. за № 1128/32580)

Наказом внесено зміни до Порядку взаємодії Міністерства аграрної політики та продовольства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі –Порядок).

Зокрема передбачено, що:

відповідальними у Мінагрополітики за взаємодію з Держгеокадастром є Департамент аграрної політики та сільського господарства та Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції (в частині виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, планів пріоритетних дій Уряду) (пункт 1.3. Порядку);

центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі – ЦОВВ) готують на підпис Міністру аграрної політики та продовольства України проекти відповідей на документи, адресовані Мінагрополітики, з питань, що належать до компетенції ЦОВВ, з урахуванням термінів і строків, встановлених Мінагрополітики (пункт 1.5. Порядку);

ЦОВВ надсилає Мінагрополітики супровідним листом проект нормативно-правового акта, завізований керівником ЦОВВ та керівником юридичної служби ЦОВВ, разом з пакетом документів, передбачених законодавством, для його погодження Міністром (пункт 2.2. Порядку);

інформаційна довідка (яку ЦОВВ щотижня повинен подавати  Мінагрополітики в паперовому та електронному вигляді) в електронному вигляді розміщується в підрозділі “Проекти нор.-правових актів” розділу “Документи” системи електронного документообігу “СЕД-Мінагро”. Також передбачено, що до інформаційної довідки додаються проект нормативно-правового акта, завізований керівником ЦОВВ, проект пояснювальної записки та матеріали зовнішніх погоджень заінтересованих органів. Зазначені матеріали також розміщуються у вигляді фотокопії формату PDF або JPEG до 15 Мб (пункт 2.14.Порядку);

ЦОВВ у межах строків, установлених статтею 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, подає інформацію про кількісні та якісні значення показників результативності, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторних актів, розроблених Міністерством, з питань, що належать до компетенції ЦОВВ, для підготовки звіту про відстеження результативності регуляторного акта. Зазначена інформація подається у вигляді фотокопії формату PDF або JPEG до 15 Мб шляхом розміщення у спосіб, визначений пунктом 2.14 цього розділу (пункт 2.15.Порядку);

ЦОВВ опрацьовує проект нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до ЦОВВ як до заінтересованого органу, та подає Міністерству позицію ЦОВВ для погодження Міністром разом із завізованим примірником відповідного проекту нормативно-правового акта / аркушем погодження до нього (пункт 3.1. Порядку);

ЦОВВ розробляють проекти наказів Міністерства відповідно до вимог законодавства та подають їх до Міністерства разом із супровідним листом для опрацювання відповідальним Департаментом або самостійним структурним підрозділом Міністерства, якому доручено опрацювати відповідний проект наказу. Разом із проектом наказу до Міністерства подаються відомості про посадових осіб ЦОВВ, у тому числі юридичної служби, які здійснювали його підготовку (пункт 4.1. Порядку); .

після підписання Міністром накази нормативно-правового характеру подаються відповідальним Департаментом або самостійним структурним підрозділом Міністерства, який здійснював його підготовку, у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України (пункт 4.5. Порядку).