Вхідний №: 16035WA377580

Номер бюлетеня: 62/1(31.03.2016) від 31.03.2016

Номер оголошення у бюлетені: 093656

Код оголошення (www.tender.me.gov.ua):  30032016/608997807

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

15.09.2014  № 1106

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів

  1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування:Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1.2.Код за ЄДРПОУ: 39411771

1.3. Місцезнаходження: вул. Народного Ополчення, буд. 3, кім. 401, м. Київ, 03680

1.4.Реєстраційний рахунок замовника: 35217063089699 в Державній казначейській службі України, МФО 820172

1.5. Посадові особи замовника(генерального замовника), уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):

 

Несин Ірина Миколаївна – начальник Відділу внутрішнього аудиту; вул. Народного Ополчення,3;  м. Київ, тел. (044) 244-82-54;e-mail: nesyn@land.ua.

Лаврентієв Віктор Петрович –заступникдиректора Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності; вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ; (044) 249-96-97; e-mail: lavr_v.p.@i.ua

Удовик Наталія Іванівна –начальник Відділу організації топографо-геодезичних і картографічних робіт Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності; вул.Народного Ополчення, 3, м. Київ;  тел. (044) 249-96-97; e-mail:udovikni@i.ua

 

  1. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.

3 345 704,00 гривень ( три мільйони триста сорок п’ять тисяч сімсот чотири гривні 00 коп.), у тому числі:

Лот 1 – 862 254,00 грн. (вісімсот шістдесят дві тисячі двісті п’ятдесят чотири гривні 00 коп.);

Лот 2 – 2 483 450,00 грн. (два мільйони чотириста вісімдесят три тисячі чотириста п’ятдесят 00 коп.)

  1. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю:www.land.gov.ua
  2. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі.

71.12.3 «Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги» (71355000-1 «Геодезичні послуги»)

Лот 1 «Розроблення графічного проекту місць встановлення прикордонних знаків на українсько-білоруський державний кордон» (71.12.34-00.00; 71355000-1)

Лот 2 «Винесення на місцевість українсько-білоруського державного кордону» (71.12.34-00.00; 71355000-1)

 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:2 лоти, обсяг надання послуг визначено Технічним завданням

 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Народного Ополчення, буд. 3,м. Київ, 03680

 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

Лот 1 – протягом 2016 року

Лот 2 – протягом2016 року

 

  1. Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Народного Ополчення, буд. 3, м. Київ, кім.401, 03680

 

  1. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його надати):.

6.1. Розмір: не вимагається

6.2. Вид. –

6.3. Умови надання. –

 

  1. Подання пропозицій конкурсних торгів.

7.1. Місце. вул. Народного Ополчення, 3, каб. 401, м. Київ, 03680

7.2. Строк: 04.05.2016 р. до 10 год.00 хв. за київським часом

 

  1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Місце. вул. Народного Ополчення, 3, актова зала Держгеокадастру, м. Київ, 03680

8.2. Дата: 04.05.2016 р.

8.3. Час:12год. 00 хв. за київським часом

 

  1. Інформація про рамкову угоду.

9.1. Строк, на який укладається рамкова угода.

9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.

  1. Додаткова інформація.

 

 

Перший заступник Голови –

Голова комітету з конкурсних торгів                                      Л. М. Шемелинець