МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.11.2018  № 543

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2018 р.
за № 1368/32820

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, та інших форм розпорядчих документів

{Заголовок Наказу в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 468 від 13.08.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 468 від 13.08.2019}

Відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, статей 23, 24 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”, Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що додається.

2. Затвердити такі, що додаються:

форму повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

форму посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

форму наказу про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

форму акта про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

{Наказ доповнено новим пунктом 2 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 468 від 13.08.2019}

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 березня 2018 року № 177 “Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 квітня 2018 року за № 492/31944.

4. Департаменту аграрної політики та сільського господарства у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра                                                               М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадастру

О. Колотілін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
12 листопада 2018 року № 543

АКТ
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Директор Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства

В. Топчій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
13 серпня 2019 року № 468

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Заступник директора
Департаменту аграрної
політики та сільського
господарства

О. Альшанова

{Наказ доповнено Формою згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 468 від 13.08.2019}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
13 серпня 2019 року № 468

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Заступник директора
Департаменту аграрної
політики та сільського
господарства

О. Альшанова

{Наказ доповнено Формою згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 468 від 13.08.2019}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
13 серпня 2019 року № 468

НАКАЗ
про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Заступник директора
Департаменту аграрної
політики та сільського
господарства

О. Альшанова

{Наказ доповнено Формою згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 468 від 13.08.2019}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
13 серпня 2019 року № 468

АКТ
про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Заступник директора
Департаменту аграрної
політики та сільського
господарства

О. Альшанова

{Наказ доповнено Формою згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 468 від 13.08.2019}