МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.08.2019  № 468

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2019 р.
за № 974/33945

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 листопада 2018 року № 543

Відповідно до статей 5 та 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статей 23, 24 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 листопада 2018 року № 543 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2018 року за № 1368/32820, такі зміни:

1) заголовок наказу викласти у такій редакції:

«Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, та інших форм розпорядчих документів»;

2) доповнити наказ після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

«2. Затвердити такі, що додаються:

форму повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

форму посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

форму наказу про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

форму акта про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.».

У зв’язку з цим пункти 2-5 вважати відповідно пунктами 3-6.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Топчія В.

 

В.о. Міністра                                                                                       О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадастру

О. Краснолуцький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
13 серпня 2019 року № 468

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Заступник директора
Департаменту аграрної
політики та сільського
господарства

О. Альшанова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
13 серпня 2019 року № 468

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Заступник директора
Департаменту аграрної
політики та сільського
господарства

О. Альшанова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
13 серпня 2019 року № 468

НАКАЗ 
про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Заступник директора
Департаменту аграрної
політики та сільського
господарства

О. Альшанова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
13 серпня 2019 року № 468

АКТ 
про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Заступник директора
Департаменту аграрної
політики та сільського
господарства

О. Альшанова