Вхідний №:16035FX377595

Номер бюлетеня: №62/1(31.03.2016) від 31.03.2016р.

Номер оголошення у бюлетені: 093658

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

15.09.2014  № 1106

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

застосування переговорної процедури закупівлі

 

 

  1. Замовник:

1.1. Найменування: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1.2. Код за ЄДРПОУ: 39411771

1.3. Місцезнаходження: вул. Народного Ополчення, буд. 3, кім. 401, м. Київ, 03680

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):

 

Несин Ірина Миколаївна – начальник Відділу внутрішнього аудиту; вул. Народного Ополчення, буд. 3, м. Київ; тел. (044) 244-82-54; e-mail: nesyn@land.ua

Удовик Наталія Іванівна  – начальник Відділу організації топографо-геодезичних і картографічних робіт Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності; вул. Народного ополчення, буд. 3, м. Київ;  тел. (044) 299-96-97; e-mail: udovikni@i.ua

Лаврентієв Віктор Петрович – заступник директора Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності вул. Народного ополчення, буд. 3, м. Київ;  тел. (044) 299-96-97; e-mail: lavr_vp@i.ua

 

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі:  31 березня 2016 року

  1. Інформація про предмет закупівлі.

 

2.1. Найменування предмета закупівлі:

 

71.12.3 – Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги (71.12.35-00.00; 71354000-4):

Лот 1 «Встановлення прикордонних знаків на українсько-молдовському державному кордоні» (71.12.34-00.00; 71355000-1);

Лот 2 «Підготовка підсумкових документів демаркації на українсько-молдовський державний кордон» (71.12.35-00.00; 71354000-4).

 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 2 лота, обсяг наданих послуг згідно з Технічними завданнями

 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Народного Ополчення, буд. 3, м. Київ, 03680

 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 року

 

  1. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

 

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи:

Державне підприємство «Українське державне аерогеодезичне підприємство»

 

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 04722078

 

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс:

вул. Червоноармійська, буд. 69, м. Київ, 03150;  тел. (044) 287-41-68, тел./факс (044) 266-33-09

 

  1. Умова застосування переговорної процедури закупівлі:

 

Відповідно до пунктів 2 та 5 частини другої статті 39 закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме:

«2) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи;

5) здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням».

 

  1. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі.

Відповідно до статті 3 Указу Президента України від 31 жовтня 2011 року № 1008/2011 «Питання демаркації державного кордону України» (зі змінами) Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру визначено відповідальною за виконання заходів, пов’язаних із демаркацією державного кордону України, в частині здійснення робіт із землеустрою, забезпечення виконання топографо-геодезичних, картографічних, гідрографічних та інженерних робіт, а також винесення лінії державного кордону на місцевість відповідно до матеріалів делімітації і позначення її прикордонними знаками (встановлення прикордонних знаків), створення підсумкових документів демаркації та проведення топографо-геодезичного і картографічного моніторингу прикордонних територій.

Виконання заходів із демаркації українсько-молдовського кордону у 2016 році робіт передбачено Календарним планом завершення демаркації державного кордону між Україною і Республікою Молдова, підписаного на 28 засіданні Спільної українсько-молдовської робочої групи з підготовки підсумкових демаркаційних документів 3 червня 2015 року та Планом демаркації українсько-молдовського державного кордону на 2016 рік, затвердженого на п’ятдесят дев’ятому засіданні Спільної українсько-молдовської демаркаційної комісії 10 грудня 2015 року.

За бюджетною програмою КПКВК 2755030 «Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону» на українсько-молдовському державному кордоні передбачено витрати обсягом  460 549,00 гривень.

Враховуючи надзвичайну важливість завершення робіт на українсько-молдовському державному кордоні на сьогодні Держгеокадастр розглядає можливість здійснення закупівлі у 2016 році відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки України від 26.07.2010 № 921 (зі змінами) таких послуг:

71.12.3 «Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги» (71.12.35-00.00; 71354000-4):

Лот 1 «Встановлення прикордонних знаків на українсько-молдовському державному кордоні» (71.12.34-00.00; 71355000-1);

Лот 2 «Підготовка підсумкових документів демаркації на українсько-молдовський державний кордон» (71.12.35-00.00; 71354000-4).

 

Для здійснення закупівлі Держгеокадастром обрано переговорну процедуру закупівлі, виконавцем послуг визначено державне підприємство «Українське державне аерогеодезичне  підприємство» (далі – ДП «УкрДАГП»).

Рішення щодо застосування переговорної процедури прийнято, враховуючи наявність умов пунктів 2 та 5 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», що підтверджено експертним висновком Факультету геоінформаційних систем управління територіями Київського національного університету будівництва і архітектури від 28.03.2016 № 28-01 та листом державного підприємства «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» від 24.03.2016 № 210.

У листах експертних організацій зазначено, що ДП «УкрДАГП» на сьогодні є одним із провідних державних підприємств сфери топографо-геодезичної і картографічної діяльності та має всі технічні і технологічні можливості, а також досвід виконання робіт з демаркації державного кордону.

Протягом 1995-2000 років ДП «УкрДАГП» виконано роботи із делімітації державного кордону України з Республікою Молдова. Крім цього, зазначеним підприємством виконувалися роботи із делімітації державного кордону України з Республікою Білорусь та Російською Федерацією.

Протягом 2002-2015 років ДП «УкрДАГП» виконувало роботи з демаркації українсько-молдовського державного кордону.

Так, зокрема, у 2013 році на українсько-молдовському державному кордоні                ДП «УкрДАГП» виконано топографо-геодезичне, картографічне, гідрографічне та інженерне забезпечення робіт з демаркації державного кордону, а саме:

на об’єкті ДАГ.07.0120 Державний кордон України з Республікою Молдова (демаркація центральної ділянки), в результаті яких встановлено 34 прикордонних знаки, проведено оздоблювальні роботи та фарбування 367 прикордонних знаків, набито номерів на 875 прикордонні стовпи, а також визначено координати і висоти прикордонних знаків;

на об’єкті ДАГ.07.0095 «Укладання протоколів прикордонних знаків, установлених на лінії державного кордону між Україною і Республікою Молдова та Протокол-опис проходження лінії державного кордону між Україною і Республіка Молдова (північна ділянка)», в результаті яких складено 309 протоколів прикордонних знаків та укладено Протокол-опис проходження лінії державного кордону між Україною і Республікою Молдова на всю протяжність північної ділянки (300 км);

на об’єкті ДАГ.07.0162 «Укладання протоколів прикордонних знаків, установлених на лінії державного кордону між Україною і Республікою Молдова та Протокол-опис проходження лінії державного кордону між Україною і Республіка Молдова (південна ділянка)», в результаті яких складено 767 протоколів прикордонних знаків та укладено Протокол-опис проходження лінії державного кордону між Україною і Республікою Молдова довжиною 64 км (протяжність південної ділянки – 470,0 км).

Водночас інформуємо, що протягом 2003-2015 років фахівці ДП «УкрДАГП» були включені до складу Спільної українсько-молдовської демаркаційної комісії як експерти для участі у засіданнях з питань розроблення нормативної документації із демаркації державного кордону та для безпосереднього виконання робіт на місцевості.

Також у листах експертних організацій зауважено, що зміна попереднього виконавця робіт з демаркації українсько-молдовського державного кордону на іншого можливого виконавця зазначених робіт призведе до:

 

виникнення негативних наслідків, які пов’язані із стислими термінами виконання робіт;

 

неможливості уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними технологіями та виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням через відсутність фахівців, які проводять роботи з демаркації державного кордону;

 

невідповідності послуг встановлення прикордонних знаків, підготовки підсумкових документів демаркації на українсько-молдовському державному кордоні, що можуть надаватися іншими виконавцями, що у свою чергу потребує значного збільшення витрат державних коштів.

Приналежність ДП «УкрДАГП» до сфери управління Держгеокадастру дозволить контролювати фінансовий стан та рівень рентабельності, що підвищує оптимізацію витрат і гарантує якісне надання послуг.

Враховуючи виконання ДП «УкрДАГП» у 2013 році робіт із встановлення прикордонних знаків на українсько-молдовському державному кордоні та з укладання Протоколів прикордонних знаків, установлених на лінії державного кордону між Україною і Республікою Молдова і Протокол-опису проходження лінії державного кордону між Україною і Республіка Молдова  Держгеокадастром прийнято рішення щодо закупівлі за переговорною процедурою послуг 71.12.3 – (71.12.35-00.00; 71354000-4): Лот 1 «Встановлення прикордонних знаків на українсько-молдовському державному кордоні» (71.12.34-00.00; 71355000-1); Лот 2 «Підготовка підсумкових документів демаркації на українсько-молдовський державний кордон» (71.12.35-00.00; 71354000-4).

 

  1. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.

 

 

Експертний висновок Київського національного університету будівництва та архітектури від 28.03.2016 № 28-01; Експертний висновок Державного підприємства «Науково-дослідного інституту геодезії і картографії» від 24.03.2016 № 210.

 

 

 

Перший заступник Голови

Державної служби України з питань

геодезії, картографії та кадастру,

голова комітету з конкурсних торгів                                        Л. М. Шемелинець

                                                                                                                                                 МП